Kursinstruks
Lukk
Veileder/instruks for forarbeid, gjennomføring og etterarbeid av kurs knyttet til rollene sentral admin, fagansvarlig, kursarrangør, kursansvarlig og veileder.
Roller
 • Sentral admin
  • Forarbeid - sentral admin

   Lage kursmaler

   Lage kurskatalog

   Opprette kurs i Idrettskurs (IKu).

   Kursarrangør og kurssted knyttes til kurset i IKu.

   Definere kursansvarlig i IKu.

   Definere veiledere i IKu.

   Opprette rom for hvert kurs som bruker e-læring i Fronter/E-kurs og knytte deltakere, kursansvarlig og veileder til rommet Kursansvarlig og veileder får tilgang til rommet når rommet opprettes. Deltakere som ligger i IKu får tilgang til e-læring. E-posten til fronterinnlogging finner du her >>. Eventuelle endringer i påmeldte følges opp etter kursstart. (oppdatert 8. mars 2019) 

   Sende påminnelse til kursarrangør, kursansvarlig og veileder ved kursinnmelding (oppdatert 8. mars 2019). 

  • Gjennomføring – sentral admin

  • Etterarbeid – sentral admin

   Registrere kompetanse i Idrettskurs og sende oversikt til kursarrangør, kursansvarlig og veileder senest en måned etter kursslutt.

 • Fagansvarlig
  • Forarbeid – fagansvarlig

   Kvalitetssjekker:

   Innhold – kursbeskrivelse, presentasjoner etc.

   Ansvarlig for at veileder har tilgang til siste versjon av kursmateriell.

   Kurskatalog

   Avklaringer:

   Avklare veileder før kursstart med kursarrangør, og informerer sentral admin (kurs@nbfutvikling.no) (Oppdatert 8. mars)

   Avklare med kursansvarlig hvilke kurs som skal gjennomføres.

  • Gjennomføring – fagansvarlig

  • Etterarbeid – fagansvarlig

   Purre sentral admin på kvartalsvis kursoversikt.
   Evaluering fra veileder på kurs som bruker dette.

 • Kursarrangør
  • Forarbeid – kursarrangør

   Koordinere med sentral admin og kursansvarlig.
   Rekruttere evt. nye veilederesom meldes inn til sentral admin.
   Rekruttere deltakere

   1. Melde inn aktuelle datoer for kurs seinest 15.mai for neste sesong
   2. Annonsere kurskatalog på nettsider/fellesmail i forbindelse med utgivelse av kurskatalogen ved seksjonens årsmøte i juni.
   3. Annonsere hvert kurs på feks nettsider/fellesmail eller andre måter en måned før kursgjennomføring

  • Gjennomføring – kursarrangør

  • Etterarbeid – kursarrangør

   Purre kursansvarlig på kvartalsvis kursoversikt.
   Betale regninger knyttet til kurset (leie av lokale, pensumbøker evt. Frukt).

 • Kursansvarlig
  • Forarbeid – kursansvarlig

   Annonsere hvert kurs på feks. nettsider/sosiale medier/e-post eller andre måter én måned før kursgjennomføring.
   Rekruttere deltakere og gi deltakere som ikke har fullført tidligere kurstilbud om å fullføre.
   Booke hall/isflate/bane for praksis og teorirom.
   Avklare veiledere med fagansvarlig én måned før kursstart.

   På Trener 1-kurs – skaffe pensumbøker til alle deltagerne på www.esport.no
   Ansvar for å skaffe nødvendig utstyr og materiell til kurset (se rammer nederst på denne siden for detaljert informasjon).

   Sjekke antall påmeldinger i Idrettskurs (IKu):
   1 måned før kursstart
   14 dager før kursstart
   1 uke før kursstart og sende oppdatert deltakerliste til kurs@nbfutvikling.no

   Skal kurs avlyses, gjøres dette i samråd med sentral admin.
   Utsettelse av kurs gjøres direkte i IKu av kursansvarlig.

  • Gjennomføring – kursansvarlig

   Koordinere med kursarrangør og veileder med nøkler etc.
   Koordinere eventuell enkel bevertning for deltakerne.

   Sjekke at oppdatert deltakerliste er sendt til kurs@nbfutvikling.no, og evt. purre veilederen(e).

  • Etterarbeid – kursansvarlig

   Purre på at veileder har evaluert kurset og gi beskjed til kursarrangør når dette er ok.
   Purre på deltakere som mangler vurderinger (f.eks. ikke møtt, ikke bestått innlevering og ikke evaluert), og gi de tilbud om å fullføre ved neste kurs, etter at veilederen har gjort ferdig sine oppgaver.

   Oppdatere deltakerstatus i IKu etter endt kurs med hvem som har møtt opp/bestått (husk ikke å låse kursgjennomføringen).
   Følge opp økonomi rundt kurset og orientere kursarrangør.

 • Veileder
  • Forarbeid – veileder

   Sette seg inn i modulene og laste ned siste versjon fra Fronter til pc som blir brukt til presentasjoner.
   Holde en dialog med kursansvarlig angående gjennomføringen.
   Koordinere med kursansvarlig med nøkler etc.

  • Gjennomføring – veileder

   Legge ut aktuelle pdf-dokument tilgjengelig for deltakerne, før eller etter gjennomføring, der dette er aktuelt.

   Føre tidsplan, med en modulansvarlig samt start og slutt på hver modul.

   Oppdatere deltakerliste med minimum navn, e-post, mobilnummer og fødselsdato.

   Møt opp minimum 30 min før oppsatt tid.

   Bli igjen for spørsmål og dialog etter hver dag og vær den som går hjem sist.

  • Etterarbeid – veileder

   Levere oppdatert deltakerliste med oppmøteføring per e-post til kursansvarlig og kurs@nbfutvikling.no etter gjennomført kurs.

   Vurdere eventuelle kursinnleveringer (f.eks. øktplan) og evalueringer.

   Gi tilbakemelding til deltakerne i Fronter, der dette er aktuelt. Purre deltakere på eventuelle mangler ved vurdering av kurset inntil tre uker etter kursslutt.

   Levere timeliste for gjennomført kurs i Veilederrommet (Administrasjon) i Fronter, etter at alle oppgaver knyttet til kurset er gjennomført. Utbetalingen skjer en gang i måneden etter fristen for innlevering som er 5. hver måned.

   Oppdatert Timeliste kurs – mal finner du i Veilederrommet (Administrasjon) i Fronter.

   Reisekostnader leveres i Visma.

   Fristen for å levere Timeliste kurs og reisekostnader er den 5. i hver måned.

Faser
 • Forarbeid
  • Forarbeid - sentral admin

   Lage kursmaler

   Lage kurskatalog

   Opprette kurs i Idrettskurs (IKu).

   Kursarrangør og kurssted knyttes til kurset i IKu.

   Definere kursansvarlig i IKu.

   Definere veiledere i IKu.

   Opprette rom for hvert kurs som bruker e-læring i Fronter/E-kurs og knytte deltakere, kursansvarlig og veileder til rommet Kursansvarlig og veileder får tilgang til rommet når rommet opprettes. Deltakere som ligger i IKu får tilgang til e-læring. E-posten til fronterinnlogging finner du her >>. Eventuelle endringer i påmeldte følges opp etter kursstart. (oppdatert 8. mars 2019) 

   Sende påminnelse til kursarrangør, kursansvarlig og veileder ved kursinnmelding (oppdatert 8. mars 2019). 

  • Forarbeid – fagansvarlig

   Kvalitetssjekker:

   Innhold – kursbeskrivelse, presentasjoner etc.

   Ansvarlig for at veileder har tilgang til siste versjon av kursmateriell.

   Kurskatalog

   Avklaringer:

   Avklare veileder før kursstart med kursarrangør, og informerer sentral admin (kurs@nbfutvikling.no) (Oppdatert 8. mars)

   Avklare med kursansvarlig hvilke kurs som skal gjennomføres.

  • Forarbeid – kursarrangør

   Koordinere med sentral admin og kursansvarlig.
   Rekruttere evt. nye veilederesom meldes inn til sentral admin.
   Rekruttere deltakere

   1. Melde inn aktuelle datoer for kurs seinest 15.mai for neste sesong
   2. Annonsere kurskatalog på nettsider/fellesmail i forbindelse med utgivelse av kurskatalogen ved seksjonens årsmøte i juni.
   3. Annonsere hvert kurs på feks nettsider/fellesmail eller andre måter en måned før kursgjennomføring

  • Forarbeid – kursansvarlig

   Annonsere hvert kurs på feks. nettsider/sosiale medier/e-post eller andre måter én måned før kursgjennomføring.
   Rekruttere deltakere og gi deltakere som ikke har fullført tidligere kurstilbud om å fullføre.
   Booke hall/isflate/bane for praksis og teorirom.
   Avklare veiledere med fagansvarlig én måned før kursstart.

   På Trener 1-kurs – skaffe pensumbøker til alle deltagerne på www.esport.no
   Ansvar for å skaffe nødvendig utstyr og materiell til kurset (se rammer nederst på denne siden for detaljert informasjon).

   Sjekke antall påmeldinger i Idrettskurs (IKu):
   1 måned før kursstart
   14 dager før kursstart
   1 uke før kursstart og sende oppdatert deltakerliste til kurs@nbfutvikling.no

   Skal kurs avlyses, gjøres dette i samråd med sentral admin.
   Utsettelse av kurs gjøres direkte i IKu av kursansvarlig.

  • Forarbeid – veileder

   Sette seg inn i modulene og laste ned siste versjon fra Fronter til pc som blir brukt til presentasjoner.
   Holde en dialog med kursansvarlig angående gjennomføringen.
   Koordinere med kursansvarlig med nøkler etc.

 • Gjennomføring
 • Etterarbeid
  • Etterarbeid – sentral admin

   Registrere kompetanse i Idrettskurs og sende oversikt til kursarrangør, kursansvarlig og veileder senest en måned etter kursslutt.

  • Etterarbeid – fagansvarlig

   Purre sentral admin på kvartalsvis kursoversikt.
   Evaluering fra veileder på kurs som bruker dette.

  • Etterarbeid – kursarrangør

   Purre kursansvarlig på kvartalsvis kursoversikt.
   Betale regninger knyttet til kurset (leie av lokale, pensumbøker evt. Frukt).

  • Etterarbeid – kursansvarlig

   Purre på at veileder har evaluert kurset og gi beskjed til kursarrangør når dette er ok.
   Purre på deltakere som mangler vurderinger (f.eks. ikke møtt, ikke bestått innlevering og ikke evaluert), og gi de tilbud om å fullføre ved neste kurs, etter at veilederen har gjort ferdig sine oppgaver.

   Oppdatere deltakerstatus i IKu etter endt kurs med hvem som har møtt opp/bestått (husk ikke å låse kursgjennomføringen).
   Følge opp økonomi rundt kurset og orientere kursarrangør.

  • Etterarbeid – veileder

   Levere oppdatert deltakerliste med oppmøteføring per e-post til kursansvarlig og kurs@nbfutvikling.no etter gjennomført kurs.

   Vurdere eventuelle kursinnleveringer (f.eks. øktplan) og evalueringer.

   Gi tilbakemelding til deltakerne i Fronter, der dette er aktuelt. Purre deltakere på eventuelle mangler ved vurdering av kurset inntil tre uker etter kursslutt.

   Levere timeliste for gjennomført kurs i Veilederrommet (Administrasjon) i Fronter, etter at alle oppgaver knyttet til kurset er gjennomført. Utbetalingen skjer en gang i måneden etter fristen for innlevering som er 5. hver måned.

   Oppdatert Timeliste kurs – mal finner du i Veilederrommet (Administrasjon) i Fronter.

   Reisekostnader leveres i Visma.

   Fristen for å levere Timeliste kurs og reisekostnader er den 5. i hver måned.

Innhold
 • Hva er et kurs?

  Definisjon:
  Et kurs består av en kursbeskrivelse. Et kurs avholdes til et bestemt tidspunkt, på et bestemt sted og klokkeslett med et vist omfang. Eller det kan være et kurs som går over Internett. Kurs i Norges bandyforbund (NBF) inneholder minimum 4 timer og er alle knyttet til et kompetanseområde. Kurs under 4 timer og/eller som ikke gir formell kompetanse kaller vi seminar.

  Et kurs inneholder disse elementene:
  Kursbeskrivelser
  Kompetansetildeling
  Kursopprettelse

  For mer informasjon om disse elementene, se nettsiden: http://www.bandyforbundet.no/?p=24224

 • Rammer
  • Rammer på trenerkurs

   Velkommen til innebandy (VIB)
   Trener 1 (T1)
   Trener 2 (T2)

   Utstyr for alle trenerkurs:

   Utstyr teori
   Pc med programvare og siste versjon av presentasjoner fra Fronter
   Om mulig nettilgang
   Projektor
   Post it lapper
   Navnskilt (Brettet A4)
   Flippover
   Penner, notatark
   Øktplan skjema
   Pensumbøker

   Utstyr Praksis
   50 baller
   Vester 4 farger 10 av hver
   2 Målvaktssett
   Strikk (Bokskontroll MV)
   Mylec (Målseil)
   Volleyballer e.l.
   Kjegler 10 store, 20 små

  • Velkommen til innebandy (VIB) - rammer

   Deltakeravgift – Gratis
   Minimum – Én deltaker
   Maksimum – Ved for mange deltakere deles gruppen
   Veileder – Utviklingskonsulent (Gjennomføres som et kveldstiltak)
   Hvis krets/region/utviklingskonsulent ønsker å lære opp flere veiledere til VIB, settes veilederkurset opp av sentral admin etter behov.

  • Trener 1 (T1) - rammer

   Ordinært kurs
   Deltakeravgift 3000 nok per person, inkludert boken «Innebandy»
   Minimum 10 deltakere
   Maksimum 25 deltakere
   For å få best mulig kvalitet på praksis og diskusjoner er det innført et minimum og maksimum antall deltakere

   Skolekurs
   Innebandy på timeplanen vurderes slik at elevene/studentene får Trener 1 kompetanse
   Rammer for kurs avtales med admin sentralt
   Veilederen(e) blir også «kursansvarlig» med alle oppgaver som er knyttet dette

   Klubbkurs
   Trener 1 kan gjennomføres i klubb
   Rammer for kurs avtales med sentral admin
   Veilederen(e) blir også «kursansvarlig» med alle oppgaver som er knyttet dette

 • Grunntanker

  Flest mulig – lengst mulig
  Innebandy, bandy og landhockey for alle
  Progresjon innfor hvert tema og gjennom hele kurset
  Individuell tilpasning
  Alle har mulighet for utvikling
  Spillsentrert tilnærming

Forbundet
 • Om forbundet
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
  • Varsling
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2020/2021
  • Overganger
  • Lisens
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
  • NM
   • NM InnebandyLIVE
   • NM menn
   • NM kvinner
   • NM aldersbestemt
  • E-cup
  • Statistikk
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
   • NM
   • Elitekval menn
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
  • Dommerutviklingsprogram
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
Bandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Lagavgifter
  • Lisens
  • Overganger
  • Dommere
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Spiller- og lagstatistikk
  • NM-sluttspill
   • Statistikk – NM
  • Turneringer/cuper
   • Søknad om cup/turnering
   • Retningslinjer for cuper og turneringer
  • World Cup
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • VM Bandy Damer 2020
  • Universiaden
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Skjemaer
Landhockey
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Treningstid
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Treningstid
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Årshjul ( foreløpig )
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Idrettssystemer
   • Hederstegn
   • Om regionen
  • Kamper
   • Aktivitetstilbud
   • Instrukser og retningslinjer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Informasjon til lagene
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommerkurs
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  • Bandykidz
   • Generell informasjon
  • Spillerutvikling
   • Generell informasjon
   • SPU G15
   • SPU G14
   • SPU G13
   • SPU J15-16
   • SPU J13-14
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Møter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 7. november i Borgehallen
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Nybegynnerkurs
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Om oss
   • Finn din klubb
   • Regelverk
    • Vedtekter Innlandet Bandyregion
    • Spillereglement Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og Lisens
   • Dommer
   • Dispensasjoner
   • Idrettssystemene
   • Etiske retningslinjer
  • Kamper
   • Terminliste/resultat 20/21
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Kampskjema
   • Søknadsskjema omberamming
   • Arkiv: Tidligere sesonger
  • Rundespill
   • Aktivitetstilbud
   • Aldersinndeling/Dispensasjoner
   • Arrangørinstruks
   • G15 Sesongen 2020/2021
   • Terminliste/oppsett
  • Aktivitet
   • RM 2020
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Podcast
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Korona
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Utmerkelser
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Dommer
    • Dommerinfo
    • Dommerliste
    • Dommertøy
    • Dommerkvittering
   • Dispensasjoner
    • Dispensasjoner Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Dispensasjoner Agder
   • Lisens
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Omberammingsreglement
   • Idrettsystemene
   • Overganger
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • NM aldersbestemt
   • Omberammingsreglement
   • Serieinformasjon
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Spilleregler
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • Skoleturneringer
    • Skoleturnering Rogaland Sør
    • Skoleturnering Rogaland Nord
    • Skoleturnering Agder
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
   • Treningstips
    • Innebandy DVDen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • LTP 2018-2025
   • Handlingsplan
    • Organisasjon og ledelse
    • Dommere
    • Trenere
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Omberamming
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Lisens
   • Dommer
   • Idrettssystemene
   • Regelverk
    • Lokale bestemmelser
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Omberamming
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Venneliga
   • Omberamming
   • Historikk
  • Miniturneringer
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
    • Påmelding
    • Informasjon/regler
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Styret MNBR
    • Protokoller og møtedokumenter
   • Klubboversikt
   • Dommere
   • Idrettshaller
    • Halltilgjengelighet, Trondheim kommune
   • Lisens
   • Prioriteringer: Topp vs. bredde
   • Historie
   • Linker
   • Lover og regelverk
    • Flyttereglement
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Kontakt oss
  • Minirunder
   • Minirunder sesongen 2020/21
   • Kampoppsett minirunde
   • Søke om å arrangere minirunder
   • Foreldrevett
  • Aktivitetstilbud
   • SUPER-INNEBANDY
   • El-innebandy
   • Minirunde
   • Mini League
    • Kampoppsett ML
   • Weekend League
    • Kampoppsett WL
   • Ordinært seriespill
    • Sluttspill senior
   • Løkkebandy
    • Kampoppsett 2019/20 – DEL 1
    • Trondheim IBK
   • Sunday League
    • Kampoppsett SL
   • Trønderserien
    • Kampoppsett 2019/20
   • Møre og Romsdal
   • Bandy
   • Landhockey
   • Camper
  • Kamper
   • Idrettens systemer
    • Veiledningsvideoer etc.
   • Statistikk 1993/94-2017/18
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitetsfremmende tiltak
   • SLU
   • Camper
   • Treningstips
  • Utdanning
   • Dommer
    • Dommerkurs i Midt-Norge
   • Trener
   • Andre kurs
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Idrettsystemene
   • Overganger
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
    • Dommerkvittering
  • Kamper
   • Tabeller
   • Kommende kamper
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Camper
   • Hva skjer?
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben