Overganger 2016/2017

 • Overgangsreglement innebandy

  Regler for overganger i innebandy

  OVERGANGSGEBYRER INNEBANDY

  Overgangssaker som er klare til behandling før 1.9: kr. 750,-

  Overgangssaker som er klare til behandling etter 1.9: kr. 1500,-

  Gebyr ved tidsbegrenset overgang: kr.1500,-

  §29 i Kampreglementet for innebandy – OVERGANGER

  § 29.1 – Moderklubb

  Moderklubb er den klubben spilleren er, eller sist var, medlem av.

  § 29.2 – Generelt

  Dersom en spiller har gjort opp sine forpliktelser (for eksempel betalt kontingent og levert utstyr) overfor gammel klubb, kan spilleren gå over til ny klubb.

  Spillere som ikke har spilt obligatorisk kamp de 2 siste kalenderår er spilleberettiget for sin nye klubb når generelle betingelser under § 29 punkt 1 og 2 er oppfylt. Forpliktelsene til tidligere klubb må være i orden. Lisens må være betalt.

  Dersom en klubb ønsker å tilegne seg spiller(e) fra andre klubber, skal klubben meddele moderklubben dette i rekommandert brev, alternativt e-post, før samtaler innledes med spiller(en). E-post må bekreftes mottatt før samtaler kan innledes. Ervervende klubb har bevisbyrden for at bekreftelse av e-post foreligger.

  Dersom slik meddelelse til moderklubb ikke foreligger, straffes ervervende klubb etter «Sanksjons- og protestreglementet». Brudd på meddelelsesplikten kan ikke føre til at overgangen blir kjent ugyldig.

  Svar på forespørsel fra den gamle klubben skal også sendes rekommandert, alternativt via e-post innen 14 dager. Hvis svar ikke blir sendt på foreskrevet måte og innen den gitte frist, må NBF involveres før spiller kontaktes. Svar fra gammel klubb er kun gyldig hvis dette er undertegnet av tillitsvalgt som har myndighet for å tegne klubben eller person som klubbens styre har bemyndiget til dette. Det samme gjelder for undertegning av overgangsskjema. Den som søker overgang er ansvarlig for at nødvendige dokumenter er signert av bemyndigede personer i den gamle klubben og den nye klubben.

  Hvis den gamle klubben svarer at søkeren har ordnet sine forpliktelser, eller dersom den gamle klubben unnlater å svare på foreskrevet måte, (jf § 29-2, 5 ledd), regnes opptakingskravene å være i orden, og medlemskapet regnes fra spørredagen.

  Ingen kan opptas som medlem av ny klubb før oppgjør med tidligere klubb er ordnet. Hvis oppgjøret først blir ordnet etter spørredagen, blir medlemskapet i den nye klubben regnet fra og med den dagen den gamle klubben får oppgjør.

  Er spilleren over 17 år, hvilket betyr fylt 17 år ved kalenderårets begynnelse, skal det betales et overgangsgebyr til Norges Bandyforbund

  Det innbetalte gebyret må knyttes til en bestemt spiller. Beløpet må være innbetalt før spilletillatelse kan gis.

  Ved spillerovergang skal det fylles ut et korrekt overgangsskjema ifølge retningslinjer vedrørende overganger. Ufullstendig utfylt overgangsskjema behandles ikke.

  Overgangsaker som ved overgangsperiodens slutt mangler betaling og/eller underskrift fra begge klubber, vil ikke bli behandlet før 1.mai.

  Med dette menes at karantenetiden starter å løpe fra 1.mai, og at spilleren fram til 1.mai er spilleberettiget for gammel klubb.

  Det er den nye klubbens ansvar å kontakte moderklubb i henhold til overgangsreglene.

  For at moderklubb skal kunne stoppe en overgang, må overgangsskjemaet undertegnes og grunnen til å stoppe en overgang noteres skjemaet.

  § 29.3 – Overgang for spillere under 17 år

  Melding om overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden fra 1.mai til 30. september.

  Dersom spilleren ikke har spilt obligatorisk kamp i inneværende sesong kan overgang meldes fram til 15. januar.

  Unntatt fra hovedregel kan det ved vektige grunner fram til 15.januar innvilges overgang av administrerende myndighet.

  Spilleren tilhører den nye klubben fire – 4 – dager etter at korrekt utfylt overgangsskjema er registrert i forbundet.

  (Spillere som ikke har fylt 13 år følger Norges Idrettsforbunds barneidrettsbestemmelser.)

  § 29.4 – Overgang for spillere over 17 år

  Bestemmelsene i §§ 29.5 – 29.6 gjelder kun overganger for spillere over 17 år.

  § 29.5 – Ordinær overgangsperiode

  Overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden 1. mai til 31. august.

  I perioden 1. mai – 31. august tillates et fritt antall overganger pr. spiller.

  Spilleren tilhører den nye klubben fire – 4 – dager etter at korrekt utfylt overgangsskjema er registrert i forbundet.

  Dersom en overgang ikke er godkjent innen 31.august, annulleres overgangen, og ny overgang må meldes etter reglene i § 29.6. Nytt gebyr må betales.

  § 29.6 – Overgang under pågående sesong

  Om klubbene er enige skal overgang tillates under perioden 1. september til 15. januar.

  Spilleren tilhører den nye klubben fire – 4 – dager etter at korrekt utfylt overgangsskjema er registrert i forbundet.

  Det tillates kun maksimalt to – 2 – spilleroverganger pr. spiller under sesongen (1. september – 15. januar) i Norge. Dette inkluderer tidsbegrensede overganger (utlån) etter § 29.8, og internasjonale overganger til norsk klubb jamfør § 29.10.

  Inngåelse av en tidsbegrenset overgang (utlån) regnes som en spillerovergang. Retur til moderklubb er inkludert i den ene spillerovergangen.

  Unntatt fra hovedregel om maksimalt 2 overganger under sesong kan det ved vektige grunner fram til 15.januar innvilges overgang av administrerende myndighet.

  § 29.7 – Vektige grunner

  A. Flytting på grunn av arbeid, studier eller annet. Dette gjelder når flytting umuliggjør spill for moderklubb.

  B. Sterke personlige årsaker.

  § 29.8 – Tidsbegrenset overgang (avtale om utlån)

  Det er kun moderklubben som kan avtale tidsbegrenset overgang for en av sine spillere med en annen klubb.

  En tidsbegrenset overgang gjelder fra inngåelse til 1.mai.

  Ved enhver tidsbegrenset overgang fra moderklubb til annen klubb, skal forbundets skjema for tidsbegrenset overgang nyttes.

  Inngåelser av tidsbegrensede overganger må godkjennes av NBF mot et fastsatt gebyr.

  Spilleren er spilleberettiget for den nye klubben fire – 4 – dager etter at korrekt utfylt utlånsskjema er registrert i forbundet.

  Under 17 år:

  En spiller kan fram til 15. januar, gis tidsbegrenset overgang fra moderklubb til en annen klubb, dersom spilleren ikke har tilbud om spill i egen klubb i vedkommende klasse, eller ikke har spilt obligatorisk kamp for moderklubben i inneværende sesong.

  1.mai går spilleren automatisk og vederlagsfritt tilbake til moderklubben.

  Over 17 år:

  En spiller kan fram til 15. januar, gis tidsbegrenset overgang fra moderklubb til en annen klubb. 1.mai går spilleren automatisk og vederlagsfritt tilbake til moderklubben.

  Moderklubben kan vederlagsfritt på ethvert tidspunkt i avtaletiden, si opp avtalen med den virkning at spilleren returnerer til moderklubben. Karantenetiden settes da til fire – 4 – dager.

  Dersom avtalen sies opp før dens naturlige utløp, slik som beskrevet over, må dette meldes til NBF.

  En utlånsperiode regnes som en overgang i forhold til antall maksimale klubbytter i løpet av en sesong, jf § 29.6.

  § 29.9 – Inngåelse av kontrakt med spillere fra andre klubber

  Klubber kan ikke inngå kontrakter med spillere i andre klubber i perioden 15. januar til 1. mai.

  § 29.10 – Internasjonale overganger

  Overgang til og fra norsk klubb meldes på internasjonale overgangspapirer, og prosedyre i henhold til IFF`s reglement for overganger følges med hensyn til overgangsgebyr og sending av rekommandert brev til gammel klubb (jfr. Baksiden av overgangspapiret).

  Midlertidig internasjonal overgang:

  I de tilfeller dette er påkrevet henvises det til det internasjonale forbundets regler for «Temporary Play» i forbindelse med en klubbs deltakelse og bruk av spillere i internasjonale klubbturneringer for elitelag.

  § 29.11 – Overgang ved sammenslåing av lag (ikke klubber) for å kunne opprettholde aktivitet

  To klubber kan vederlagsfritt etter søknad, innen påmeldingsfristen for den aktuelle serie, slå sammen spillere fra to lag i samme klasse (ikke klubber), for å kunne opprettholde aktiviteten til ett lag. Administrerende myndighet kan hvis hensiktsmessig dispensere fra tidsfristen.

  Navnet på laget skal være navnet på de to klubbene: Klubb1/Klubb2.

  Etter sesongslutt vil alle spillere igjen gå tilbake til respektive moderklubber. Dersom det også den påfølgende sesongen skal stilles ett sammenslått lag, må prosedyren følges på ny.

  Det sammenslåtte laget spiller på det høyest rangerte lagets plass i seriesystemet. Plassen i seriesystemet som ikke benyttes som følge av en sammenslåing, flyttes automatisk ned i nederste divisjon i aldersklassen den påfølgende sesong.

  Dersom det før sammenslåingen ikke er klart hvilket av lagene som er høyest rangert, må klubbene, før påmeldingsfristen, skriftlig til administrerende myndighet, bestemme hvilket av lagenes plass som skal benyttes av det sammenslåtte laget i den forestående sesongen.

  Hvis et sammenslått lags moderklubb(er) allerede har lag i seriesystemet i en aldersklasse, kan spillerne på det sammenslåtte laget ikke spille for sine respektive moderklubber i aldersklassen. Spillerne kan imidlertid spille for sin moderklubb i andre aldersklasser så lenge aldersbestemmelsene overholdes.

  Sammenslåtte lag kan ikke delta i NM-sluttspill.

Godkjente norske overganger
 • Mai - august
  • Godkjente norske innebandyoverganger mai - august
   NavnFra klubbTil klubbSpilleklarTidsbegrenset
   Emilio GarciaGjelleråsenHaugerud19.06.2016
   Sebastian ErikssonGjerdrumUll/Kisa04.05.2016
   Hildegun HolmVålerengaTunet17.06.2016
   Dennis JohnssonVoldaBodø11.06.2016
   Jens ZeevaertNidarosNyborg02.07.2016
   Lise Sæstad BakkenNyborgSjetne08.07.2016
   Selmah EvensenSlevikØreåsen09.07.2016
   Andreas SteinbakkHarstadGrei19.07.2016
   Sandra VikaTunetGjelleråsen01.08.2016
   Eirik BjørklidTSIBK 900003.08.2016
   Knut G EndalAkerselvaGjøvik03.08.2016
   Johan O NøstvikTromsøBK 900003.08.2016
   Martin LillebySarpsborgGreåker06.08.2016
   Michael HelgesenSarpsborgGreåker06.08.2016
   Sander O HanssenGjelleråsenHakadal07.08.2016
   Jonas JohansenTunetRefstad04.08.2016
   Anders ØverengGreåkerSarpsborg07.08.2016
   Martin KjellemarGrei Tunet08.08.2016
   Tiril B ØyvikTunetGrei08.08.2016
   Elias LindgrenHvalerFredrikstad07.08.2016
   Anders J JåmaKlemetsrudBjørndal07.08.2016
   Julius TrælvikØstensjø/DvergBjørndal06.08.2016
   Robert OverenVigørHalden10.08.2016
   Mathias SzalliesSøndre NittedalLillestrøm12.08.2016
   Gjermund HabbestadOSIVålerenga14.08.2016
   Mats LøkkenOSIVålerenga14.08.2016
   Elisabeth BerntzenGjelleråsenGrei13.08.2016
   Emilie ThorvaldsenGreiTunet14.08.2016
   Andreas MarthinsenØstensjø/DvergBjørndal13.08.2016
   Anders SvanekilNidarosTiller12.08.2016
   Espen GranTrondheimTiller16.08.2016
   Lars Patric JonssonGjelleråsenGrei16.08.2016
   Bjørn Even SteneSandnesGreåker16.08.2016
   Atle KristiansenØstensjø/DvergBjørndal16.08.2016
   Christer SøtorpFredrikstadGreåker20.08.2016
   Stian S PetersenGjerdrumEllingsrud19.08.2016
   Joseph AlvaroLøkkaEllingsrud19.08.2016
   Kevin AlvaroLøkka Ellingsrud19.08.2016
   Roar CeliusStrømmenFjerdingby20.08.2016
   Svein G IngebrigtsenStrømmenFjerdingby20.08.2016
   Christian K LarsenStrømmenFjerdingby20.08.2016
   Christian SyvertsenStrømmenFjerdingby20.08.2016
   Åsmund OffernesStrømmenFjerdingby20.08.2016
   Jarle HolmenStrømmenFjerdingby20.08.2016
   Bjørn BlomquistStrømmenFjerdingby20.08.2016
   Roar FossumStrømmenFjerdingby20.08.2016
   Kjetil SkaugStrømmenFjerdingby20.08.2016
   Arne HaugenStrømmenFjerdingby20.08.2016
   Paal GjetrangStrømmenFjerdingby20.08.2016
   Kristian EriksenStrømmenFjerdingby20.08.2016
   Bent G FladbyStrømmenFjerdingby20.08.2016
   Petter M LundbyStrømmenFjerdingby20.08.2016
   Nils SkantzStrømmenFjerdingby20.08.2016
   Tobias BrevikFredrikstadSarpsborg18.08.2016
   Daniel BaranowskyFredrikstadØreåsen19.08.2016
   Christoffer W HansenGreiSveiva19.08.2016
   Espen SjetneNTNUITrondheim20.08.2016
   Paul D JohansenTillerTrondheim20.08.2016
   Herman H AultunAskerBygdø/Monolitten20.08.2016
   Lene S AmundsenBygdø/MonolittenSt. Croix18.08.2016
   Espen SundbyVoidSandefjord18.08.2016
   Nicole MondacaGjelleråsenGrei21.08.2016
   Hege LøtvedtGjelleråsenHakadal21.08.2016
   Roman BohonyBillefjordSandefjord21.08.2016
   Thomas AspelundØstensjø/DvergBjørndal21.08.2016
   Jonas A HauganKlemetsrudBjørndal19.08.2016
   Mikael S AndersenKongstenSlevik22.08.2016
   Ryan HalldènSarpsborgSlevik22.08.2016
   Daniel AmundsenSarpsborgSlevik22.08.2016
   Mads J RiiserSandnesLura22.08.2016
   Even EideSandnesLura22.08.2016
   Ann-Catrin EngebretsenRomsåsHaugerud23.08.201630.04.2017
   Sara K BorchgrevinkRomsåsHaugerud23.08.201630.04.2017
   Trude H R BjørnsonRomsåsHaugerud23.08.201630.04.2017
   Therese K AndersenRomsåsHaugerud23.08.201630.04.2017
   Camilla BredesenRomsåsHaugerud23.08.201630.04.2017
   Tonje AndersenRomsåsHaugerud23.08.201630.04.2017
   Nina HullebergOSIBygdø/Monolitten20.08.2016
   Morten RollNarvikNyborg24.08.2016
   Martin EriksenSt. CroixFredrikstad26.08.2016
   Tommy ThomassenBærums Verk HaugerGrei27.08.2016
   Dennis H HardyFredrikstadGrei27.08.2016
   Christoffer EdènTunetGrei27.08.2016
   Karoline H LarsenDjervBygdø/Monolitten27.08.2016
   Maren E KlonteigLøkkaBygdø/Monolitten27.08.2016
   Sunniva HermansenTunetBygdø/Monolitten27.08.2016
   Ekta T NordnesOSIBygdø/Monolitten27.08.2016
   Kjersti MarkestadOSIBygdø/Monolitten27.08.2016
   Malin S HansenLøkkaBygdø/Monolitten27.08.2016
   Fredrik TindlundKongstenSt.Croix27.08.2016
   Henrik JonssonNidarosTiller25.08.2016
   Riccarda K SchimanskiOSIBygdø/Monolitten27.08.2016
   Trine OlafsrudVågsbygdBygdø/Monolitten27.08.2016
   Mikkel S BjerveØstensjø/DvergBjørndal28.08.2016
   Henning B T LarssonHøgskolen i TelemarkTunet29.08.2016
   Odin HauganUll/KisaTunet30.08.2016
   Tuva H G RiiseSarpsborgGreåker28.08.2016
   Kenneth SkistadSlevikGreåker26.08.2016
   Samuel H HoklandFreidigTrygg/Lade28.08.2016
   Jørgen M JensenØstensjø/DvergBjørndal29.08.2016
   Ola B LundNTNUIVålerenga30.08.2016
   Benjamin SvendsenStavangerSunde30.08.2016
   Marius B HvidstenBi AthleticUISI26.08.2016
   Atle BillingAkerselvaBækkelaget27.08.2016
   Alexander HellströmØstensjø/DvergTiller29.08.2016
   Kenth-Stian PaulsenSolaUISI29.08.2016
   Elias PennströmSandefjordAkerselva29.08.2016
   Pablo VargasSenjaBK 900029.08.2016
   Johann VogelElverumAjer30.08.2016
   Henrik RøerTrondBygdø/Monilitten30.08-2016
   Gustav OlssonHaugesund StudentFjell-Kameratene30.08.2016
   Kine M H EriksenBorgenGreåker30.08.2016
   Tim A LarssenArendalMyra30.08.2016
   Christoffer GunnarssonHortenHedrum30.08.2016
   Anita L EvensenLøkkaHolmlia30.08.2016
   Stian S NordhaugHortenHedrum30.08.2016
   Julie NymoNor 92NTNUI30.08.2016
   Jon Morten SombyAltaTSI30.08.2016
   Ken A K KrausFredrikstadGreåker22.08.2016
   Ranveig S SakshaugOSISagene27.08.2016
 • 1.-4. September
  • Godkjente norske innebandyoverganger i september
   Godkjente overganger 2016/2017
   Overganger 1.-4. september
   NavnFra klubbTil klubbSpilleklarTidsbegrenset
   Marcus H NilssenOSIVålerenga02.09.2016
   Robin BacksætherStrømmenTSI02.09.2016
   Kristian W HolmemoGjelleråsenLillestrøm02.09.2016
   Kenneth KarlstadFetLillestrøm02.09.2016
   Frida NorstrømGrei BSI02.09.2016
   Henrik S RøkkeGjelleråsenSøndre Nittedal02.09.2016
   Eline DagestadNor 92Grei02.09.2016
   Celine RipelNor 92Grei02.09.2016
   Thomas IversenSt. CroixFredrikstad02.092016
   Oliver LandeNor 92Freidig02.09.2016
   Ingun BøgebergOSIHolmlia03.09-2016
   Mathias WågbøHaldenFredrikstad02.09.2016
   Stian SønsthagenElverumAjer03.09.2016
   Simen TitlestadFlaktveitFjell-kameratene03.09.2016
   Simen JetmundsenFlaktveitFjell-kameratene03.09.2016
   Benjamin GonzalezFlaktveitFjell-kameratene03.09.2016
   Håvard FauseHammerfest/ ForsølTSI02.09.2016
   Glenn HelmoHarstadTSI02.09.2016
   Vegard BørresenAkerselvaLillestrøm02.09.2016
   Samuel BrandtØrnulfRibbungene02.09.2016
   Magnus DahlTrondNyborg03.09.2016
   Lina CollbergØstensjø/DvergArendal03.09.2016
   Alf OlsenØrnulfRibbungene03.09.2016
   Håvard ØstigårdFjell-kamerateneFlaktveit03.09.2016
   Stian A OlsenØrnulfRibbungene02.09.2016
   Hanne RandbyUISIØreåsen02.09.2016
   Daniel PalmerBækkelagetHaugerud02.09.2016
   Raymond JensenAskerNor 9203.09.2016
   Stian NilsenSarpsborgFredrikstad03.09.2016
   Thea V MurtnesSt. CroixSarpsborg03.09.2016
   Nicholas LohrmannNTNUIBygdø/Monolitten02.09.2016
   Kristoffer G DolbakkeOSIBygdø/Monolitten02.09.2016
   Cliff BlomqvistOSIBygdø/Monolitten02.09.2016
   Jan Erik HagenLillestrømUll/Kisa01.09.2016
   Marius A F UtengenLuraHommersåk01.09.2016
   Ulrik EriksenSarpsborgNTNUI04.09.2016
   Vegard E MathiesenArendalOSI04.09.2016
   Amalia N LisieckaToppenNTNUI03.09.2016
   Finn Chr AndresenHolmliaSagene03.09.2016
   Kåre LarsenØrnulfRibbungene04.09.2016
   Espen K JørgensenVoldaToppen04.09.2016
   Christian MidttunArendalToppen04.09.2016
   Håvard HilmarsenOSILørenskog04.09.2016
   Erik TomassonHolmliaSagene04.09.2016
   Simen UllernBækkelagetNTNUI04.09.2016
   Fride LimaSundeBSI04.09.2016
   Elling LeirgulenNTNUIUISI04.09.2016
   Jørgen SteffensenHamarøyTSI04.09.2016
   Einar ØienHamarøyTSI04.09.2016
   Vegard JohansenSveivaFjerdingby04.092016
   Niclas JohanssonGreiVålerenga04.09.2016
   Marius V AndreassenVågsbygdVålerenga04.09.2016
   Martin KristenssonLillestrømVålerenga04.09.2016
   Fredrik JanssonGreiVålerenga04.09.2016
   Viktor LjungmanLillestrømVålerenga04.09.2016
   Marcus BerglundBjølsenVålerenga04.09.2016
   Ronnie AdolfssonLillestrømUll/Kisa04.09.2016
   Sigurd A IngebrigtsenFjerdingbyStrømmen04.09.2016
   Ina M MartenstangenRisørVågsbygd04.09.2016
   Eiving HoemAjerSøndre Nittedal04.09.2016
   Anita R LysheimTrondFreidig04.09.2016
   Petter BjerkelundTunetHolmlia04.09.2016
   Jonas BjerkelundTunetHolmlia04.09.201630.04.2017
   Kristin H BreimoBodøBK 900004.09.2016
   Emma M PedersenBillefjordBK 900004.09.2016
   Håkon StrandGreåkerFredrikstad04.09.2016
   Ole Martin HættaKautokeinoKarasjok01.09.2016
   Henrik NordbergAjerLillehamer01.09.2016
   Jonas OlssonØrnulfRibbungene01.09.2016
   Linn M HermansenDjervHammerfest/ Forsøl01.09.2016
   Jørgen Aagedal SundtBSILillehammer01.09.2016
   Jonas S FinholdtBærums Verk HaugerBSI01.09.2016
   Jan Erik S HagenLillestrømUll/Kisa01.09.2016
   Anette Marie BergHolmliaSveiva01.09.2016
   Marius HernesOSIBygdø/Monolitten01.09.2016
   Mikael BergiusØrnulfRibbungene01.09.2016
   Tinas EngeSveivaHaugerud01.09.2016
   Aksel HoffSandnesFrøyland01.09.2016
   Anders SchouNTNUIBygdø/Monolitten01.09.2016
   Lasse BernerBærums Verk HaugerBygdø/Monolitten01.09.2016
   Mina AlfredsenØreåsenSagene04.09.2016
   Mia ØsterhaugLøkkaSagene04.09.2016
   Stina SørensenFagerstrandSagene04.09.2016
   Anne-Sofie K StigumOSISagene04.09.2016
   Adrian Kraft JohansenSveivaGjerdrum04.09.2016
   Anders MarcussenBækkelagetKSI04.09.2016
   Jonas WågmanLillestrømAkerselva04.09.2016
   Pål B TjøgersenJustAkerselva04.09.2016
   Juhl-Henrik SkagevangGreåkerAkerselva04.09.2016
   Morten Møller-OlsenSlevikAkerselva04.09.2016
   Itrat ZishanOSISagene04.09.2016
   Sanna K LaksholmBrønnøyOSI04.09.2016
   Sari ThieleNor 92OSI04.09.2016
   Pettter StøldalØyaneStavanger04.09.2016
   Jonas RønningØrnulfRibbungene04.09.2016
   Magnus SolmyrSoonSki04.09.2016
   Håvard NybøSlevikHalden04.09.2016
   Ole-Christian BøhaugenFredrikstadHalden04.09.2016
   Kenneth MagnussenBorgenHalden04.09.2016
   Aksel JægerGreåkerFredrikstad04.09.2016
   Gentrit HaciriGreåkerFredrikstad04.09.2016
   Tobias PedersenGjelleråsenSveiva04.09.2016
   Jan Ivar BirkelandLøkkaSagene04.09.2016
   Andreas PedersenSundeSandnes04.09.2016
   Eivind Sørvig HermansenSageneStrømmen04.09.2016
   Øyvind K AskelandDjervSola04.09.2016
   Jens PeterssonStavangerSola04.09.2016
   Ole Henrik E EibakOSIVålerenga04.09.2016
   Cato NymoenBSISola04.09.2016
   Stian N LandeNarvikUISI04.09.2016
   Håvard A BjerkeFetLillestrøm04.09.2016
   Ann Wenche KlevenRomsåsHaugerud02.09.201630.04.2017
   Maria R JensenSageneHaugerud03.09.2016
   Morten K BlakstadKSIToppen04.09.2016
 • Fra 5. september
  • Godkjente norske innebandyoverganger fra 5. september
   Overganger fra 5. september
   NavnFra klubbTil klubbSpilleklarTidsbegrenset
   Markus JensenFredrikstadØreåsen05.09.2016
   Anders SharmaHøybråten/ StovnerHolmlia05.09.2016
   Kim H StraumsnesOSIBygdø/Monolitten05.09.2016
   Christer NydahlFetLillestrøm05.09.2016
   Victoria HansenSandnesSveiva05.09.2016
   Sander ØstlyngenAltaHarstad06.09.2016
   Tomas HeggelundAkerselvaLillestrøm07.09.2016
   Sindre BjerknesTunetSveiva07.09.2016
   Kristian BecherNor 92Sveiva07.09.2016
   Anton BrennerGreiSveiva07.09.2016
   Egil HeinertSolveienSagene09.09.2016
   Karina H JørgensenTunetGjelleråsen10.09.2016
   Philip DessingthonTunetBækkelaget10.09.2016
   Stina VoldLøkkaHaugerud08.09.2016
   Mari A ThorsteinsenTrondheimNTNUI08.09.2016
   Runar S VikenTrondheimNTNUI08.09.2016
   Daniel KvistTrondheimBygdø/Monolitten08.09.2016
   Morten JohansenTrondheimSjetne08.09.2016
   Kim L AndersonØstensjø/DvergBjørndal08.09.2016
   Truls HavreOSIBygdø/Monolitten08.09.2016
   Kenneth BraathenØstensjø/DvergBjørndal08.09.2016
   Camilla S MørstadTrondheim NTNUI12.09.2016
   Jan-Terje IvebakkSundeStavanger13.09.2016
   Stig Å EideHaukelandSøreide12.09.2016
   Thomas JohansenLindøyaØstensjø/Dverg12.09.2016
   Tommy GutrudLindøyaØstensjø/Dverg12.09.2016
   Ruben BuchmannTillerNTNUI12.09.2016
   Fredrik UllernNor 92Drammen12.09.2016
   Simen BreidablikkNor92Drammen12.09.201630.04.2017
   Roar GarderLindøyaØstensjø/Dverg12.09.2016
   Jan Frode SnellingenSageneTunet05.09.2016
   Christian AndreassenBækkelagetHarstad13.09.2016
   Phu Martin TranHaukelandNordåsgrenda12.09.201630.04.2017
   Preben SchauStavangerRefstad13.09.2016
   Victoria KarlsenSlevikØreåsen13.09.2016
   Marita SolbergSlevikØreåsen13.09.2016
   David KarlsenBygdø/MonolittenNittedal13.09.2016
   Eirik V GjeldnesSt. CroixNHHI16.09.2016
   Thea C WingerBygdø/MonolittenVålerenga13.09.2016
   Janne GuttormsenNTNUIAsker14.09.2016
   Maren S JensenBK 9000Freidig14.09.2016
   Helene M EnglundOSIUll/Kisa14.09.2016
   Line BreddeLillestrømStrømmen14.09.2016
   Carina RuudLillestrømStrømmen14.09.2016
   Fredrik T HegstadKlæbuNyborg17.09.2016
   Magnus IngjerSøndre NittedalNHHI17.09.2016
   Simen N HøstonØreåsenOSI17.09.2016
   Andreas LevardsenSundeSola17.09.2016
   Kevin AksnesSundeSola17.09.2016
   Andreas LindlandSundeSola17.09.2016
   Henrik RøerTrondBygdø/Monolitten15.09.2016
   Daniel GullerudElverumFjerdingby17.09.2016
   Anders NordhagenLillestrømUll/Kisa16.09.2016
   Christopher LendeDrøbak/FrognTunet19.09.2016
   Emma R.S TürkenLillestrømStrømmen15.09.2016
   Erik L NilsenHaukelandSædalen15.09.2016
   Martin RamsdalVgåsbygdBSI15.09.2016
   Morten F EriksenFetNTNUI15.09.2016
   Roger HusbyFjerdingbyStrømmen15.09.2016
   Roar A IhleStrømmenFjerdingby15.09.2016
   Kjell T MyreStrømmenFjerdingby15.09.2016
   Andreas N OlsenSveivaAkerselva14.09.2016
   Terick Bel-LafkihAkerselvaSveiva16.09.2016
   Janne MøllerNor 92Lier16.09.2016
   Veronica K PaulsenNor 92Lier16.09.2016
   Hilde FjeldheimNor 92Lier16.09.2016
   Elin H KorsgårdNor 92Lier16.09.2016
   Mari H HansenNor 92Lier16.09.2016
   Levi S SolvangTrondNidaros16.09.2016
   Guntis BriskaFjell-kameraterneSædalen16.09.2016
   Thea M VågaRomsåsGrei17.09.2016
   Sebastian LundbergRomsåsGrei17.09.2016
   Andrine BognøRomsåsGrei17.09.2016
   Sindre H MyhreLillestrømStrømmen19.09.2016
   Lage Angell-OlsenLillestrømStrømmen19.09.2016
   Tron I L HårsethLillestrømStrømmen19.09.2016
   Manus K GulbrandsenLillestrømStrømmen19.09.2016
   Christopher ThøgersenRådeSt. Croix18.09.2016
   Tim L BergKSIØstensjø/Dverg18.09.2016
   Tonje WiikSundeStavanger16.09.2016
   Are BotheimAkerselvaGjerdrum17.09.2016
   Arild MoenGjelleråsenGjerdrum17.09.2016
   Arild IsaksenGjelleråsenGjerdrum17.09.2016
   Andreas A TøsseHaukelandFjell-Kameraterne19.09.2016
   Espen SætherØrnulfAsker19.09.2016
   Christiane BrandshaugSolaDjerv19.09.2016
   Gunhild H LeikvollBSIDjerv19.09.2016
   Joakim ByrknesVålerengaFrelsesarmeen17.09.2016
   Karl HøijerHammerfest/ ForsølHarstad20.09.2016
   Lars NedbergØyaBygdø/Monolitten19.09.2016
   Espen LauritsenFetLillestrøm20.09.2016
   Joakim LauritsenFetLillestrøm20.09.2016
   Jan W K KleivenBSIFjell-Kamreraterne19.09.2016
   Christian R AnderssonSandnesBrodd19.09.2016
   Andreas S LarsenTunetUll/KIsa23.09.2016
   Stian EikebøGreiSveiva23.09.2016
   Mats MyhreTunetHaugerud23.09.2016
   Christian F DrottenbergLøkkaHaugerud23.092016
   Anne B SørensenØstensjø/DvergHaugerud23.09.2016
   Andreas MikalsenLyeSandnes20.09.2016
   Rudi BendiksenGreiRefstad23.09.2016
   Christoffer B VadlaHaugerudAsker19.09.2016
   Benjamin A TærudLillestrømStrømmen18.09.2016
 • Fra 20. september
  • Godkjente norske innebandyoverganger fra 20. september
   Overganger fra 20. september
   NavnFra klubbTil klubbSpilleklarTidsbegrenset
   Christian R SchultzGreiNTNUI21.09.2016
   Vibeke G PettersenGjerdrumUll/Kisa21.09.2016
   Silje GuttebergGjerdrumUll/Kisa21.09.2016
   Andreas JohansenGreiSveiva23.09.2016
   Oliver JohansenGreiSveiva23.09.2016
   Torbjørn AnderssonHolmliaSveiva24.09.2016
   Anders FanuelsenNor 92Bærums Verk24.09.2016
   Andreas E HeggernesNHHIBygdø/Monolitten24.09.2016
   Henrik StenrødNTNUIHaugerud24.09.2016
   Jonas M BinderøLillestrømStrømmen21.09.2016
   Mathias Warem SoiniGreiTunet21.09.2016
   Lars J EplandToppenFjell-Kameraterne22.09.2016
   Magnus JohansenGreåkerBrumunddal24.09.2016
   Sander S MathiesenTunetNHHI25.09.2016
   Silje GrønningNTNUIGjelleråsen25.09.2016
   Jan KarlssonSarpsborgFredrikstad25.09.2016
   Mikael BergiusRibbungeneFjerdingby22.09.2016
   Alexander KiellandEllingsrudØstensjø/Dverg25.09.2016
   Åsa SvenssonØstensjø/DvergStrømmen25.09.2016
   Snorre LindFredrikstadSki24.09.201601.05.2017
   Gøril MoeBrønnøySagene23.09.2016
   Erik FastingTrondNidaros23.09.2016
   Marcus M SolbergGreiSveiva23.09.2016
   Kristian ThoresenLyeFrøyland25.09.2016
   Joakim N LandbøNor 92Toppen26.09.2016
   Tor Erik EliassenNesUll/Kisa26.09.2016
   Ruben BrulandGreiNes26.09.2016
   Christian SkaslienGjelleråsenNes20.09.2016
   Simen M EggerudNTNUISki27.09.2016
   Nicolas M ØveråsSveivaFjerdingby27.09.2016
   Mats GråtrudSveivaFjerdingby27.09.2016
   Frank R FillingsnesFreidigUtleira27.09.2016
   Magnus HagenAkerselvaParadisbukta26.09.2016
   Jonas CastelannosLillehammerLillestrøm26.09.2016
   Sander ØdegårdenSveivaSøndre Nittedal27.09.201601.02.2017
   Odd M aursandTrondheimSjetne27.09.2016
   Thomas EngeliGreiTSI30.09.2016
   Kasper FalstenGjelleråsenTunet30.09.2016
   Siri Thi ØianSageneHolmlia01.10.2016
   Christoffer M LundgreenGreiNes27.09.2016
   Clara Andersson-ReuschFreidigNTNUI28.09.2016
   Sigve EriksenSunde Sola 27.09.2016
   Snorre FørliÅlgårdNTNUI30.09.2016
   Roy EriksenFreidigTrondheim02.10.2016
   Lill B JohannessenVålerengaGrei01.10.2016
   Mads E SkimtenFetStrømmen30.09.2016
   Tuva L ChristoffersenNor 92Grei01.10.2016
   Torbjørn AlvestrandNTNUITrondheim28.09.2016
   Ivar S JakobsenVoldaBodø28.09.2016
   Ronny A SmedsvigUISIÅlgård29.09.2016
   Sara E StrandSundeBrodd02.10.2016
   Ludvig BauerØreåsenGreåker03.10.2016
   Marna Søreng LundeTunetØstensjø/Dverg30.09.2016
   Anders H HanstvedtHSIUISI30.09.2016
   Paal E ÅgrenHaukelandSøreide30.09.2016
   Martin HolsteinFjell-KameraterneSædalen30.09.2016
   Henrik ZazaAjerElverum03.10.2016
   Thor R NebbenesFagerstrandSki30.09.2016
   Ole M KnutsenStrømmenKorsvoll30.09.2016
   Christoffer JohansenStrømmenKorsvoll30.09.2016
   Christian A NordstrømJustKristiansand01.10.2016
   Tor M R SøbstadJustKristiansand01.10.2016
   Kjetil HammerstadSveivaVålerenga03.10.201601.05.2017
   Morten SlaatbraatenLøkkaBærums Verk Hauger30.09.2016
   Lars Bruvik SolveienSagene30.09.2016
   Alf FagerheimBjarkøyHarstad03.10.2016
   Kristian FritzenArendalTSI03.10.2016
   Servet CelikHolmliaSagene03.10.2016
   Brage MyrlandSandnesLura03.10.201601.05.2017
   Lars M KleppeAlvidraNTNUI30.09.2016
   Tommy MathisenNyborgTSI04.10.2016
   Tor Gunnar TollaksenSundeBrodd07.10.201601.05.2017
   Magnus P ChristiansenTunetHolmlia08.10.2016
   Mika LänsmanKarasjokKautokeino05.10.2016
   Jon-Henrik ValkeapääNarvikAlta08.10.2016
   Joachim PedersenHortenTønsberg08.10.2016
   Markus BlystadLøkkaEllingsrud06.10.2016
   Jonas BlystadLøkkaEllingsrud06.10.2016
   Blerim ZogajLøkkaKorsvoll06.10.2016
   Erik JohanssonLøkkaKorsvoll06.10.2016
   Anders Mathisen PedersenHavøysundHammerfest/ Forsøl08.10.2016
   Alexander NjøsLillestrømVågsbygd03.10.2016
   Mathias FredriksenVålerengaFagerstrand10.10.2016
   Mats LarsenHiTFredrikstad10.10.2016
   Torill MykstuNor 92Lier10.10.2016
   Linda SalteNor 92Lier10.10.2016
   Johan IngemarssonBærum Verk HaugerHoleværingen10.10.201601.05.2017
   Atle BerentzenSandvikaBærums Verk Hauger10.10.2016
   Trine NesseBygdø MonolittenLye10.10.2016
   Sirill sørensenGreiGjelleråsen11.10.2016
   Erik RudsliVålerengaGjelleråsen11.10.2016
   Stian Andre DavidsenFredrikstadGjøvik11.10.2016
   Sofie T SkånsarSveivaNTNUI11.10.2016
   Jonas HelminsenKongstenSt. Croix13.10.2016
   Fredrik Dahl-LarsenKongstenSt. Croix13.10.2016
   Tina FrantsenTrondTrygg/Lade12.10.2016
   Steven MellumUISISola14.10.2016
   Sander JonssonArendalMyrer13.10.2016
   Even O PettersenStrømmenKorsvold13.10.2016
   Jim M JohansenØreåsenRåde13.10.2016
   Christer HopeSundeStavanger16.10.2016
   Trond A ØglændSundeStavanger16.10.2016
   Sigbjørn FørliÅlgårdGjøvik15.10.2016
   Sandra HammerHammerfest/ ForsølGreåker16.10.2016
   Christian StenrudHortenBærums Verk Hauger13.10.2016
   Anders SnellingenHaugerudSagene17.10.2016
   Jone Ø EgelandSandnesLura17.10.201601.05.2017
   Jon Stian OttersenRådeSarpsborg14.10.2016
   Stian BerntsenRådeSarpsborg17.10.2016
   Stian M StenstvedtSageneAsker17.10.2016
 • Fra 17. oktober
  • Godkjente norske overganger fra 17.oktober
   Fra 17. oktober
   NavnFra klubbTil klubbSpilleklarTidsbegrenset
   Ole-Christian BakkeSlevikRåde17.10.2016
   Ole M ArntzenFredrikstadKongsten17.10.2016
   Silje JørgensenNor 92Lier17.10.2016
   Jon Reidar HagenRådeSarpsborg18.10.2016
   Dag L FinessFredrikstadGreåker17.10.2016
   Dan T OlsenRådeSarpsborg18.10.2016
   Kjell-Magne LarsenSt. CroixHvaler19.10.2016
   Stein M JohansenFredrikstadGreåker15.10.201601.05.2017
   Thomas LindbækRådeSarpsborg18.10.2016
   Raymond SaltskårHaukelandNordåsgrenda18.10.2016
   Kim PaulsenLøkkaRibbungene18.10.2016
   Petter GregersenØreåsenSoon22.10.2016
   Ole SolfjeldBygdø MonolittenSagene19.10.2016
   Henrik WoldLarkollenHedrum19.10.2016
   Monika LarsenSolaAsker19.10.2016
   Iver IversenSlevikHvaler22.10.2016
   Annemarie K ValnesSlevikSagene20.10.2016
   Edvard E SørensenKorsvollSagene22.10.2016
   Kyrre A ClassonFagerstrandDrøbak/Frogn22.10.2016
   Julia JohannessonTunetLyn22.10.2016
   Mathias G NilsenSt. CroixKSI23.10.2016
   Erik LamTunetHolmlia24.10.2016
   Filip EliassonLøkkaSolveien21.10.2016
   Ivar Støle-HansenVågsbygdFjellkameraterne21.10.2016
   Mathias HarridsleffFredrikstadHvaler19.10.2016
   Eivind SkogheimLillestrømArendal27.10.2016
   Andreas T.H GrydelandSolaBSI24.10.2016
   Christopher DonneHaukelandNordåsegrenda21.10.2016
   Arne KlavenessPorsSandefjord24.10.2016
   Eivind SkjollbyArendalMyra25.10.2016
   Håkon AnkervoldNTNUILillestrøm25.10.2016
   Cato NorderhaugBrumunddalElverum28.10.2016
   Ann Helen Engmark-FekjærNor 92Lier25.10.2016
   Andreas StrømSandnessjøenBrønnøy28.10.201601.05.2017
   Birger OlsenSundeSola27.10.2016
   Stian AnaniassenUll/KisaLillestrøm28.10.2016
   Elisabeth LindhaugenArendalHalden26.10.2016
   Mathilde WillumsenTrondFreidig27.10.2016
   Silje SveenOSIBrumunddal27.10.2016
   Håvard BjerkeLillestrømFet29.10.2016
   Christoffer TrondsenSlevikSt. Croix29.10.2016
   Oscar A KjærheimDrøbak/FrognTunet29.10.2016
   Fredrik AaslandLuraSola29.10.201601.05.2017
   Truls FinstadParkveienNarvik28.10.2016
   Marcus GrundyNannestadNes28.10.2016
   Tor Olav OlsonKolnesTorvastad29.10.2016
   Martin SlåenHolmliaHalden30.10.2016
   Atle PettersenHasle/LørenLindeberg30.10.2016
   Ahalya UthayakumarAkerselvaSveiva28.10.2016
   Rebecka HärnlundAkerselvaSveiva28.10.2016
   Stein LogLøkkaStrømmen31.10.2016
   Samuel LindvallArendalToppen01.11.2016
   Anders K HaugomHolmliaTorvastad01.11.2016
   Kjetil Enger PorsJust01.11.2016
   Simen BreidablikkDrammenNor 9204.11.2016
   Sivert SolbakkLyeRåde31.10.2016
   Aleksander SundeSandnesØyane01.11.2016
   Stian Hansen VågsbygdVigør02.11.2016
   Njål JeremiassenSola Stavanger03.11.2016
   Tim K LauritzenSarpsborgSt. Croix03.11.2016
   Ørjan RosselandSundeBrodd03.11.2016
   Soukaina SaoudiSageneGrei03.11.2016
   Åsmund N VikBærums Verk HaugerAsker06.11.2016
   Hilje StormoBjølsenKorsvoll06.11.2016
   Elisabeth MagnussenBorgenGreåker15.10.2016
   Karianne hansenBorgenGreåker15.10.2016
   Charlene M SolliBorgenGreåker15.10.2016
   Elena BellBorgen Greåker15.10.2016
   Martin LillebergSt. CroixGreåker03.11.2016
   Alva KlosterAkerselvaSveiva07.11.2016
   Kevin V PenaSveivaEllingsrud20.10.2016
   Sebastian HagenTunetVålerenga07.11.2016
   Henrik LeinumSarpsborgGreåker07.11.201601.05.2017
   Joachim J RungeØstensjø/DvergBjørndal07.11.2016
   Albert NeefStrømmenLillestrøm07.11.2016
   Malin WettermarkHamar EmblaBrumunddal07.11.2016
   Morten FauskeHaukelandSædalen08.11.2016
   Andrea M TandbergGreiSlevik11.11.2016
   Tom R HovdeBrumunddalNes08.11.2016
   Line Merete EriksenBSISædalen08.11.2016
   Tommy BergLøkkaEllingsrud09.11.2016
   Kristina M LoFredrikstadSarpsborg13.11.2016
   Kjetil HammerstadVålerengaSveiva13.11.201613.11.2016
   Kristoffer SternerAltaHarstad12.11.201601.05.2017
   Einar J MathisenDønnaDrammen12.11.2016
   Glenn P RisaLyeFrøyland12.11.2016
   Anne Marthe S KolnesStavangerKrokhøl13.11.2016
   Valeria SerranoBygdø MonolittenAsker13.11.2016
   Andreas B KristiansenHiTILLyn11.11.2016
   Mikael ForslingOshaugHalden11.11.2016
   Glenn LervikLyeSandnes15.11.2016
   Børge KlugeLyeSandnes15.11.2016
   Johann A HovelsrødSarpsborgGreåker18.11.2016
   Michael BergheimKlemetsrudBjørndal15.11.2016
   Ingebjørg SkjelvikSageneGjelleråsen15.11.2016
   Kristjan F SigurdasonFredrikstadSt. Croix15.11.2016
   Kay BørresenLøkkaHoleværingen16.11.2016
   Henrik BørresenLøkkaHoleværingen16.11.2016
   Cecilia HammittLillestrømStrømmen19.11.2016
   Olivia HammittLillestrømStrømmen19.11.2016
   Espen A GranlyRådeØstensjø/Dverg20.11.2016
   Thor-Runar JohansenØstensjø/DvergBjørndal17.11.2016
   Ole H HøidenOshaugHalden17.11.2016
   Nicolay RåkilLøkkaEllingsrud17.11.2016
   Camilla LøkkenTunetØstensjø/Dverg17.11.2016
   Hans HelsethTønsbergNor 9221.11.2016
   Bent R BoyeSandnesMyra21.11.2016
   Nicholas LohrmannBygdø MonolittenLyn21.11.2016
   Liv Heidi MoeHøybråten StovnerStrømmen19.11.2016
   Christina GrønstadNTNUIVålerenga20.11.2016
 • Fra 22. november
  • Godkjente norske overganger fra 22. november 2016
   NavnFra klubbTil klubbSpilleklarTidsbegrenset
   Thomas S PettersenHolmliaEllingsrud22.11.2016
   Martin K BjørkeBrumunddalLillehammer22.11.201601.05.2017
   Caroline O HessSundeStavanger22.11.2016
   Mette VeggumsløkkenSveivaEllingsrud26.11.2016
   Johan KallbergSandnesLye25.11.2016
   Hege MichaelsenLyeSandnes24.11.2016
   Aksel DahlAkerselvaSagene25.11.2016
   Robert ErichsenBrumunddalNes25.11.2016
   Ole Martin O TibenKongstenHalden27.11.2016
   Morgan AngeltveitBSIFjell-kameraterne27.11.2016
   Thea Mei YuLøkkaHolmlia25.11.2016
   Karianne BiørnNTNUIHaugerud25.11.2016
   Inger Lise FureidNor 92Lier25.11.2016
   Niklas S NorheimSarpsborgGreåker02.12.2016
   Malene NessetNHHISagene29.11.2016
   Marthe J WilhelmsenSarpsborgGreåker26.11.2016
   Miranda DalbergGreiGjelleråsen02.12.2016
   Jo EllingsenKorsvollSandefjord02.12.2016
   Tuomas KorhonenHaukelandDjerv30.11.2016
   Terje SkifjeldArendalSandefjord02.12.2016
   Henrik SkinnerlienBrumunddalLillehammer06.12.2016
   Terje HalvorsenVardenesetBrodd06.12.2016
   Fredrik NordhagenBrumunddalLillehammer09.12.2016
   Henrik HagebakkenGjøvikNyborg08.12-2016
   Ole Edvard T AndersenHaldenLillehammer08.12.2016
   Eirik ØstvedtTunetGrei10.12.201601.05.2017
   Karoline SanderengenTunetØstensjø/Dverg08.12.2016
   Mathias O ErikssonLyeFrøyland11.12.2016
   Christel VieuilleGreiHaugerud12.12.2016
   Kenneth S BøhrenLørenskogLillestrøm11.12.2016
   Håkon HellebustFreidigNTNUI12.12.2016
   Silje Elise S JohansenNor 92Lier12.12.2016
   Elin K KvitebergTSITromsø13.12.2016
   Steffen GiæverHavøysundBK 900016.12.2016
   Sindre EinmoSandnessjøenBygdø Monolitten16.12.2016
   Jonas PettersenHaldenSarpsborg17.12.2016
   Kristian HolmeST. CroixSarpsborg17.12.2016
   Eirik SkovdahlSoonSki16.12.2016
   Silje KarlsenSlevikSarpsborg18.12.2016
   Ole Martin EggeFredrikstadØreåsen15.12.2016
   Jarl M SvendsenLøkkaEllingsrud15.12.2016
   Manaf KarimFjell-kameraterneNy-Krohnborg15.12.2016
   Martin K BernåsGjelleråsenSveiva16.12.2016
   Truls EriksenBærums VerkBygdø Monolitten23.12.2016
   Veronica NielsenGjelleråsenSki24.12.2016
   Truls BosmenBrumunddalNes31.12.2016
   Anders SnellingenSageneTunet07.01.201701.05.2017
   Runar SnellingenAkerselvaTunet03.01.201701.05.2017
   Christoffer AmundsenNesSveiva05.01.2017
   Sebaztian KibuFredrikstadHvaler07.01.2017
   Pierre RudaSageneLillestrøm06.01.2017
   Fredrik TålesenBrumunddalNes09.01.2017
   Ørjan EngerAjerBrumundal19.12.2016
   Siri HavreTunetØstensjø/Dverg13.01.2017
   Ronny PettersenHarstadNarvik13.01.2017
   Lars GommerudSøndre NittedalBodø15.01.2017
   Hans-Olav AakreSandnessjøenBodø15.01.2017
   Joakim SkjetneSkiUll/Kisa12.01.2017
   Joakim I RønningNTNUITrygg/Lade13.01.2017
   Kristian M HansenSt. CroixStavanger13.01-2017
   Tore Mathias AlbertsenSarpsborgStavanger16.01.2017
   Preben K GabrielsenSkiBækkelaget16.01.2017
   Johan R SolemTunetBækkelaget16.01.2017
   Fredrik HolstSoonSlevik16.01.201701.05.2017
   Daniel DixonTunetLillestrøm16.01.2017
   Sander DixonTunetLillestrøm16.01.2017
   Martin SmedstadFredrikstadSt. Croix16.01.2017
   Marie BithammerTSITromsø13.01.2017
   Børre AmundsenAskerVålerenga13.01.2017
   Kim Godtlibsen LarsenHammerfest ForsølAkerselva13.01-2017
   Simen BendiksenNor 92Tunet17.01.2017
   Marie SigstadLillehammerTSI13.01.2017
   Stian HaugvaldstadBodøSola16.01.2017
   Anders StrømsborgNor 92Ellingsrud17.01.2017
   Gaute H JohanssonBSILillehammer17.01.2017
   Kristine Næss HaugTunetØstensjø/Dverg19.01.201701.05.2017
   Tormod EngeSolaØyane16.01.2017
   Mathias Møller PettersenSarpsborgGreåker19.01.2017
   Tommy Moljord NilsenSageneLørenskog19.01.2017
   Espen K JørgensenToppenLillestrøm19.01.2017
   Kristian AntonsenRådeFredrikstad19.01.2017
   Henrik SjolteØreåsenFredrikstad19.01.2017
   Petter BjerkelundHolmliaGjelleråsen19.01.2017
   Mikko LukkariAltaKarasjok19.01.2017
   Anders F WigaardHaukelandSædalen19.01.2017
   Eirik AhlsenLillestrømFet19.01.2017
   Kim UlvåknippaLørenskogLillestrøm19.01.2017
   Eirik ØstvedtGreiTunet16.03.2017
   Anders SnellingenTunetSagene27.03.2017
   Brage MyrlandLuraSandnes07.04.2017

«I forbindelse med endring av klubbtilhørighet, må det meldes overgang/utlån. Dette gjelder både for spillere og dommere i alle aldersklasser. «

Forbundet
 • Om forbundet
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
  • Varsling
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2020/2021
  • Overganger
  • Lisens
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
  • NM
   • NM InnebandyLIVE
   • NM menn
   • NM kvinner
   • NM aldersbestemt
  • E-cup
  • Statistikk
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
   • NM
   • Elitekval menn
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
  • Dommerutviklingsprogram
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
Bandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Lagavgifter
  • Lisens
  • Overganger
  • Dommere
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Spiller- og lagstatistikk
  • NM-sluttspill
   • Statistikk – NM
  • Turneringer/cuper
   • Søknad om cup/turnering
   • Retningslinjer for cuper og turneringer
  • World Cup
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • VM Bandy Damer 2020
  • Universiaden
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Skjemaer
Landhockey
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Treningstid
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Treningstid
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Årshjul ( foreløpig )
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Idrettssystemer
   • Hederstegn
   • Om regionen
  • Kamper
   • Aktivitetstilbud
   • Instrukser og retningslinjer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Informasjon til lagene
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommerkurs
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  • Bandykidz
   • Generell informasjon
  • Spillerutvikling
   • Generell informasjon
   • SPU G15
   • SPU G14
   • SPU G13
   • SPU J15-16
   • SPU J13-14
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Møter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 7. november i Borgehallen
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Nybegynnerkurs
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Om oss
   • Finn din klubb
   • Regelverk
    • Vedtekter Innlandet Bandyregion
    • Spillereglement Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og Lisens
   • Dommer
   • Dispensasjoner
   • Idrettssystemene
   • Etiske retningslinjer
  • Kamper
   • Terminliste/resultat 20/21
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Kampskjema
   • Søknadsskjema omberamming
   • Arkiv: Tidligere sesonger
  • Rundespill
   • Aktivitetstilbud
   • Aldersinndeling/Dispensasjoner
   • Arrangørinstruks
   • G15 Sesongen 2020/2021
   • Terminliste/oppsett
  • Aktivitet
   • RM 2020
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Korona
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Utmerkelser
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Dommer
    • Dommerinfo
    • Dommerliste
    • Dommertøy
    • Dommerkvittering
   • Dispensasjoner
    • Dispensasjoner Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Dispensasjoner Agder
   • Lisens
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Omberammingsreglement
   • Idrettsystemene
   • Overganger
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • NM aldersbestemt
   • Omberammingsreglement
   • Serieinformasjon
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Spilleregler
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • Skoleturneringer
    • Skoleturnering Rogaland Sør
    • Skoleturnering Rogaland Nord
    • Skoleturnering Agder
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
   • Treningstips
    • Innebandy DVDen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • LTP 2018-2025
   • Handlingsplan
    • Organisasjon og ledelse
    • Dommere
    • Trenere
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Omberamming
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Lisens
   • Dommer
   • Idrettssystemene
   • Regelverk
    • Lokale bestemmelser
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Omberamming
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Venneliga
   • Omberamming
   • Historikk
  • Miniturneringer
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
    • Påmelding
    • Informasjon/regler
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Styret MNBR
    • Protokoller og møtedokumenter
   • Klubboversikt
   • Dommere
   • Idrettshaller
    • Halltilgjengelighet, Trondheim kommune
   • Lisens
   • Prioriteringer: Topp vs. bredde
   • Historie
   • Linker
   • Lover og regelverk
    • Flyttereglement
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Kontakt oss
  • Minirunder
   • Minirunder sesongen 2020/21
   • Kampoppsett minirunde
   • Søke om å arrangere minirunder
   • Foreldrevett
  • Aktivitetstilbud
   • SUPER-INNEBANDY
   • El-innebandy
   • Minirunde
   • Mini League
    • Kampoppsett ML
   • Weekend League
    • Kampoppsett WL
   • Ordinært seriespill
    • Sluttspill senior
   • Løkkebandy
    • Kampoppsett 2019/20 – DEL 1
    • Trondheim IBK
   • Sunday League
    • Kampoppsett SL
   • Trønderserien
    • Kampoppsett 2019/20
   • Møre og Romsdal
   • Bandy
   • Landhockey
   • Camper
  • Kamper
   • Idrettens systemer
    • Veiledningsvideoer etc.
   • Statistikk 1993/94-2017/18
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitetsfremmende tiltak
   • SLU
   • Camper
   • Treningstips
  • Utdanning
   • Dommer
    • Dommerkurs i Midt-Norge
   • Trener
   • Andre kurs
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Idrettsystemene
   • Overganger
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
    • Dommerkvittering
  • Kamper
   • Tabeller
   • Kommende kamper
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Camper
   • Hva skjer?
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben