• Etiske retningslinjer - Overganger for aldersbestemte spillere

  DET ER IKKE TILLATT Å HENTE SPILLERE UNDER 18 ÅR FRA ANDRE KLUBBER.

   

  Mulig unntak:

  • Det opprettes aktivitetstilbud nærmere bosted.
  • Utøver flytter og får aktivitetstilbud nærmere nytt bosted.
  • Eksepsjonelle talenter som vil gå rett inn i fast plass på elitelag.

  Etter forutgående dialog mellom klubbene, skal det søkes på følgende måte:

  • Klubbleder sender e-post med bakgrunnsinformasjon og begrunnelse til sorvestbandy@gmail.com, samt ditt lokale Sportslige Utvalg. Kontaktinfo til Sportslig Utvalg finner dere under praktisk info -> kontakt oss.
  • Overgangsvinduet er 15. oktober til 15. januar. Særtilfeller kan behandles utenfor overgangsvinduet. Administrerende myndighet bestemmer hva som er særtilfeller.
  • Behandlingstiden er 2-3 uker i sesong.

  Konsekvenser for brudd på etiske retningslinjer er nedprioriteringer på følgende områder:

  • Skolebesøk
  • SFO samarbeid
  • Tildeling av minirundearrangementer
  • Klubbesøk
  • Velkommen til innebandy
  • Samarbeidsturneringer
  • Etablering av idrettslinje tilknyttet klubb
  • Med mer

  Dette kan virke i overkant strengt, men det er en selvfølge at regionen vil prioritere utviklingstiltak i områder som blir skadelidende ved at noen klubber ønsker å lage satsingslag basert på naboklubbenes utviklling.

  Det gode samarbeidet vi har hatt klubbene i mellom og mellom region og klubb, har gitt veldig gode resultater. Vi vokser faktisk mest i landet i både antall og prosent. Les heftet under for å sette dere inn i bakgrunnen for de etiske retningslinjene. Se også grafene helt nederst på siden, for å se hvordan innebandyen blomstrer i vår region. 

 • Arrangørinstruks

  Arrangøren skal:

  • Påse at reglementet for hallen blir fulgt.
  • Passe på at vantet til enhver tid står på riktig plass. Dette innebærer rigging og rydding av vant.
  • Til enhver tid sørge for at hall, tribuner, garderober og toaletter er fri for avfall. (Dette er delvis hallutleiers ansvar.) Sørge for at det er toalettpapir på toalettene til enhver tid.
  • Ta imot dommere og gi dem nødvendig hjelp. Dommerne skal ha egen garderobe.
  • Henvise lag som ikke spiller til garderobe eller tribune.
  • Gi råd og hjelp til publikum og presse.
  • Legge gjenglemte gjenstander på vanlig sted for hittegodt i hallen.
  • Betjene sekretariatet med minimum to personer. Minst en av disse skal være dommerkyndig og minst en skal ha gjennomført opplæring i elektronisk kampskjema. Påse at kampen er eksportert fra Turneringsadmin til InnebandyLive og at begge lagledere har signert for kamptroppene, senest 10 minutter før kampstart.
  • Sørge for at sekretariatet er utstyrt med minimum data/nettbrett, målebånd, klokke, penn og papir, samt gulvfille/mopp. 
  • Sørge for at hallen er oppmerket for innebandy.
  • Etter avtale melde fra til krets/forbund om resultater der det ikke føres elektronisk kampskjema. Uregelmessigheter skal også rapporteres.
  • Representanter for arrangørklubben som er tilstede i hallen, skal bære armbind, vester eller lignende.

  • IT-hjelp: Videoveiledninger i Min Idrett, Turneringsadmin og Min BandyTil videoer
 • Krav til approberte turneringer

  Alle turneringer som ønskes gjennomført, må søkes om til Sørvest Bandyregion og godkjennes av regionsstyret.

 • Krav om antall dommere

  Krav om antall dommere, ref årsmøtevedtak 2016 sak 6.10

  Hver klubb forplikter seg til å ha dommere i forhold til antall lag i seriespill. For det første laget skal det være tilgjengelig 2 dommere, for påfølgende lag; 1 dommer per lag. Minst ett dommerpar må forutsettes å kunne dømme på samme nivå som øverste lag. For at en dommer skal gjelde på dommerkvoten må den første dommeren være 18 år eller eldre. Laveste alder for godkjent dommer innen kvoten er 16 år.

 • Aldersinndeling Rogaland Sør 21/22
  • Aldersinndeling seriespill Rogaland Sør 21/22
   KlasseFødt
   Veteran (40+)1981 eller tidligere
   Oldboys (33+)1988 eller tidligere
   Senior2001 eller tidligere
   U192002-2006
   U172004-2007
   U152006-2009
   U132008-2010
   U112010-2011

   J14 (født 2007) kan delta i kvinner senior uten dispensasjon.

   G15 (født 2006) kan delta i menn senior uten dispensasjon. 

    

   Bruk av spillere utenfor gitte aldersbestemmelser krever dispensasjon. Generellt anbefaler vi at spillere heller flyttes opp ett årstrinn i stedet for ned ett årstrinn. 

  • Aldersinndeling minirunder Rogaland Sør 21/22
   KlasseSkoletrinnFødselsår
   Gutter Knøtt0.-1. klasse2015 og 2016
   Gutter Micro2.-3. klasse2013 og 2014
   Gutter Mini4.-5. klasse2011 og 2012
   Gutter Lille6.-7. klasse2009 og 2010
   Jenter micro1.-3. klasse2013, 2014, 2015
   Jenter mini4.-7. klasse2009, 2010, 2011, 2012

   Gutter lille spiller med 3 utespillere pluss målvakt. Øvrige klasser har 4 utespillere pluss målvakt på banen samtidig. 

 • Aldersinndeling Rogaland Nord 21/22
  • Aldersinndeling seriespill Rogaland Nord 21/22
   KlasseFødt
   U12-16 Rogaland Nord*2005-2009
   Ungdom8.-10. klasse
   VGS1.-3. klasse Vgs

   *Gjennomføres om ønskelig

  • Aldersinndeling minirunder Rogaland Nord 21/22
   KlasseSkoletrinnFødselsår
   Gutter Micro1.-2. klasse2014 og 2015
   Gutter Mini3.-4. klasse2012 og 2013
   Gutter Lille5.-7. klasse2009, 2010, 2011
   Jenter Micro1.-3. klasse2013, 2014, 2015
   Jenter Mini4.-7. klasse2009, 2010, 2011, 2012
   Gutter Ungdom 8.-10. klasse2006, 2007, 2008
   Gutter Vgs1.-3. klasse vgs2003, 2004, 2005
   Jenter Ungdom/Vgs8. ungdom - 3. klasse vgs2003-2008
 • Aldersinndeling Agder 21/22
  • Aldersinndeling seriespill Agder 21/22
   KlasseFødt
   Veteran (40+)1981 eller tidligere
   Oldboys (33+)1988 eller tidligere
   Senior2001 eller tidligere
   U16-19 Agder2002 -2005
   U13-15 Agder2006-2008
   U11-12 Agder2009-2010

   J14 (født 2007) kan delta i kvinner senior uten dispensasjon.

   G15 (født 2006) kan delta i menn senior uten dispensasjon. 

    

   Bruk av spillere utenfor gitte aldersbestemmelser krever dispensasjon. Generellt anbefaler vi at spillere heller flyttes opp ett årstrinn i stedet for ned ett årstrinn. 

  • Aldersinndeling minirunder Agder 21/22
   KlasseSkoletrinnFødselsår
   Gutter Micro1.-2. klasse2014 og 2015
   Gutter Mini3.-4. klasse2012 og 2013
   Gutter Lille5.-7. klasse2009, 2010, 2011
   Jenter Micro1.-2. klasse2014 og 2015
   Jenter Mini3.-4. klasse2012 og 2013
   Jenter Lille5.-7. klasse2009, 2010, 2011
Forbundet
 • Om forbundet
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
  • Varsling
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2020/2021
  • Overganger
  • Lisens
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
  • NM
   • NM InnebandyLIVE
   • NM menn
   • NM kvinner
   • NM aldersbestemt
  • E-cup
  • Statistikk
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
   • NM
   • Elitekval menn
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
  • Dommerutviklingsprogram
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
Bandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Lagavgifter
  • Lisens
  • Overganger
  • Dommere
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Spiller- og lagstatistikk
  • NM-sluttspill
   • Statistikk – NM
  • Turneringer/cuper
   • Søknad om cup/turnering
   • Retningslinjer for cuper og turneringer
  • World Cup
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • VM Bandy Damer 2020
  • Universiaden
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Skjemaer
Landhockey
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Treningstid
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Treningstid
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Protokoller og referater
   • Årshjul ( foreløpig )
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Idrettssystemer
   • Hederstegn
   • Om regionen
  • Kamper
   • Aktivitetstilbud
   • Instrukser og retningslinjer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Informasjon til lagene
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommerkurs
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  • Bandykidz
   • Generell informasjon
  • Spillerutvikling
   • Generell informasjon
   • SPU G15
   • SPU G14
   • SPU G13
   • SPU J15-16
   • SPU J13-14
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Møter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 7. november i Borgehallen
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Nybegynnerkurs
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Om oss
   • Finn din klubb
   • Regelverk
    • Vedtekter Innlandet Bandyregion
    • Spillereglement Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og Lisens
   • Dommer
   • Dispensasjoner
   • Idrettssystemene
   • Etiske retningslinjer
  • Kamper
   • Terminliste/resultat 20/21
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Kampskjema
   • Søknadsskjema omberamming
   • Arkiv: Tidligere sesonger
  • Rundespill
   • Aktivitetstilbud
   • Aldersinndeling/Dispensasjoner
   • Arrangørinstruks
   • G15 Sesongen 2020/2021
  • Aktivitet
   • RM 2020
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Podcast
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Korona
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Utmerkelser
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Dommer
    • Dommerinfo
    • Dommerliste
    • Dommertøy
    • Dommerkvittering
   • Dispensasjoner
    • Dispensasjoner Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Dispensasjoner Agder
   • Lisens
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Omberammingsreglement
   • Idrettsystemene
   • Overganger
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • NM aldersbestemt
   • Omberammingsreglement
   • Serieinformasjon
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Spilleregler
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • Skoleturneringer
    • Skoleturnering Rogaland Sør
    • Skoleturnering Rogaland Nord
    • Skoleturnering Agder
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
   • Treningstips
    • Innebandy DVDen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • LTP 2018-2025
   • Handlingsplan
    • Organisasjon og ledelse
    • Dommere
    • Trenere
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Omberamming
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Lisens
   • Dommer
   • Idrettssystemene
   • Regelverk
    • Lokale bestemmelser
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Omberamming
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Venneliga
   • Omberamming
   • Historikk
  • Miniturneringer
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
    • Påmelding
    • Informasjon/regler
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Styret MNBR
    • Protokoller og møtedokumenter
   • Klubboversikt
   • Dommere
   • Idrettshaller
    • Halltilgjengelighet, Trondheim kommune
   • Lisens
   • Prioriteringer: Topp vs. bredde
   • Historie
   • Linker
   • Lover og regelverk
    • Flyttereglement
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Kontakt oss
  • Minirunder
   • Minirunder 2021/22, Trøndelag
   • Kampoppsett minirunde
   • Søke om å arrangere minirunder
   • Foreldrevett
  • Aktivitetstilbud
   • SUPER-INNEBANDY
   • El-innebandy
   • Minirunde
   • Mini League
    • Kampoppsett ML
   • Weekend League
    • Kampoppsett WL
   • Ordinært seriespill
    • Sluttspill senior
   • Løkkebandy
    • Kampoppsett 2019/20 – DEL 1
    • Trondheim IBK
   • Sunday League
    • Kampoppsett SL
   • Trønderserien
    • Kampoppsett 2019/20
   • Møre og Romsdal
   • Bandy
   • Landhockey
   • Camper
  • Kamper
   • Idrettens systemer
    • Veiledningsvideoer etc.
   • Statistikk 1993/94-2017/18
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitetsfremmende tiltak
   • SLU
   • Camper
   • Treningstips
  • Utdanning
   • Dommer
    • Dommerkurs i Midt-Norge
   • Trener
   • Andre kurs
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Idrettsystemene
   • Overganger
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
    • Dommerkvittering
  • Kamper
   • Tabeller
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Camper
   • Hva skjer?
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben