• Lisenser 2020/ 2021 i Oslo og Akershus

  Hvilken lisens skal du betale når du spiller kamper administrert av Oslo og Akershus Bandyregion.

  Innebandy OABR Grunnlisens Utvidet lisens Divisjon
  Høyeste nasjonale serie 19302285Eliteserien Menn, Eliteserien Kvinner, 1.div Øst Menn
  Høyeste regionale serie 148017302.div OABR Menn, 1 div. Øst Kvinner
  Laveste regionale serie 6759805.div OABR Menn , 3 div OABR Kvinner
  Øvrige seniorserier 95013203.div OABR og 4.div OABR Menn , 2div. OABR . Kvinner
  Spillere født 2001-2007640960Merk at om du er født 2000 -2006 og deltar i seniorspill, må det løses lisens for den seniorserien du skal spille i .
  Spillere født 2008370490For spillere født dette året som deltar i seriespill.
  Spillere født 2009 og senere 25For spillere som deltar i Aktivitetsseriene ( G/J10 og G/J11)
  Frivillig lisens støtteapparat420Alle serier
  Turneringslisens495Old Boys , Old Girls , Veteran
  Mosjonslisens 230For de som ikke ønsker forsikring i klassene Old Boys , Old Girls , Veteran
  Dommerlisens 700Dommer - Alle serier
  Spillerlisens for EL-innebandy425630
  Engangslisens NM-Veka EL-innebandy250
 • Retningslinjer Aldersdispensasjon
 • Søknadsskjema Aldersdispensasjon
 • Aktivitetsserien

  Det skal benyttes minimål (90*120cm) i J/G 11.

   

  Spilleflatene skal være 17,5 * 35 meter, det skal merkes målgård, innslagsmerker i rundvant.

  De fleste nye vant er 2-2,5 meter lange, fjern 2 vant deler på langsiden, 1 vant del på kortsiden.

  (Tips, sett opp full bane størrelse, fjern de 6 vantbitene, trekk banen sammen.)

   

  Spilletiden er 2*15 min.

  Klokken skal stoppes ved mål. 

  Ved skader, eller andre hendelser er det dommer som melder stopp av klokke til sekretariat.

  Det er satt opp 45 min pr. kamp.

                

  1. J/G 10, består av 5. klassinger , de spiller 6 mot 6, 1 keeper og 5 utespillere. Det spilles på vanlige minimål (90*120cm).

   

   

  • J/G 11, består av 6. klassinger , de spiller 6 mot 6, 1 keeper og 5 utespillere. Det spilles på vanlige minimål (90*120cm).

   

  Aldersmatrise /klasseinndelinger finner du her 

 • Omberammingsblankett
 • Løpende kamptid

  Informasjon vedrørende løpende kamptid i innebandykamper administrert av Oslo og Akershus Bandyregion. 

  Fra og med sesongen 2018 / 2019 vil det i ALLE våre klasser gjøres gjeldene at match klokken ikke stoppes ved mål og utvisninger når et lag leder med 10 mål eller mer.

  Dagens regelverk ser ut som følger :

  201 ORDINÆR SPILLETID

  2) Spilletiden skal være effektiv.

  Med effektiv spilletid menes at tiden skal stoppes hver gang spillet er avbrutt av dommerens fløyte og startes igjen når ballen spilles.

  Ved unaturlige spilleavbrudd skal dommerne bruke trippelsignal. Dommerne bestemmer hva som er unaturlige spilleavbrudd, men dette inkluderer alltid: ødelagt ball, vant ute av stilling, skader, måling av utstyr, utenforstående personer eller gjenstander på banen, lyset slukker helt eller delvis og når periodesluttsignal startes feilaktig.

  Hvis vantet kommer ut av stilling skal ikke spillet avbrytes før ballen er i nærheten av stedet hvor vantet er ute av stilling.

  Ved skader på spillerne skal spillet stoppes hvis dommerne mener at skaden er alvorlig eller at spilleren direkte influerer på spillet.

  Administrerende myndighet kan som unntak tillate brukt løpende (ineffektiv) spilletid hvor tiden bare stoppes ved mål, utvisninger, straffeslag, time-out eller på dommernes trippelsignal. De siste 3 minuttene av kamptiden skal alltid være effektive.

  Spilletiden skal være stoppet mens straffeslag pågår.

  S: Administrerende myndighet kan velge å la spilletiden løpe ved mål og utvisninger hvis ett av lagene i kampen leder med 10 mål eller mer (utvisningstiden i slike tilfeller starter å løpe da spillet settes i gang etter forseelsen). Administrerende myndighet kan også i slike tilfeller velge at tiden er løpende de tre siste minuttene av kamptiden og mens straffeslag pågår.

   

   

 • Kvotebestemmelse for lag tilhørende 2. og 3.divisjon Kvinner

   

  I tillegg til kvotebestemmelsenes tre utespillere definert i kampreglementets § 30 pkt 4, tillates at ytterligere to utespillere i junioralder , kan gå ned på lavere rangert lag uten å måtte stå over en kamp for det høyeste rangerte lag.

   

  I praksis betyr dette at kvotebestemmelsene for lag tilhørende 2. og 3. divisjon Kvinner er utvidet til fem spillere, men hvor minimum to av de fem utespillerne må være juniorspillere.

 • Prøveordning - Kvotebestemmelse for lag tilhørende 4. og 5.divisjon Menn

   

  I tillegg til kvotebestemmelsenes tre utespillere definert i kampreglementets § 30 pkt 4, tillates at ytterligere to utespillere i junioralder , kan gå ned på lavere rangert lag uten å måtte stå over en kamp for det høyere rangerte lag.

   

  I praksis betyr dette at kvotebestemmelsene for lag tilhørende 4. og 5. divisjon Menn er utvidet til fem spillere, men hvor minimum to av de fem utespillerne må være juniorspillere.

  Prøveordningen gjelder for sesongen 2019/2020

 • Old Boys (+35)

  Old Boys forbeholdes spillere på mosjonsnivå og lavere aktivt nivå.

  Spillere ( uansett alder) som spiller / har spilt Eliteserie eller 1. divisjon Menn samme sesong, kan ikke delta i Old Boys. Spillere i Old Boys  gis også anledning til i 2., 3., 4.og 5 divisjon Menn. 

  Old Boys spiller ordinært seriepill med en kamp a tre perioder pr. kampdag.

  I Old Boys skal det søkes dispensasjon for eventuelle underårige spillere.

  Generelt:

  Oslo og Akershus Bandyregion kan etter søknad innvilge dispensasjon. Søknaden skal begrunnes.

   

  Vedtaket var enstemmig på årsmøte 2017.

 • Old Girls (+33)

  Vedtatt mot tre stemmer på årsmøte 2017.

  Old Girls opprettholdes.

  Old Girls spiller «aktivitets serier» med to kamper à to perioder pr. kampdag.Hvis mulig lages det 2 serienivåer.

  Old Girls forbeholdes spillere på mosjonsnivå og lavere aktivt nivå.

  Spillere (uansett alder) som spiller/har spilt Eliteserie eller 1. divisjon kvinner i samme sesong, kan ikke delta i klassen Old Girls. Spillere i klassen Old Girls gis også anledning til å spille i klassene 2. divisjon og 3. divisjon kvinner.

   

  Vedtak 2018 : Styrets forslag vedtatt med 23 mot 6 stemmer.

   

  Det tillates (uten søknad) å delta i hver kamp med inntil tre spillere født inntil 5 år etter alderskravet. Dette for at flest mulig klubber skal få nok spillere til å kunne melde på lag.

  Spillere som tidligere i sin karriere har spilt i Eliteserien, kan ikke benyttes som underårig spiller.

   

   

 • Veteran Menn (+42)

  Vedtaket var enstemmig på årsmøte 2017.

  Veteran Menn forbeholdes spillere på mosjonsnivå og lavere aktivt nivå.

  Spillere ( uansett alder) som spiller / har spilt Eliteserie,1. og 2.divisjon Menn samme sesong, kan ikke delta i Veteran Menn . Spillere i veteran Menn gis også anledning til i 3., 4.og 5 divisjon Menn. 

  Veteran Menn spiller ordinært seriepill med en kamp a tre perioder pr. kampdag.

  Det tillates ( uten søknad) å delta i hver kamp med inntil tre spillere født inntil 5 år etter alderskravet. Dette for at flest mulig klubber skal få nok spillere til å kunne melde på lag.

  Generelt:

  Oslo og Akershus Bandyregion kan etter søknad innvilge dispensasjon. Søknaden skal begrunnes.

   

  Vedtak 2018 : Styrets forslag vedtatt med 23 mot 6 stemmer.

  Det tillates (uten søknad) å delta i hver kamp med inntil tre spillere født inntil 5 år etter alderskravet. Dette for at flest mulig klubber skal få nok spillere til å kunne melde på lag.

  Spillere som tidligere i sin karriere har spilt i Eliteserien, kan ikke benyttes som underårig spiller.

 • Superveteran Menn (+50)

  Superveteran menn forbeholdes spillere på mosjonsnivå. Spillerne i klassen superveteran menn, kan ikke delta i det ordinære seriespillet for seniorer.

  Superveteran menn spiller «aktivitets serier» med to kamper à to perioder pr. kampdag.

  Det tillates (uten søknad) å delta i kamp med inntil tre spillere født i inntil 5 år etter alderskravet. Dette for at flest mulig klubber skal få nok spillere til å kunne melde på lag.

  Generelt:

  Oslo og Akershus Bandyregion kan etter søknad innvilge dispensasjon. Søknaden skal begrunnes.

  Enstemmig vedtatt på årsmøtet 2017.

Forbundet
 • Om forbundet
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
  • Varsling
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2020/2021
  • Overganger
  • Lisens
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
  • NM
   • NM InnebandyLIVE
   • NM menn
   • NM kvinner
   • NM aldersbestemt
  • E-cup
  • Statistikk
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
   • NM
   • Elitekval menn
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
  • Dommerutviklingsprogram
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
Bandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Lagavgifter
  • Lisens
  • Overganger
  • Dommere
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Spiller- og lagstatistikk
  • NM-sluttspill
   • Statistikk – NM
  • Turneringer/cuper
   • Søknad om cup/turnering
   • Retningslinjer for cuper og turneringer
  • World Cup
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • VM Bandy Damer 2020
  • Universiaden
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Skjemaer
Landhockey
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Treningstid
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Treningstid
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Årshjul ( foreløpig )
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Idrettssystemer
   • Hederstegn
   • Om regionen
  • Kamper
   • Aktivitetstilbud
   • Instrukser og retningslinjer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Informasjon til lagene
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommerkurs
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  • Bandykidz
   • Generell informasjon
  • Spillerutvikling
   • Generell informasjon
   • SPU G15
   • SPU G14
   • SPU G13
   • SPU J15-16
   • SPU J13-14
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Møter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 7. november i Borgehallen
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Nybegynnerkurs
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Om oss
   • Finn din klubb
   • Regelverk
    • Vedtekter Innlandet Bandyregion
    • Spillereglement Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og Lisens
   • Dommer
   • Dispensasjoner
   • Idrettssystemene
   • Etiske retningslinjer
  • Kamper
   • Terminliste/resultat 20/21
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Kampskjema
   • Søknadsskjema omberamming
   • Arkiv: Tidligere sesonger
  • Rundespill
   • Aktivitetstilbud
   • Aldersinndeling/Dispensasjoner
   • Arrangørinstruks
   • G15 Sesongen 2020/2021
   • Terminliste/oppsett
  • Aktivitet
   • RM 2020
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Podcast
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Korona
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Utmerkelser
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Dommer
    • Dommerinfo
    • Dommerliste
    • Dommertøy
    • Dommerkvittering
   • Dispensasjoner
    • Dispensasjoner Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Dispensasjoner Agder
   • Lisens
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Omberammingsreglement
   • Idrettsystemene
   • Overganger
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • NM aldersbestemt
   • Omberammingsreglement
   • Serieinformasjon
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Spilleregler
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • Skoleturneringer
    • Skoleturnering Rogaland Sør
    • Skoleturnering Rogaland Nord
    • Skoleturnering Agder
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
   • Treningstips
    • Innebandy DVDen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • LTP 2018-2025
   • Handlingsplan
    • Organisasjon og ledelse
    • Dommere
    • Trenere
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Omberamming
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Lisens
   • Dommer
   • Idrettssystemene
   • Regelverk
    • Lokale bestemmelser
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Omberamming
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Venneliga
   • Omberamming
   • Historikk
  • Miniturneringer
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
    • Påmelding
    • Informasjon/regler
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Styret MNBR
    • Protokoller og møtedokumenter
   • Klubboversikt
   • Dommere
   • Idrettshaller
    • Halltilgjengelighet, Trondheim kommune
   • Lisens
   • Prioriteringer: Topp vs. bredde
   • Historie
   • Linker
   • Lover og regelverk
    • Flyttereglement
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Kontakt oss
  • Minirunder
   • Minirunder sesongen 2020/21
   • Kampoppsett minirunde
   • Søke om å arrangere minirunder
   • Foreldrevett
  • Aktivitetstilbud
   • SUPER-INNEBANDY
   • El-innebandy
   • Minirunde
   • Mini League
    • Kampoppsett ML
   • Weekend League
    • Kampoppsett WL
   • Ordinært seriespill
    • Sluttspill senior
   • Løkkebandy
    • Kampoppsett 2019/20 – DEL 1
    • Trondheim IBK
   • Sunday League
    • Kampoppsett SL
   • Trønderserien
    • Kampoppsett 2019/20
   • Møre og Romsdal
   • Bandy
   • Landhockey
   • Camper
  • Kamper
   • Idrettens systemer
    • Veiledningsvideoer etc.
   • Statistikk 1993/94-2017/18
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitetsfremmende tiltak
   • SLU
   • Camper
   • Treningstips
  • Utdanning
   • Dommer
    • Dommerkurs i Midt-Norge
   • Trener
   • Andre kurs
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Idrettsystemene
   • Overganger
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
    • Dommerkvittering
  • Kamper
   • Tabeller
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Camper
   • Hva skjer?
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben