Midt-Norge Bandyregion (MNBR) er en av Norges Bandyforbund (NBF) sine regioner. Regionen er underlagt forbundets overordnede målsetninger og vedtak, og opptrer som administrerende myndighet for forbundet i Trøndelag og Møre og Romsdal. Det diskuteres ofte hvorfor regionen prioriterer «det og det» og ikke gjør «sånn og sånn». MNBR sine prioriteringer er fastlagt i NBF sine målsetninger og i regionens egne styringsverktøy. Vedlagt presenterer vi bakgrunnen for våre prioriteringer.

En av idrettens største myter er toppidrettens viktighet for større utbredelse og vekst. Det argumenteres for at toppidrett og store mesterskap er viktig for å få rekruttert flere barn og unge til å starte med idrett. Gjennom mange tiår har denne påstanden blitt etablert som en sannhet innen idretten. De gangene påstanden har blitt utfordret av vitenskapen har det dog vist seg at påstanden ikke holder vann. Rasmus Storm (2011) ved Idrættens Analyseinstitut i København tilbakeviste påstanden ved å gå gjennom det som finnes av empiri omkring temaet i denne artikkelen. Vi registrerer dog at slik forskning er viet lite oppmerksomhet i den norske idrettsorganisasjonen, til tross for at også forskningsmiljøet ved Idrettshøyskolen anerkjenner at topp ikke skaper bredde.

Norges Bandyforbund sitt hovedmål er økt medlemsvekst. Det betyr at innen alle NBF sine idretter skal man etterstrebe aktivitetstilbud som fenger alle. Eliteserieaktivitet og landslagsvirksomhet utgjør bare noen få prosent av forbundets aktive, og må ses på som et konstant tall. Derimot viser en levekårsundersøkelse at over 200.000 nordmenn årlig spiller innebandy. Dette rimer ikke med innebandyens lisenstall – som ligger i overkant av 20.000 personer. Dermed kan det konstateres at innebandyen har et enormt potensial til medlemsvekst dersom man treffer med innretningen av tilpassede aktivitetstilbud – både til barn og voksne. Det er dette potensialet NBF daglig arbeider for å nå.

Norges Bandyforbund har selv erfart hvordan toppidretten kan gi en reduksjon i antall utøvere. Både etter å ha vært vertsland for VM i Bandy i 1993 og VM i innebandy i 2000 opplevde man dette. Med støtte fra forskning og erfaringer fra andre idretter og land, har man derfor valgt å innrette sine ressurser på en helt annen måte. Det kan fint argumenteres for at toppidretten har en egenverdi, men å argumentere for at toppidretten bidrar til økt rekruttering har Norges Bandyforbund for lengst gått bort i fra. Det stemmer rett og slett ikke med virkeligheten.

Vi mener idrett har en langt større verdi enn landslag, OL-medaljer og VM-gull. Først og fremst skal idretten være en arena hvor barn og unge blir invitert inn til fysisk aktivitet på en så lystbetont måte at man blir motivert til å være i aktivitet gjennom hele livet. Vi ønsker ikke at man i tidlig alder skal bli selektert bort eller plassert «på benken» fordi man ikke blir ansett til å være «god nok». Aktiviteten skal jo være gøy! Hvilken plass man havner på tabellen – eller om man vant eller tapte en kamp – er i det store og hele totalt uviktig. Det viktigste er at alle får være med, bli sett og derigjennom føle idrettsglede og mestring. Nettopp derfor har NBF for eksempel – i samråd med de fleste regionene – vedtatt å fjerne kretslag for ungdom. Ei heller ønsker vi landsdekkende serier for spillere under senioralder. Slike tilbud er gjerne både selekterende og økonomisk kostbare. Og; flere spillere gir det hvertfall ikke – snarere tvert om. Da legger vi heller ressursene i tilbud hvor alle kan delta – helt uavhengig av ambisjoner og ferdigheter (som ofte henger sammen med om man sent eller tidlig fysisk utviklet). 

 • Utvikling i Midt-Norge 2007-2017

  I Midt-Norge har man opplevd en formidabel vekst innen innebandyen de siste 10 årene. Dette kan forklares med bakgrunn i at flere anlegg i lokalmiljøene har blitt tilrettelagt for vår idrett, og at vi har arbeidet godt med nye aktivitetstilbud for barn og voksne. I tillegg har man bevisst prioritert å få flere miljøer utenfor Trondheim til å starte opp med innebandytilbud. Å få engasjert foreldrene som potensielle ressurspersoner for barne-innebandyen gjennom våre lavterskeltilbud har vært vellykket flere steder. At vi har en utviklingskonsulent som arbeider for å få flere nye aktive barn og unge til våre idretter er nok også til svært stor nytte for mange miljøer i oppstartsfasen av aktiviteten.

 • Utvikling i Østfold 2007-2017

  Østfold er fylket som innebandyen tidligst fikk skikkelig fotfeste i tidlig på 90-tallet i Norge. Det ble fort en del klubber og de som spilte ble veldig gode. Utover 2000-tallet og frem til dags dato har klubbene fra Østfold utmerket seg sterkt i NM både for senior og i aldersbestemte klasser. Man har nærmest «abonnert» på NM-gullene år ut og år inn. Dersom teorien om at «topp skaper bredde» stemte skulle dette resultert i en enorm vekst i antall klubber og spillere i fylket. Likevel er utviklingen en annen: 20 klubber er blitt til 14 i løpet av den siste tiårsperioden – og det har vært en nedgang i antall medlemmer. Dette til tross for at enkelte av klubbene i fylket tilhører den absolutte eliten i Norge. Der hvor Østfold hadde flere utøvere enn Midt-Norge for 10 år siden – har Midt-Norge i dag over dobbelt så mange medlemmer som Østfold. Og denne utviklingen har altså funnet sted med elitelag i Østfold – og ikke i vår region.

Det har også vært klubber med eliteserieaktivitet i innebandy fra Midt-Norge de siste 10 årene. Fellestrekkene her er at ingen av disse klubbene har hatt noen aktivitetsøkning etter eliteseriedeltakelsen. Det er med andre ord ingenting som tilsier at eliteaktivitet gir økt rekruttering – ei heller i Midt-Norge. Snarere ser man at det er helt andre elementer som gir vekst.

Så vil det kanskje hos enkelte være en oppfatning at det er ikke lov å bli god i innebandy. Det er selvfølgelig helt feil. Spillere som ønsker å bli utøvere på et høyt nivå vil selvfølgelig få mulighet til dette. Det viser seg at for å nå landslagsnivå må man ha en veldig sterk indre drivkraft – denne drivkraften vil medføre at spillere som ønsker å nå et elitenivå vil iverksette de tiltak som trengs for å nå sine mål helt uavhengig av hvordan tilbudet i egen klubb og egen region er på ungdomssiden generelt. NBF kan ikke forsvare å utforme sitt aktivitetstilbud for barn og unge etter den prosenten som gjerne vil bli best – og den promillen som til slutt viser seg å bli det. NBF og regionene må tilrettelegge for alle – husk at det dermed også inkluderer de 99 % som ikke ender på landslagene. Det er kun gjennom en slik prioritering at vi sammen vil nå målet om økt aktivitetsvekst, og at alle som ønsker å spille innebandy faktisk skal ha et tilbud om å gjøre det i sitt nærmiljø.

I Midt-Norge er det fortsatt mange kommuner som ikke har et innebandytilbud. Å få etablert innebandyklubber i alle kommunene i Midt-Norge er en naturlig, langsiktig målsetning for oss. Det er langt viktigere for innebandyens utvikling i Midt-Norge enn å ha lag i eliteserien.

Forbundet
 • Om forbundet
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
  • Varsling
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2020/2021
  • Overganger
  • Lisens
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
  • NM
   • NM InnebandyLIVE
   • NM menn
   • NM kvinner
   • NM aldersbestemt
  • E-cup
  • Statistikk
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
   • NM
   • Elitekval menn
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
  • Dommerutviklingsprogram
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
Bandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Lagavgifter
  • Lisens
  • Overganger
  • Dommere
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Spiller- og lagstatistikk
  • NM-sluttspill
   • Statistikk – NM
  • Turneringer/cuper
   • Søknad om cup/turnering
   • Retningslinjer for cuper og turneringer
  • World Cup
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • VM Bandy Damer 2020
  • Universiaden
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Skjemaer
Landhockey
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Treningstid
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Treningstid
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Årshjul ( foreløpig )
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Idrettssystemer
   • Hederstegn
   • Om regionen
  • Kamper
   • Aktivitetstilbud
   • Instrukser og retningslinjer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Informasjon til lagene
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommerkurs
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  • Bandykidz
   • Generell informasjon
  • Spillerutvikling
   • Generell informasjon
   • SPU G15
   • SPU G14
   • SPU G13
   • SPU J15-16
   • SPU J13-14
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Møter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 7. november i Borgehallen
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Nybegynnerkurs
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Om oss
   • Finn din klubb
   • Regelverk
    • Vedtekter Innlandet Bandyregion
    • Spillereglement Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og Lisens
   • Dommer
   • Dispensasjoner
   • Idrettssystemene
   • Etiske retningslinjer
  • Kamper
   • Terminliste/resultat 20/21
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Kampskjema
   • Søknadsskjema omberamming
   • Arkiv: Tidligere sesonger
  • Rundespill
   • Aktivitetstilbud
   • Aldersinndeling/Dispensasjoner
   • Arrangørinstruks
   • G15 Sesongen 2020/2021
   • Terminliste/oppsett
  • Aktivitet
   • RM 2020
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Podcast
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Korona
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Utmerkelser
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Dommer
    • Dommerinfo
    • Dommerliste
    • Dommertøy
    • Dommerkvittering
   • Dispensasjoner
    • Dispensasjoner Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Dispensasjoner Agder
   • Lisens
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Omberammingsreglement
   • Idrettsystemene
   • Overganger
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • NM aldersbestemt
   • Omberammingsreglement
   • Serieinformasjon
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Spilleregler
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • Skoleturneringer
    • Skoleturnering Rogaland Sør
    • Skoleturnering Rogaland Nord
    • Skoleturnering Agder
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
   • Treningstips
    • Innebandy DVDen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • LTP 2018-2025
   • Handlingsplan
    • Organisasjon og ledelse
    • Dommere
    • Trenere
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Omberamming
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Lisens
   • Dommer
   • Idrettssystemene
   • Regelverk
    • Lokale bestemmelser
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Omberamming
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Venneliga
   • Omberamming
   • Historikk
  • Miniturneringer
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
    • Påmelding
    • Informasjon/regler
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Styret MNBR
    • Protokoller og møtedokumenter
   • Klubboversikt
   • Dommere
   • Idrettshaller
    • Halltilgjengelighet, Trondheim kommune
   • Lisens
   • Prioriteringer: Topp vs. bredde
   • Historie
   • Linker
   • Lover og regelverk
    • Flyttereglement
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Kontakt oss
  • Minirunder
   • Minirunder sesongen 2020/21
   • Kampoppsett minirunde
   • Søke om å arrangere minirunder
   • Foreldrevett
  • Aktivitetstilbud
   • SUPER-INNEBANDY
   • El-innebandy
   • Minirunde
   • Mini League
    • Kampoppsett ML
   • Weekend League
    • Kampoppsett WL
   • Ordinært seriespill
    • Sluttspill senior
   • Løkkebandy
    • Kampoppsett 2019/20 – DEL 1
    • Trondheim IBK
   • Sunday League
    • Kampoppsett SL
   • Trønderserien
    • Kampoppsett 2019/20
   • Møre og Romsdal
   • Bandy
   • Landhockey
   • Camper
  • Kamper
   • Idrettens systemer
    • Veiledningsvideoer etc.
   • Statistikk 1993/94-2017/18
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitetsfremmende tiltak
   • SLU
   • Camper
   • Treningstips
  • Utdanning
   • Dommer
    • Dommerkurs i Midt-Norge
   • Trener
   • Andre kurs
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Idrettsystemene
   • Overganger
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
    • Dommerkvittering
  • Kamper
   • Tabeller
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Camper
   • Hva skjer?
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben