• Betaling, påmeldingsavgift, avmeldingsavgift

  Det koster 750 kroner pr lag å delta, men betales det kontant på turneringen eller forhåndbetales til konto, reduseres avgiften til kroner 500. Lag som ikke tar med seg kontanter faktureres av Sørvest Bandyregion etter minirunden. Av disse 500 kronene går 100 kroner til Sørvest Bandyregion. Sørvest Bandyregion fakturerer klubbene for dette etter hver minirunde. Avmeldingsavgiften er satt til kr 500.

 • Klasseinndeling

  • Rogaland Sør: Damer, Herrer, Damer 35+, Herrer 35+, Herrer 45+
  • Rogaland Nord: Damer, Herrer og Ungdom 13-16 år
  • Agder: Damer, Herrer og Ungdom 13-16 år

 • Arrangørinstruks

  Honorarer:

  Påmeldingsavgiften deles mellom arrangørklubb (kr 400) og region (kr 100). Beløpet betales i sin helhet til arrangørklubben og Sørvest Bandyregion fakturerer arrangørklubben i etterkant.

  Hva gjør Sørvest Bandyregion:

  • booker halltid
  • sender ut informasjon om påmeldinger
  • tar i mot påmeldinger
  • lager kampoppsett

  Hva gjør arrangørklubben:

  • Skriver ut kampoppsett, slik at klubbene kan få dette i hallen.
  • Rigging, rydding og gjennomføring av selve arrangementet.
  • Organiserer slik at de har mulighet til å arrangere spill på 3 baner 10×20 m med 2 stk store eller små mål pr bane.
  • Arrangørklubb må ha vester til utlån. Det er også ønskelig at klubben har køller og keeperutstyr til utlån, men hvis klubben ikke har må det tas kontakt med regionens utviklingskonsulent for lån.
  • Klubben skal ha kiosk.
  • Arrangørklubben må ha førstehjelpsutstyr tilgjengelig for alle lag.
  • Innsamling av turneringsavgift: Påmeldingsavgiften er satt til kr 750. Ved kontant betaling reduseres den til kr 500. Husk å ta med kvitteringsblokk slik at deltagende lag kan få kvittering. Hvis klubben ønsker påmeldingsavgiften på konto, må dette meldes til regionen, slik at informasjonen når ut til klubbene
  • Arrangørklubben må stille med dommere til kampene. Her er det ønskelig at klubben aktivt bruker turneringen som en rekrutteringsarena for å rekruttere flere dommere. Husk å ha ekstra fløyter tilgjengelig.
  • Hver dommer skal ha minimum kr 100,- per time de dømmer (fra de møter opp 30min før første kamp til siste kamp inkl. pauser). Dette betales av arrangør. Det er bare 1 dommer per bane.
  • Det er ønskelig at arrangørklubben gir en tilbakemelding på hvordan arrangementet gikk. Hva var bra og hva kan gjøres bedre.

 • Foreldrevett for runder med barn og unge

  Innebandy skal bidra til en helhetlig utvikling av barna. På Venneligarunder har vi fokus på glede, trygghet og mestring. Barna skal få spille innebandy i et inkluderende og aksepterende miljø der de får møte venner, ha det gøy, og bli så gode som de selv vil. Der er derfor viktig at også foreldre og foresatte er med å bidrar. Derfor har vi noen enkle foreldrevett-regler på våre aktiviteter:

  • Møt fram til kamp og trening (barna ønsker det)
  • Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen (ikke bare ditt barn)
  • Lær barnet ditt å takle både seier og tap og oppmuntre i medgang og motgang (ikke gi kritikk)
  • Respekter lagleders bruk av spillere (ikke forsøk å påvirke lagleder under kamp)
  • Se på dommeren som en veileder (ikke kritiser dommerens avgjørelser)
  • Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta (ikke press det)
  • Spør om kampen var morsom og spennende (ikke bare om resultatet)
  • Sørg for at barnet har riktig og fornuftig utstyr (ikke overdriv)
  • Vis respekt for arbeidet klubben gjør (delta på aktiviteter hvor foreldre blir invitert)
  • Tenk på at det er ditt barn som spiller innebandy (ikke du)

 • Retningslinjer for innebandy for barn

  • Alle på laget bør få spille like mye
  • Alle bør få forsøke seg på alle plasser
  • Unngå topping av laget
  • Ha fokus på glede, trygghet og mestring

  Det viktigste er at barna har det gøy med innebandy!

 • Spilleregler Rogaland Sør

  I ordinære Venneligarunder er spillere fra øverste lokale nivå (i Rogaland Sør 2 øverste) ikke tillatt. Unntaket er Ribbecup, Stavanger Open, Kampen Outdoor og andre lignende turneringer.

  Fair play
  Viljen til å akseptere oppførsel eller avgjørelser du ikke nødvendigvis er enig i.
  Konkurrere med godt humør.
  Behandle motstander med respekt.
  Hjelpe skadet motstander uansett lag eller klubb.
  Takke motstander etter kampen.
  Ikke kjefte på andre deltakere eller dommerne.

  Banen:
  Vi spiller på baner som er 20×10 meter med små mål. Målbur skal ha en størrelse på 90×60 cm. Målgården har en bredde på 150×50 cm ut fra målburet. Hvis det allerede er oppmerket målgård i forbindelse med minirunde, kan denne brukes.

  Innbyttersoner:
  Innbyttene skjer på egen banehalvdel og på samme plass som den du bytter med går av.

  Spill:
  Det benyttes 3 spillere på banen om gangen. Det kan foretas ubegrenset antall innbytter og det kan byttes underveis i spillet uten av dommeren varsles. Spillere kan ikke delta på 2 forskjellige lag i samme turnering.

  Utvisninger:
  Det benyttes to former for utvisning. 2 minutt og rødt kort. Dersom en spiller blir tildelt rødt kort må laget spille 5 minutter med en spiller mindre på banen. Ved rødt kort tar dommeren avgjørelse etter kamp, om det kun gjelder ut kampen, eller resten av turneringen. Utvist spiller må forlate banen i løpet av 5 sekunder. Pga av løpende tid er denne regelen til for å hindre sabotasje mot spillet. Dersom ikke utvist spiller går av banen innen den oppsatte tiden, vil laget straffes med ytterligere en utvisning. (Dommeren velger da en av de andre spillerne på spilleflaten)Dersom ikke begge/den ene spilleren forlater banen innen oppsatt tid – taper laget kampen. Det er viktig å presisere at denne regelen benyttes for at et lag ikke skal kunne sabotere spillet med å drøye tiden til han går på benken.
  Relgene har til hensikt å gi aktivitet uten skader. Vi har nulltoleranse for grisespill!

  Duell:
  Spillet starter med duell på midten.

  Avslag:
  Ved mål starter det laget som slapp inn mål med ballen på midten av banen, ballen må spilles til medspiller, på egen banehalvdel.

  Følgende gir frislag
  Hvis en spiller tar køllen mellom motstanderens bein.
  Når en spiller dytter en motspiller.
  Hvis en spiller rygger inn i en motspiller.
  Man får sparke ballen en gang til sin egen kølle. Dersom man sparker ballen to ganger til seg selv blir det frislag imot.
  Slå ballen over knehøyde
  Hvis en spiller hopper og stopper ballen
  Dersom en angripende spiller tråkker eller dytter inn motspiller i målgården.
  Ved frislag skal motstanderen være 3 meter unna ballen med kroppen og køllen.

  Følgende gir utvisning
  Når en spiller uten sjanse for å ta ballen slår, løfter eller sparker motstanderens kølle.
  Dersom en spiller gjør seg skyldig i farlig spill med, f.eks for høy bak eller fremsving som hindrer eller er farefull for motstanderen..
  Kraftig dytt mot mål eller vant.
  Når en spiller holder fast en motspiller eller motspilleres kølle.
  Hvis man hindrer en motspiller som ikke har ballen.
  Hvis en på banen aktivt deltar i spillet uten kølle.
  Når en spiller står nærmere enn 3 meter fra ballen på frislag.
  Gjentatte forseelser. Dommeren kan dømme utvisning på spiller som gjentatte ganger gjør samme forseelse.

  Følgende gir straffe
  Hvis motstander dekker eller hindrer skudd når han/hun står i målgården.
  Hvis en spiller med uregelmessigheter blir hindret i å sette ballen i åpent mål.
  Straffen tas fra egen målgård (streken lengst bort fra målet) på åpent mål. Ballen må skytes, ikke føres.

  Ved uavgjort i sluttspill:
  Ett og ett straffe, opp til 5 straffer per lag. Hvis ingen vinner er kåret blir det trukket lodd.

  Forsinket kampstart:
  Lag som ikke er klar til kampstart kan bli bestraffet med 1 baklengsmål pr minutt, dersom dommeren mener det er hensiktsmessig. Kommer laget mer enn 5 minutter for sent, blir kampen satt til 5-0 WO. Også kamper der lag ikke møter opp, settes resultat til 5-0 WO.

  Sunn fornuft:
  Dommerne må bruke litt skjønn. Det er viktig å slå ned på farlig spill, men man bør samtidig forsøke å få litt flyt i spillet.

  Drakter:
  Drakter skal være samme farge. Har to lag samme farge, bruker bortelaget vester eller bortedrakt.

  Kampreglement:
  Alle spillere må bruke godkjente køller
  Alle spillere anbefales å bruke gode innendørs sko.
  Det er ikke lov å spille med klokke eller armbånd
  Det anbefales å brukes beskyttelsesbriller.

 • Spilleregler Rogaland Nord

  I ordinære Venneligarunder er spillere fra øverste lokale nivå (i Rogaland Sør 2 øverste) ikke tillatt. Unntaket er Ribbecup, Stavanger Open, Kampen Outdoor og andre lignende turneringer.

  Fair play
  Viljen til å akseptere oppførsel eller avgjørelser du ikke nødvendigvis er enig i.
  Konkurrere med godt humør.
  Behandle motstander med respekt.
  Hjelpe skadet motstander uansett lag eller klubb.
  Takke motstander etter kampen.
  Ikke kjefte på andre deltakere eller dommerne.

  Banen:
  Vi spiller på baner som er 20×10 meter med små mål. Målbur skal ha en størrelse på 90×60 cm. Målgården har en bredde på 150×50 cm ut fra målburet. Hvis det allerede er oppmerket målgård i forbindelse med minirunde, kan denne brukes.

  Innbyttersoner:
  Innbyttene skjer på egen banehalvdel og på samme plass som den du bytter med går av.

  Spill:
  Det benyttes 3 spillere på banen om gangen. Det kan foretas ubegrenset antall innbytter og det kan byttes underveis i spillet uten av dommeren varsles. Spillere kan ikke delta på 2 forskjellige lag i samme turnering.

  Utvisninger:
  Det benyttes to former for utvisning. 2 minutt og rødt kort. Dersom en spiller blir tildelt rødt kort må laget spille 5 minutter med en spiller mindre på banen. Ved rødt kort tar dommeren avgjørelse etter kamp, om det kun gjelder ut kampen, eller resten av turneringen. Utvist spiller må forlate banen i løpet av 5 sekunder. Pga av løpende tid er denne regelen til for å hindre sabotasje mot spillet. Dersom ikke utvist spiller går av banen innen den oppsatte tiden, vil laget straffes med ytterligere en utvisning. (Dommeren velger da en av de andre spillerne på spilleflaten)Dersom ikke begge/den ene spilleren forlater banen innen oppsatt tid – taper laget kampen. Det er viktig å presisere at denne regelen benyttes for at et lag ikke skal kunne sabotere spillet med å drøye tiden til han går på benken.
  Relgene har til hensikt å gi aktivitet uten skader. Vi har nulltoleranse for grisespill!

  Duell:
  Spillet starter med duell på midten.

  Avslag:
  Ved mål starter det laget som slapp inn mål med ballen på midten av banen, ballen må spilles til medspiller, på egen banehalvdel.

  Følgende gir frislag
  Hvis en spiller tar køllen mellom motstanderens bein.
  Når en spiller dytter en motspiller.
  Hvis en spiller rygger inn i en motspiller.
  Man får sparke ballen en gang til sin egen kølle. Dersom man sparker ballen to ganger til seg selv blir det frislag imot.
  Slå ballen over knehøyde
  Hvis en spiller hopper og stopper ballen
  Dersom en angripende spiller tråkker eller dytter inn motspiller i målgården.
  Ved frislag skal motstanderen være 3 meter unna ballen med kroppen og køllen.

  Følgende gir utvisning
  Når en spiller uten sjanse for å ta ballen slår, løfter eller sparker motstanderens kølle.
  Dersom en spiller gjør seg skyldig i farlig spill med, f.eks for høy bak eller fremsving som hindrer eller er farefull for motstanderen..
  Kraftig dytt mot mål eller vant.
  Når en spiller holder fast en motspiller eller motspilleres kølle.
  Hvis man hindrer en motspiller som ikke har ballen.
  Hvis en på banen aktivt deltar i spillet uten kølle.
  Når en spiller står nærmere enn 3 meter fra ballen på frislag.
  Gjentatte forseelser. Dommeren kan dømme utvisning på spiller som gjentatte ganger gjør samme forseelse.

  Følgende gir straffe
  Hvis motstander dekker eller hindrer skudd når han/hun står i målgården.
  Hvis en spiller med uregelmessigheter blir hindret i å sette ballen i åpent mål.
  Straffen tas fra egen målgård (streken lengst bort fra målet) på åpent mål. Ballen må skytes, ikke føres.

  Ved uavgjort i sluttspill:
  Ett og ett straffe, opp til 5 straffer per lag. Hvis ingen vinner er kåret blir det trukket lodd.

  Forsinket kampstart:
  Lag som ikke er klar til kampstart kan bli bestraffet med 1 baklengsmål pr minutt, dersom dommeren mener det er hensiktsmessig. Kommer laget mer enn 5 minutter for sent, blir kampen satt til 5-0 WO. Også kamper der lag ikke møter opp, settes resultat til 5-0 WO.

  Sunn fornuft:
  Dommerne må bruke litt skjønn. Det er viktig å slå ned på farlig spill, men man bør samtidig forsøke å få litt flyt i spillet.

  Drakter:
  Drakter skal være samme farge. Har to lag samme farge, bruker bortelaget vester eller bortedrakt.

  Kampreglement:
  Alle spillere må bruke godkjente køller
  Alle spillere anbefales å bruke gode innendørs sko.
  Det er ikke lov å spille med klokke eller armbånd
  Det anbefales å brukes beskyttelsesbriller.

 • Spilleregler Agder

  Fair play
  Viljen til å akseptere oppførsel eller avgjørelser du ikke nødvendigvis er enig i.
  Konkurrere med godt humør.
  Behandle motstander med respekt.
  Hjelpe skadet motstander uansett lag eller klubb.
  Takke motstander etter kampen.
  Ikke kjefte på andre deltakere eller dommerne.

  Banen:
  Vi spiller på baner som er 20×10 meter med små mål. Målbur skal ha en størrelse på 90×60 cm. Målgården har en bredde på 150×50 cm ut fra målburet. Hvis det allerede er oppmerket målgård i forbindelse med minirunde, kan denne brukes.

  Innbyttersoner:
  Innbyttene skjer på egen banehalvdel og på samme plass som den du bytter med går av.

  Spill:

  I Agder spiller Herrer 3 mot 3 uten keeper. Damer* spiller i utgangspunktet 3 mot 3 uten keeper. Ungdom 13-16 år spiller 3 mot 3 med keeper, eventuelt 4 utespillere med små mål uten keeper. Det kan foretas ubegrenset antall innbytter og det kan byttes underveis i spillet uten av dommeren varsles. Spillere kan ikke delta på 2 forskjellige lag i samme turnering.

  *Lagene kan spille med og uten målvakt. De lagene som har målvakt spiller med målvakt, 3 utespillere og stort mål. De uten målvakt spiller med 3 utespillere og lite mål. Lagene kan fritt rullere på hvem av spillerne som står målvakt under rundene.
  Utvisninger:
  Det benyttes to former for utvisning. 2 minutt og rødt kort. Dersom en spiller blir tildelt rødt kort må laget spille 5 minutter med en spiller mindre på banen. Ved rødt kort tar dommeren avgjørelse etter kamp, om det kun gjelder ut kampen, eller resten av turneringen. Utvist spiller må forlate banen i løpet av 5 sekunder. Pga av løpende tid er denne regelen til for å hindre sabotasje mot spillet. Dersom ikke utvist spiller går av banen innen den oppsatte tiden, vil laget straffes med ytterligere en utvisning. (Dommeren velger da en av de andre spillerne på spilleflaten)Dersom ikke begge/den ene spilleren forlater banen innen oppsatt tid – taper laget kampen. Det er viktig å presisere at denne regelen benyttes for at et lag ikke skal kunne sabotere spillet med å drøye tiden til han går på benken.
  Relgene har til hensikt å gi aktivitet uten skader. Vi har nulltoleranse for grisespill!

  Duell:
  Spillet starter med duell på midten.

  Avslag:
  Ved mål starter det laget som slapp inn mål med ballen på midten av banen, ballen må spilles til medspiller, på egen banehalvdel.

  Følgende gir frislag
  Hvis en spiller tar køllen mellom motstanderens bein.
  Når en spiller dytter en motspiller.
  Hvis en spiller rygger inn i en motspiller.
  Man får sparke ballen en gang til sin egen kølle. Dersom man sparker ballen to ganger til seg selv blir det frislag imot.
  Slå ballen over knehøyde
  Hvis en spiller hopper og stopper ballen
  Dersom en angripende spiller tråkker eller dytter inn motspiller i målgården.
  Ved frislag skal motstanderen være 3 meter unna ballen med kroppen og køllen.

  Følgende gir utvisning
  Når en spiller uten sjanse for å ta ballen slår, løfter eller sparker motstanderens kølle.
  Dersom en spiller gjør seg skyldig i farlig spill med, f.eks for høy bak eller fremsving som hindrer eller er farefull for motstanderen..
  Kraftig dytt mot mål eller vant.
  Når en spiller holder fast en motspiller eller motspilleres kølle.
  Hvis man hindrer en motspiller som ikke har ballen.
  Hvis en på banen aktivt deltar i spillet uten kølle.
  Når en spiller står nærmere enn 3 meter fra ballen på frislag.
  Gjentatte forseelser. Dommeren kan dømme utvisning på spiller som gjentatte ganger gjør samme forseelse.

  Følgende gir straffe
  Hvis motstander dekker eller hindrer skudd når han/hun står i målgården.
  Hvis en spiller med uregelmessigheter blir hindret i å sette ballen i åpent mål.
  Straffen tas fra egen målgård (streken lengst bort fra målet) på åpent mål. Ballen må skytes, ikke føres.

  Ved uavgjort i sluttspill:
  Ett og ett straffe, opp til 5 straffer per lag. Hvis ingen vinner er kåret blir det trukket lodd.

  Forsinket kampstart:
  Lag som ikke er klar til kampstart kan bli bestraffet med 1 baklengsmål pr minutt, dersom dommeren mener det er hensiktsmessig. Kommer laget mer enn 5 minutter for sent, blir kampen satt til 5-0 WO. Også kamper der lag ikke møter opp, settes resultat til 5-0 WO.

  Sunn fornuft:
  Dommerne må bruke litt skjønn. Det er viktig å slå ned på farlig spill, men man bør samtidig forsøke å få litt flyt i spillet.

  Drakter:
  Drakter skal være samme farge. Har to lag samme farge, bruker bortelaget vester eller bortedrakt.

  Kampreglement:
  Alle spillere må bruke godkjente køller
  Alle spillere anbefales å bruke gode innendørs sko.
  Det er ikke lov å spille med klokke eller armbånd
  Det anbefales å brukes beskyttelsesbriller.

Forbundet
 • Om forbundet
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
  • Varsling
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2020/2021
  • Overganger
  • Lisens
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
  • NM
   • NM InnebandyLIVE
   • NM menn
   • NM kvinner
   • NM aldersbestemt
  • E-cup
  • Statistikk
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
   • NM
   • Elitekval menn
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
  • Dommerutviklingsprogram
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
Bandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Lagavgifter
  • Lisens
  • Overganger
  • Dommere
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Spiller- og lagstatistikk
  • NM-sluttspill
   • Statistikk – NM
  • Turneringer/cuper
   • Søknad om cup/turnering
   • Retningslinjer for cuper og turneringer
  • World Cup
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • VM Bandy Damer 2020
  • Universiaden
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Skjemaer
Landhockey
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Treningstid
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Treningstid
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Årshjul ( foreløpig )
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Idrettssystemer
   • Hederstegn
   • Om regionen
  • Kamper
   • Aktivitetstilbud
   • Instrukser og retningslinjer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Informasjon til lagene
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommerkurs
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  • Bandykidz
   • Generell informasjon
  • Spillerutvikling
   • Generell informasjon
   • SPU G15
   • SPU G14
   • SPU G13
   • SPU J15-16
   • SPU J13-14
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Møter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 7. november i Borgehallen
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Nybegynnerkurs
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Om oss
   • Finn din klubb
   • Regelverk
    • Vedtekter Innlandet Bandyregion
    • Spillereglement Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og Lisens
   • Dommer
   • Dispensasjoner
   • Idrettssystemene
   • Etiske retningslinjer
  • Kamper
   • Terminliste/resultat 20/21
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Kampskjema
   • Søknadsskjema omberamming
   • Arkiv: Tidligere sesonger
  • Rundespill
   • Aktivitetstilbud
   • Aldersinndeling/Dispensasjoner
   • Arrangørinstruks
   • G15 Sesongen 2020/2021
   • Terminliste/oppsett
  • Aktivitet
   • RM 2020
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Podcast
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Korona
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Utmerkelser
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Dommer
    • Dommerinfo
    • Dommerliste
    • Dommertøy
    • Dommerkvittering
   • Dispensasjoner
    • Dispensasjoner Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Dispensasjoner Agder
   • Lisens
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Omberammingsreglement
   • Idrettsystemene
   • Overganger
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • NM aldersbestemt
   • Omberammingsreglement
   • Serieinformasjon
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Spilleregler
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • Skoleturneringer
    • Skoleturnering Rogaland Sør
    • Skoleturnering Rogaland Nord
    • Skoleturnering Agder
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
   • Treningstips
    • Innebandy DVDen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • LTP 2018-2025
   • Handlingsplan
    • Organisasjon og ledelse
    • Dommere
    • Trenere
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Omberamming
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Lisens
   • Dommer
   • Idrettssystemene
   • Regelverk
    • Lokale bestemmelser
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Omberamming
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Venneliga
   • Omberamming
   • Historikk
  • Miniturneringer
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
    • Påmelding
    • Informasjon/regler
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Styret MNBR
    • Protokoller og møtedokumenter
   • Klubboversikt
   • Dommere
   • Idrettshaller
    • Halltilgjengelighet, Trondheim kommune
   • Lisens
   • Prioriteringer: Topp vs. bredde
   • Historie
   • Linker
   • Lover og regelverk
    • Flyttereglement
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Kontakt oss
  • Minirunder
   • Minirunder sesongen 2020/21
   • Kampoppsett minirunde
   • Søke om å arrangere minirunder
   • Foreldrevett
  • Aktivitetstilbud
   • SUPER-INNEBANDY
   • El-innebandy
   • Minirunde
   • Mini League
    • Kampoppsett ML
   • Weekend League
    • Kampoppsett WL
   • Ordinært seriespill
    • Sluttspill senior
   • Løkkebandy
    • Kampoppsett 2019/20 – DEL 1
    • Trondheim IBK
   • Sunday League
    • Kampoppsett SL
   • Trønderserien
    • Kampoppsett 2019/20
   • Møre og Romsdal
   • Bandy
   • Landhockey
   • Camper
  • Kamper
   • Idrettens systemer
    • Veiledningsvideoer etc.
   • Statistikk 1993/94-2017/18
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitetsfremmende tiltak
   • SLU
   • Camper
   • Treningstips
  • Utdanning
   • Dommer
    • Dommerkurs i Midt-Norge
   • Trener
   • Andre kurs
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Idrettsystemene
   • Overganger
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
    • Dommerkvittering
  • Kamper
   • Tabeller
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Camper
   • Hva skjer?
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben