1 575 000 kr til økt rekruttering i NBF
Lukk
Sparebankstiftelsen DNB har etter søknad tildelt Norges Bandyforbund 1 575 000 kroner for å gjennomføre 105 nybegynnerkurs innen forbundets idretter de neste 3 årene.

Nybegynnerkursene skal gjennomføres de kommende tre år i fylkene Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, i tillegg til Ringsaker kommune i Hedmark.

Dette er en fantastisk tildeling, en unik mulighet til gjennomføring av nybegynnerkurs i klubbene. Forbundets søknad ble valgt ut blant 2050 søkere. Grunnen til den geografiske avgrensningen ligger i Sparebakstiftelsens egne statutter om å støtte lokale tiltak på Østlandet. Andre stiftelser dekker andre deler av landet. Og forbund og kretser søker også der om midler til lokal aktivitet. (Erik Hansen, President NBF)

Gjennomføringen av prosjektet skal styres av utviklingskonsulentene som er godt kjent med verktøyet nybegynnerkurs, og med kravet til rapportering som ligger i selve tildelingen. Utviklingskonsulentene vil kartlegge behovene og mulighetene sammen med kretser/regioner og forbundet sentralt. 105 nybegynnerkurs skal gjennomføres over tre år. 21 av nybegynnerkursene skal være rettet mot barn og unge med spesielle behov.

Prosjektet skal gjennomføres for å øke rekrutteringen i lokale klubber av både foreldre og barn, hvilket er helt i tråd med Norges Bandyforbunds hovedmål om økt medlemsvekst. I utgangspunktet er det nybegynnerkurs i innebandy, men det åpnes opp også for gjennomføring i alle tre idrettene. Det er viktig at kontakten mellom klubber og utviklingskonsulentene blir god og at nybegynnerkursene gjennomføres i et nært og åpent samarbeid. Det må være klare målsettinger med kursene, slik at dette blir et varig løft for alle tre idrettene med økt aktivitet og større bredde i de lokale tilbudene.

Informasjon om de enkelte nybegynnerkursene vil bli fulgt opp. Resultater og erfaringer vil bli delt. Utviklingsavdelingen vil snarest mulig komme i gang med oppstart. Dette blir det spennende å følge opp.

Ønsker din klubb å gjennomføre nybegynnerkurs, kontakt din lokale utviklingskonsulent:

 

 • Ansatte Utviklingsavdelingen
  • Leder utviklingsavdelingen
   TEL: +47 450 35 235
   E-POST: eivind.tysdal@bandyforbundet.no
  • Trenerutviklingsansvarlig
   TEL: +47 930 09 040
   E-POST: marcus.nilsson@bandyforbundet.no
  • Administrativ fagkonsulent
   TEL: +47 992 66 790
   E-POST: jostein.sjaatil@bandyforbundet.no
  • Prosjektleder "Idrett for alle"
   TEL: +47 928 44 111
   E-POST: annkatrin.eriksson@bandyforbundet.no
  • Utviklingskonsulent Oslo og Akershus
   TEL: +47 92 28 36 65
   E-POST: andreas.hildremyr@bandyforbundet.no
  • Utviklingskonsulent Oslo og Akershus
   TEL: +47 410 77 979
   E-POST: andre.hagen@nif.idrett.no
  • Utviklingskonsulent SørØst
   TEL: +47 480 42 096
   E-POST: nina.andreassen@nbfutvikling.no
  • Utviklingskonsulent Innlandet
   TEL: +47 930 66 579
   E-POST: magnus.skulstad@nbfutvikling.no
  • Utviklingskonsulent SørVest
   TEL: +47 907 51 296
   E-POST: andre.kopperud@nbfutvikling.no
  • Utviklingskonsulent
   TEL: +47 908 91 376
   E-POST: jorn.hansen@nbfutvikling.no
  • Utviklingskonsulent Midt-Norge
   TEL: +47 940 08 626
   E-POST: martin@mnbr.no
  • Utviklingskonsulent Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane
   TEL: 90710376
   E-POST: tt@mnbr.no
  • Utviklingskonsulent/Daglig leder Nord-Norge
   TEL: +47 407 30 405
   E-POST: Pablo.Vargas@nif.idrett.no
  • Prosjektkoordinator Hordaland
   TEL: +47 90 23 64 18
   E-POST: torgeir.adland@nbfutvikling.no
  • Utviklingskonsulent Oslo og Akershus
   TEL: +47 416 05 561
   E-POST: khidash.kiyani@nbfutvikling.no
  • Utviklingskonsulent Buskerud
   TEL: 99495207
   E-POST: silje.johansen@nbfutvikling.no
 • Nybegynnerkurs

  5 ukers Nybegynnerkurs

  5 ukers nybegynnerkurs 1 time per uke. Gode pedagogiske opplegg som er utviklet av Norges Bandyforbund og gjennomprøvd i skoleverket og på Universitet og Høgskoler over flere år, vil ligge til grunn for kurset. Innholdet har fokus på mestring og deltagelse, gjennom lekpreget aktivitet der deltagerne skal føle mestring og utvikling ut fra sitt nivå. Øvelsene er hentet fra boka ”Innebandy (2008)”.

  5 ukers nybegynnerkurs i Innebandy– med deltakelse på en minirunde.

  Bakgrunn:

  Minirunder, som er innebandyturneringer for spillere fra 6-12 år, er innebandyens beste rekrutteringsarena både for spillere og foreldre. Gjennom nybegynnerkurset ønsker vi at enda flere lag skal delta på minirundene. Derfor tilbyr vi dette oppstartstilbudet. Minirundene har blitt så bra at når vi først har fått inn både foreldre og barna på disse arrangementene er det stor sannsynlighet for at de ønsker å komme tilbake.

  Her er link til minirunde heftet.

  Opplæring av trener

  Trenerne som skal være med å holde de 5 ukene + minirunde eller ta over aktiviteten etter endt kurs, har mulighet for å bli med på et Velkommen til innebandykurs. For at deltakerne skal ha best mulig forutsetninger for mestring og glede er det viktig med kompetanse, både innenfor tilrettelegging av aktivitet og veiledning.

  Velkommen til innebandykurset tar for seg organisering og tilrettelegging av innebandyaktivitet. Setter fokus på at innebandy ikke er komplisert, det er enkelt å skape aktivitet og glede. Det kreves ingen forkunnskaper for å ta kurset.

  Husk at dette er et aktivitetskurs og at derfor alle må stille opp i treningstøy.

  Her er det også en link til et Velkommen til Innebandyhefte.

   

  Mål:

  Hovedmål:

  • Få med flere lag på minirundene i innebandy.

   

  Delmål:

  • Føle glede og mestring av fysisk aktivitet, gjennom nybegynnerkurs i innebandy.
  • Gi et mer allsidig idrettstilbud i idrettslaget.
  • Føre til økt fysisk aktivitet for deltagerne gjennom prosjektet.
  • Deltakelse i organisert idrett gjennom lokalt idrettslag, for de som er tilsluttet prosjektet.

  Medlemskap 

  Deltakelsen i minirunden kan f.eks koste 100,- pr deltaker og inkluderer medlemskap i lokal klubb. Kostnad for medlemskap i klubb varier fra klubb til klubb, men 100 kr er minimum sum. NBF anbefaler en lav medlemskontigent og heller differensiert treningsavgift ut fra tilbudet som gis til de ulike lagene. For å få opp et varig tilbud i lokal klubb kreves det interesse fra foreldre. Målet med nybegynnerkurset er at vi sammen med lokal klubb klarer å rekruttere foreldre som kan drive tilbudet videre og gjøre det varig.

  Utstyr

  Hver treningsgruppe kan få låne utstyr (20 innebandykøller, 2 stk keeperhjelmer og 30 baller) som skal returneres etter endt kurs (evt kjøpes av klubb).

   

  Finansiering (forslag til budsjett som kan brukes i evt søknader):

  • 1 nybegynnerkurs koster 18 000 kroner. Dette innebærer:
   • 2 instruktører 5 uker: 8000 kroner
   • Utstyr: 5000 kroner per gruppe.
   • Rekrutteringstiltak (skolebesøk, flyer o.l): 5 000 kroner
   • Totalt 18 000 kroner

   

  Klubbens forpliktelser:

  • Skaffe treningstid
  • Melde seg inn i NBF (om idrettslaget ikke er det fra før) slik at medlemmene kan delta på konkurranser i regi av NBF (minirunder).
  • Registrere deltagerne som medlemmer i innebandygruppa.
  • Støtte opp foreldre som ønsker å drive aktiviteten videre.

   

  NBF forpliktelser:

  • Skaffe instruktører i 5 uker pluss deltagelse på minirunde evt i samarbeid med lokal klubb.
  • Holde Velkommen til innebandy kurs for klubben (2-4 timer).
  • Skaffe utstyr til gjennomføring av nybegynnerkurs.

   

  Instruktørens/trenerens forpliktelser:

  • Holde 5 ukers innebandykurs.
  • Rekruttere foreldre som kan ta over aktiviteten etter 5 uker.
  • Ta med spillerne på en minirunde en helg.
  • Føre navneliste over deltakerne.
  • Sende en enkel mail til klubbleder og utviklingskonsulent om hvordan treningen gikk og hvor mange spillere som var på trening.

   

  Instruktør/treners honorar:

  • Eksempler på honorar for instruktører kan være:
   • Per trening: 250-500kr per trening gjennomført
   • Per deltager: 200 kr per deltaker på minirunden. Maks 4000,- minimum 1000,- pr instruktør.

Forbundet
 • Om forbundet
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2018/2019
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
  • NM
   • NM InnebandyLIVE
   • NM menn
   • NM kvinner
   • NM aldersbestemt
  • E-cup
  • Statistikk
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
   • NM
   • Elitekval menn
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Bandy
 • Praktisk info
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Overganger
  • Dommere
  • Klubbservice
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Spiller- og lagstatistikk
  • NM-sluttspill
   • Statistikk – NM
  • Turneringer/cuper
  • World Cup
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • Universiaden
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Landhockey
 • Praktisk info
  • Kontakt oss
  • Overganger
  • Årsplan 2016/2017
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemer
   • Skjema
   • Om regionen
  • Kamper
   • Kampskjema
   • Instrukser og retningslinjer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Hva er Minirunde
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Skjema
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • G17 og G15 kval
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Turneringer
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 9 februar
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Utvikling
   • Nybegynnerkurs
   • Skolebesøk
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
   • Praktisk info
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Om oss
   • Finn din klubb
   • Regelverk
    • Vedtekter Innlandet Bandyregion
    • Spillereglement Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
   • Dispensasjoner
   • Idrettssystemene
  • Kamper
   • Terminliste/resultat
   • Statistikk
   • Tabell G15 2018/2019
   • Kommende kamper
   • Kampskjema
  • Minirunder
   • Terminliste/oppsett
   • Aldersinndeling/Dispensasjoner
   • Påmelding
   • Arrangørinstruks
  • Aktivitetstilbud
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Dommer
    • Dommerliste
    • Dommertøy
    • Dommerkvittering
   • Dispensasjoner
    • Dispensasjoner Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Dispensasjoner Agder
   • Lisens
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Omberammingsreglement
   • Idrettsystemene
   • Overganger
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Stavanger Open
   • NM aldersbestemt
   • NM-veka
   • Omberammingsreglement
   • Serieinformasjon
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
   • Norway Summer Games
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • Skoleturneringer
    • Skoleturnering Rogaland Sør
    • Skoleturnering Rogaland Nord
    • Skoleturnering Agder
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
   • Treningstips
    • Innebandy DVDen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • Omberamming
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Lisens
   • Idrettssystemene
   • Regelverk
    • Lokale bestemmelser
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Omberamming
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Venneliga
   • Omberamming
   • Historikk
  • Miniturneringer
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
    • Påmelding
    • Informasjon/regler
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Styret MNBR
    • Protokoller og møtedokumenter
   • Klubboversikt
   • Dommere
   • Idrettshaller
    • Halltilgjengelighet, Trondheim kommune
   • Lisens
   • Prioriteringer: Topp vs. bredde
   • Historie
   • Linker
   • Lover og regelverk
    • Flyttereglement
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Kontakt oss
  • Minirunder
   • Minirunder sesongen 2018/19
   • Kampoppsett 2018/19
   • Søke om å arrangere minirunder
   • Foreldrevett
  • Aktivitetstilbud
   • SUPER-INNEBANDY
   • El-innebandy
   • Minirunde
   • Mini League
    • Kampoppsett ML
   • Weekend League
    • Kampoppsett WL
   • Ordinært seriespill
    • Sluttspill senior
   • Løkkebandy
    • Kampoppsett 2018/19 – DEL 1
    • Trondheim IBK
   • Sunday League
    • Kampoppsett SL
   • Trønderserien
    • Kampoppsett 2018/19
   • Møre og Romsdal
   • Bandy
   • Landhockey
   • Camper
  • Kamper
   • Idrettens systemer
    • Veiledningsvideoer etc.
   • Statistikk 1993/94-2017/18
  • Utvikling
   • Kontakt
   • SLU
   • Camper
   • Treningstips
  • Utdanning
   • Dommer
    • Dommerkurs i Midt-Norge
   • Trener
   • Andre kurs
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Idrettsystemene
   • Overganger
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
    • Dommerkvittering
  • Kamper
   • Statistikk
   • Kommende kamper
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
   • Hva skjer?
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben