Laster inn...

  Norges Bandyforbund har fått nye nettsider.

  Alle kretser/regioner skal på sikt også over på den samme løsningen.

  Pr i dag har krinsen ingen fungerende nettside.

  Forbundet
  • Om forbundet
   • Kontakt oss
   • Protokoller
   • Utmerkelser
   • Forbundsting
   • Mål og Verdier
  • Lisens - Forsikring
  • Arrangement
  • Utvikling
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
    • Kontakt oss
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Virksomhetsområder
    • Trenere
    • Organisasjon og ledelse
    • Dommere
    • Klubben
    • Medlem
    • Anlegg
    • Aktivitet
    • Arrangement
   • Hva er utdanning i NBF?
  • Regelverk
   • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
   • Lov for Norges Bandyforbund
   • Sanksjons- og protestreglement
   • Retningslinjer
   • Idrettenes regelverk
  Innebandy
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsplan 2017/2018
   • Overganger
   • Årsmøter
   • Idrett for alle
    • EL-innebandy
    • Super-innebandy
    • Mangfold
   • Minirunder
   • Hvordan starte en klubb
   • Veibeskrivelse til haller
   • Protokoller og referater
   • Historie
   • Idrettssystemene
  • Kamper
   • Serier
    • InnebandyLIVE
    • Kampfakta Eliteserien menn
    • Kampfakta Eliteserien kvinner
   • NM
   • E-cup
   • Statistikk
   • Turneringer
   • Instrukser og retningslinjer
  • Utvikling
  • Utdanning
  • Landslag
   • A-landslag menn
   • A-landslag kvinner
   • U19-landslag menn
   • U19-landslag kvinner
   • Antidoping
   • Vikingen
   • Landslagsinfo
   • Statistikk
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Skjemaer
   • Lisens
  Bandy
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Generalterminplan
   • Overganger
   • Dommere
   • Klubbservice
   • Årsmøter
   • Anlegg
   • Idrettssystemene
  • Kamper
   • World Cup
   • NM-sluttspill
   • Turneringer/cuper
   • Instrukser og retningslinjer
   • Statistikk
  • Utvikling
  • Utdanning
  • Landslag
  • Regelverk
   • Spillereglement
   • Kampreglement
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Skjemaer
   • Lisens
  Landhockey
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Overganger
   • Årsplan 2016/2017
   • Årsmøter
   • Hvordan starte en klubb
   • Minirunder
   • Info anlegg
   • Protokoller og referater
   • Historie
  • Kamper
   • Serier
   • NM
   • Statistikk
   • Private turneringer
   • E-Cup
  • Utvikling
  • Utdanning
   • Kurs i regi av FIH og EHF
  • Landslag
   • A-landslag menn
   • U21-landslag menn
  • Regelverk
   • Spillereglement Utendørs
   • Spillereglement Innendørs
   • Kampreglement
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Skjemaer
   • Lisens
  Regioner
   Oslo og Akershus Bandyregion
   • Praktisk info
    • Kontakt oss
    • Finn din klubb
    • Hvordan starte en klubb
    • Idrettshaller
    • Utvikling og rekruttering
    • Avgifter og honorarer
    • Forsikring og lisens
    • Årsmøter, protokoller og referater
    • Planer
    • Idrettssystemer
    • Skjema
    • Om regionen
   • Kamper
    • Serier
    • Turneringer
    • Statistikk
    • Kamplengder
   • Minirunder
    • Hva er Minirunde
    • Terminliste
    • Påmelding
    • Håndbok for arrangører
    • Neste Minirunde
   • Utdanning
    • Dommer
    • Trener
   • Dommer
    • Dommerhonorar
    • Dommernummer
    • Informasjon til dommere
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Instrukser
    • Lokale bestemmelser
   Sørøst Bandyregion
   • Praktisk info
    • Kontaktinfo region
    • Dommer
    • Finn din klubb
    • Hvordan starte en klubb
    • Idrettshaller
    • Utvikling og rekruttering
    • Avgifter og honorarer
    • Forsikring – Lisens
    • Årsmøter, protokoller og referater
    • Planer
    • Idrettssystemene
    • Skjema
    • Om regionen
   • Kamper
    • Serier
    • Vestfold/Telemark serierunder
    • Kamptider
    • Aktivitetsrunder
    • Omberamming
    • Dispensasjoner
    • Turneringer
    • Statistikk
   • Minirunder
    • Hva er minirunder
    • Terminliste
    • Påmelding
    • Oppsett 21 januar
    • Instrukser og bestemmelser
   • Aktivitetstilbud
    • Venneturneringer
    • Idrett for alle
     • El innebandy
     • SUPER- innebandy
     • Mangfold
   • Utvikling
    • Rekruttering
    • Utvikling
    • Nybegynnerkurs
    • Skolebesøk
    • Camper/Samlinger
   • Utdanning
    • Arrangement
    • Dommere
    • Klubben
    • Organisasjon og ledelse
    • Trenere
    • Praktisk info
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
   Innlandet Bandyregion
   • Praktisk info
    • Kontakt oss
    • Regelverk
     • Spillereglement Innebandy
    • Møtefiler
   • Minirunder
   • Utvikling
   • Utdanning
    • Dommer
    • Trener
   Buskerud Bandykrets
   Sørvest Bandyregion
   • Praktisk info
    • Kontakt oss
    • Årshjul
    • Regionsting
    • Overganger
    • Finn din klubb
    • Langtidsplan 2017-2020
     • Trenere
     • Dommere
     • Organisasjon og ledelse
     • Arrangement
     • Aktivitetstilbud
     • Anlegg
    • Handlingsplan
     • Trenere
     • Dommere
     • Organisasjon og ledelse
     • Arrangement
     • Aktivitetstilbud
     • Anlegg
    • Avgifter og honorarer
    • Møtefiler
    • Dommer
    • Dispensasjoner
     • Rogaland Sør
     • Rogaland Nord
     • Agder
    • Regelverk
     • Spillereglement Innebandy
     • Spillereglement EL-Innebandy
     • Kampreglement innebandy
     • Kampreglement EL-Innebandy
     • Lover
     • Lisens
     • Retningslinjer og bestemmelser
    • Idrettsystemene
   • Kamper
    • Regional Elitekvalikk
    • 1. divisjon herrer Rogaland
    • 1. divisjon Damer Rogaland
    • Stavanger Open
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Aktivitetstilbud
    • Minirunder
     • Terminliste/Oppsett
     • Aldersinndeling
     • Påmelding
     • Betaling
     • Premiering
     • Arrangørinstruks
     • Barneidrettsbestemmelser
     • Foreldrevett
     • Retningslinjer for innebandy for barn
    • Venneliga
    • Idrett for alle
     • El-Innebandy
     • Super-Innebandy
     • Mangfold
   • Utvikling
    • Kontakt
    • Aktivitet
     • Rekruttere
     • Beholde
    • Trener/leder
     • Bli trener/leder
     • Inspirasjon som trener/leder
     • Klubben ønsker ny trener/leder
    • Klubb
     • Kontakt/besøk
     • Prosess
     • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Utdanning
    • Dommer
    • Trener
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Klubben
    • Søk i kurs
   Hordaland Bandykrets
   • Praktisk info
    • Kontakt oss
    • Årsmøte
    • Møtefiler
    • Avgifter og honorarer
    • Overganger
    • Regelverk
     • Spillereglement Innebandy
     • Spillereglement El-Innebandy
     • Kampreglement Innebandy
     • Kampreglement EL-Innebandy
     • Lover
     • Lisens
   • Kamper
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmeler
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Aktivitetstilbud
    • Venneliga
    • Idrett for alle
     • Super-Innebandy
     • El-Innebandy
     • Mangfold
   • Utvikling
    • Kontakt
    • Aktivitet
     • Rekruttere
     • Beholde
    • Trener/leder
     • Bli trener/leder
     • Inspirasjon som trener/leder
     • Klubben ønsker ny trener/leder
    • Klubb
     • Kontakt/besøk
     • Prosess
     • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Utdanning
    • Dommer
    • Trener
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Klubben
   Sogn og Fjordane Bandykrins
   Midt-Norge Bandyregion
   • Praktisk info
    • Kontakt oss
    • Styret MNBR
    • Klubber i MNBR
    • Linker
    • Regelverk
     • Spillereglement innebandy
     • Kampreglement innebandy
   • Minirunder
   • Aktivitetstilbud
    • Minirunder
    • Weekend League
    • Sunday League
    • Løkkebandy
    • Trønderserien
   • Kamper
   • Utvikling
   • Utdanning
    • Dommer
    • Trener
   Nord-Norge Bandyregion
   • Praktisk info
    • Kontakt oss
    • Regelverk
     • Spillereglement innebandy
     • Spillereglement EL-innebandy
     • Kampreglement innebandy
     • Kampreglement EL-innebandy
     • Lover
     • Lisens
    • Overganger
    • Møtefiler
    • Avgifter og honorarer
   • Kamper
   • Minirunder
    • Barneidrettsbestemmelser
   • Aktivitetstilbud
    • Minirunder
    • Idrett for alle
     • EL-Innebandy
   • Utvikling
    • Kontakt
    • Aktivitet
     • Rekruttere
     • Beholde
   • Utdanning
    • Dommer
    • Trener
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Klubben
  Innholdstype test
   Innholdstyper
   • Side innholdstyper
    • Enkel tekstområde
    • Artikkel liste område
    • En rad med liste områder
    • Delartikkel innhold
    • Video
    • Bildebokser med faste lenker
    • Stikkordsky
    • Person/Gruppe liste
    • Bildegalleri
    • Generell tabell
    • Generell liste
    • NIF Webdeler
   • Artikkel innholdstyper
    • Artikler med "Del-artikkel gruppe"