Laster inn...
Semifinalene er klare i NM G19
Lukk
Etter dagens innledende spill er det klart at Greåker/Fredrikstad møter Sveiva og Tunet møter Gjelleråsen i morgendagens semifinaler i Tindlundhallen.

Søndag 2. april i Tindlundhallen:

Kl. 10.00 Greåker/Fredrikstad – Sveiva

Kl. 12.00 Tunet – Gjelleråsen

Forbundet
  • Om forbundet
    • Kontakt oss
    • Protokoller
    • Utmerkelser
    • Forbundsting
    • Mål og Verdier
  • Lisens - Forsikring
  • Arrangement
  • Utvikling
    • Aktivitet
      • Rekruttere
      • Beholde
      • Kontakt oss
    • Trener/leder
      • Bli trener/leder
      • Inspirasjon som trener/leder
      • Klubben ønsker ny trener/leder
    • Klubb
      • Kontakt/besøk
      • Prosess
      • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
  • Regelverk
    • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
    • Lov for Norges Bandyforbund
    • Sanksjons- og protestreglement
    • Retningslinjer
    • Idrettenes regelverk
Innebandy
  • Praktisk info
    • Kontakt oss
    • Årsplan 2017/2018
    • Overganger
    • Årsmøter
    • Idrett for alle
      • EL-innebandy
      • Super-innebandy
      • Mangfold
    • Minirunder
    • Camper
    • Hvordan starte en klubb
    • Veibeskrivelse til haller
    • Protokoller og referater
    • Historie
    • Idrettssystemene
  • Kamper
    • Serier
      • InnebandyLIVE
      • Kampfakta Eliteserien menn
      • Kampfakta Eliteserien kvinner
    • NM
    • E-cup
    • Statistikk
    • Turneringer
    • Instrukser og retningslinjer
  • Utvikling
    • Aktivitet
    • Trener/leder
    • Klubb
  • Utdanning
  • Landslag
    • A-landslag menn
    • A-landslag kvinner
    • U19-landslag menn
    • U19-landslag kvinner
    • Antidoping
    • Vikingen
    • Landslagsinfo
    • Statistikk
  • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Instrukser
    • Skjemaer
    • Lisens
Bandy
  • Praktisk info
    • Kontakt oss
    • Generalterminplan
    • Overganger
    • Dommere
    • Klubbservice
    • Årsmøter
    • Anlegg
    • Idrettssystemene
  • Kamper
    • World Cup
    • NM-sluttspill
    • Turneringer/cuper
    • Instrukser og retningslinjer
    • Statistikk
  • Utvikling
    • Aktivitet
    • Trener/leder
    • Klubb
  • Utdanning
  • Landslag
  • Regelverk
    • Spillereglement
    • Kampreglement
    • Lover
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Instrukser
    • Skjemaer
    • Lisens
Landhockey
  • Praktisk info
    • Kontakt oss
    • Overganger
    • Årsplan 2016/2017
    • Årsmøter
    • Hvordan starte en klubb
    • Minirunder
    • Info anlegg
    • Protokoller og referater
    • Historie
  • Kamper
    • Serier
    • NM
    • Statistikk
    • Private turneringer
    • E-Cup
  • Utvikling
    • Aktivitet
    • Trener/leder
    • Klubb
  • Utdanning
    • Kurs i regi av FIH og EHF
  • Landslag
    • A-landslag menn
    • U21-landslag menn
  • Regelverk
    • Spillereglement Utendørs
    • Spillereglement Innendørs
    • Kampreglement
    • Lover
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Instrukser
    • Skjemaer
    • Lisens
Regioner
    Oslo og Akershus Bandyregion
    • Praktisk info
      • Kontakt oss
      • Finn din klubb
      • Hvordan starte en klubb
      • Idrettshaller
      • Utvikling og rekruttering
      • Avgifter og honorarer
      • Forsikring og lisens
      • Årsmøter, protokoller og referater
      • Planer
      • Idrettssystemer
      • Skjema
      • Om regionen
    • Kamper
      • Serier
      • Turneringer
      • Statistikk
      • Kamplengder
    • Minirunder
      • Hva er Minirunde
      • Terminliste
      • Påmelding
      • Håndbok for arrangører
      • Neste Minirunde
    • Utdanning
      • Dommer
      • Trener
    • Dommer
      • Dommerhonorar
      • Dommernummer
      • Informasjon til dommere
    • Regelverk
      • Spillereglement Innebandy
      • Spillereglement EL-Innebandy
      • Kampreglement Innebandy
      • Kampreglement EL-Innebandy
      • Lover
      • Retningslinjer og bestemmelser
      • Instrukser
      • Lokale bestemmelser
    Sørøst Bandyregion
    • Praktisk info
      • Kontaktinfo region
      • Dommer
      • Finn din klubb
      • Hvordan starte en klubb
      • Idrettshaller
      • Utvikling og rekruttering
      • Avgifter og honorarer
      • Forsikring – Lisens
      • Årsmøter, protokoller og referater
      • Planer
      • Idrettssystemene
      • Skjema
      • Om regionen
    • Kamper
      • Serier
      • Vestfold/Telemark serierunder
      • Kamptider
      • Aktivitetsrunder
      • Omberamming
      • Dispensasjoner
      • Turneringer
      • Statistikk
    • Minirunder
      • Hva er minirunder
      • Terminliste
      • Påmelding
      • Oppsett 11 februar
      • Instrukser og bestemmelser
    • Aktivitetstilbud
      • Venneturneringer
      • Idrett for alle
        • El innebandy
        • SUPER- innebandy
        • Mangfold
      • Camper/Samlinger
    • Utvikling
      • Rekruttering
      • Utvikling
      • Nybegynnerkurs
      • Skolebesøk
      • Camper/Samlinger
    • Utdanning
      • Arrangement
      • Dommere
      • Klubben
      • Organisasjon og ledelse
      • Trenere
      • Praktisk info
    • Regelverk
      • Spillereglement innebandy
      • Spillereglement EL-innebandy
      • Kampreglement innebandy
      • Kampreglement EL-innebandy
    Innlandet Bandyregion
    • Praktisk info
      • Kontakt oss
      • Regelverk
        • Spillereglement Innebandy
      • Møtefiler
    • Minirunder
    • Aktivitetstilbud
      • Idrett for alle
        • El-Innebandy
        • Super-Innebandy
        • Mangfold
      • Camper
    • Utvikling
      • Camper
    • Utdanning
      • Dommer
      • Trener
    Buskerud Bandykrets
    Sørvest Bandyregion
    • Praktisk info
      • Kontakt oss
      • Årshjul
      • Regionsting
      • Overganger
      • Finn din klubb
      • Langtidsplan 2017-2020
        • Trenere
        • Dommere
        • Organisasjon og ledelse
        • Arrangement
        • Aktivitetstilbud
        • Anlegg
      • Handlingsplan
        • Trenere
        • Dommere
        • Organisasjon og ledelse
        • Arrangement
        • Aktivitetstilbud
        • Anlegg
      • Avgifter og honorarer
      • Møtefiler
      • Dommer
      • Dispensasjoner
        • Rogaland Sør
        • Rogaland Nord
        • Agder
      • Regelverk
        • Spillereglement Innebandy
        • Spillereglement EL-Innebandy
        • Kampreglement innebandy
        • Kampreglement EL-Innebandy
        • Lover
        • Lisens
        • Retningslinjer og bestemmelser
      • Idrettsystemene
    • Kamper
      • Regional Elitekvalikk
      • 1. divisjon herrer Rogaland
      • 1. divisjon Damer Rogaland
      • Stavanger Open
    • Minirunder
      • Terminliste/Oppsett
      • Aldersinndeling
      • Påmelding
      • Betaling
      • Premiering
      • Arrangørinstruks
      • Barneidrettsbestemmelser
      • Foreldrevett
      • Retningslinjer for innebandy for barn
    • Aktivitetstilbud
      • Minirunder
        • Terminliste/Oppsett
        • Aldersinndeling
        • Påmelding
        • Betaling
        • Premiering
        • Arrangørinstruks
        • Barneidrettsbestemmelser
        • Foreldrevett
        • Retningslinjer for innebandy for barn
      • Venneliga
      • Idrett for alle
        • El-Innebandy
        • Super-Innebandy
        • Mangfold
      • Camper
    • Utvikling
      • Kontakt
      • Aktivitet
        • Rekruttere
        • Beholde
      • Trener/leder
        • Bli trener/leder
        • Inspirasjon som trener/leder
        • Klubben ønsker ny trener/leder
      • Klubb
        • Kontakt/besøk
        • Prosess
        • Utdanning/kurs og verktøykassen
      • Camper
    • Utdanning
      • Dommer
      • Trener
      • Organisasjon og ledelse
      • Arrangement
      • Klubben
      • Søk i kurs
    Hordaland Bandykrets
    • Praktisk info
      • Kontakt oss
      • Årsmøte
      • Møtefiler
      • Avgifter og honorarer
      • Overganger
      • Regelverk
        • Spillereglement Innebandy
        • Spillereglement El-Innebandy
        • Kampreglement Innebandy
        • Kampreglement EL-Innebandy
        • Lover
        • Lisens
    • Kamper
    • Minirunder
      • Terminliste/Oppsett
      • Aldersinndeling
      • Påmelding
      • Betaling
      • Premiering
      • Arrangørinstruks
      • Barneidrettsbestemmeler
      • Foreldrevett
      • Retningslinjer for innebandy for barn
    • Aktivitetstilbud
      • Venneliga
      • Idrett for alle
        • El-Innebandy
        • Super-Innebandy
        • Mangfold
      • Camper
    • Utvikling
      • Kontakt
      • Aktivitet
        • Rekruttere
        • Beholde
      • Trener/leder
        • Bli trener/leder
        • Inspirasjon som trener/leder
        • Klubben ønsker ny trener/leder
      • Klubb
        • Kontakt/besøk
        • Prosess
        • Utdanning/kurs og verktøykassen
    • Utdanning
      • Dommer
      • Trener
      • Organisasjon og ledelse
      • Arrangement
      • Klubben
    Sogn og Fjordane Bandykrins
    Midt-Norge Bandyregion
    • Praktisk info
      • Kontakt oss
      • Styret MNBR
      • Klubber i MNBR
      • Linker
      • Regelverk
        • Spillereglement innebandy
        • Kampreglement innebandy
    • Minirunder
    • Aktivitetstilbud
      • Minirunder
      • Weekend League
      • Sunday League
      • Løkkebandy
      • Trønderserien
      • Camper
    • Kamper
    • Utvikling
      • Camper
    • Utdanning
      • Dommer
      • Trener
    Nord-Norge Bandyregion
    • Praktisk info
      • Kontakt oss
      • Regelverk
        • Spillereglement innebandy
        • Spillereglement EL-innebandy
        • Kampreglement innebandy
        • Kampreglement EL-innebandy
        • Lover
        • Lisens
      • Overganger
      • Møtefiler
      • Avgifter og honorarer
    • Kamper
    • Minirunder
      • Barneidrettsbestemmelser
    • Aktivitetstilbud
      • Minirunder
      • Idrett for alle
        • EL-Innebandy
    • Utvikling
      • Kontakt
      • Aktivitet
        • Rekruttere
        • Beholde
    • Utdanning
      • Dommer
      • Trener
      • Organisasjon og ledelse
      • Arrangement
      • Klubben
Innholdstype test
    Innholdstyper
    • Side innholdstyper
      • Enkel tekstområde
      • Artikkel liste område
      • En rad med liste områder
      • Delartikkel innhold
      • Video
      • Bildebokser med faste lenker
      • Stikkordsky
      • Person/Gruppe liste
      • Bildegalleri
      • Generell tabell
      • Generell liste
      • NIF Webdeler
    • Artikkel innholdstyper
      • Artikler med "Del-artikkel gruppe"