Laster inn...

Flere aktive på alle alderstrinn av begge kjønn, herunder hindre frafall – og det skal være gøy!

  • Ansatte Utviklingsavdelingen
    • Leder utviklingsavdelingen
      TEL: +47 450 35 235
      E-POST: eivind.tysdal@bandyforbundet.no
    • Trenerutviklingsansvarlig
      TEL: +47 930 09 040
      E-POST: marcus.nilsson@bandyforbundet.no
    • Administrativ fagkonsulent
      TEL: +47 992 66 790
      E-POST: jostein.sjaatil@bandyforbundet.no
    • Prosjektleder "Idrett for alle"
      TEL: +47 928 44 111
      E-POST: annkatrin.eriksson@bandyforbundet.no
    • Administrasjonskonsulent kurs
      TEL: +47 489 98 299
      E-POST: stian.lillevaje@bandyforbundet.no
    • Utviklingskonsulent Oslo og Akershus
      TEL: +47 92 28 36 65
      E-POST: andreas.hildremyr@bandyforbundet.no
    • Utviklingskonsulent Oslo og Akershus
      TEL: +47 410 77 979
      E-POST: andre.hagen@nif.idrett.no
    • Utviklingskonsulent SørØst
      TEL: +47 480 42 096
      E-POST: nina.andreassen@nbfutvikling.no
    • Utviklingskonsulent Innlandet
      TEL: +47 930 66 579
      E-POST: magnus.skulstad@nbfutvikling.no
    • Utviklingskonsulent SørVest
      TEL: +47 907 51 296
      E-POST: andre.kopperud@nbfutvikling.no
    • Utviklingskonsulent
      TEL: +47 908 91 376
      E-POST: jorn.hansen@nbfutvikling.no
    • Utviklingskonsulent Midt-Norge
      TEL: +47 940 08 626
      E-POST: martin@mnbr.no
    • Utviklingskonsulent/Daglig leder Nord-Norge
      TEL: +47 407 30 405
      E-POST: Pablo.Vargas@nif.idrett.no
    • Prosjektkoordinator Hordaland
      TEL: +47 90 23 64 18
      E-POST: torgeir.adland@nbfutvikling.no
    • Utviklingskonsulent Oslo og Akershus
      TEL: +47 416 05 561
      E-POST: khidash.kiyani@nbfutvikling.no
Forbundet
  • Om forbundet
    • Kontakt oss
    • Protokoller
    • Utmerkelser
    • Forbundsting
    • Mål og Verdier
  • Lisens - Forsikring
  • Arrangement
  • Utvikling
    • Aktivitet
      • Rekruttere
      • Beholde
      • Kontakt oss
    • Trener/leder
      • Bli trener/leder
      • Inspirasjon som trener/leder
      • Klubben ønsker ny trener/leder
    • Klubb
      • Kontakt/besøk
      • Prosess
      • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
  • Regelverk
    • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
    • Lov for Norges Bandyforbund
    • Sanksjons- og protestreglement
    • Retningslinjer
    • Idrettenes regelverk
Innebandy
  • Praktisk info
    • Kontakt oss
    • Årsplan 2018/2019
    • Overganger
    • Årsmøter
    • Idrett for alle
      • EL-innebandy
      • Super-innebandy
      • Mangfold
    • Minirunder
    • Camper
    • Hvordan starte en klubb
    • Veibeskrivelse til haller
    • Protokoller og referater
    • Historie
    • Idrettssystemene
  • Kamper
    • Serier
      • InnebandyLIVE
      • Kampfakta Eliteserien menn
      • Kampfakta Eliteserien kvinner
    • NM
      • NM InnebandyLIVE
      • NM menn
      • NM kvinner
      • NM aldersbestemt
    • E-cup
    • Statistikk
      • NM
      • Elitekval menn
    • Turneringer
    • Instrukser og retningslinjer
  • Utvikling
    • Aktivitet
    • Trener/leder
    • Klubb
  • Utdanning
  • Landslag
    • A-landslag menn
    • A-landslag kvinner
    • U19-landslag menn
    • U19-landslag kvinner
    • Antidoping
    • Vikingen
    • Landslagsinfo
    • Statistikk
  • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Instrukser
    • Skjemaer
    • Lisens
Bandy
  • Praktisk info
    • Kontakt oss
    • Generalterminplan
    • Overganger
    • Dommere
    • Klubbservice
    • Årsmøter
    • Anlegg
    • Idrettssystemene
  • Kamper
    • World Cup
    • NM-sluttspill
    • Turneringer/cuper
    • Instrukser og retningslinjer
    • Statistikk
  • Utvikling
    • Aktivitet
    • Trener/leder
    • Klubb
  • Utdanning
  • Landslag
  • Regelverk
    • Spillereglement
    • Kampreglement
    • Lover
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Instrukser
    • Skjemaer
    • Lisens
Landhockey
  • Praktisk info
    • Kontakt oss
    • Overganger
    • Årsplan 2016/2017
    • Årsmøter
    • Hvordan starte en klubb
    • Minirunder
    • Info anlegg
    • Protokoller og referater
    • Historie
  • Kamper
    • Serier
    • NM
    • Statistikk
    • Private turneringer
    • E-Cup
  • Utvikling
    • Aktivitet
    • Trener/leder
    • Klubb
  • Utdanning
    • Kurs i regi av FIH og EHF
  • Landslag
    • A-landslag menn
    • U21-landslag menn
  • Regelverk
    • Spillereglement Utendørs
    • Spillereglement Innendørs
    • Kampreglement
    • Lover
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Instrukser
    • Skjemaer
    • Lisens
Regioner
    Oslo og Akershus Bandyregion
    • Praktisk info
      • Kontakt oss
      • Finn din klubb
      • Hvordan starte en klubb
      • Idrettshaller
      • Utvikling og rekruttering
      • Avgifter og honorarer
      • Forsikring og lisens
      • Årsmøter, protokoller og referater
      • Planer
      • Idrettssystemer
      • Skjema
      • Om regionen
    • Kamper
      • Serier
      • Turneringer
      • Statistikk
      • Kamplengder
    • Minirunder
      • Hva er Minirunde
      • Terminliste
      • Påmelding
      • Håndbok for arrangører
      • Neste Minirunde
    • Utdanning
      • Dommer
      • Trener
    • Dommer
      • Dommerhonorar
      • Dommernummer
      • Informasjon til dommere
    • Regelverk
      • Spillereglement Innebandy
      • Spillereglement EL-Innebandy
      • Kampreglement Innebandy
      • Kampreglement EL-Innebandy
      • Lover
      • Retningslinjer og bestemmelser
      • Instrukser
      • Lokale bestemmelser
    Sørøst Bandyregion
    • Praktisk info
      • Kontaktinfo region
      • Dommer
      • Finn din klubb
      • Hvordan starte en klubb
      • Idrettshaller
      • Utvikling og rekruttering
      • Avgifter og honorarer
      • Forsikring – Lisens
      • Årsmøter, protokoller og referater
      • Planer
      • Idrettssystemene
      • Skjema
      • Om regionen
    • Kamper
      • Serier
      • Vestfold/Telemark serierunder
      • Kamptider
      • Aktivitetsrunder
      • Omberamming
      • Dispensasjoner
      • Turneringer
      • Statistikk
    • Minirunder
      • Hva er minirunder
      • Terminliste
      • Påmelding
      • Oppsett 14 april
      • Instrukser og bestemmelser
    • Aktivitetstilbud
      • Venneturneringer
      • Idrett for alle
        • El innebandy
        • SUPER- innebandy
        • Mangfold
      • Camper/Samlinger
    • Utvikling
      • Rekruttering
      • Utvikling
      • Nybegynnerkurs
      • Skolebesøk
      • Camper/Samlinger
    • Utdanning
      • Arrangement
      • Dommere
      • Klubben
      • Organisasjon og ledelse
      • Trenere
      • Praktisk info
    • Regelverk
      • Spillereglement innebandy
      • Spillereglement EL-innebandy
      • Kampreglement innebandy
      • Kampreglement EL-innebandy
    Innlandet Bandyregion
    • Praktisk info
      • Kontakt oss
      • Regelverk
        • Vedtekter Innlandet Bandyregion
        • Spillereglement Innebandy
        • Kampreglement innebandy
      • Møtefiler
      • Avgifter og honorarer
      • Dommer
    • Kamper
      • Terminliste/Resultat
        • 2. divisjon damer
        • 2. divisjon herre
        • 3. divisjon herre
        • Løkkebandy
      • Poengplukker
    • Minirunder
      • Terminliste/Oppsett
    • Aktivitetstilbud
      • Idrett for alle
        • El-Innebandy
        • Super-Innebandy
        • Mangfold
      • Camper
    • Utvikling
      • Camper
    • Utdanning
      • Dommer
      • Trener
    Buskerud Bandykrets
    Sørvest Bandyregion
    • Praktisk info
      • Kontakt oss
      • Årshjul
      • Finn din klubb
      • Langtidsplan 2017-2020
        • Trenere
        • Dommere
        • Organisasjon og ledelse
        • Arrangement
        • Aktivitetstilbud
        • Anlegg
      • Handlingsplan
        • Trenere
        • Dommere
        • Organisasjon og ledelse
        • Arrangement
        • Aktivitetstilbud
        • Anlegg
      • Avgifter og honorarer
      • Regionsting
      • Møtefiler
      • Dommer
      • Dispensasjoner
        • Rogaland Sør
        • Rogaland Nord
        • Agder
      • Regelverk
        • Spillereglement Innebandy
        • Spillereglement EL-Innebandy
        • Kampreglement innebandy
        • Kampreglement EL-Innebandy
        • Lover
        • Lisens
        • Retningslinjer og bestemmelser
      • Idrettsystemene
      • Overganger
    • Kamper
      • Herrer
      • Kvinner
      • Gutter
      • Jenter
      • Kommende kamper
      • Statistikk
      • Stavanger Open
    • Minirunder
      • Terminliste/Oppsett
      • Aldersinndeling
      • Påmelding
      • Betaling
      • Premiering
      • Arrangørinstruks
      • Barneidrettsbestemmelser
      • Foreldrevett
      • Retningslinjer for innebandy for barn
    • Aktivitetstilbud
      • Minirunder
        • Terminliste/Oppsett
        • Aldersinndeling
        • Påmelding
        • Betaling
        • Premiering
        • Arrangørinstruks
        • Barneidrettsbestemmelser
        • Foreldrevett
        • Retningslinjer for innebandy for barn
      • Venneliga
      • Idrett for alle
        • El-Innebandy
        • Super-Innebandy
        • Mangfold
      • Camper
    • Utvikling
      • Kontakt
      • Aktivitet
        • Rekruttere
        • Beholde
      • Trener/leder
        • Bli trener/leder
        • Inspirasjon som trener/leder
        • Klubben ønsker ny trener/leder
      • Klubb
        • Kontakt/besøk
        • Prosess
        • Utdanning/kurs og verktøykassen
      • Camper
      • Treningstips
        • Innebandy DVDen
    • Utdanning
      • Dommer
      • Trener
      • Organisasjon og ledelse
      • Arrangement
      • Klubben
      • Søk i kurs
    Hordaland Bandykrets
    • Praktisk info
      • Kontakt oss
      • Årsmøte
      • Møtefiler
      • Avgifter og honorarer
      • Overganger
      • Regelverk
        • Spillereglement Innebandy
        • Spillereglement El-Innebandy
        • Kampreglement Innebandy
        • Kampreglement EL-Innebandy
        • Lover
        • Lisens
    • Kamper
    • Miniturneringer
      • Terminliste/Oppsett
      • Aldersinndeling
      • Påmelding
      • Betaling
      • Premiering
      • Arrangørinstruks
      • Barneidrettsbestemmeler
      • Foreldrevett
      • Retningslinjer for innebandy for barn
    • Aktivitetstilbud
      • Venneliga
      • Idrett for alle
        • El-Innebandy
        • Super-Innebandy
        • Mangfold
      • Camper
    • Utvikling
      • Kontakt
      • Aktivitet
        • Rekruttere
        • Beholde
      • Trener/leder
        • Bli trener/leder
        • Inspirasjon som trener/leder
        • Klubben ønsker ny trener/leder
      • Klubb
        • Kontakt/besøk
        • Prosess
        • Utdanning/kurs og verktøykassen
    • Utdanning
      • Dommer
      • Trener
      • Organisasjon og ledelse
      • Arrangement
      • Klubben
    Sogn og Fjordane Bandykrins
    Midt-Norge Bandyregion
    • Praktisk info
      • Kontakt oss
      • Styret MNBR
      • Klubber i MNBR
      • Linker
      • Regelverk
        • Spillereglement innebandy
        • Kampreglement innebandy
    • Minirunder
    • Aktivitetstilbud
      • Minirunder
      • Weekend League
      • Sunday League
      • Løkkebandy
      • Trønderserien
      • Camper
    • Kamper
    • Utvikling
      • Camper
    • Utdanning
      • Dommer
      • Trener
    Nord-Norge Bandyregion
    • Praktisk info
      • Kontakt oss
      • Regelverk
        • Spillereglement innebandy
        • Spillereglement EL-innebandy
        • Kampreglement innebandy
        • Kampreglement EL-innebandy
        • Lover
        • Lisens
      • Overganger
      • Møtefiler
      • Avgifter og honorarer
    • Kamper
    • Minirunder
      • Aldersinndeling
      • Barneidrettsbestemmelser
    • Aktivitetstilbud
      • Minirunder
      • Idrett for alle
        • EL-Innebandy
    • Utvikling
      • Kontakt
      • Aktivitet
        • Rekruttere
        • Beholde
    • Utdanning
      • Dommer
      • Trener
      • Organisasjon og ledelse
      • Arrangement
      • Klubben
Innholdstype test
    Innholdstyper
    • Side innholdstyper
      • Enkel tekstområde
      • Artikkel liste område
      • En rad med liste områder
      • Delartikkel innhold
      • Video
      • Bildebokser med faste lenker
      • Stikkordsky
      • Person/Gruppe liste
      • Bildegalleri
      • Generell tabell
      • Generell liste
      • NIF Webdeler
    • Artikkel innholdstyper
      • Artikler med "Del-artikkel gruppe"