Håndbok for arrangører

Minirunden er et fantastisk konsept som spillere, trenere, klubber og foreldrene liker veldig godt.

Fristen for å søke som arrangør foran hver sesong er 1. mai . Dette får klubbene informasjon om i god tid.

Forventningsfulle innebandyspillere gleder seg til Minirunder hos dere!                  

Håper dere er klare til å lage en morsom og høytidelig ramme rundt arrangementet.

Arrangør får ferdig kampoppsett av regionen

Alle inntekter i forbindelse med arrangementet (inngangspenger – kafeteria – loddsalg osv) går til arrangør

 • Håndbok for Minirundearrangører

  Deres klubb skal arrangere Minirunde, i den forbindelse har UU satt sammen er det en del retningslinjer man skal følge, samt tips og råd for en god gjennomføring.

  Minirunden er et fantastisk konsept som spillere, trenere, klubber og foreldrene liker veldig godt.

  Det er, og skal være profesjonelt, forutsigbart, gjenkjennelig, og ikke minst morsomt.

  Ved tildelingsprosessen er der noen kriterier som følges.

  Det går på gjennomføringsevne til søkene klubb, spilleflater, parkering, tumleområde, salgsområder, tidligere deltagelse og da spesielt vekt på jenter.

  Minirunden foregår på en lørdag eller søndag, etter at tildeling er blitt gjort, sørg for at klubben har booket spillestedet for hele dagen eller dager.

  Dette gjøres med en gang, slik at man sikrer seg halltiden.

   

  Kontaktperson:

  Det er arrangørklubbens ansvar og melde inn en kontaktperson god tid før arrangementet, dette gjøres til: rune.ali.zouhar@idretttsforbundet.no

   

  Turneringsgruppe:

  Klubben må opprette en turneringsledelse, det er mye som må planlegges i god tid.

   

  Velkomstbrev:

  Dette lages av klubb, mal fås på Kretsen sine nettsider, dette sendes inn til Kretsen som igjen sender det ut til alle deltagerne.

   

  Personal:

  Alle som har en funksjon med arrangementet, bør uniformeres, vest, t-skjorte, drakt eller lignende.

   

  Ansvarsområder: 

  Det gis klare ansvarsområder til funksjonærene.

   

  Vaktlister:

  Sett opp vaktlister med navn og mobilnummer.

   

  Spilleflater:

  Det er viktig at vi lager riktige baner, se egen fil for banestørrelser. Skal dere ha 3 el. 4 spilleflater må det nok vant deler.

  Midtstrek, innslagspunkt fra rundvant og målgård skal merkes, elektriker tape kan brukes.

  Spilleflatene bør gjøres klar dagen/ natten i forveien, det er enkelt, men tidkrevende.

  Husk å rengjør spilleflatene med svaber el.lign.

  Antall: Minimum 4 personer, men jo flere jo bedre.

   

  Mål:

  Minimiks og superinnebandy: Småmål 60*90cm

  G/J 6-11.: Minimål 90*120cm

   

  Antall spillere på banen:    

  1.  Minimiks 6 år og Superinnebandy er det kun 4 utespillere på banen. 

  2.  G/J 6-8 år er det 1 målvakt og 4 utespillere.

  3.  G/J 9 år, 10/11 år er det 1 målvakt og 3 utespillere.

   

  Dommere:

  Sørg for å ha nok dommere, gjerne klubbens litt eldre spillere, bruk dommeransvarlig i klubben til dette, sørg for at de godt instruert, dommerkomiteen har utarbeidet enkle retningslinjer på hvordan vi opptrer som dommere. Viktig at dommere skiller seg ut, og at de ser ut som nettopp dommere, få tak i egne t-skjorter eller drakter til disse.

  Antall: 2-3 dommere pr spilleflate, det bør være et rulleringssystem, det blir en lang dag.

  I super-innebandy skal det benyttes kun voksne dommere.

   

  Sekretariat:

  Her bør det sitte 2-3 personer, klokken på veggen, speaker og innsamling av laglister er deres hovedoppgaver.

  Sørg for at de som sitter i her kan bruke klokken.

  Antall: 2-3 personer.

  Kampene skal vare i 17 min, det er lagt opptil 3 min pause mellom kampene (3 kamper i timen pr. bane)

   

  Vert:

  Alle Minirunder skal ha en god vert, dens oppgaver er å ønske velkommen til lagene som ankommer hallen, kunne fortelle de hvilken garderobe de skal i, ha kampoppsett eller henvise til et sted det henger, kunne fortelle om hvor tribunen og kiosker er, informere om forsinkelser osv.

  Dette er med og skaper flyt for de som kommer inn i hallen.

  Antall: 1-2 personer.

   

  Super-innebandy:

   

  Super-innebandy er siste tilskuddet til Minirunde konseptet og har egen klasse på lik linje som alle de andre klassene.

  Superinnebandy er et tilrettelagt tilbud for mennesker med spesielle behov. Det kan være personer som har en nedsatt kognitiv eller fysisk funksjon, men som fremdeles kan oppleve mestringsglede med kølle og ball. 

   

  Viktig å tenke på:

   – Som arrangørklubb skal det meldes inn kontaktperson god tid før arrangementet .Det bør være en person til stede som lagene kan henvende seg til, som tar litt ansvar for super-lagene.

  – Kontaktpersonen skal møte lagene ved ankomst og være behjelpelig ved evt. endringer i kampoppsettet.

  – Laglederne oppfordres til å lage så jevne lag som mulig

  – Dersom nivåforskjellen blir for store kan man utjevne ved å sette inn ekstra spillere

  – Det kan være store aldersforskjeller, men det trenger nødvendigvis ikke bety så mye. Det kommer også an på det kognitive nivået.

  – Den eldste på det ene laget trenger ikke å spille når den yngste spiller på det andre laget. Laglederne kan tilpasse underveis.

  – Forberede dommerne på at dette er lag med spillere som har forskjellige forutsetninger for å forstå regler. Og at reglene tilpasses.

   

  Inngang:

  Inngang til Minirunde skal ikke koste mer 30,- pr. dag, barn under 16 år skal være gratis.

  Antall: 2 personer.

   

  Kiosk/ cafe:

  Dette er en viktig inntekt kilde, sørg for å ha nok av alt, og gjerne en del sunnere varianter.

  Det går allikevel mye vafler (røre) og kaker (form), dette er en fin dugnad for foreldrene å ta med seg, som igjen gir penger rett i kassa.

  Antall: 3-6 personer.

   

  Garderober:

  Det skal foreligge en garderobeplan, dette er et lite puslespill som først kan settes sammen når kamp oppsettet er klart. Merk garderobene godt, samt sørg for at informasjonen er lett synlig ved inngang.

   

  Renhold:

  Sørg for at toaletter blir holdt rene, søppelbøtter tømmes, tørkepapir fylles, gjennom hele dagen.

  Antall: 1 person.

   

  Premier:

  Det trenger ikke å være store flotte pokaler, men alle som har deltatt skal få en premie, veldig mange bruker medaljer med klubbens navn, og farger i. Det kan være lurt å unngå årstall på premiene slik at de kan gjenbrukes.

   

  Sted premiering:

  Viktig å ha et eget og egnet sted for premie utdeling, her er det mye bilder som skal tas.

  Antall: 2 personer.

   

  Drift personell:

  Få kommuner som har disse på jobb i helgen, men det kan være greit å ha en kjentmann i hallen, eller som man kan få raskt kontakt med pr. telefon el.lign. Sikringer har det med å gå når pølsekokeren er tom for vann, eller 5 doble vaffeljern står og jobber.

   

  Parkering:

  Viktig at det opplyses om parkering situasjonen i område, det er kjedelig å få forsinkelser i kampprogrammet fordi deltagere må parkere langt unna, og ikke er klar over det.

  Merk hvor det er parkering.

  Parkering skal ikke tas betalt for så sant det ikke foreligger spesielle forhold.

   

  Nedrigging:

  Hallen må ofte tømmes rett etter siste premie er delt ut, sørg for å ha nok folk til dette også.

  Antall: 10-15 personer.

  Selve kampdagene er enkelt å gjennomføre så sant forberedelsene har vært gode, nyt dagen samt 100 vis av glade barn, trenere og foreldre.

   

  Dommer veiledning for Minirunder:

  Dommerkomitéen har satt opp enkle kjøreregler for dommerne.

  For superinnebandy kreves det voksne dommere!

  Bruk gjerne klubbens unge dommere til Minirunden.

  Oppgaven deres er å sørge for at kampen avvikles på en slik måte at ungene innføres i enkle regler og FAIRPLAY, samtidig som de har det moro.

  Før kampstart, hilse på begge lagenes ledere og sjekk at de har fått lest denne dommerinstruksen.

  Den skal ha blitt sendt til dem og skal for øvrig skrives ut og legges ved sekretariatet.

  Vi ber deg ha særlig fokus på utstyr og forenklede regler.

   

  Utstyr:

  ·        Alle SKAL ha briller.

  ·        Keeper MÅ ha hjem og korrekt utstyr (bukse, trøye).

  ·        Spillerne på et skal se like ut, men det er ikke noe krav til design på trøye, nummer på draktene etc. 

   

  Forenklede regler:

  ·        Høy kølle (over hoftehøyde) SKAL blåses for.

  ·        Dytting/hardt spill SKAL blåses for.

  ·        Åpenbare slag SKAL blåses for.

  ·        Slag på keeper SKAL blåses for.

  ·        Unngå å holde fordel for de aller yngste (minimiks og 6 år) – det er viktigere å blåse og påpeke feilen.

  ·        Utkast fra keeper MÅ sprette i gulvet minimum en gang før den passerer midtstreken.

   

  Utbrudd fra lagledere skal ikke tolereres.

  Ved protester på dømming, irettesett lagleder umiddelbart.

  Husk at du har myndighet til å bortvise – ved gjentatt usportslig opptreden.

  Det er meget viktig at det holdes fokus på FAIRPLAY.

   

  Har dere spørsmål til gjennomføringen, send e-post til ronnybaltzersen@gmail.com

   

  Lykke til med Minirunden!

 • Retningslinjer for gjennomføring av minirunder (innebandy)

  Endringslogg

  Retningslinjer for minirunder i Norges Bandyforbund

  • 8. mars 2021: Endret punkt 3 om antall personer i hall.
  • 4. november 2020: Endret punkt 3 om antall personer i idrettshallene. Endret punkt 9 om bruk av garderober.
  • 11. september 2020: Lagt inn punkt 11 vedrørende bruk av felles utstyr.
  • 4. september 2020: Lagt inn rutine i punkt 2 for oppbevaring og sletting av oppmøtelister, samt rutiner ved oppdaget smitte.

 • Velkomstbrev fra arrangør av Minirunde
Forbundet
 • Om forbundet
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
  • Varsling
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2020/2021
  • Overganger
  • Lisens
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
  • NM
   • NM InnebandyLIVE
   • NM menn
   • NM kvinner
   • NM aldersbestemt
  • E-cup
  • Statistikk
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
   • NM
   • Elitekval menn
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
  • Dommerutviklingsprogram
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
Bandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Lagavgifter
  • Lisens
  • Overganger
  • Dommere
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Spiller- og lagstatistikk
  • NM-sluttspill
   • Statistikk – NM
  • Turneringer/cuper
   • Søknad om cup/turnering
   • Retningslinjer for cuper og turneringer
  • World Cup
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • VM Bandy Damer 2020
  • Universiaden
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Skjemaer
Landhockey
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Treningstid
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Treningstid
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Årshjul ( foreløpig )
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Idrettssystemer
   • Hederstegn
   • Om regionen
  • Kamper
   • Aktivitetstilbud
   • Instrukser og retningslinjer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Informasjon til lagene
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommerkurs
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  • Bandykidz
   • Generell informasjon
  • Spillerutvikling
   • Generell informasjon
   • SPU G15
   • SPU G14
   • SPU G13
   • SPU J15-16
   • SPU J13-14
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Møter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 7. november i Borgehallen
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Nybegynnerkurs
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Om oss
   • Finn din klubb
   • Regelverk
    • Vedtekter Innlandet Bandyregion
    • Spillereglement Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og Lisens
   • Dommer
   • Dispensasjoner
   • Idrettssystemene
   • Etiske retningslinjer
  • Kamper
   • Terminliste/resultat 20/21
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Kampskjema
   • Søknadsskjema omberamming
   • Arkiv: Tidligere sesonger
  • Rundespill
   • Aktivitetstilbud
   • Aldersinndeling/Dispensasjoner
   • Arrangørinstruks
   • G15 Sesongen 2020/2021
   • Terminliste/oppsett
  • Aktivitet
   • RM 2020
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Podcast
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Korona
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Utmerkelser
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Dommer
    • Dommerinfo
    • Dommerliste
    • Dommertøy
    • Dommerkvittering
   • Dispensasjoner
    • Dispensasjoner Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Dispensasjoner Agder
   • Lisens
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Omberammingsreglement
   • Idrettsystemene
   • Overganger
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • NM aldersbestemt
   • Omberammingsreglement
   • Serieinformasjon
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Spilleregler
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • Skoleturneringer
    • Skoleturnering Rogaland Sør
    • Skoleturnering Rogaland Nord
    • Skoleturnering Agder
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
   • Treningstips
    • Innebandy DVDen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • LTP 2018-2025
   • Handlingsplan
    • Organisasjon og ledelse
    • Dommere
    • Trenere
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Omberamming
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Lisens
   • Dommer
   • Idrettssystemene
   • Regelverk
    • Lokale bestemmelser
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Omberamming
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Venneliga
   • Omberamming
   • Historikk
  • Miniturneringer
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
    • Påmelding
    • Informasjon/regler
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Styret MNBR
    • Protokoller og møtedokumenter
   • Klubboversikt
   • Dommere
   • Idrettshaller
    • Halltilgjengelighet, Trondheim kommune
   • Lisens
   • Prioriteringer: Topp vs. bredde
   • Historie
   • Linker
   • Lover og regelverk
    • Flyttereglement
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Kontakt oss
  • Minirunder
   • Minirunder sesongen 2020/21
   • Kampoppsett minirunde
   • Søke om å arrangere minirunder
   • Foreldrevett
  • Aktivitetstilbud
   • SUPER-INNEBANDY
   • El-innebandy
   • Minirunde
   • Mini League
    • Kampoppsett ML
   • Weekend League
    • Kampoppsett WL
   • Ordinært seriespill
    • Sluttspill senior
   • Løkkebandy
    • Kampoppsett 2019/20 – DEL 1
    • Trondheim IBK
   • Sunday League
    • Kampoppsett SL
   • Trønderserien
    • Kampoppsett 2019/20
   • Møre og Romsdal
   • Bandy
   • Landhockey
   • Camper
  • Kamper
   • Idrettens systemer
    • Veiledningsvideoer etc.
   • Statistikk 1993/94-2017/18
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitetsfremmende tiltak
   • SLU
   • Camper
   • Treningstips
  • Utdanning
   • Dommer
    • Dommerkurs i Midt-Norge
   • Trener
   • Andre kurs
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Idrettsystemene
   • Overganger
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
    • Dommerkvittering
  • Kamper
   • Tabeller
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Camper
   • Hva skjer?
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben