Spillereglementet oppdatert
Lukk
Spillereglementet for innebandy er nå oppdatert etter endringene gjort på seksjonsårsmøtet 10. juni 2018. Reglene trer i kraft fra 1. juli.

I tillegg er årsakskoder oppdatert. Vedlegg 4 til spillereglementet er dessuten fjernet som følge av endringer i regelen om hopp. Vi har også publisert dokumentet med alle endringer gjort som følge av vedtak i IFF.

Som vanlig oppfordrer vi webmastere rundt i landet, som ønsker reglene på sine sider, om å ikke klippe reglene inn, men lenke opp til reglementet på bandyforbundet.no.

 • Hele spillereglementet for innebandy
 • Regelendringene fra 1/7-18 uthevet (pdf)
 • Årsakskoder for utvisninger innebandy

  innfylling i årsaksfeltet i kampskjemaene

  Forseelser som fører til 2 minutter lagstraff
  Kode  Forseelse                Regel
  201   Slag                  605.1
  202   Låsing av kølle             605.1
  203   Løfting av kølle            605.1
  204   Ulovlig spark              605.1
  205   Høyt spark               605.3
  206   Spill med høy kølle           605.3,4
  207   Ulovlig dytt (mot vant eller målbur)  605.5
  208   Hardt spill               605.6
  209   Holding                 605.2
  210   Obstruksjon               605.11
  211   Feil avstand              605.12,13
  212   Liggende spill             605.14
  213   Spill med hånd             605.15
  215   Feil bytte               605.16
  216   For mange spillere på banen       605.17
  217   Gjentatte forseelser          605.19
  218   Forsinkelse av spillet         605.20,21
  219   Protest                 605.22,23
  220   Feil inntreden på banen         605.18
  221   Feil utstyr               605.9,24,25,26
  222   Måling av kølle             605.7
  224   Spill uten kølle            605.8
  225   Unnlate å ta med (ødelagt) kølle(deler) 605.10
  
  
  Forseelser som fører til 5 minutter lagstraff
  Kode  Forseelse                Regel
  501   Voldsomme slag             607.1
  502   Farlig spill              607.1
  503   Hekting                 607.2
  504   Hardt spill               607.3,4,5
  
  
  Forseelser som fører til 2 minutter lagstraff
  og 10 minutter personlig straff
  Kode  Forseelse                Regel
  101   Usportslig opptreden          610.1
  
  
  Forseelser som fører til kampstraff
  Kode  Forseelse                Regel
  301   Kampstraff 1              613. 1-6
  302   Kampstraff 2              615. 1-6
  303   Kampstraff 3              617. 1-3

 • Vedlegg 1: Tillempede spilleregler for klasser under lillegutt/-jente

  Spilleregler for innebandy skal følges. Tillempinger kan gjøres som følger:

  101 Banestørrelse
  Banestørrelsen kan være mindre enn angitt i spillereglene, minimum 20 x 10 meter.
  Banen skal ha det samme forholdet mellom lengde og bredde som angitt i spillereglene, dvs. forholdstallet skal ligge mellom 2,44 og 1,64.

  102 Oppmerking
  2) Midtlinje bør være merket, men kan også være tenkt.
  Midtpunkt skal derimot være merket.
  3) Det bør merkes av to målområder.
  Hvis målområder merkes opp skal de ha samme dimensjoner som angitt i spillereglene, men avstand til kortsiden minskes proporsjonalt med banestørrelsen
  6) Det bør merkes duellpunkter, men de kan også være tenkt.

  104 Innbyttesoner og lagbenker
  1) Innbyttesonene bør være merket. Det bør være lagbenker bak innbyttesonene, men dette er ikke påkrevd.
  Hvis innbyttesoner merkes bør lengden tilpasses den forholdsmessige reduksjonen av banestørrelsen. Hvis lagbenker benyttes, skal de ha plass til det antall innbyttere som lagene maksimalt kan benytte i kampen.

  105 Sekretariat og utvisningsbenker
  1) Sekretariat og utvisningsbenker bør plasseres på motsatt side av banens innbyttesoner ved midtlinjen. Det bør være utvisningsbenker.

  201 Spilletid
  1) Ordinær spilletid skal følge de til enhver tid angitte restriksjoner i kampreglementet. Pausetiden kan gjøres kortere eller lengre enn 10 min.
  Hvis en baneside ansees å være bedre enn den andre og det spilles bare en omgang, skal lagene bytte side midtveis i kampen.
  2) Spilletiden kan være effektiv eller ineffektiv.

  301 Spillere
  1) Dersom det spilles med redusert antall spillere på banen, skal maksimalt antall spillere reduseres tilsvarende.
  Hvis det er fem spillere på banen under kampen kan maksimalt 16 spillere føres opp på kampskjema, hvis det er fire spillere på banen kan maksimalt 13 spillere føres opp.
  2) Det kan spesifiseres at henholdsvis maksimum fem eller fire spillere fra hvert lag, inkludert maksimalt én målvakt, får være på banen samtidig for å kompensere for redusert banestørrelse.
  Ved spill med redusert antall spillere må lagene ha maksimalt hhv fire og tre tilgjengelige spillere på banen.

  306 Dommere
  1) En kamp skal ledes og kontrolleres av en eller to autoriserte dommer(e).

  De tillempinger som gjøres etter disse bestemmelsene skal være gjort kjent for lagene senest ved seriens eller turneringens begynnelse. Tillempinger som går på banestørrelse og antall spillere på banen skal være meddelt ved innbydelsen.

 • Vedlegg 2: Tolkninger av tilbakespillregel (507)

  507 FORSEELSER SOM FØRER TIL FRISLAG
  18) Når en målvakt mottar en pasning, eller tar ballen, fra en utespiller på det samme laget. (924)
  Dette skal bare betraktes som en forseelse dersom pasningen, etter dommernes mening, er med vilje.
  Dette inkluderer tilfeller der målvakten berører ballen med hender eller armer, dette gjelder også hvis målvakten først har berørt eller stoppet ballen med enhver annen del av kroppen.
  En målvakt får motta en pasning fra en spiller på det samme laget, dersom målvakten har forlatt målområdet fullstendig når han mottar pasningen, og dermed er å regne som en utespiller. Dersom målvakten forlater målområdet sitt fullstendig, stopper ballen, returnerer til målområdet og tar opp ballen, skal dette ikke regnes som pasning til målvakten.

  (Regelen gjelder både nasjonalt og internasjonalt for alle klasser og divisjoner.)

  Tolkninger:
  1. Ballen spilles via vantet fra egen spiller.
  Tolkning: Dette er tilbakespill.

  2. Spiller løper foran sitt eget mål og målvakten stikker ut hånden og tar ballen fra utespilleren.
  Tolkning: Intensjonen er åpenbart ikke å spille ballen til målvakten, men målvaktens opptreden gjør at regelens grunntanke motvirkes dvs. detta er tilbakespill.

  3. Spillere fra forskjellige lag kjemper om ballen i målområdet – målvakten tar ballen.
  Tolkning: Målvakten må få beskytte sitt mål dvs. dette er ikke tilbakespill.

  4. Spillere fra forskjellige lag kjemper om ballen i målområdet og forsvarende spiller kan anses å være ballførende – målvakt tar ballen.
  Tolkning: Det avhenger av hvor soleklart det er at spilleren har kontroll dvs. dette må være en bedømning fra situasjon til situasjon.

  5. Spiller passer ballen foran mål til annen spiller – målvakten hopper fram og tar ballen.
  Tolkning: Intensjonen er åpenbart ikke å spille ballen til målvakten, men målvaktens opptreden gjør at regelens grunntanke motvirkes dvs. detta er tilbakespill.

  6. Motstanderen slår et diagonalpass foran mål og en forsvarer bryter/berører ballen slik at den endrer retning og går til målvakten.
  Tolkning: Intensjonen er ikke å spille ballen med hensikt til egen målvakt, dvs. dette er ikke tilbakespill.

  7. Målvakten tar imot ballen med kroppen og legger seg så ned på den og sperrer den og gjør ballen ikke spillbar.
  Tolkning: Målvakten kan sperre ballen i 3 sekunder, blås deretter av og gi frislag.

  8. Høy ball kommer og forsvareren bryster ballen ned till målvakten.
  Tolkning: Dette er tilbakespill, da regelen ikke spesifikt sier at ballen må spilles med kølla.

  9. Utespiller etterlater ballen i nærheten av målområdet og løper og bytter. Målvakten tar ballen, selv om det ikke er noen medspiller i nærheten.
  Tolkning: Intensjonen er åpenbart ikke å spille ballen til målvakten, men målvaktens opptreden gjør at regelens grunntanke motvirkes dvs. dette er tilbakespill.

  10. En duell går direkte til en målvakt.
  Tolkning: Intensjonen er ikke å spille ballen med hensikt til egen målvakt, dvs. dette er ikke tilbakespill.

  11. En utspiller spiller ballen med hensikt til målvakten, som reiser seg opp og mens han er innenfor målområdet, sparker ballen ut på banen igjen.
  Tolkning: Målvakten har lov til å sparke ut en pasning fra medspiller, dvs. at dette ikke er tilbakespill.

 • Vedlegg 3: Tolkning av "Spiller som kaster kølla" (610)

  610 FORSEELSER SOM FØRER TIL 2 MINUTTER. LAGSTRAFF OG 10 MINUTTER. PERSONLIG UTVISNING
  1) Når en spiller eller et medlem av lagledelsen er skyldig i usportslig opptreden (925).
  Usportslig opptreden inkluderer: Med tale eller gester, oppføre seg på en fornærmende og urettferdig måte mot dommerne, spillere, lagledelse, arrangører eller tilskuere eller prøve å lure dommerne ved å filme eller overdramatisere en spillsituasjon.
  Likeledes er inkludert å med vilje sparke, flytte på eller slå med kølla mot vantet eller målburet eller å kaste kølla eller hvilket som helst annet utstyr, også under spilleavbrudd, eller i innbyttesonen.

  Tolkning:
  Problemet er at det ikke står noen nærmere konkretisering av hvor grensen går mellom å gi 2+10 min og å ikke gi noen straff i det hele tatt. I hvilken grad skal kølla kastes i affekt/ ukontrollert for at man skal kunne gi utvisning?

  Ved kasting av kølla som medfører fare for andre, kaste på/mot motspiller eller voldsom handling er det snakk om 5 min utvisning.

  Regelen hører til under «usportslig opptreden». Det betyr at handlingen må være utført på en usportslig måte, og det er hva som er kjernen og intensjonen med regelen. Det er ikke ønskelig å komme med noen konkrete eksempler på hva som er usportslig siden det er helt avhengig av situasjonen man er oppe i, slik som for eksempel hvordan atmosfæren mellom lagene i kampen er. Helst bør dommeren nøye seg med å advare spilleren, særlig hvis kastingen av kølla kun anses som «upassende», det vil si at det ikke er til fare for noen eller er gjort for å provosere. Er handlingen «upassende», for eksempel på en måte som vi ikke ønsker å fremstå for tilskuere og media eller ikke er etter innebandyens «ånd» gis det advarsel. Hvis handlingen er usportslig gis det 2+10 min, og dette er helt opp til dommerne å vurdere i hvert enkelt tilfelle.

 • Vedlegg 5: Straffeslag ved uavgjorte kamper i elite menn/kvinner og 1. div. øst menn:

  Kamper som ender uavgjort etter ordinær spilletid i Eliteserien for kvinner og menn, samt 1.div øst for menn, skal avgjøres ved straffeslagskonkurranse etter reglene i spillereglementet. Vinneren av straffeslagskonkurransen får totalt 2 poeng, taperen får totalt 1 poeng.

  Lagene skal utføre fem straffeslag hver. Hvis resultatet fremdeles er uavgjort, skal de samme spillerne utføre et straffeslag hver inntil kampen er avgjort (se regel 204 i spillereglementet).

Forbundet
 • Om forbundet
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
  • Varsling
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2020/2021
  • Overganger
  • Lisens
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
  • NM
   • NM InnebandyLIVE
   • NM menn
   • NM kvinner
   • NM aldersbestemt
  • E-cup
  • Statistikk
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
   • NM
   • Elitekval menn
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
  • Dommerutviklingsprogram
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
Bandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Lagavgifter
  • Lisens
  • Overganger
  • Dommere
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Spiller- og lagstatistikk
  • NM-sluttspill
   • Statistikk – NM
  • Turneringer/cuper
   • Søknad om cup/turnering
   • Retningslinjer for cuper og turneringer
  • World Cup
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • VM Bandy Damer 2020
  • Universiaden
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Skjemaer
Landhockey
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Treningstid
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Treningstid
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Protokoller og referater
   • Årshjul ( foreløpig )
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Idrettssystemer
   • Hederstegn
   • Om regionen
  • Kamper
   • Aktivitetstilbud
   • Instrukser og retningslinjer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Informasjon til lagene
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommerkurs
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  • Bandykidz
   • Generell informasjon
  • Spillerutvikling
   • Generell informasjon
   • SPU G15
   • SPU G14
   • SPU G13
   • SPU J15-16
   • SPU J13-14
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Møter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 7. november i Borgehallen
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Nybegynnerkurs
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Om oss
   • Finn din klubb
   • Regelverk
    • Vedtekter Innlandet Bandyregion
    • Spillereglement Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og Lisens
   • Dommer
   • Dispensasjoner
   • Idrettssystemene
   • Etiske retningslinjer
  • Kamper
   • Terminliste/resultat 20/21
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Kampskjema
   • Søknadsskjema omberamming
   • Arkiv: Tidligere sesonger
  • Rundespill
   • Aktivitetstilbud
   • Aldersinndeling/Dispensasjoner
   • Arrangørinstruks
   • G15 Sesongen 2020/2021
  • Aktivitet
   • RM 2020
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Podcast
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Korona
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Utmerkelser
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Dommer
    • Dommerinfo
    • Dommerliste
    • Dommertøy
    • Dommerkvittering
   • Dispensasjoner
    • Dispensasjoner Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Dispensasjoner Agder
   • Lisens
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Omberammingsreglement
   • Idrettsystemene
   • Overganger
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • NM aldersbestemt
   • Omberammingsreglement
   • Serieinformasjon
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Spilleregler
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • Skoleturneringer
    • Skoleturnering Rogaland Sør
    • Skoleturnering Rogaland Nord
    • Skoleturnering Agder
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
   • Treningstips
    • Innebandy DVDen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • LTP 2018-2025
   • Handlingsplan
    • Organisasjon og ledelse
    • Dommere
    • Trenere
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Omberamming
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Lisens
   • Dommer
   • Idrettssystemene
   • Regelverk
    • Lokale bestemmelser
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Omberamming
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Venneliga
   • Omberamming
   • Historikk
  • Miniturneringer
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
    • Påmelding
    • Informasjon/regler
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Styret MNBR
    • Protokoller og møtedokumenter
   • Klubboversikt
   • Dommere
   • Idrettshaller
    • Halltilgjengelighet, Trondheim kommune
   • Lisens
   • Prioriteringer: Topp vs. bredde
   • Historie
   • Linker
   • Lover og regelverk
    • Flyttereglement
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Kontakt oss
  • Minirunder
   • Minirunder 2021/22, Trøndelag
   • Kampoppsett minirunde
   • Søke om å arrangere minirunder
   • Foreldrevett
  • Aktivitetstilbud
   • SUPER-INNEBANDY
   • El-innebandy
   • Minirunde
   • Mini League
    • Kampoppsett ML
   • Weekend League
    • Kampoppsett WL
   • Ordinært seriespill
    • Sluttspill senior
   • Løkkebandy
    • Kampoppsett 2019/20 – DEL 1
    • Trondheim IBK
   • Sunday League
    • Kampoppsett SL
   • Trønderserien
    • Kampoppsett 2019/20
   • Møre og Romsdal
   • Bandy
   • Landhockey
   • Camper
  • Kamper
   • Idrettens systemer
    • Veiledningsvideoer etc.
   • Statistikk 1993/94-2017/18
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitetsfremmende tiltak
   • SLU
   • Camper
   • Treningstips
  • Utdanning
   • Dommer
    • Dommerkurs i Midt-Norge
   • Trener
   • Andre kurs
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Idrettsystemene
   • Overganger
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
    • Dommerkvittering
  • Kamper
   • Tabeller
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Camper
   • Hva skjer?
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben