• Instruks for sekretariat

  •Sekretariatet skal være bemannet med minimum to personer, hvorav minst en må kunne reglene for innebandy, og være kjent med NBFs lover. Sekretariatet skal være utstyrt som følger: Kampklokke, reserveklokke, kamp- og dommerrapportskjemaer, skrivesaker, innebandykalenderen, målebånd, farge tape og mopp/klut.

  •I god tid før kampen fyller sekretariatet ut på kampskjemaet hvilke lag som er hjemmelag og bortelag, samt dato, kampnummer, kampsted og idrett. Videre er sekretariatet ansvarlig for å innhente lagoppstilling minst 10 minutter før kampen starter (se kampreglementets § 2, pkt. 1). Påse også at 1. lagleder signerer under lagoppstillingen for å bekrefte denne.

  •Sekretariatet bistår arrangøren med å klargjøre banen før hver kamp. Sekretariatet påser at arrangøren tørker gulvet der det har blitt vått, og påser at arrangøren passer på at vantet står riktig plassert.

  •Sekretariatet passer tiden for dommerne, slik at kampen starter presis. Sekretariatet gir tegn til dommerne når de er klare til kampstart. Spilletiden er effektiv for Eliteserien menn, Eliteserien kvinner og alle 1.div for kvinner og menn. Dommerne blåser nå enkelt-signal ved forseelser. Dommerne kan også blåse et trippel-signal for å stanse spillet av andre grunner. Klokka skal da umiddelbart stoppes, og den settes i gang når ballen spilles igjen. For kretskamper er spilletiden fortsatt løpende (ineffektiv) unntatt kampens 3 siste minutter, og ved mål, straffeslag, utvisning, time-out eller når dommerne ber om at tiden stoppes (se «Spilleregler for innebandy» pkt. 201.2). Dommerne kan stoppe tiden enten ved å si ifra eller ved å gi tegn. Ved time-out tar sekretariatet tiden fra dommeren har gitt tegn. Når 30 sekunder er gått gis dommeren beskjed om at time-out`en er over (se «Spilleregler for innebandy» pkt. 202). Time-out noteres på kampskjemaet under «kommentarer» med hvilket lag og tid for time-out`en.

  •Kampklokka skal om teknisk mulig telle oppover fra 0 til 20 minutter i hver periode. Tidsangivelser på kampskjemaet skal alltid angis fra 0 til 60 minutter. Tidsangivelser for «sudden death» angis fra 60-70 minutter.

  •Sekretariatet er ansvarlig for å gi signal når periodetiden er ute, hvis kampuret i hallen ikke gir et automatisk signal.

  •Når dommerne dømmer mål stoppes klokka ved fløytesignalet. Dommerne skal deretter fortelle hvem som laget mål, og evt. assisterende spiller. Sekretariatet fyller ut en linje under «mål» på kampskjemaet. (Under rubrikken «situasjon» skrives stillingen i kampen. Er målet laget ved straffe, skrives (s) etter stillingen. Man behøver ikke å lage ekstra anmerkninger for mål i overtall eller undertall.) Det skal sjekkes at målgjører og assisterende spiller står oppført på kampskjema!

  •Når dommerne dømmer utvisning stoppes klokka ved fløytesignalet. Dommerne skal deretter fortelle sekretariatet hvem som blir utvist, årsaken til utvisningen og hva straffen er. Sekretariatet kontrollerer at riktig spiller tas ut av spillet, og henviser vedkommende til riktig utvisningsbenk. (Se «Spilleregler for innebandy» pkt. 602.1). De sjekker videre at spilleren har forstått hvilken straff hun/han har fått. Sekretariatet fyller ut en linje under «utvisninger» på kampskjemaet. NB! I forbundsseriene administrert av NBF skal det påføres årsakskode i årsaksfeltet. (Utvisningstid følger alltid kamptid.) (En 2 minutters utvisning som fører til straffeslag skal kun føres på kampskjemaet hvis straffeslaget ikke fører til mål. Se pkt.618 i Spilleregler for innebandy.) Det skal sjekkes at utvist spiller står oppført på kampskjema.

  •Sekretariatet gir tegn til dommeren når de er ferdige med å notere målscorer, evt. assisterende spiller eller utvisning. Sekretariatet skal alltid sjekke om spilleren(e) står oppført på kampskjemaet. Dommerne skal ikke sette igang kampen før sekretariatet har gitt tegn om at de er klare. Kampklokka settes i gang, og målet påføres resultattavla når ballen settes i spill. (Ikke når dommeren blåser i gang spillet)

  •Sekretariatet varsler dommerne hvis den utviste spilleren ikke oppfører seg ifølge spillereglene mens spilleren er utvist (f eks skjeller ut dommere eller sekretariat, kaster kølla, beveger seg bort fra utvisningsbenken osv). Sekretariatet forteller den utviste spilleren når det er 15, 5, 4, 3, 2 og 1 sekund igjen av utvisningstiden, og passer på at spilleren ikke løper inn på banen for tidlig.

  •Når flere spillere fra samme lag er utvist samtidig, kan bare to utvisningstider sones samtidig (se «Spilleregler for innebandy» pkt. 602.2). Ved kompliserte utvisningstilfeller se «Spilleregler for innebandy pkt.6 og rådfør med dommeren.

  •Utvisninger fortsetter i neste periode hvis de ikke er ferdige ved periodeslutt. Ved kampslutt regnes utvisninger for å være ferdigsonet. Ved kampstraff påser sekretariatet at dette blir krysset av på kampskjema og gir dommerne beskjed om å skrive rapport om det inntrufne på eget skjema.

  •Hvis et lag ønsker å føre opp draktnummer på spillere som kun står oppført med navn på kampskjemaet, kan dette bare gjøres i pausene, og etter at dommeren først er kontaktet. (Se pkt. 301-3 i Spilleregler for innebandy)

  •Etter kampens slutt skrives periodesifre og kampresultat på kampskjemaet. Ved kamper i forbundsseriene føres også tilskuerantallet opp. Videre innhenter sekretariatet underskrifter fra dommerne. Hvis et lag ønsker å protestere, så skal også dette påføres kampskjemaet. Til slutt skriver sekretæren under for å dokumentere at alt er riktig utfylt. Først når alle påtegninger er gjort kan gul kopi deles ut til lagene.

  •Sekretariatet plikter å overlevere kampskjemaet til den som har ansvar for innrapportering av resultater (vanligvis arrangør eller hjemmelag). Dersom sekretariatet er bemannet av den klubben som er ansvarlig for innrapporteringen er det naturlig at det er sekretariatet som gjør innrapporteringen etter administrerende myndighets retningslinjer.

  Kodeverk for innfylling i årsaksfeltet i kampskjemaene

  Forseelser som fører til 2 minutter lagstraff
  Kode Forseelse Regel
  201 Slag 605.1
  202 Låsing av kølle 605.1
  203 Løfting av kølle 605.1
  204 Ulovlig spark 605.1
  205 Høyt spark 605.3
  206 Spill med høy kølle 605.3,4
  207 Ulovlig dytt (mot vant eller målbur) 605.5
  208 Hardt spill 605.6
  209 Holding 605.2
  210 Obstruksjon 605.11
  211 Feil avstand 605.12,13
  212 Liggende spill 605.14
  213 Spill med hånd 605.15
  214 Spill med hodet 605.15
  215 Feil bytte 605.16
  216 For mange spillere på banen 605.17

  218 Forsinkelse av spillet 605.20,21
  219 Protest 605.22,23
  220 Feil inntreden på banen 605.18
  221 Feil utstyr 605.9,24,25,26
  222 Måling av kølle 605.7
  223 Utvisning i forbindelse med straffeslag 605.27
  224 Spill uten kølle 605.8
  225 Unnlate å ta med (ødelagt) kølle(deler) 605.10

  Forseelser som fører til 5 minutter lagstraff
  Kode Forseelse Regel
  501 Voldsomme slag 607.1
  502 Farlig spill 607.1
  503 Hekting 607.2
  504 Hardt spill 607.3,4,5

  Forseelser som fører til 2 minutter lagstraff
  og 10 minutter personlig straff
  Kode Forseelse Regel
  101 Usportslig opptreden 610.1

  Forseelser som fører til kampstraff
  Kode Forseelse Regel
  301 Kampstraff 1 613. 1-6
  302 Kampstraff 2 615. 1-6
  303 Kampstraff 3 617. 1-3

 • Arrangørinstruks innebandy generelt

  Arrangør skal:
  Påse at reglementet for hallen blir fulgt

  Passe på at vantet til enhver tid står på riktig plass. (Innebærer også inn- og utsetting av vantet)

  Til enhver tid sørge for at hall, tribuner, garderober og toaletter er fri for avfall. (Dette er delvis hallutleiers ansvar)

  Sørge for at det er toalettpapir på toalettene til enhver tid

  Ta imot dommere og gi dem nødvendig hjelp. Dommerne skal ha egen garderobe

  Henvise lag som ikke spiller til garderobe eller tribune

  Gi råd og hjelp til publikum og presse

  Legge gjenglemte gjenstander på vanlig sted for hittegods i hallen

  Betjene sekretariatet med minimum to personer. Minst en av disse skal være dommerkyndig.

  Sørge for at sekretariatet er utstyrt som i instruks for sekretariat. Det skal i sekretariatet finnes målebånd, klokke samt gulvfille/mopp

  Sørge for at hallen er oppmerket for innebandy

  Etter avtale melde fra til krets/forbund om resultatet av kampene. Uregelmessigheter skal også rapporteres

  Representanter for arrangørklubben som er tilstede i hallen skal bære armbind, vester eller liknende

Forbundet
 • Om forbundet
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
  • Varsling
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2020/2021
  • Overganger
  • Lisens
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
  • NM
   • NM InnebandyLIVE
   • NM menn
   • NM kvinner
   • NM aldersbestemt
  • E-cup
  • Statistikk
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
   • NM
   • Elitekval menn
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
  • Dommerutviklingsprogram
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
Bandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Lagavgifter
  • Lisens
  • Overganger
  • Dommere
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Spiller- og lagstatistikk
  • NM-sluttspill
   • Statistikk – NM
  • Turneringer/cuper
   • Søknad om cup/turnering
   • Retningslinjer for cuper og turneringer
  • World Cup
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • VM Bandy Damer 2020
  • Universiaden
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Skjemaer
Landhockey
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Treningstid
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Treningstid
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Årshjul ( foreløpig )
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Idrettssystemer
   • Hederstegn
   • Om regionen
  • Kamper
   • Aktivitetstilbud
   • Instrukser og retningslinjer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Informasjon til lagene
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommerkurs
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  • Bandykidz
   • Generell informasjon
  • Spillerutvikling
   • Generell informasjon
   • SPU G15
   • SPU G14
   • SPU G13
   • SPU J15-16
   • SPU J13-14
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Møter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 7. november i Borgehallen
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Nybegynnerkurs
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Om oss
   • Finn din klubb
   • Regelverk
    • Vedtekter Innlandet Bandyregion
    • Spillereglement Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og Lisens
   • Dommer
   • Dispensasjoner
   • Idrettssystemene
   • Etiske retningslinjer
  • Kamper
   • Terminliste/resultat 20/21
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Kampskjema
   • Søknadsskjema omberamming
   • Arkiv: Tidligere sesonger
  • Rundespill
   • Aktivitetstilbud
   • Aldersinndeling/Dispensasjoner
   • Arrangørinstruks
   • G15 Sesongen 2020/2021
   • Terminliste/oppsett
  • Aktivitet
   • RM 2020
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Podcast
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Korona
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Utmerkelser
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Dommer
    • Dommerinfo
    • Dommerliste
    • Dommertøy
    • Dommerkvittering
   • Dispensasjoner
    • Dispensasjoner Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Dispensasjoner Agder
   • Lisens
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Omberammingsreglement
   • Idrettsystemene
   • Overganger
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • NM aldersbestemt
   • Omberammingsreglement
   • Serieinformasjon
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Spilleregler
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • Skoleturneringer
    • Skoleturnering Rogaland Sør
    • Skoleturnering Rogaland Nord
    • Skoleturnering Agder
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
   • Treningstips
    • Innebandy DVDen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • LTP 2018-2025
   • Handlingsplan
    • Organisasjon og ledelse
    • Dommere
    • Trenere
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Omberamming
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Lisens
   • Dommer
   • Idrettssystemene
   • Regelverk
    • Lokale bestemmelser
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Omberamming
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Venneliga
   • Omberamming
   • Historikk
  • Miniturneringer
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
    • Påmelding
    • Informasjon/regler
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Styret MNBR
    • Protokoller og møtedokumenter
   • Klubboversikt
   • Dommere
   • Idrettshaller
    • Halltilgjengelighet, Trondheim kommune
   • Lisens
   • Prioriteringer: Topp vs. bredde
   • Historie
   • Linker
   • Lover og regelverk
    • Flyttereglement
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Kontakt oss
  • Minirunder
   • Minirunder sesongen 2020/21
   • Kampoppsett minirunde
   • Søke om å arrangere minirunder
   • Foreldrevett
  • Aktivitetstilbud
   • SUPER-INNEBANDY
   • El-innebandy
   • Minirunde
   • Mini League
    • Kampoppsett ML
   • Weekend League
    • Kampoppsett WL
   • Ordinært seriespill
    • Sluttspill senior
   • Løkkebandy
    • Kampoppsett 2019/20 – DEL 1
    • Trondheim IBK
   • Sunday League
    • Kampoppsett SL
   • Trønderserien
    • Kampoppsett 2019/20
   • Møre og Romsdal
   • Bandy
   • Landhockey
   • Camper
  • Kamper
   • Idrettens systemer
    • Veiledningsvideoer etc.
   • Statistikk 1993/94-2017/18
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitetsfremmende tiltak
   • SLU
   • Camper
   • Treningstips
  • Utdanning
   • Dommer
    • Dommerkurs i Midt-Norge
   • Trener
   • Andre kurs
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Idrettsystemene
   • Overganger
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
    • Dommerkvittering
  • Kamper
   • Tabeller
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Camper
   • Hva skjer?
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben