Adresse til Sørvest Bandyregion

Sørvest Bandyregion

DNB Arena

Ishockeyveien 1

4021 Stavanger

Konto: 3201 21 74429

Org.nr: 971 341 068

 • Administrasjon
  Administrasjon
  Administrasjonen har ansvar for blant annet økonomi, seriedrift, minirunder, venneliga, kurs, nettsider.
  Kontortid mandag-fredag 8:30-16:00.
  • Daglig leder (økonomi, Rogaland, Hordaland)
   TEL: 936 60 414
   E-POST: borge@svbr.no
  • Administrasjonskonsulent (Agder, Rogaland). Vikar for Mari fra 15.01.2020 til 30.04.2021
   TEL: 467 44 951
   E-POST: sarah@svbr.no
  • Administrasjonskonsulent (Agder, Rogaland).
   TEL: 977 77 037
   E-POST: mari@svbr.no
 • Utviklingsavdelingen
  Utviklingsavdelingen Rogaland
  Utviklingsavdelingen hjelper dem som vil begynne med innebandy, klubber som trenger hjelp til rekruttering, klubber som trenger kompetanse etc
  • Utviklingskonsulent
   TEL: 908 91 376
   E-POST: jorn.hansen@nbfutvikling.no
  • Aktivitetskonsulent
   TEL: 992 62 916
   E-POST: andreas.hagen@nbfutvikling.no
  Utviklingsavdelingen Agder
  Utviklingsavdelingen hjelper dem som vil begynne med innebandy, klubber som trenger hjelp til rekruttering, klubber som trenger kompetanse etc. André Kopperud i Agder er tilgjengelig følgende tider: mandag fra 13:00, tirsdag fra 10:00-12:00, onsdag fra 13:00, torsdag fra 13:00 og fredag fra 13:00.
  • Prosjektleder utviklingstiltak Agder
   TEL: 915 48 948
   E-POST: monica@svbr.no
 • Regionstyret
  Regionstyret
  • Styreleder
   TEL: 905 88 771
   E-POST: kennethskogen@gmail.com
  • Nestleder
   TEL: 951 61 868
   E-POST: mariannekolbeinsvik@gmail.com
  • Styremedlem
   TEL: 478 93 510
   E-POST: sofie_klocker@hotmail.com
  • Styremedlem
   TEL: 970 77 728
   E-POST: petter.hebnes@gmail.com
  • Varamedlem
   TEL: 908 63 455
   E-POST: kjell.holland@gmail.com
  MØTEPLAN REGIONSTYRET
  DatoTidSted
  31. august 201912:00Kristiansand
  14. oktober 201920:00Skype
  12. november 201920:00Skype
  11. desember 201920:00Skype
  23. januar 202020:00DNB Arena
  02. mars 202020:00Skype
  23. mars 202020:00Skype
 • Dommerkomite
  Dommerkomite
  • Leder, Frøyland IL
   TEL: 908 63 455
   E-POST: kjell.holland@gmail.com
  • Medlem, Hinna IBK
   TEL: 934 82 350
   E-POST: lyngstol@hotmail.com
  • Medlem, Kristiansand IBK
   TEL: 959 02 227
   E-POST: runed78@hotmail.com
  • Medlem, Kristiansand IBK
   TEL: 472 63 739
   E-POST: hegemarieruud@gmail.com
  • Medlem, Kolnes IL
   TEL: 406 18 244
   E-POST: p.leesam@hotmail.com
 • Sportslig Utvalg Agder
  Sportslig Utvalg Agder
  • Leder, Toppen IL
   TEL: 913 74 541
   E-POST: palla@pallade.no
  • Medlem, Kristiansand IBK
   TEL: 472 63 739
   E-POST: hegemarieruud@gmail.com
  • Medlem, Kristiansand IBK
   TEL: 959 02 227
   E-POST: runed78@hotmail.com
  • Medlem, Arendal IBK
   TEL: 417 86 114
   E-POST: peterri@online.no
 • Sportslig Utvalg Rogaland
  Sportslig Utvalg Rogaland
  • Leder, Stavanger IBK
   TEL: 980 33 712
   E-POST: ivebakk@gmail.com
  • Medlem, Sandnes IBK
   TEL: 952 39 753
   E-POST: karianne.sibk@gmail.com
  • Medlem, Frøyland IL
   TEL: 926 25 421
   E-POST: frodejr@gmail.com
  • Medlem, Skjold IL
   TEL: 920 96 227
   E-POST: janvidar@stromsvold.no
  • Medlem, Stavanger IBK
   TEL: 950 69 793
   E-POST: per@tjensvoll.net
  • Medlem, Ålgård IBK
   TEL: 92637519
   E-POST: sjur.forli@lyse.net
  Møteplan SuRS
  DatoTidSted
  KommerKommerKommer
  KommerKommerKommer
  KommerKommerKommer
  KommerKommerKommer
 • Valgkomite
  Valgkomite
  • Leder, Toppen IL
   TEL: 913 74 541
   E-POST: palla@pallade.no
  • Medlem, Stavanger IBK
   TEL: 980 33 712
   E-POST: ivebakk@gmail.com
  • Medlem, Kristiansand IBK
   TEL: 472 63 739
   E-POST: hegemarieruud@gmail.com
  • Varamedlem, Stavanger IBK
   TEL: 950 69 793
   E-POST: per@tjensvoll.net
 • Revisorer
  Revisorer
  • Revisor
   TEL:
   E-POST: jetho@statoil.com
  • Revisor
   TEL:
   E-POST: krtjelta@lyse.net
 • Arbeidsbeskrivelser
  • Mandat Sportslig Utvalg

   Sørvest Bandyregion har følgende soner:

   • Rogaland Nord
   • Rogaland Sør
   • Agder

   Sørvest Bandyregion har følgende Sportslige Utvalg:

   • Rogaland: Omfatter sonene Rogaland Nord og Rogaland Sør
   • Agder: Sone Agder

   Formål

   1. Representere og ivareta klubbenes interesser i sitt område.
   2. Jobbe i samme retning som regionens definerte målsetninger om aktivitet.
   3. Sikre geografisk fortetning mellom eksisterende miljøer.
   4. Spre aktiviteten til nye geografiske deler av sonen.
   5. Aldersfortetting (felles satsning mellom klubbene i områder på samme aldersgrupper.
   6. Hindre frafall i 13-19 årsklassene.
   7. Bistå utviklingskonsulenten i å nå sine mål.

    

   Organisasjon og plassering

   Sportslig Utvalg (SU) rapporterer til styret i Sørvest Bandyregion og administrasjonen der dette er hensiktsmessig. SU er hørings- og rådgivende organ for Sørvest Bandyregion.

   Ansvar og myndighet

   • Politisk påvirkningsarbeid (anlegg, treningstid, fordelingspolitikk)
   • Anbefale konkurranseaktivitetsformer
   • Identifisere og rekvirere kompetansetiltak/kurs
   • Identifisere og bistå med utviklings-, rekrutterings- og aktivitetstiltak

   Arbeidet skal utføres i tråd med den til enhver tid gjeldende strategiplan som finnes for NBF Region Sørvest (RSV), samt det mandat styret i RSV gir utvalget. Arbeidet skal utføres i tråd med NBFs virksomhetsidé, visjon og verdier.

   Dersom det er uklart om noe faller innenfor området til Su, skal problemstillingen først reises for styreleder i RSV, og siden hele styret, med tanke på avklaring.

   Arbeidsoppgaver

   Su har ansvar for følgende områder:

   • Lage et årshjul med møteplan og aktivitetsplan.
   • Referat fra alle møter i Su.
   • Arrangere minimum 3 klubbkvelder per sesong.
   • Bilagsføring og rapportering på bruk av alle midler.
   • Forvalte midler i tråd med budsjett vedtatt av regionsstyret.
   • Sørge for at regionen får informasjon fra sonen at denne synliggjøres i de rette medier/kanaler.
   • Profilering i media.
   • Delta i politisk påvirkningsarbeid (idrettsråd, idrettskrets, kommuner) etter behov
   • Ansvarlig for tildeling av dispensasjoner i sonens konkurranseaktivitetstilbud.

   Fullmakter og økonomiske rammer for beslutninger

   Alle tiltak, initiert av Su, som har en kostnad som ikke er vedtatt av styret eller leder, må forankres i styret for RSV.

Forbundet
 • Om forbundet
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
  • Varsling
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2020/2021
  • Overganger
  • Lisens
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
  • NM
   • NM InnebandyLIVE
   • NM menn
   • NM kvinner
   • NM aldersbestemt
  • E-cup
  • Statistikk
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
   • NM
   • Elitekval menn
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
  • Dommerutviklingsprogram
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
Bandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Lagavgifter
  • Lisens
  • Overganger
  • Dommere
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Spiller- og lagstatistikk
  • NM-sluttspill
   • Statistikk – NM
  • Turneringer/cuper
   • Søknad om cup/turnering
   • Retningslinjer for cuper og turneringer
  • World Cup
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • VM Bandy Damer 2020
  • Universiaden
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Skjemaer
Landhockey
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Treningstid
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Treningstid
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Årshjul ( foreløpig )
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Idrettssystemer
   • Hederstegn
   • Om regionen
  • Kamper
   • Aktivitetstilbud
   • Instrukser og retningslinjer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Informasjon til lagene
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommerkurs
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  • Bandykidz
   • Generell informasjon
  • Spillerutvikling
   • Generell informasjon
   • SPU G15
   • SPU G14
   • SPU G13
   • SPU J15-16
   • SPU J13-14
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Møter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 7. november i Borgehallen
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Nybegynnerkurs
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Om oss
   • Finn din klubb
   • Regelverk
    • Vedtekter Innlandet Bandyregion
    • Spillereglement Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og Lisens
   • Dommer
   • Dispensasjoner
   • Idrettssystemene
   • Etiske retningslinjer
  • Kamper
   • Terminliste/resultat 20/21
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Kampskjema
   • Søknadsskjema omberamming
   • Arkiv: Tidligere sesonger
  • Rundespill
   • Aktivitetstilbud
   • Aldersinndeling/Dispensasjoner
   • Arrangørinstruks
   • G15 Sesongen 2020/2021
   • Terminliste/oppsett
  • Aktivitet
   • RM 2020
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Podcast
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Korona
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Utmerkelser
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Dommer
    • Dommerinfo
    • Dommerliste
    • Dommertøy
    • Dommerkvittering
   • Dispensasjoner
    • Dispensasjoner Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Dispensasjoner Agder
   • Lisens
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Omberammingsreglement
   • Idrettsystemene
   • Overganger
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • NM aldersbestemt
   • Omberammingsreglement
   • Serieinformasjon
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Spilleregler
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • Skoleturneringer
    • Skoleturnering Rogaland Sør
    • Skoleturnering Rogaland Nord
    • Skoleturnering Agder
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
   • Treningstips
    • Innebandy DVDen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • LTP 2018-2025
   • Handlingsplan
    • Organisasjon og ledelse
    • Dommere
    • Trenere
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Omberamming
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Lisens
   • Dommer
   • Idrettssystemene
   • Regelverk
    • Lokale bestemmelser
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Omberamming
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Venneliga
   • Omberamming
   • Historikk
  • Miniturneringer
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
    • Påmelding
    • Informasjon/regler
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Styret MNBR
    • Protokoller og møtedokumenter
   • Klubboversikt
   • Dommere
   • Idrettshaller
    • Halltilgjengelighet, Trondheim kommune
   • Lisens
   • Prioriteringer: Topp vs. bredde
   • Historie
   • Linker
   • Lover og regelverk
    • Flyttereglement
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Kontakt oss
  • Minirunder
   • Minirunder sesongen 2020/21
   • Kampoppsett minirunde
   • Søke om å arrangere minirunder
   • Foreldrevett
  • Aktivitetstilbud
   • SUPER-INNEBANDY
   • El-innebandy
   • Minirunde
   • Mini League
    • Kampoppsett ML
   • Weekend League
    • Kampoppsett WL
   • Ordinært seriespill
    • Sluttspill senior
   • Løkkebandy
    • Kampoppsett 2019/20 – DEL 1
    • Trondheim IBK
   • Sunday League
    • Kampoppsett SL
   • Trønderserien
    • Kampoppsett 2019/20
   • Møre og Romsdal
   • Bandy
   • Landhockey
   • Camper
  • Kamper
   • Idrettens systemer
    • Veiledningsvideoer etc.
   • Statistikk 1993/94-2017/18
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitetsfremmende tiltak
   • SLU
   • Camper
   • Treningstips
  • Utdanning
   • Dommer
    • Dommerkurs i Midt-Norge
   • Trener
   • Andre kurs
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Idrettsystemene
   • Overganger
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
    • Dommerkvittering
  • Kamper
   • Tabeller
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Camper
   • Hva skjer?
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben