Lokale bestemmelser

 • Lokale bestemmelser - Nye klubber

  • Alle klubber som deltar i seriespill for første gang gis for hele første sesong fritak for regelen om at man må stille med dommere for å delta i serien. Første påfølgende sesong kan man også søke dommerkomiteen om en tilsvarende dispensasjon. Denne søknaden sendes leder i dommerkomiteen før den aktuelle sesongen, senest 20. august.
  • Alle klubber som deltar i seriespill for første gang, betaler ingen serieavgift for første sesong. Kretskontingenten betales som normalt.

 • Lokale bestemmelser - Seriepåmelding

  • Frist for seriepåmelding er 1. august. Dette gjelder nye lag i seriespill. Eksisterende lag er automatisk påmeldt til neste års serie dersom de ikke søker om å trekke seg innen 1. mai. 
  • Når alle lag er påmeldt og serieoppsettet er kommet ut, skal dette sendes ut til alle klubbledere. Klubbene har da mulighet til å gi beskjed dersom de ser at det er enkelte kamper de vil ha problemer med å stille lag til. Administrasjonen setter opp tidsfrister for sperredatoer og ønske om endringer. Alle endringer skal gjøres i samråd med motstanderlag og forslag til ny kampdato skal foreligge.
  • Sperredatoer skal sendes uoppfordret til administrasjonen senest 1. august.

 • Lokale bestemmelser - Spilleregler

  • I seriekamper administrert av Hordaland Bandykrets skal det være fem minutters pause mellom hver periode.
  • En klubb kan ikke benytte flere enn 3 utenlandske statsborgere på samme lag i den enkelte kamp i seniorseriene i Hordaland. Det er ikke et krav at dette er de samme 3 spillerne i alle kampene. Ubegrenset antall utenlandske statsborgere som har spilt 3 sesonger eller mer i Norge kan spille på laget.
  • kun 1 av de 3 øverste på poengstatistikken til laget forrige sesong kan benyttes som kvotespillere på lavere rangert lag i henhold til kampreglement.

 • Lokale bestemmelser - Kampreglement

   

  • Kun lag som kommer på 1., 2. eller 3. plass i 2. divisjon kan representere Hordaland i de regionale 1. divisjonene.

 • Lokale bestemmelser - Approberingsreglement

  Turneringer som arrangeres av klubber i Hordaland Bandykrets, skal søke om approbering til kretsstyret. Approbertte turneringer blir annonsert via kretsens nettsider og Facebook. Klubber i Hordaland Bandykrets har ikke anledning til å gjennomføre turneringer som ikke er approberte.

 • Lokale bestemmelser - Dommer

  Klubbens plikt til å utdanne dommere

  Alle klubber som deltar i seriespill må delta med minimum to dommere. For hvert lag de deltar med utover det første må de også ha en ekstra dommer. Hver klubb kan maks pålegges å ha fem dommere. Klubber som ikke stiller med riktig andel dommere blir bøtelagt.

  Dommerkriterier

  Øverste kretsserie herrer og damer:

  • Godkjent Dommer Grunnkurs 1 & 2.
  • Oppmøte ratio over 50% (satt opp til å dømme vs faktisk antall kamper dømt).
  • Må stille på dommersamling i begynnelsen av sesongen.
  • Har oppnådd høy kompetanserate som fastsettes av dommerkomiteen basert på rapporter fra observasjoner og veiledning.
  • Dommer må ha vært spiller i minst 2 sesonger for å kunne være registrert på klubbens dommerkvote.

  Øvrige kretsserier:

  • Godkjent Dommer Grunnkurs 1.
  • Dommer må ha vært spiller i minst 2 sesonger for å kunne være registrert på klubbens kvote.

  1. divisjon SørVest kvinner:

  Dommerkomitéen gjør en kvalitativ vurdering ved dommeroppsett.

   

  Dommerkomiteen kan gi dispensasjon.

  Godkjenning av dommer Grunnkurs 1

  • For å få godkjent Dommer Grunnkurs 1 må man dømme minimum 1 minirunde m/veiledning innen utgangen av kalenderåret, samme år som man tar kurset.

  Dommerkomiteen kan gi dispensasjon.

  Dommerlisens

  For å beholde dommerlisensen kreves det at en dommer må ha dømt minst 5 kamper i løpet av sesongen. Dommerkomiteen kan gi dispensasjon.

  Dommere som ikke møter til kamp

  Dersom en dommer ikke møter til kamp, og en annen dommer overtar på kort varsel, skal denne motta dobbel betaling for kampen. Den ekstra betalingen skal gjøres av kretsen i etterkant, etter at dommeren som dømte kampen på e-post har rapportert manglende oppmøte og årsaken til dette til leder av dommerkomitéen. (Kontaktinfo finnes på kretsens nettsider).

  Dersom en dommer dømmer en kamp alene skal denne motta dobbel betaling for kampen. Den ekstra betalingen skal gjøres av kretsen i etterkant, etter at dommeren som dømte kampen på e- post har rapportert manglende oppmøte og årsaken til dette til leder av dommerkomitéen. (Kontaktinfo finnes på kretsens nettsider).

  Dommere, oppmøte og utrustning

  Dommere skal stille til kamp i godkjent utstyr og møte opp 30 minutter før kampstart; ellers skal det gis beskjed til hjemmelag, serieansvarlig og til dommeransvarlig i HBK umiddelbart dersom dette viser seg umulig.

  Dommerbetaling

  Dommere skal ha betalt før kampstart. En dommer kan nekte å sette i gang en kamp hvis betalingen uteblir. Lag som melder forfall til kamp senere enn 48 timer før kampstart er pliktig til å betale dommerne. Et lag som melder forfall skal betale dommerne selv, og må straks varsle dommere og krets. Hvis dette ikke gjøres betaler kretsen dommerne og fakturerer gjeldende klubb for gitt beløp pluss et administrasjonsgebyr.

   

  Kompensasjon for dommere til omberammede kamper i ukedager

  • dommergodtgjørelsen blir 200 kr høyere pr dommer
  • laget som begjærer omberamming, må dekke kompensasjonen
  • dette gjelder kun kamper som blir gjennomført, eller blir avlyst senere enn to timer før kampstart

  Reisefordeling dommere

  Dommere skal få kjøregodtgjørelse og må fylle ut skjema på hjemmesiden til HBK. Skjemaet skal sendes inn til serieansvarlig for utbetaling etter sesongslutt, men innen 1. mai.

   Alle klubber betaler inn en avgift som skal dekke kjøregodtgjørelse for dommere. Et eventuelt overskudd vil dekke utgifter til dommerutvikling. Alle dommere kommer i utgangspunktet inn under denne ordingen.

  Unntatt fra ordningen er likevel dommere som har stått på kampskjema som spiller eller lagleder, på en av de to foregående eller påfølgende kampene i samme hall samme dag. Dersom det oppstår hull i oppsettet pga en avlyst eller utsatt kamp, teller dette i dette tilfellet som én kamp, gitt at det hadde vært tid å gjennomføre en seriekamp i denne tiden.

 • Omberammingsreglement

  • Omberammingsfristen er satt til 14 dager før kampen er satt opp.
  • Kan et lag dokumentere sykdom ved legeerklæring på flere enn 50% av spillerne som har spilt 50% eller mer av kampene, gir dette også rett til omberamming. Lag som begjærer omberamming på grunn av sykdom er fritatt for tidsfrister i forbindelse med omberamming så sant alle andre kriterier er oppfylt og alt gjøres så raskt som mulig.
  • Er spillere tilknyttet et lag involvert i dommer- og trenerkurs, minirunder eller andre arrangementer i regi av NBF/Hordaland Bandykrets, gir dette rett til utsettelse av kamper. Dette må informeres om innen 2 uker før kampstart til kretsstyret/administrerende myndighet.
  • Omberammingsavgiften for seniorlag er kr 500 for kamper omberammet innen 2 måneder før oppsatt kampdato. For kamper omberammet senere enn dette er avgiften kr 1500.
  • For kamper som blir omberammet til treningstider i ukedager, vil laget som omberammer kampen måtte betale 200 kr ekstra pr dommer.
  • Ytterlige kostnader knyttet til halleie eller hallbetjening vil bli belastet laget som omberammer kampen.

  Alle omberamminger skal fylles ut på linken under:

Forbundet
 • Om forbundet
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
  • Varsling
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2020/2021
  • Overganger
  • Lisens
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
  • NM
   • NM InnebandyLIVE
   • NM menn
   • NM kvinner
   • NM aldersbestemt
  • E-cup
  • Statistikk
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
   • NM
   • Elitekval menn
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
  • Dommerutviklingsprogram
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
Bandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Lagavgifter
  • Lisens
  • Overganger
  • Dommere
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Spiller- og lagstatistikk
  • NM-sluttspill
   • Statistikk – NM
  • Turneringer/cuper
   • Søknad om cup/turnering
   • Retningslinjer for cuper og turneringer
  • World Cup
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • VM Bandy Damer 2020
  • Universiaden
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Skjemaer
Landhockey
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Treningstid
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Treningstid
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Årshjul ( foreløpig )
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Idrettssystemer
   • Hederstegn
   • Om regionen
  • Kamper
   • Aktivitetstilbud
   • Instrukser og retningslinjer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Informasjon til lagene
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommerkurs
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  • Bandykidz
   • Generell informasjon
  • Spillerutvikling
   • Generell informasjon
   • SPU G15
   • SPU G14
   • SPU G13
   • SPU J15-16
   • SPU J13-14
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Møter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 7. november i Borgehallen
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Nybegynnerkurs
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Om oss
   • Finn din klubb
   • Regelverk
    • Vedtekter Innlandet Bandyregion
    • Spillereglement Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og Lisens
   • Dommer
   • Dispensasjoner
   • Idrettssystemene
   • Etiske retningslinjer
  • Kamper
   • Terminliste/resultat 20/21
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Kampskjema
   • Søknadsskjema omberamming
   • Arkiv: Tidligere sesonger
  • Rundespill
   • Aktivitetstilbud
   • Aldersinndeling/Dispensasjoner
   • Arrangørinstruks
   • G15 Sesongen 2020/2021
   • Terminliste/oppsett
  • Aktivitet
   • RM 2020
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Podcast
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Korona
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Utmerkelser
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Dommer
    • Dommerinfo
    • Dommerliste
    • Dommertøy
    • Dommerkvittering
   • Dispensasjoner
    • Dispensasjoner Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Dispensasjoner Agder
   • Lisens
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Omberammingsreglement
   • Idrettsystemene
   • Overganger
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • NM aldersbestemt
   • Omberammingsreglement
   • Serieinformasjon
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Spilleregler
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • Skoleturneringer
    • Skoleturnering Rogaland Sør
    • Skoleturnering Rogaland Nord
    • Skoleturnering Agder
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
   • Treningstips
    • Innebandy DVDen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • LTP 2018-2025
   • Handlingsplan
    • Organisasjon og ledelse
    • Dommere
    • Trenere
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Omberamming
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Lisens
   • Dommer
   • Idrettssystemene
   • Regelverk
    • Lokale bestemmelser
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Omberamming
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Venneliga
   • Omberamming
   • Historikk
  • Miniturneringer
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
    • Påmelding
    • Informasjon/regler
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Styret MNBR
    • Protokoller og møtedokumenter
   • Klubboversikt
   • Dommere
   • Idrettshaller
    • Halltilgjengelighet, Trondheim kommune
   • Lisens
   • Prioriteringer: Topp vs. bredde
   • Historie
   • Linker
   • Lover og regelverk
    • Flyttereglement
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Kontakt oss
  • Minirunder
   • Minirunder sesongen 2020/21
   • Kampoppsett minirunde
   • Søke om å arrangere minirunder
   • Foreldrevett
  • Aktivitetstilbud
   • SUPER-INNEBANDY
   • El-innebandy
   • Minirunde
   • Mini League
    • Kampoppsett ML
   • Weekend League
    • Kampoppsett WL
   • Ordinært seriespill
    • Sluttspill senior
   • Løkkebandy
    • Kampoppsett 2019/20 – DEL 1
    • Trondheim IBK
   • Sunday League
    • Kampoppsett SL
   • Trønderserien
    • Kampoppsett 2019/20
   • Møre og Romsdal
   • Bandy
   • Landhockey
   • Camper
  • Kamper
   • Idrettens systemer
    • Veiledningsvideoer etc.
   • Statistikk 1993/94-2017/18
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitetsfremmende tiltak
   • SLU
   • Camper
   • Treningstips
  • Utdanning
   • Dommer
    • Dommerkurs i Midt-Norge
   • Trener
   • Andre kurs
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Idrettsystemene
   • Overganger
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
    • Dommerkvittering
  • Kamper
   • Tabeller
   • Kommende kamper
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Camper
   • Hva skjer?
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben