Foto av: Frank Nordseth
Overgangsregler – en påminnelse
Lukk
Norges Bandyforbund ønsker å minne våre klubber om reglene som gjelder for kontakt med spillere tilhørende andre klubber

Reglene for dette fremgår av kampreglementet § 29:

Dersom en klubb ønsker å tilegne seg spiller(e) fra andre klubber, skal klubben meddele moderklubben dette i rekommandert brev, alternativt e-post, før samtaler innledes med spiller(en). E-post må bekreftes mottatt før samtaler kan innledes. Ervervende klubb har bevisbyrden for at bekreftelse av e-post foreligger.
Dersom slik meddelelse til moderklubb ikke foreligger, straffes ervervende klubb etter «Sanksjons- og protestreglementet». Brudd på meddelelsesplikten kan ikke føre til at overgangen blir kjent ugyldig.
Svar på forespørsel fra den gamle klubben skal også sendes rekommandert, alternativt via e-post innen 14 dager. Hvis svar ikke blir sendt på foreskrevet måte og innen den gitte frist, regnes opptakings-kravene å være i orden. Svar fra gammel klubb er kun gyldig hvis dette er undertegnet av tillitsvalgt som har myndighet for å tegne klubben eller person som klubbens styre har bemyndiget til dette. Det samme gjelder for undertegning av overgangsskjema. Den som søker overgang er ansvarlig for at nødvendige dokumenter er signert av bemyndigede personer i den gamle klubben og den nye klubben.
Hvis den gamle klubben svarer at søkeren har ordnet sine forpliktelser, eller dersom den gamle klubben unnlater å svare på foreskrevet måte, (jf § 29-2, 5 ledd), regnes opptakingskravene å være i orden, og medlemskapet regnes fra spørredagen.
Ingen kan opptas som medlem av ny klubb før oppgjør med tidligere klubb er ordnet. Hvis oppgjøret først blir ordnet etter spørredagen, blir medlemskapet i den nye klubben regnet fra og med den dagen den gamle klubben får oppgjør.

Forbundet
  • Om forbundet
    • Kontakt oss
    • Protokoller
    • Utmerkelser
    • Forbundsting
    • Mål og Verdier
  • Lisens - Forsikring
  • Arrangement
  • Utvikling
    • Aktivitet
      • Rekruttere
      • Beholde
      • Kontakt oss
    • Trener/leder
      • Bli trener/leder
      • Inspirasjon som trener/leder
      • Klubben ønsker ny trener/leder
    • Klubb
      • Kontakt/besøk
      • Prosess
      • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
  • Regelverk
    • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
    • Lov for Norges Bandyforbund
    • Sanksjons- og protestreglement
    • Retningslinjer
    • Idrettenes regelverk
Innebandy
  • Praktisk info
    • Kontakt oss
    • Årsplan 2018/2019
    • Overganger
    • Årsmøter
    • Idrett for alle
      • EL-innebandy
      • Super-innebandy
      • Mangfold
    • Minirunder
    • Camper
    • Hvordan starte en klubb
    • Veibeskrivelse til haller
    • Protokoller og referater
    • Historie
    • Idrettssystemene
  • Kamper
    • Serier
      • Neste kamper LIVE
      • Eliteserien menn
      • Eliteserien kvinner
      • 1. div. østland menn
    • NM
      • NM InnebandyLIVE
      • NM menn
      • NM kvinner
      • NM aldersbestemt
    • E-cup
    • Statistikk
      • Eliteserien menn
      • Eliteserien kvinner
      • 1. div. østland menn
      • NM
      • Elitekval menn
    • Turneringer
    • Instrukser og retningslinjer
  • Utvikling
    • Aktivitet
    • Trener/leder
    • Klubb
  • Utdanning
  • Landslag
    • A-landslag menn
    • A-landslag kvinner
    • U19-landslag menn
    • U19-landslag kvinner
    • Antidoping
    • Vikingen
    • Landslagsinfo
    • Statistikk
  • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Instrukser
    • Skjemaer
    • Lisens
Bandy
  • Praktisk info
    • Kontakt oss
    • Generalterminplan
    • Overganger
    • Dommere
    • Klubbservice
    • Årsmøter
    • Anlegg
    • Idrettssystemene
  • Kamper
    • World Cup
    • NM-sluttspill
    • Turneringer/cuper
    • Instrukser og retningslinjer
    • Statistikk
  • Utvikling
    • Aktivitet
    • Trener/leder
    • Klubb
  • Utdanning
  • Landslag
  • Regelverk
    • Spillereglement
    • Kampreglement
    • Lover
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Instrukser
    • Skjemaer
    • Lisens
Landhockey
  • Praktisk info
    • Kontakt oss
    • Overganger
    • Årsplan 2016/2017
    • Årsmøter
    • Hvordan starte en klubb
    • Minirunder
    • Info anlegg
    • Protokoller og referater
    • Historie
  • Kamper
    • Serier
    • NM
    • Statistikk
    • Private turneringer
    • E-Cup
  • Utvikling
    • Aktivitet
    • Trener/leder
    • Klubb
  • Utdanning
    • Kurs i regi av FIH og EHF
  • Landslag
    • A-landslag menn
    • U21-landslag menn
  • Regelverk
    • Spillereglement Utendørs
    • Spillereglement Innendørs
    • Kampreglement
    • Lover
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Instrukser
    • Skjemaer
    • Lisens
Regioner
    Oslo og Akershus Bandyregion
    • Praktisk info
      • Kontakt oss
      • Finn din klubb
      • Hvordan starte en klubb
      • Idrettshaller
      • Utvikling og rekruttering
      • Avgifter og honorarer
      • Forsikring og lisens
      • Årsmøter, protokoller og referater
      • Planer
      • Idrettssystemer
      • Skjema
      • Om regionen
    • Kamper
      • Kampskjema
      • Instrukser og retningslinjer
      • Statistikk
      • Kamplengder
    • Minirunder
      • Hva er Minirunde
      • Terminliste
      • Påmelding
      • Håndbok for arrangører
      • Neste Minirunde
    • Utdanning
      • Dommer
      • Trener
    • Dommer
      • Dommerhonorar
      • Dommernummer
      • Informasjon til dommere
    • Regelverk
      • Spillereglement Innebandy
      • Spillereglement EL-Innebandy
      • Kampreglement Innebandy
      • Kampreglement EL-Innebandy
      • Lover
      • Retningslinjer og bestemmelser
      • Instrukser
      • Lokale bestemmelser
    Sørøst Bandyregion
    • Praktisk info
      • Kontaktinfo region
      • Dommer
      • Finn din klubb
      • Hvordan starte en klubb
      • Idrettshaller
      • Utvikling og rekruttering
      • Avgifter og honorarer
      • Forsikring – Lisens
      • Årsmøter, protokoller og referater
      • Planer
      • Idrettssystemene
      • Skjema
      • Om regionen
    • Kamper
      • Serier
      • Vestfold/Telemark serierunder
      • Kamptider
      • Aktivitetsrunder
      • Omberamming
      • Dispensasjoner
      • Turneringer
      • Statistikk
    • Minirunder
      • Hva er minirunder
      • Terminliste
      • Påmelding
      • Oppsett 20 oktober
      • Instrukser og bestemmelser
    • Aktivitetstilbud
      • Venneturneringer
      • Idrett for alle
        • El innebandy
        • SUPER- innebandy
        • Mangfold
      • Camper/Samlinger
    • Utvikling
      • Rekruttering
      • Utvikling
      • Nybegynnerkurs
      • Skolebesøk
      • Camper/Samlinger
    • Utdanning
      • Arrangement
      • Dommere
      • Klubben
      • Organisasjon og ledelse
      • Trenere
      • Praktisk info
    • Regelverk
      • Spillereglement innebandy
      • Spillereglement EL-innebandy
      • Kampreglement innebandy
      • Kampreglement EL-innebandy
    Innlandet Bandyregion
    • Praktisk info
      • Kontakt oss
      • Om oss
      • Finn din klubb
      • Regelverk
        • Vedtekter Innlandet Bandyregion
        • Spillereglement Innebandy
        • Kampreglement innebandy
        • Lover
      • Møtefiler
      • Avgifter og honorarer
      • Dommer
      • Dispensasjoner
      • Idrettssystemene
    • Kamper
      • Terminliste/resultat
      • Statistikk
      • Tabell G15 2018/2019
      • Kommende kamper
      • Kampskjema
    • Minirunder
      • Terminliste/oppsett
      • Aldersinndeling/Dispensasjoner
      • Påmelding
      • Arrangørinstruks
    • Aktivitetstilbud
      • Idrett for alle
        • El-Innebandy
        • Super-Innebandy
        • Mangfold
      • Camper
    • Utvikling
      • Camper
    • Utdanning
      • Dommer
      • Trener
    Buskerud Bandykrets
    Sørvest Bandyregion
    • Praktisk info
      • Kontakt oss
      • Årshjul
      • Finn din klubb
      • Langtidsplan 2017-2020
        • Trenere
        • Dommere
        • Organisasjon og ledelse
        • Arrangement
        • Aktivitetstilbud
        • Anlegg
      • Handlingsplan
        • Trenere
        • Dommere
        • Organisasjon og ledelse
        • Arrangement
        • Aktivitetstilbud
        • Anlegg
      • Avgifter og honorarer
      • Regionsting
      • Møtefiler
      • Dommer
      • Dispensasjoner
        • Dispensasjoner Rogaland Sør
        • Rogaland Nord
        • Dispensasjoner Agder
      • Lisens
      • Regelverk
        • Spillereglement Innebandy
        • Spillereglement EL-Innebandy
        • Kampreglement innebandy
        • Kampreglement EL-Innebandy
        • Lover
        • Lisens
        • Retningslinjer og bestemmelser
        • Omberammingsreglement
      • Idrettsystemene
      • Overganger
    • Kamper
      • Kommende kamper
      • Statistikk
      • Stavanger Open
      • NM aldersbestemt
      • NM-veka
      • Omberammingsreglement
      • Serieinformasjon
      • Historikk
    • Minirunder
      • Terminliste/Oppsett
      • Aldersinndeling
      • Påmelding
      • Betaling
      • Premiering
      • Arrangørinstruks
      • Barneidrettsbestemmelser
      • Foreldrevett
      • Retningslinjer for innebandy for barn
    • Aktivitetstilbud
      • Minirunder
        • Terminliste/Oppsett
        • Aldersinndeling
        • Påmelding
        • Betaling
        • Premiering
        • Arrangørinstruks
        • Barneidrettsbestemmelser
        • Foreldrevett
        • Retningslinjer for innebandy for barn
      • Venneliga
      • Idrett for alle
        • El-Innebandy
        • Super-Innebandy
        • Mangfold
      • Camper
      • Norway Summer Games
      • Stavanger Open
      • Haugaland Open
      • Skoleturneringer
        • Skoleturnering Rogaland Sør
        • Skoleturnering Rogaland Nord
        • Skoleturnering Agder
    • Utvikling
      • Kontakt
      • Aktivitet
        • Rekruttere
        • Beholde
      • Trener/leder
        • Bli trener/leder
        • Inspirasjon som trener/leder
        • Klubben ønsker ny trener/leder
      • Klubb
        • Kontakt/besøk
        • Prosess
        • Utdanning/kurs og verktøykassen
      • Camper
      • Treningstips
        • Innebandy DVDen
    • Utdanning
      • Dommer
      • Trener
      • Organisasjon og ledelse
      • Arrangement
      • Klubben
      • Søk i kurs
    Hordaland Bandykrets
    • Praktisk info
      • Kontakt oss
      • Årsmøte
      • Møtefiler
      • Omberamming
      • Avgifter og honorarer
      • Overganger
      • Lisens
      • Idrettssystemene
      • Regelverk
        • Lokale bestemmelser
        • Spillereglement Innebandy
        • Spillereglement El-Innebandy
        • Kampreglement Innebandy
        • Kampreglement EL-Innebandy
        • Lover
        • Lisens
        • Omberamming
    • Kamper
      • Kommende kamper
      • Statistikk
      • Venneliga
      • Omberamming
      • Historikk
    • Miniturneringer
      • Terminliste/Oppsett
      • Aldersinndeling
      • Påmelding
      • Betaling
      • Premiering
      • Arrangørinstruks
      • Barneidrettsbestemmeler
      • Foreldrevett
      • Retningslinjer for innebandy for barn
    • Aktivitetstilbud
      • Venneliga
        • Påmelding
        • Informasjon/regler
      • Idrett for alle
        • El-Innebandy
        • Super-Innebandy
        • Mangfold
      • Camper
    • Utvikling
      • Kontakt
      • Aktivitet
        • Rekruttere
        • Beholde
      • Trener/leder
        • Bli trener/leder
        • Inspirasjon som trener/leder
        • Klubben ønsker ny trener/leder
      • Klubb
        • Kontakt/besøk
        • Prosess
        • Utdanning/kurs og verktøykassen
    • Utdanning
      • Dommer
      • Trener
      • Organisasjon og ledelse
      • Arrangement
      • Klubben
    Sogn og Fjordane Bandykrins
    Midt-Norge Bandyregion
    • Praktisk info
      • Styret MNBR
        • Protokoller og møtedokumenter
      • Klubboversikt
      • Dommere
      • Idrettshaller
        • Halltilgjengelighet, Trondheim kommune
      • Lisens
      • Prioriteringer: Topp vs. bredde
      • Historie
      • Linker
      • Lover og regelverk
        • Flyttereglement
        • Spillereglement innebandy
        • Kampreglement innebandy
        • Lover
      • Kontakt oss
    • Minirunder
      • Minirunder sesongen 2018/19
      • Kampoppsett 2018/19
      • Søke om å arrangere minirunder
      • Foreldrevett
    • Aktivitetstilbud
      • SUPER-INNEBANDY
      • El-innebandy
      • Minirunde
      • Mini League
        • Kampoppsett ML
      • Weekend League
        • Kampoppsett WL
      • Ordinært seriespill
        • Sluttspill senior
      • Løkkebandy
        • Kampoppsett 2018/19 – DEL 1
      • Sunday League
        • Kampoppsett SL
      • Trønderserien
        • Kampoppsett 2018/19
      • Møre og Romsdal
      • Bandy
      • Landhockey
      • Camper
    • Kamper
      • Idrettens systemer
        • Veiledningsvideoer etc.
      • Statistikk 1993/94-2017/18
    • Utvikling
      • Kontakt
      • SLU
      • Camper
      • Treningstips
    • Utdanning
      • Dommer
        • Dommerkurs i Midt-Norge
      • Trener
      • Andre kurs
    Nord-Norge Bandyregion
    • Praktisk info
      • Kontakt oss
      • Regelverk
        • Spillereglement innebandy
        • Spillereglement EL-innebandy
        • Kampreglement innebandy
        • Kampreglement EL-innebandy
        • Lover
        • Lisens
      • Overganger
      • Møtefiler
      • Avgifter og honorarer
    • Kamper
    • Minirunder
      • Terminliste/Oppsett
      • Aldersinndeling
      • Barneidrettsbestemmelser
    • Aktivitetstilbud
      • Minirunder
      • Idrett for alle
        • EL-Innebandy
    • Utvikling
      • Kontakt
      • Aktivitet
        • Rekruttere
        • Beholde
    • Utdanning
      • Dommer
      • Trener
      • Organisasjon og ledelse
      • Arrangement
      • Klubben