Laster inn...

INSTRUKSER OG RETNINGSLINJER I FORBUNDSSERIENE

 • Regler for omberamminger

  Innebandyseksjonen har vedtatt prosedyre for omberamming av kamper i de forbundsadministrerte seriene (elite menn/kvinner, 1. div. østland menn). I år er den gjeldende f.o.m.  3. juli 2017 kl.0800.

  Omberammingsskjema skal benyttes i hvert enkelt tilfelle. Dette kan lastes ned her:

  Regler for omberamminger 2017/2018:

  Generelt:
  * Kun Innebandyseksjonen (IBS) i Norges Bandyforbund eller, om IBS bestemmer det, administrativ ansvarlig kan godkjenne omberamminger.

  * Alle typer omberamminger skal skje skriftlig på angitt blankett utgitt av NBF.

  * Søknad om omberamming sendes alltid av hjemmelaget. Hvis bortelaget vil flytte kamp skal dette gjøres via hjemmelaget. Den klubben som i praksis søker om omberamming skal vedlegge kopi av innbetalt avgift for omberamming i henhold til punkt 1 nedenfor.

  * Hvis kamp flyttes fra helgedag til helgedag (lørdag til søndag eller vice versa) trengs ikke gjestende lags signatur (kontaktpersonens navn och telefonnr skal fylles i). Derimot skal bortelaget gi klartegn per telefon til hjemmelaget.

  * Hvis kamp flyttes fra helgedag til hverdag (eks. søndag til mandag) kan gjestende lag, av hjemmelaget, kreve økonomisk kompensasjon for dokumenterte merkostnader. Videre skal gjestende lag skriftlig godkjenne flytting fra helgedag til hverdag på blanketten. Hjemmelaget kan også måtte belastes for NBF`s økonomiske merkostnader, eks. tapt arbeidsfortjeneste til dommere.

  * Årsak til omberamming skal alltid oppgis.

  * Hvis kampen må flyttes p.g.a. annet arrangement skal dette alltid skriftlig dokumenteres av for eksempel hallbestyrer eller driftskomiteen i hallen.

  * Hvis begge lagene er enige kan hjemme-/bortekamp byttes.

  * Ufullstendig utfylt blankett sendes i retur til hjemmelaget.

  1. Omberamming etter fastsatt serieoppsett (Kostnad kr 2.000)

  Søknad om omberamming skal være NBF i hende senest 3 uker før aktuell kampdato hvis ikke det foreligger spesielle grunner. Kopi av kvittering for innbetalt omberammingsavgift (kr 2.000) skal vedlegges søknaden.
  Søknaden behandles ikke før omberammingsavgiften har kommet inn på NBF`s bankkonto 7874.05.85486.

  1.1 Annen kampdato.
  Ny dato skal om mulig ligge innenfor samme spilleuke som opprinnelig dato eller snarest mulig. Hensyn skal tas til motstanderlagets reiseavstand og øvrige lag i serien.

  1.2 Annen kamptid.
  Annen kamptid skal kun innvilges unntaksvis. Ny kamptid kan ikke være etter kl 20.00. Hensyn skal tas til motstanderlagets reiseavstand.

  2. Omberamming på oppfordring fra hallbestyrer, force majeure eller i henhold til NBF`s kampreglement (Kostnadsfritt).

  2.1 Annen kampdato.
  Ny dato skal om mulig ligge innenfor samme spilleuke som opprinnelig dato eller snarest mulig. Hensyn skal tas til motstanderlagets reiseavstand og øvrige lag i serien.

  2.2 Annen kamptid.
  Annen kamptid skal kun innvilges unntaksvis. Ny kamptid kan ikke være etter kl 20.00. Hensyn skal tas til motstanderlagets reiseavstand.

  Samtlige omberamminger under pkt 1 og 2, som kommer inn senere enn tre uker før opprinnelig kampdato, skal alltid vedlegges fastsatt omberammingsavgift uten hensyn til årsak. Unntak for force majeure.

 • Dommerhonorar og diettgodtgjørelse 17/18

  Honorar:
  Eliteserien menn: kr. 1100,- pr. dommer/kamp
  Eliteserien kvinner: kr. 1100,- pr. dommer/kamp
  1. div. østland menn: kr. 950,- pr. dommer/kamp
  Øvrige div. Bestemmes av administrerende myndighet.

  Kjøregodtgjørelse eliteserie menn/kvinner og 1. div. Østland menn:
  Kjøregodtgjørelsen settes til kr. 3,50 pr. km fra hjemstedsadresse tur/ retur kamparena.

  Diettgodtgjørelse:
  For reiser over 6 timer gjelder følgende diett:
  Reiser fra 6 t og inntil 12 t: kr. 289,-
  Reiser over 12 timer: kr. 537,-
  Diett ved overnatting: kr. 733,-

  Måltidstrekk i diett (Enkeltmåltider dekket av NBF)
  Frokost ved overnatting: 20% av sats
  Lunsj ved overnatting: kr. 30% av sats
  Middag ved overnatting: kr. 50% av sats

  Ved to-dommersystem skal dommeren i størst mulig utstrekning kjøre i felles bil. Passasjertillegg mottas ikke. Benyttes det flere biler, skal satsen deles.
  Dommerhonorar skal utbetales direkte fra hjemmelaget mot kvittering. Dommerregning kan lastes ned:

 • Innrapportering av resultat og kampfakta i forbundsseriene

  Alle hjemmelag i Norges Bandyforbund sine forbundsserier i innebandy plikter å følge følgende rutiner for innrapportering av resultater fra seriene:

  Eliteserien menn og kvinner
  Alle lag i eliteserien plikter å følge følgende rutiner for innrapportering av resultater fra seriene:

  1. Hjemmelaget plikter å registrere slutt- og perioderesultater i TurneringsAdmin (web) eller i mobilappen «Min Bandy».
  Se egne brukerveiledninger under.

  2. Hjemmelaget plikter i tillegg å ringe inn kampfakta senest 15 minutter etter kampslutt, til NBFs telefonvakt på mobil 906 52 833. Hvis ingen svarer på mobiltelefonen legges fullstendig svar igjen på mobilsvar. Det er meget viktig med rask innrapportering slik at pressemelding kan sendes snarest til NTB, og internettsidene kan oppdateres.

  3. Innringeren skal raskt og effektivt oppgi følgende:
  Kampsted, lag, sluttresultat, perioderesultater, navn på målscorere og antall mål pr målscorer i ordinær tid, skuddstatistikk, totale utvisningsminutter pr lag, evt antall kampstraffer og navnet på spiller(ne) som fikk kampstraff, kampens dommere og total antall tilskuere i hallen (IKKE avrundet tall).

  Eksempel:
  Sarpsborg – Bærums Verk 10-5 (5-0,3-1,2-4)
  Skjeberghallen
  Tilskuere: 61
  Mål Sarpsborg: Jonas Pettersson 3, Johan Larsson 2,
  Ole Chr. Bøhaugen, Ketil Kristiansen, Morten Olsen,
  Jon Esben Skaug, Ole Bodal.
  Mål BVIF: Kristoffer Pettersen 3, Terje Hansen,
  Owe Linden.
  Utv: Sarpsborg 4×2, 1×5 min. + 1xkampstraff 3: Ole Hansen,
  BVIF 5×2 min.
  Skudd: 40-22
  Dommere: Haug/Rønningen

  Eksempel etter straffer:
  Sarpsborg – Bærums Verk 6-5 (5-0,0-1,0-4) etter straffer
  Skjeberghallen
  Tilskuere: 161
  Mål Sarpsborg: Jonas Pettersson 3, Johan Larsson 2.
  Mål BVIF: Kristoffer Pettersen 3, Terje Hansen, Owe Linden.
  Utv: Sarpsborg 2×2, 1×5 min. + 1 x kampstraff 3: Ole Hansen,
  BVIF: 5×2 min.
  Skudd: 40-42
  Dommere: Haug/Rønningen

  4. Dersom lagene unnlater å registrere resultatet og ringe inn kampfakta, vil det bli ilagt en bot på kr 250,- for første gangs foreteelse. Ved ytterligere gjentakelser økes boten med kr 250,- for hver gang.

  5. Kampskjemaene skannes og sendes senest kl 1000 første virkedag etter kampslutt pr e-post til: terje.larsen@nif.idrett.no

  6. Det originale kampskjemaet sendes til NBF senest første virkedag etter kampslutt. Lag som ikke sender inn skjemaene til riktig tid bøtelegges med kr 250,- ved første foreteelse. Boten økes med kr 250,- ved hver ny foreteelse. Kampskjemaene er viktig for å få en så rask som mulig oppdatering av mål- og pasningsstatistikken hver uke.

  1. divisjon Østland menn
  Alle lag i 1. div. østland menn plikter å følge følgende rutiner for innrapportering av resultater fra serien:

  1. Hjemmelaget plikter å registrere slutt- og perioderesultater i TurneringsAdmin (web) eller i mobilappen «Min Bandy» senest 15 minutter etter kampslutt.
  Se egne brukerveiledninger under.
  I tillegg skal dere sende slutt- og perioderesultater pr SMS til NBFs mobil 906 52 833

  2. Dersom lagene unnlater å registrere resultatet i TurneringsAdmin eller mobilappen Min Bandy, vil det bli ilagt en bot på kr 250,- for første gangs foreteelse. Ved ytterligere gjentakelser økes boten med kr 250,- for hver gang.

  3. Kampskjemaene skannes og sendes senest kl 1000 første virkedag etter kampslutt pr e-post til: terje.larsen@nif.idrett.no.

  4. Det originale kampskjemaet sendes til NBF senest første virkedag etter kampslutt. Lag som ikke sender inn skjemaene til riktig tid bøtelegges med kr 250,- ved første foreteelse. Boten økes med kr 250,- ved hver ny foreteelse. Kampskjemaene er viktig for å få en så rask som mulig oppdatering av mål- og pasningsstatistikken hver uke.

  De vanligste feilene:
  * Det tar lenger tid enn 15 minutter før resultatet blir ringt inn.
  * Perioderesultatene stemmer ikke med sluttresultatet.
  * Kun nummer på målscorer blir rapportert, ikke navnet på personen. (NBF vet IKKE hvilken spiller som spilte med et bestemt nummer i en kamp!).
  * Tilskuertallet er ikke nøyaktig, men kun et overslag. Alle tilskuere til kampen skal rapporteres, ikke bare de betalende.
  * Kampskjema blir ikke skannet og sendt inn pr e-post om morgenen (før kl.1000) første virkedag.
  * Tilskuertallet blir ikke ført på kampskjemaet.
  * Tidsangivelsen på kampskjema blir ikke angitt fra 0-60 minutter.

Forbundet
 • Om forbundet
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2018/2019
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
 • Kamper
  • Serier
   • InnebandyLIVE
   • Kampfakta Eliteserien menn
   • Kampfakta Eliteserien kvinner
  • NM
   • NM InnebandyLIVE
   • NM menn
   • NM kvinner
   • NM aldersbestemt
  • E-cup
  • Statistikk
   • NM
   • Elitekval menn
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Bandy
 • Praktisk info
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Overganger
  • Dommere
  • Klubbservice
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
 • Kamper
  • World Cup
  • NM-sluttspill
  • Turneringer/cuper
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Landhockey
 • Praktisk info
  • Kontakt oss
  • Overganger
  • Årsplan 2016/2017
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemer
   • Skjema
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Turneringer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Hva er Minirunde
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Skjema
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Turneringer
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 14 april
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Utvikling
   • Nybegynnerkurs
   • Skolebesøk
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
   • Praktisk info
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Finn din klubb
   • Regelverk
    • Vedtekter Innlandet Bandyregion
    • Spillereglement Innebandy
    • Kampreglement innebandy
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
   • Dispensasjoner
   • Idrettssystemene
  • Kamper
   • Terminliste/resultat
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Terminliste/oppsett
   • Aldersinndeling/Dispensasjoner
  • Aktivitetstilbud
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Dommer
   • Dispensasjoner
    • Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Agder
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
   • Idrettsystemene
   • Overganger
  • Kamper
   • Herrer
   • Kvinner
   • Gutter
   • Jenter
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Stavanger Open
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
   • Norway Summer Games
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • Skoleturneringer
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
   • Treningstips
    • Innebandy DVDen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
  • Kamper
  • Miniturneringer
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Styret MNBR
   • Klubboversikt
   • Idrettshaller
   • Dommere
   • Historie
   • Linker
   • Protokoller og møtedokumenter
   • Lover og regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
  • Minirunder
   • Minirunder sesongen 2018/19
  • Aktivitetstilbud
   • SUPER-INNEBANDY
   • EL-innebandy
   • Minirunder
   • Mini League
   • Weekend League
   • Løkkebandy
   • Sunday League
   • Trønderserien
   • Møre og Romsdal
   • Bandy
   • Landhockey
   • Camper
  • Kamper
  • Utvikling
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
    • Dommerkurs i Midt-Norge
   • Trener
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Overganger
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
  • Kamper
  • Minirunder
   • Aldersinndeling
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
Innholdstype test
  Innholdstyper
  • Side innholdstyper
   • Enkel tekstområde
   • Artikkel liste område
   • En rad med liste områder
   • Delartikkel innhold
   • Video
   • Bildebokser med faste lenker
   • Stikkordsky
   • Person/Gruppe liste
   • Bildegalleri
   • Generell tabell
   • Generell liste
   • NIF Webdeler
  • Artikkel innholdstyper
   • Artikler med "Del-artikkel gruppe"