Velkommen til minirunder og GJ13-runder sesongen 2020/2021!

*Vi har planlagt datoer for minirunder og rundespill for sesongen 2020/2021. Det vil selvfølgelig gjøres vurderinger fortløpende om gjennomføring og hvordan situasjonen rundt Covid-19 er. Vi forholder oss til anbefalinger og veieldere som er utarbeidet av myndighetene (også kommunale retningslinjer), NIF og Norges Bandyforbund. 

 • Retningslinjer for gjennomføring av minirunder (innebandy) - Nærkontakt

  Endringslogg

  Retningslinjer for minirunder i Norges Bandyforbund

  • 4. september 2020: Lagt inn rutine i punkt 2 for oppbevaring og sletting av oppmøtelister, samt rutiner ved oppdaget smitte.
  • 11. september 2020: Lagt inn punkt 11 vedrørende bruk av felles utstyr.

 • Retningslinjer for spillere til og med 19 år (innebandy, bandy, landhockey) - Nærkontakt

  Endringslogg

  Retningslinjer for barne- og ungdomsidretten i Norges Bandyforbund

  25. september

  Helsemyndighetenes smittevernveileder for idrett er oppdatert og omstrukturert uten at det er blitt gjort nye større endringer i disse retningslinjer.

  Det er gjort følgende presisering i punkt 4.0:
  Så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av utstyret, vil risikoen for indirekte smitte være svært lav. Deltakere bør oppfordres til å ikke ta seg til ansiktet mens man bedriver aktivitet med felles utstyr.

  • Det er ikke behov for rengjøring av baller utover normal praksis (før korona).
  • Så lenge hygienerådene over følges, kan felles utstyr (vester, kjegler, målvaktstrøye, målvaktsbukse, vant, mål o.l.) benyttes umiddelbart av andre personer/lag/grupper. Så få personer som mulig bør bære/flytte på slikt utstyr.
  • Deling av utstyr som innebærer svært tett kontakt med ansikt eller hender (hjelm, briller, hansker, køller o.l.) er mulig, men dette medfører at utstyret må rengjøres etter hver bruker.

  —-

  25. august

  Punkt 2.1 Hygienetiltak – tillegg.

  • Alle som deltar i aktiviteten skal: Unngå tett samling rundt målbur o.l. før kampstart (pep talk).

  Punkt 5.1 Generelt – nye delpunkter

  • Klubbene må sørge for at kun personer som er nødvendige for avvikling av kamper får tilgang til området (indre bane) der kamper spilles. Totalt antall mennesker med tilgang til området (indre bane), inkludert spillere, støtteapparat og dommere, skal være lavest mulig, og skal under enhver omstendighet ikke overstige 60 personer.
  • Lagene skal IKKE bytte side i periodepausene så fremt ikke det skjer uforutsette ting som åpenbart gjør dette urettferdig. I slike tilfeller skal innbytterbenkene vaskes over med håndsprit før byttet foretas.
  • Presse/media kan få tilgang på treningskamper, men de må oppholde seg på tribunen med minst 1 meters avstand seg imellom. Det begrenses til en fotograf og en skrivende journalist pr redaksjon/avis.

  Punkt 6.0 Kamper og arrangement med publikum

  • Presisering av at det totale antall personer i hallen/på arenaen også inkluderer presse/media.

Hva er minirunde:
Minirunde er et tilpasset konkurransetilbud organisert som turneringsspill. Målgruppen for minirundekonseptet er klassene GJ7, GJ9 og GJ11 i innebandy. På minirundene gjennomføres mange kamper på kort tid, det spilles på redusert banestørrelse, med færre spillere og med fokus på likespill-prinsippet. Det er føres verken resultater eller er resultattavle i hallen. 

Det er ingen krav til fast deltakelse eller aktivitet for å være med på minirunder. Lagene melder seg på i forkant av hver enkelt runde de ønsker å delta på. Målet med minirundene er å få flest mulig unge til å spille innebandy. Hovedfokuset er at rundene skal være godt organisert, gi stor aktivitet og ikke minst være gøy for de som deltar.  

 

Nedenfor finner du mini-/GJ13-rundene med påmelding og info til hver enkelt runde. 

Ta kontakt på ruben.kristiansen@bandyforbundet.no ved spørsmål.  

 • Minirunder GJ7/GJ9
  • Minirunde 1 GJ7/GJ9
   • DATO: 01.november 2020
   • STED: Vindhallen, Gjøvik
   • ARRANGØR: Gjøvik
   • PÅMELDING: Gjøres av lagleder viata.nif.no
   • OPPSETT: Kommer!
  • Minirunde 2 GJ7/GJ9
   • DATO: 21.november 2020
   • STED: Hedmarkshallen
   • ARRANGØR: Ajer IBK
   • PÅMELDING: Gjøres av lagleder viata.nif.no
   • OPPSETT: Kommer!
  • Minirunde 3 GJ7/GJ9
   • DATO: 12.desember 2020
   • STED: Ottestadhallen
   • ARRANGØR: Ottestad IL-innebandy
   • PÅMELDING: Gjøres av lagleder viata.nif.no
   • OPPSETT: Kommer!
  • Minirunde 4 GJ7/GJ9
   • DATO: 16.januar 2020
   • STED: Neshallen
   • ARRANGØR: Nes SK
   • PÅMELDING: Gjøres av lagleder viata.nif.no
   • OPPSETT: Kommer!
  • Minirunde 5 GJ7/GJ9
   • DATO: 13.februar 2020
   • STED: Nordre-Ål Flerbrukshall
   • ARRANGØR: Lillehammer IBK
   • PÅMELDING: Gjøres av lagleder viata.nif.no
   • OPPSETT: Kommer!
  • Minirunde 6 GJ7/GJ9
   • DATO: 13.mars 2020
   • STED: Løtenhallen
   • ARRANGØR: Myklagaard IBK
   • PÅMELDING: Gjøres av lagleder viata.nif.no
   • OPPSETT: Kommer!
 • Minirunde GJ11
  • Minirunde 1 GJ11
   • KLASSE: GJ11
   • DATO: 31.oktober 2020
   • STED: Vindhallen, Gjøvik
   • ARRANGØR: Gjøvik IBK
   • PÅMELDING: Gjøres av lagleder viata.nif.no
   • OPPSETT: Kommer!
  • Minirunde 2 GJ11
   • DATO: 22.november 2020
   • STED: Hedmarkshallen
   • ARRANGØR: Ajer IBK
   • PÅMELDING: Gjøres av lagleder viata.nif.no
   • OPPSETT: Kommer!
  • Minirunde 3 GJ11
   • DATO: 13.desember 2020
   • STED: Ottestadhallen
   • ARRANGØR: Ottestad IL-innebandy
   • PÅMELDING: Gjøres av lagleder viata.nif.no
   • OPPSETT: Kommer!
  • Minirunde 4 GJ11
   • DATO: 17.januar 2020
   • STED: Neshallen, Stavsjø
   • ARRANGØR: Nes SK
   • PÅMELDING: Gjøres av lagleder viata.nif.no
   • OPPSETT: Kommer!
  • Minirunde 5 GJ11
   • DATO: 14.februar 2020
   • STED: Nordre-Ål Flerbrukshall
   • ARRANGØR: Lillehammer IBK
   • PÅMELDING: Gjøres av lagleder viata.nif.no
   • OPPSETT: Kommer!
  • Minirunde 6 GJ11
   • DATO: 14.mars 2020
   • STED: Løtenhallen
   • ARRANGØR: Myklagaard IBK
   • PÅMELDING: Gjøres av lagleder viata.nif.no
   • OPPSETT: Kommer!
 • Rundespill GJ13
  • GJ13-runde 1
   • DATO: 08.november 2020 (!)
   • STED: Moelvhallen
   • ARRANGØR: Innlandet Bandyregion
   • PÅMELDING: Gjøres av lagleder viata.nif.no
   • OPPSETT: Kommer!
  • GJ13-runde 2
   • DATO: 28.november 2020
   • STED: Hedmarkshallen
   • ARRANGØR: Ajer IBK
   • PÅMELDING: Gjøres av lagleder viata.nif.no
   • OPPSETT: Kommer!
  • GJ13-runde 3
   • DATO: 19.desember 2020
   • STED: Nordre-Ål Flerbrukshall
   • ARRANGØR: Lillehammer IBK
   • PÅMELDING: Gjøres av lagleder viata.nif.no
   • OPPSETT: Kommer!
  • GJ13-runde 4
   • DATO: 23.januar2020
   • STED: Vindhallen, Gjøvik
   • ARRANGØR: Gjøvik IBK
   • PÅMELDING: Gjøres av lagleder viata.nif.no
   • OPPSETT: Kommer!
  • GJ13-runde 5
   • DATO: 20.februar 2020
   • STED: LEDIG!
   • ARRANGØR: LEDIG!
   • PÅMELDING: Gjøres av lagleder via ta.nif.no
   • OPPSETT: Kommer!
  • GJ13-runde 6
   • DATO: 20.mars 2020
   • STED: Ottestadhallen
   • ARRANGØR: Ottestad IL-innebandy
   • PÅMELDING: Gjøres av lagleder viata.nif.no
   • OPPSETT: Kommer!
Forbundet
 • Om forbundet
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
  • Varsling
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2020/2021
  • Overganger
  • Lisens
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
  • NM
   • NM InnebandyLIVE
   • NM menn
   • NM kvinner
   • NM aldersbestemt
  • E-cup
  • Statistikk
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
   • NM
   • Elitekval menn
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
  • Dommerutviklingsprogram
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
Bandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Lagavgifter
  • Lisens
  • Overganger
  • Dommere
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Spiller- og lagstatistikk
  • NM-sluttspill
   • Statistikk – NM
  • Turneringer/cuper
   • Søknad om cup/turnering
   • Retningslinjer for cuper og turneringer
  • World Cup
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • VM Bandy Damer 2020
  • Universiaden
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Skjemaer
Landhockey
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Treningstid
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Treningstid
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Idrettssystemer
   • Hederstegn
   • Om regionen
  • Kamper
   • Aktivitetstilbud
   • Instrukser og retningslinjer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Informasjon til lagene
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  • Bandykidz
   • Generell informasjon
  • Spillerutvikling
   • Generell informasjon
   • SPU G15
   • SPU G14
   • SPU G13
   • SPU J15-16
   • SPU J13-14
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Jenterunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 7. mars i Rolvsøyhallen
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Nybegynnerkurs
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Om oss
   • Finn din klubb
   • Regelverk
    • Vedtekter Innlandet Bandyregion
    • Spillereglement Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og Lisens
   • Dommer
   • Dispensasjoner
   • Idrettssystemene
   • Etiske retningslinjer
  • Kamper
   • Terminliste/resultat 20/21
   • Statistikk
   • G15 Sesongen 2020/2021
   • Kommende kamper
   • Kampskjema
   • Søknadsskjema omberamming
   • Arkiv: Tidligere sesonger
  • Rundespill
   • Terminliste/oppsett
   • Aldersinndeling/Dispensasjoner
   • Arrangørinstruks
  • Aktivitetstilbud
   • RM 2020
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Utmerkelser
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Dommer
    • Dommerinfo
    • Dommerliste
    • Dommertøy
    • Dommerkvittering
   • Dispensasjoner
    • Dispensasjoner Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Dispensasjoner Agder
   • Lisens
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Omberammingsreglement
   • Idrettsystemene
   • Overganger
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • NM aldersbestemt
   • Omberammingsreglement
   • Serieinformasjon
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Spilleregler
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • Skoleturneringer
    • Skoleturnering Rogaland Sør
    • Skoleturnering Rogaland Nord
    • Skoleturnering Agder
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
   • Treningstips
    • Innebandy DVDen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • LTP 2018-2025
   • Handlingsplan
    • Organisasjon og ledelse
    • Dommere
    • Trenere
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Omberamming
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Lisens
   • Dommer
   • Idrettssystemene
   • Regelverk
    • Lokale bestemmelser
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Omberamming
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Venneliga
   • Omberamming
   • Historikk
  • Miniturneringer
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
    • Påmelding
    • Informasjon/regler
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Styret MNBR
    • Protokoller og møtedokumenter
   • Klubboversikt
   • Dommere
   • Idrettshaller
    • Halltilgjengelighet, Trondheim kommune
   • Lisens
   • Prioriteringer: Topp vs. bredde
   • Historie
   • Linker
   • Lover og regelverk
    • Flyttereglement
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Kontakt oss
  • Minirunder
   • Minirunder sesongen 2020/21
   • Kampoppsett minirunde
   • Søke om å arrangere minirunder
   • Foreldrevett
  • Aktivitetstilbud
   • SUPER-INNEBANDY
   • El-innebandy
   • Minirunde
   • Mini League
    • Kampoppsett ML
   • Weekend League
    • Kampoppsett WL
   • Ordinært seriespill
    • Sluttspill senior
   • Løkkebandy
    • Kampoppsett 2019/20 – DEL 1
    • Trondheim IBK
   • Sunday League
    • Kampoppsett SL
   • Trønderserien
    • Kampoppsett 2019/20
   • Møre og Romsdal
   • Bandy
   • Landhockey
   • Camper
  • Kamper
   • Idrettens systemer
    • Veiledningsvideoer etc.
   • Statistikk 1993/94-2017/18
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitetsfremmende tiltak
   • SLU
   • Camper
   • Treningstips
  • Utdanning
   • Dommer
    • Dommerkurs i Midt-Norge
   • Trener
   • Andre kurs
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Idrettsystemene
   • Overganger
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
    • Dommerkvittering
  • Kamper
   • Tabeller
   • Kommende kamper
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Camper
   • Hva skjer?
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben