Nedenfor finner du en beskrivelse av samtlige av våre serier / aldersklasser. 

For eventuelle spørsmål – kontakt oss 

 • Super- Innebandy

  Super Innebandy er tilrettelagt innebandy for mennesker med spesielle behov. Det kan være mennesker som har en nedsatt kognitiv eller fysisk funksjon, men som fremdeles kan oppleve mestringsglede med kølle og ball.

  Alle skal få utøve idrett ut fra sine ønsker og behov. I den grad det er mulig skal NBF og klubber arbeide for at det gis et tilrettelagt tilbud til funksjonshemmede i nærmiljøet og i klubben.

  Innebandy krever ingen spesielle fysiske, tekniske eller taktiske ferdigheter for at spillet skal fungere og at man opplever mestring.Innebandy treffer godt i alle aldersklasser – barn , unge og voksne.Innebandy er en enkel idrett å organisere med stor overføringsverdi til andre ballspill.

  Målet med minirundene er å få flest mulig til å spille innebandy. Minirundene forsøkes organisert på en måte som gjør den lett tilgjengelig, lite tidkrevende, godt organisert, med stor aktivitet og ikke minst sånn at det skal være gøy.

  I samarbeid med en arrangementsansvarlig klubb inviteres det til åtte Minirunder i løpet av sesongen.Rundene arrangeres over to dager,men hver enkelt klasse spiller sine kamper på en av dagene.

  Påmelding av lag gjøres til hver enkelt runde og skjer via TurneringsAdmin. Klubbene velger fritt hvilke runder de ønsker å delta på. Det ingen krav til fast deltakelse eller aktivitet for å bli med.

  Påmeldingsfrist for hver enkelt runde vil være syv dager for den aktuelle runden. 

  I Sverige finns det nærmere 70 lag med tilrettelagt innebandy. Vi tror det er et stort potensial også i Norge og vi opplever en stadig økende interesse og aktvitet.

  Oversikt over klubber i Norge med Super- Innebandy finner du her .

  NBF har øremerkede midler til å utvikle Super-innebandy. Kretser og klubber kan søke om midler fra NBF sentralt. Klubber/kretser kan få støtte til startpakker bestående av utstyr, fri midler og Trener1 kurs.

   

  Kampavvikling:  

  Antall kamper – hovedregel er at alle skal få minimum 3 kamper. I noen tilfeller vil det være slika at et lag får 4 kamper for å sikre at alle får minimum 3 kamper. 

  Kampoppsettet -vi forsøker å sette opp kampene slik at man spiller en kamp og hviler en .Men det kan forekomme lenger opphold mellom kampene ( som oftest et resultat av antall lag og antall puljer i den den aktuelle kampdagen).

  Kampene blir publisert på vår nettside og i appen «Min Bandy».

  Super – Innebandy spiller sine kamper i et minirundekonsept . Minirunder er et tilpasset konkurransetilbud organisert som turneringsspill.

  I Minirundene er det mange kamper på kort tid, det spilles på redusert banestørrelse med færre spillere, uten resultattavle og med likespill-prinsippet.

   

  Følgende klasser spiller i Minirundekonseptet :

  Super- Innebandy  – alle årsklasser 

  J/G6 

  J/G7 

  J/G8 

  J/G9 

  J/G 10/11 

  Miks 6  

   

  Antall spillere på banen:    

  Super- Innebandy  – 4 utespillere på banen og små mål. 

  Det kan være stort sprik i alderen på spillere i super-lag. Alt fra 10 år og til voksen alder. Grad av utviklingshemming varierer også. Nivå forskjellene på lagene kan derfor være store. Derfor må alle ledere/trener legger til rette for å utjevne lagene mest mulig.Det er mange måter å utjevne på. Viktigste er å finne løsninger og tilpasse underveis slik at alle lag får best mulig opplevelse. Glede av å spille skal være viktigere enn å vinne!

  Arrangør av Minirunden har en person til stede som er ansvarlig for super-lagene og er med på å legge til rette for en god opplevelse. 

   

  Spilletiden:

  Spilletiden er 1 x 17 minutter

  Pausen mellom kampene er kun 3 min ( ny kamp hvert 20 min )  – sørg for at ditt lag er klart ved den banen dere skal spille på.

   

  Utstyr:

  Alle SKAL ha briller.

  Spillerne på et lag skal se like ut, men det er ikke noe krav til design på trøye, nummer på draktene etc. 

   

  Minirunderegler:

  Høy kølle (over hoftehøyde) er ikke tillatt.

  Dytting/hardt spill er ikke tillatt.

  Åpenbare slag på motstander / ballfører sin kølle er ikke tillatt.

  Fordeler skal unngås  – det er viktigere å blåse og veilede. 

   

  Spillerliste:

  Ansvarlig leder for laget henvender seg i sekretariatet/arrangør ved ankomst og leverer spillerlisten. Husk å komme i god tid før første kamp ! 

  Det leveres én liste for hvert spillende lag.

  Spillerlisten og informasjon fra arrangøren finner du på vår nettside under «Minirunder»  og «Neste Minirunde».

   

  Lisens: 

  Ingen krav til lisens. 

   

  Diverse :

  Vester kan være lurt å ha med, i tilfelle draktlikhet.

   

  Premiering:

  Det er premiering av lagene i samtlige Minirunder.

   

 • Minirunder

  Minirunder er et tilpasset konkurransetilbud organisert som turneringsspill for barn mellom 6 og 11 år i innebandy.

  I Minirundene er det mange kamper på kort tid, det spilles på redusert banestørrelse med færre spillere, uten resultattavle og med likespill-prinsippet.

  Målet med minirundene er å få flest mulig unge til å spille innebandy. Minirundene forsøkes organisert på en måte som gjør den lett tilgjengelig, lite tidkrevende, godt organisert, med stor aktivitet og ikke minst sånn at det skal være gøy.

  I samarbeid med en arrangementsansvarlig klubb inviteres det til syv Minirunder i løpet av sesongen.Rundene arrangeres over to dager,men hver enkelt klasse spiller sine kamper på en av dagene.

  Påmelding av lag gjøres til hver enkelt runde og skjer via TurneringsAdmin. Klubbene velger fritt hvilke runder de ønsker å delta på. Det ingen krav til fast deltakelse eller aktivitet for å bli med.

  Påmeldingsfrist for hver enkelt runde vil være syv dager for den aktuelle runden. 

   

  For at barna skal få den riktige «god-følelsen» etter en Minirunde, er det viktig at de voksne setter seg godt inn i Minirunde konseptet .

  Husk at Minirunder ikke er en arena for suksessrike trenere, men en arena for glade innebandyspillere ! 

   

  Aldersinndeling for sesongen 2019/2020:

  J/G6 – født 2013

  J/G7 – født 2012

  J/G8 – født 2011

  J/G9  – født 2010

  J/G 10/11 – født 2009 og 2008

  Miks 6  – spillere født 2014 kan delta i Minirunder fra og med 01.01.2020

  Superinnebandy  – alle årsklasser 

   

  Antall spillere på banen:    

  1.  Minimiks 6 år (2014) og superinnebandy er det kun 4 utespillere på banen. 

  2.  G/J 6-8 år (2013-2011) er det 1 målvakt og 4 utespillere.

  3.  G/J 9 år, 10/11 år (2010-2008) er det 1 målvakt og 3 utespillere.

   

  Spilletiden:

  Spilletiden er 1 x 17 minutter

  Pausen mellom kampene er kun 3 min ( ny kamp hvert 20 min )  – sørg for at ditt lag er klart ved den banen dere skal spille på.

   

  Utstyr:

  Alle SKAL ha briller.

  Keeper ha hjem og korrekt utstyr (bukse, trøye).

  Spillerne på et lag skal se like ut, men det er ikke noe krav til design på trøye, nummer på draktene etc. 

   

  Minirunderegler:

  Høy kølle (over hoftehøyde) er ikke tillatt.

  Dytting/hardt spill er ikke tillatt.

  Åpenbare slag på motstander / ballfører sin kølle er ikke tillatt.

  Slag på keeper er ikke tillatt.

  Fordeler skal unngås (minimiks og 6 år) – det er viktigere å blåse og veilede. 

  Utkast fra keeper MÅ sprette i gulvet minimum en gang før den passerer midtstreken.

   

  Kamper:

  Antall kamper – hovedregel er at alle skal få minimum 3 kamper. I noen tilfeller vil det være slika at et lag får 4 kamper for å sikre at alle får minimum 3 kamper. 

  Kampoppsettet -vi forsøker å sette opp kampene slik at man spiller en kamp og hviler en .Men det kan forekomme lenger opphold mellom kampene ( som oftest et resultat av antall lag og antall puljer i den aktuelle klassen).

  Kampene skal arrangeres etter Minirundeoppsett.

  Kampene blir publisert på vår nettside og i appen «Min Bandy».

   

  Spillerliste:

  Ansvarlig leder for laget henvender seg i sekretariatet/arrangør ved ankomst og leverer spillerlisten. Husk å komme i god tid før første kamp ! 

  Det leveres én liste for hvert spillende lag.

  Spillerlisten og informasjon fra arrangøren finner du på vår nettside under «Minirunder»  og «Neste Minirunde».

   

  Forsikring: 

  Forsikring av spillere, les om NIFs barneidrettsforikring her

   

  Diverse :

  Vester kan være lurt å ha med, i tilfelle draktlikhet.

   

  Premiering:

  Det er premiering av lagene i samtlige Minirunder.

   

 • Gutter / Jenter 10 - Aktivitetsserie

   

  Aldersbestemmelser

  § 18 i Kampreglementet

  J/G 11 består av 5. klassinger

   

  Serieinndelning
  Påmeding gjøres av klubben innen 01.05 før den aktuelle sesongen. Det spilles kamper mellom lag fra  Oslo og Akershus ca hver tredje uke. Det vil vanligvis spilles to kamper pr. kampdag.

   

  Kampavvikling 

  Spiller 6 mot 6, 1 keeper og 5 utespillere.

  Spilletiden er 2*15 min.

  Det spilles på vanlige minimål (90*120cm).

  Spilleflatene skal være 17,5 * 35 meter, det skal merkes målgård, innslagsmerker i rundvant.

  De fleste nye vant er 2-2,5 meter lange, fjern 2 vant deler på langsiden, 1 vant del på kortsiden.

  (Tips, sett opp full bane størrelse, fjern de 6 vantbitene, trekk banen sammen.)

  Fra og med sesongen 2018 / 2019 vil det i ALLE våre klasser gjøres gjeldene at match klokken ikke stoppes ved mål og utvisninger når et lag leder med 10 mål eller mer.

  Ved skader, eller andre hendelser er det dommer som melder stopp av klokke til sekretariat.

  Det er satt opp 45 min pr. kamp.

  Sekretariat skal bemannes

  Kamptropp skal legges inn i TA / i Innebandy Live 

  Det føres ikke resultat eller tabell i Aktivitetsserien.

  Regionen setter opp dommere

  Serien administeres av Oslo og Akershus Bandyregion 

   

  Dispensasjoner 
  Informasjon om søknad om aldersdispensasjoner finner du her.

   

   

   

 • Gutter / Jenter 11 - Aktivitetsserie

  Aldersbestemmelser

  § 18 i Kampreglementet

  J/G 11 består av 6. klassinger

   

  Serieinndelning
  Påmeding gjøres av klubben innen 01.05 før den aktuelle sesongen. Det spilles kamper mellom lag fra  Oslo og Akershus ca hver tredje uke. Det vil vanligvis spilles to kamper pr. kampdag.

   

  Kampavvikling 

  Spiller 6 mot 6, 1 keeper og 5 utespillere.

  Spilletiden er 2*15 min.

  Det spilles på vanlige minimål (90*120cm).

  Spilleflatene skal være 17,5 * 35 meter, det skal merkes målgård, innslagsmerker i rundvant.

  De fleste nye vant er 2-2,5 meter lange, fjern 2 vant deler på langsiden, 1 vant del på kortsiden.

  (Tips, sett opp full bane størrelse, fjern de 6 vantbitene, trekk banen sammen.)

  Fra og med sesongen 2018 / 2019 vil det i ALLE våre klasser gjøres gjeldene at match klokken ikke stoppes ved mål og utvisninger når et lag leder med 10 mål eller mer.

  Ved skader, eller andre hendelser er det dommer som melder stopp av klokke til sekretariat.

  Det er satt opp 45 min pr. kamp.

  Sekretariat skal bemannes

  Kamptropp skal legges inn i TA / i Innebandy Live 

  Det føres ikke resultat eller tabell i Aktivitetsserien.

  Regionen setter opp dommere

  Serien administeres av Oslo og Akershus Bandyregion 

   

  Dispensasjoner 
  Informasjon om søknad om aldersdispensasjoner finner du her.

   

   

   

 • Gutter / Jenter 12

  Aldersbestemmelser

  § 18 i Kampreglementet

   

  Serieinndelning
  Påmeding gjøres av klubben innen 01.05 før den aktuelle sesongen. Det spilles dobbelt serie med lag fra Oslo og Akershus.

  Serien kan nivådeles hvis det er hensiktsmessig og at det tilstekkelig antall lag for flere nivåer.

   

  Kampavvikling 

  5 vs 5 med målvakt

  Banen er 40 X 20 ( fullbane)

  Spilletid 3×15 min med maks 5 min pause . Effektiv spilletid siste 3 min av 3 . periode.

  Fra og med sesongen 2018 / 2019 vil det i ALLE våre klasser gjøres gjeldene at match klokken ikke stoppes ved mål og utvisninger når et lag leder med 10 mål eller mer.

  Sekretariat skal bemannes

  Alle kamper skal føres i Innebandy Live .

  Serien administeres av Oslo og Akershus Bandyregion 

  Regionen setter opp dommere

  Resultat og tabeller 

  Dispensasjoner 
  Informasjon om søknad om aldersdispensasjoner finner du her.

   

   

 • Gutter / Jenter 13

  Aldersbestemmelser

  § 18 i Kampreglementet

   

  Serieinndelning
  Påmeding gjøres av klubben innen 01.05 før den aktuelle sesongen. Det spilles dobbelt serie med lag fra Oslo, Viken og Buskerud.

  Serien kan nivådeles hvis det er hensiktsmessig og at det tilstekkelig antall lag for flere nivåer.

   

  Kampavvikling 

  5 vs 5 med målvakt

  Banen er 40 X 20 ( fullbane)

  Spilletid 3×15 min med maks 5 min pause . Effektiv spilletid siste 3 min av 3 . periode.

  Fra og med sesongen 2018 / 2019 vil det i ALLE våre klasser gjøres gjeldene at match klokken ikke stoppes ved mål og utvisninger når et lag leder med 10 mål eller mer.

  Sekretariat skal bemannes

  Alle kamper skal føres i Innebandy Live .

  Serien administeres av Oslo og Akershus Bandyregion 

  Regionen setter opp dommere

  Resultat og tabeller 

  Dispensasjoner 
  Informasjon om søknad om aldersdispensasjoner finner du her.

   

   

 • Gutter / Jenter 14

  Aldersbestemmelser

  § 18 i Kampreglementet

   

  Serieinndelning
  Påmeding gjøres av klubben innen 01.05 før den aktuelle sesongen. Det spilles dobbelt serie med lag fra Oslo, Viken og Buskerud.

  Serien kan nivådeles hvis det er hensiktsmessig og at det tilstekkelig antall lag for flere nivåer.

   

  Kampavvikling 

  5 vs 5 med målvakt

  Banen er 40 X 20 ( fullbane)

  Spilletid 3×15 min med maks 5 min pause . Effektiv spilletid siste 3 min av 3 . periode.

  Fra og med sesongen 2018 / 2019 vil det i ALLE våre klasser gjøres gjeldene at match klokken ikke stoppes ved mål og utvisninger når et lag leder med 10 mål eller mer.

  Sekretariat skal bemannes

  Alle kamper skal føres i Innebandy Live .

  Serien administeres av Oslo og Akershus Bandyregion 

  Regionen setter opp dommere

  Resultat og tabeller 

  Dispensasjoner 
  Informasjon om søknad om aldersdispensasjoner finner du her.

   

   

 • Gutter / Jenter 15

  Aldersbestemmelser

  § 18 i Kampreglementet

   

  Serieinndelning
  Påmeding gjøres av klubben innen 01.05 før den aktuelle sesongen. Det spilles dobbelt serie med lag fra Oslo, Viken og Buskerud.

  Serien kan nivådeles hvis det er hensiktsmessig og at det tilstekkelig antall lag for to nivåer.

   

  Kampavvikling 

  5 vs 5 med målvakt

  Banen er 40 X 20 ( fullbane)

  Spilletid 3×20 min med maks 5 min pause . Effektiv spilletid siste 3 min av 3 . periode.

  Fra og med sesongen 2018 / 2019 vil det i ALLE våre klasser gjøres gjeldene at match klokken ikke stoppes ved mål og utvisninger når et lag leder med 10 mål eller mer.

  Sekretariat skal bemannes

  Alle kamper skal føres i Innebandy Live .

  Serien administeres av Oslo og Akershus Bandyregion 

  Regionen setter opp dommere

  Resultat og tabeller 

  Dispensasjoner 
  Informasjon om søknad om aldersdispensasjoner finner du her.

   

   

 • Gutter 16

  Aldersbestemmelser

  § 18 i Kampreglementet

   

  Serieinndelning
  Påmeding gjøres av klubben innen 01.05 før den aktuelle sesongen. Det spilles dobbelt serie med lag fra Oslo, Viken og Buskerud.

  Serien kan nivådeles hvis det er hensiktsmessig og at det tilstekkelig antall lag for to nivåer.

   

  Kampavvikling 

  5 vs 5 med målvakt

  Banen er 40 X 20 ( fullbane)

  Spilletid 3×20 min med maks 5 min pause . Effektiv spilletid siste 3 min av 3 . periode.

  Fra og med sesongen 2018 / 2019 vil det i ALLE våre klasser gjøres gjeldene at match klokken ikke stoppes ved mål og utvisninger når et lag leder med 10 mål eller mer.

  Sekretariat skal bemannes

  Alle kamper skal føres i Innebandy Live .

  Serien administeres av Oslo og Akershus Bandyregion 

  Regionen setter opp dommere

  Resultat og tabeller 

  Dispensasjoner 
  Informasjon om søknad om aldersdispensasjoner finner du her.

   

   

 • Gutter / Jenter 17

  Aldersbestemmelser

  § 18 i Kampreglementet

   

  Serieinndelning
  Påmeding gjøres av klubben innen 01.05 før den aktuelle sesongen. Det spilles dobbelt serie med lag fra Oslo, Viken og Buskerud.

  Serien kan nivådeles hvis det er hensiktsmessig og at det tilstekkelig antall lag for to nivåer.

   

  Kampavvikling 

  5 vs 5 med målvakt

  Banen er 40 X 20 ( fullbane)

  Spilletid 3×20 min med maks 5 min pause . Effektiv spilletid siste 3 min av 3 . periode.

  Fra og med sesongen 2018 / 2019 vil det i ALLE våre klasser gjøres gjeldene at match klokken ikke stoppes ved mål og utvisninger når et lag leder med 10 mål eller mer.

  Sekretariat skal bemannes

  Alle kamper skal føres i Innebandy Live .

  Serien administeres av Oslo og Akershus Bandyregion 

  Regionen setter opp dommere

  Resultat og tabeller 

  Dispensasjoner 
  Informasjon om søknad om aldersdispensasjoner finner du her.

   

   

 • Gutter / Jenter 19

  Aldersbestemmelser

  § 18 i Kampreglementet

   

  Serieinndelning
  Påmeding gjøres av klubben innen 01.05 før den aktuelle sesongen. Det spilles dobbelt serie med lag fra Oslo, Viken og Buskerud.

  Serien kan nivådeles hvis det er hensiktsmessig og at det tilstekkelig antall lag for to nivåer.

   

  Kampavvikling 

  5 vs 5 med målvakt

  Banen er 40 X 20 ( fullbane)

  Spilletid 3×20 min med maks 5 min pause . Effektiv spilletid siste 3 min av 3 . periode.

  Sekretariat skal bemannes

  Alle kamper skal føres i Innebandy Live .

  Serien administeres av Oslo og Akershus Bandyregion 

  Regionen setter opp dommere

  Resultat og tabeller 

  Dispensasjoner 
  Informasjon om søknad om aldersdispensasjoner finner du her.

   

   

 • Senior Kvinner

  Serieinndelning

  Påmeding gjøres av klubben innen 01.05 før den aktuelle sesongen.

  1. divisjon Østland : Dobbelt serie med lag fra Oslo, Viken , Buskerud og Innlandet.
  2. divisjon Oslo og Akershus : Dobbelt serie med lag fra Oslo, Viken og Buskerud.

  3.divisjon Oslo og Akershus : Dobbelt serie med lag fra Oslo, Viken og Buskerud.

  Serien kan deles inn i avdelinger hvis det er hensiktsmessig.

   

  Kampavvikling 

  5 vs 5 med målvakt

  Banen er 40 X 20 ( fullbane)

  1. Divisjon Østland : Spilletid 3×20 min effektiv spilletid med 10 min pause. 

  Øvrige divisjoner : Spilletid 3×20 min med maks 5 min pause . Effektiv spilletid siste 3 min av 3 . periode.

  Sekretariat skal bemannes

  Alle kamper skal føres i Innebandy Live .

  Serien administeres av Oslo og Akershus Bandyregion 

  Regionen setter opp dommere

  Resultat og tabeller 

   

  Aldersbestemmelser

  § 18 i Kampreglementet

   

  Dispensasjoner 
  Informasjon om søknad om aldersdispensasjoner finner du her.

   

   

 • Senior Menn

  Serieinndelning

  Påmelding gjøres av klubben innen 01.05 før den aktuelle sesongen.

  2.divisjon Oslo og Akershus : Dobbelt serie med lag fra Oslo, Viken og Buskerud.

  3.divisjon Oslo og Akershus : Dobbelt serie med lag fra Oslo, Viken og Buskerud.

  4.divisjon Oslo og Akershus : Dobbelt serie med lag fra Oslo, Viken og Buskerud.

  4.divisjon Oslo og Akershus : Dobbelt serie med lag fra Oslo, Viken og Buskerud.

   

  Divisjonene deles inn i avdelinger hvis det er hensiktsmessig.

   

  Kampavvikling 

  5 vs 5 med målvakt

  Banen er 40 X 20 ( fullbane)

  Spilletid 3×20 min med maks 5 min pause . Effektiv spilletid siste 3 min av 3 . periode.

  Sekretariat skal bemannes

  Alle kamper skal føres i Innebandy Live .

  Serien administeres av Oslo og Akershus Bandyregion 

  Regionen setter opp dommere

  Resultat og tabeller 

   

  Aldersbestemmelser

  § 18 i Kampreglementet

   

  Dispensasjoner 
  Informasjon om søknad om aldersdispensasjoner finner du her.

   

   

Forbundet
 • Om forbundet
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
  • Varsling
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2020/2021
  • Overganger
  • Lisens
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
  • NM
   • NM InnebandyLIVE
   • NM menn
   • NM kvinner
   • NM aldersbestemt
  • E-cup
  • Statistikk
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
   • NM
   • Elitekval menn
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
  • Dommerutviklingsprogram
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
Bandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Lagavgifter
  • Lisens
  • Overganger
  • Dommere
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Spiller- og lagstatistikk
  • NM-sluttspill
   • Statistikk – NM
  • Turneringer/cuper
   • Søknad om cup/turnering
   • Retningslinjer for cuper og turneringer
  • World Cup
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • VM Bandy Damer 2020
  • Universiaden
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Skjemaer
Landhockey
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Treningstid
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Treningstid
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Årshjul ( foreløpig )
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Idrettssystemer
   • Hederstegn
   • Om regionen
  • Kamper
   • Aktivitetstilbud
   • Instrukser og retningslinjer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Informasjon til lagene
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommerkurs
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  • Bandykidz
   • Generell informasjon
  • Spillerutvikling
   • Generell informasjon
   • SPU G15
   • SPU G14
   • SPU G13
   • SPU J15-16
   • SPU J13-14
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Møter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 7. november i Borgehallen
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Nybegynnerkurs
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Om oss
   • Finn din klubb
   • Regelverk
    • Vedtekter Innlandet Bandyregion
    • Spillereglement Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og Lisens
   • Dommer
   • Dispensasjoner
   • Idrettssystemene
   • Etiske retningslinjer
  • Kamper
   • Terminliste/resultat 20/21
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Kampskjema
   • Søknadsskjema omberamming
   • Arkiv: Tidligere sesonger
  • Rundespill
   • Aktivitetstilbud
   • Aldersinndeling/Dispensasjoner
   • Arrangørinstruks
   • G15 Sesongen 2020/2021
   • Terminliste/oppsett
  • Aktivitet
   • RM 2020
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Podcast
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Korona
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Utmerkelser
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Dommer
    • Dommerinfo
    • Dommerliste
    • Dommertøy
    • Dommerkvittering
   • Dispensasjoner
    • Dispensasjoner Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Dispensasjoner Agder
   • Lisens
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Omberammingsreglement
   • Idrettsystemene
   • Overganger
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • NM aldersbestemt
   • Omberammingsreglement
   • Serieinformasjon
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Spilleregler
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • Skoleturneringer
    • Skoleturnering Rogaland Sør
    • Skoleturnering Rogaland Nord
    • Skoleturnering Agder
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
   • Treningstips
    • Innebandy DVDen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • LTP 2018-2025
   • Handlingsplan
    • Organisasjon og ledelse
    • Dommere
    • Trenere
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Omberamming
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Lisens
   • Dommer
   • Idrettssystemene
   • Regelverk
    • Lokale bestemmelser
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Omberamming
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Venneliga
   • Omberamming
   • Historikk
  • Miniturneringer
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
    • Påmelding
    • Informasjon/regler
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Styret MNBR
    • Protokoller og møtedokumenter
   • Klubboversikt
   • Dommere
   • Idrettshaller
    • Halltilgjengelighet, Trondheim kommune
   • Lisens
   • Prioriteringer: Topp vs. bredde
   • Historie
   • Linker
   • Lover og regelverk
    • Flyttereglement
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Kontakt oss
  • Minirunder
   • Minirunder sesongen 2020/21
   • Kampoppsett minirunde
   • Søke om å arrangere minirunder
   • Foreldrevett
  • Aktivitetstilbud
   • SUPER-INNEBANDY
   • El-innebandy
   • Minirunde
   • Mini League
    • Kampoppsett ML
   • Weekend League
    • Kampoppsett WL
   • Ordinært seriespill
    • Sluttspill senior
   • Løkkebandy
    • Kampoppsett 2019/20 – DEL 1
    • Trondheim IBK
   • Sunday League
    • Kampoppsett SL
   • Trønderserien
    • Kampoppsett 2019/20
   • Møre og Romsdal
   • Bandy
   • Landhockey
   • Camper
  • Kamper
   • Idrettens systemer
    • Veiledningsvideoer etc.
   • Statistikk 1993/94-2017/18
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitetsfremmende tiltak
   • SLU
   • Camper
   • Treningstips
  • Utdanning
   • Dommer
    • Dommerkurs i Midt-Norge
   • Trener
   • Andre kurs
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Idrettsystemene
   • Overganger
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
    • Dommerkvittering
  • Kamper
   • Tabeller
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Camper
   • Hva skjer?
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben