• Overgangsreglement innebandy

  Regler for overganger i innebandy

  OVERGANGSGEBYRER INNEBANDY
  Overgangssaker som er klare til behandling før 1.9: kr. 750,-
  Overgangssaker som er klare til behandling etter 1.9: kr. 1500,-
  Gebyr ved tidsbegrenset overgang: kr.1500,-

  §29 i Kampreglementet for innebandy – OVERGANGER

  § 29.1 – Moderklubb
  Moderklubb er den klubben spilleren er, eller sist var, medlem av.

  § 29.2 – Generelt
  Dersom en spiller har gjort opp sine forpliktelser (for eksempel betalt kontingent og levert utstyr) overfor gammel klubb, kan spilleren gå over til ny klubb.
  Spillere som ikke har spilt obligatorisk kamp de 2 siste kalenderår er spilleberettiget for sin nye klubb når generelle betingelser under § 29 punkt 1 og 2 er oppfylt. Forpliktelsene til tidligere klubb må være i orden. Lisens må være betalt.

  Dersom en klubb ønsker å tilegne seg spiller(e) fra andre klubber, skal klubben meddele moderklubben dette i rekommandert brev, alternativt e-post, før samtaler innledes med spiller(en). E-post må bekreftes mottatt før samtaler kan innledes. Ervervende klubb har bevisbyrden for at bekreftelse av e-post foreligger.
  Dersom slik meddelelse til moderklubb ikke foreligger, straffes ervervende klubb etter «Sanksjons- og protestreglementet». Brudd på meddelelsesplikten kan ikke føre til at overgangen blir kjent ugyldig.
  Svar på forespørsel fra den gamle klubben skal også sendes rekommandert, alternativt via e-post innen 14 dager. Hvis svar ikke blir sendt på foreskrevet måte og innen den gitte frist, regnes opptakings-kravene å være i orden. Svar fra gammel klubb er kun gyldig hvis dette er undertegnet av tillitsvalgt som har myndighet for å tegne klubben eller person som klubbens styre har bemyndiget til dette. Det samme gjelder for undertegning av overgangsskjema. Den som søker overgang er ansvarlig for at nødvendige dokumenter er signert av bemyndigede personer i den gamle klubben og den nye klubben.
  Hvis den gamle klubben svarer at søkeren har ordnet sine forpliktelser, eller dersom den gamle klubben unnlater å svare på foreskrevet måte, (jf § 29-2, 4 ledd), regnes opptakingskravene å være i orden, og medlemskapet regnes fra spørredagen.
  Ingen kan opptas som medlem av ny klubb før oppgjør med tidligere klubb er ordnet. Hvis oppgjøret først blir ordnet etter spørredagen, blir medlemskapet i den nye klubben regnet fra og med den dagen den gamle klubben får oppgjør.

  Er spilleren over 17 år, hvilket betyr fylt 17 år ved kalenderårets begynnelse, skal det betales et overgangsgebyr til Norges Bandyforbund
  Det innbetalte gebyret må knyttes til en bestemt spiller. Beløpet må være innbetalt før spilletillatelse kan gis.

  Ved spillerovergang skal det fylles ut et korrekt overgangsskjema ifølge retningslinjer vedrørende overganger. Ufullstendig utfylt overgangsskjema behandles ikke.
  Overgangsaker som ved overgangsperiodens slutt mangler betaling og/eller underskrift fra begge klubber, vil ikke bli behandlet før 1.mai.
  Med dette menes at karantenetiden starter å løpe fra 1.mai, og at spilleren fram til 1.mai er spilleberettiget for gammel klubb.

  Det er den nye klubbens ansvar å kontakte moderklubb i henhold til overgangsreglene.
  For at moderklubb skal kunne stoppe en overgang, må overgangsskjemaet undertegnes og grunnen til å stoppe en overgang noteres skjemaet.

  § 29.3 – Overgang for spillere under 17 år
  Melding om overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden fra 1.mai til 30. september.
  Dersom spilleren ikke har spilt obligatorisk kamp i inneværende sesong kan overgang meldes fram til 15. januar.
  Unntatt fra hovedregel kan det ved vektige grunner fram til 15.januar innvilges overgang av administrerende myndighet.
  Spilleren tilhører den nye klubben fire – 4 – dager etter at korrekt utfylt overgangsskjema er registrert i forbundet.
  (Spillere som ikke har fylt 13 år følger Norges Idrettsforbunds barneidrettsbestemmelser.)

  § 29.4 – Overgang for spillere over 17 år
  Bestemmelsene i §§ 29.5 – 29.6 gjelder kun overganger for spillere over 17 år.

  § 29.5 – Ordinær overgangsperiode
  Overgang fra moderklubb til ny klubb skal skje i perioden 1. mai til 31. august.
  I perioden 1. mai – 31. august tillates et fritt antall overganger pr. spiller.
  Spilleren tilhører den nye klubben fire – 4 – dager etter at korrekt utfylt overgangsskjema er registrert i forbundet.

  Dersom en overgang ikke er godkjent innen 31.august, annulleres overgangen, og ny overgang må meldes etter reglene i § 29.6. Nytt gebyr må betales.

  § 29.6 – Overgang under pågående sesong
  Om klubbene er enige skal overgang tillates under perioden 1. september til 15. januar.

  Spilleren tilhører den nye klubben fire – 4 – dager etter at korrekt utfylt overgangsskjema er registrert i forbundet.

  Det tillates kun maksimalt to – 2 – spilleroverganger pr. spiller under sesongen (1. september – 15. januar) i Norge. Dette inkluderer tidsbegrensede overganger (utlån) etter § 29.8, og internasjonale overganger til norsk klubb jamfør § 29.10.
  Inngåelse av en tidsbegrenset overgang (utlån) regnes som en spillerovergang. Retur til moderklubb er inkludert i den ene spillerovergangen.
  Unntatt fra hovedregel om maksimalt 2 overganger under sesong kan det ved vektige grunner fram til 15.januar innvilges overgang av administrerende myndighet.

  § 29.7 – Vektige grunner
  A. Flytting på grunn av arbeid, studier eller annet. Dette gjelder når flytting umuliggjør spill for moderklubb.
  B. Sterke personlige årsaker.

  § 29.8 – Tidsbegrenset overgang (avtale om utlån)
  Det er kun moderklubben som kan avtale tidsbegrenset overgang for en av sine spillere med en annen klubb.
  En tidsbegrenset overgang gjelder fra inngåelse til 1.mai.
  Ved enhver tidsbegrenset overgang fra moderklubb til annen klubb, skal forbundets skjema for tidsbegrenset overgang nyttes.
  Inngåelser av tidsbegrensede overganger må godkjennes av NBF mot et fastsatt gebyr.
  Spilleren er spilleberettiget for den nye klubben fire – 4 – dager etter at korrekt utfylt utlånsskjema er registrert i forbundet.

  Under 17 år:
  En spiller kan fram til 15. januar, gis tidsbegrenset overgang fra moderklubb til en annen klubb, dersom spilleren ikke har tilbud om spill i egen klubb i vedkommende klasse, eller ikke har spilt obligatorisk kamp for moderklubben i inneværende sesong.
  1.mai går spilleren automatisk og vederlagsfritt tilbake til moderklubben.

  Over 17 år:
  En spiller kan fram til 15. januar, gis tidsbegrenset overgang fra moderklubb til en annen klubb. 1.mai går spilleren automatisk og vederlagsfritt tilbake til moderklubben.
  Moderklubben kan vederlagsfritt på ethvert tidspunkt i avtaletiden, si opp avtalen med den virkning at spilleren returnerer til moderklubben. Karantenetiden settes da til fire – 4 – dager.
  Dersom avtalen sies opp før dens naturlige utløp, slik som beskrevet over, må dette meldes til NBF.

  En utlånsperiode regnes som en overgang i forhold til antall maksimale klubbytter i løpet av en sesong, jf § 29.6.

  § 29.9 – Kontakt med spillere fra andre klubber
  Klubber kan ikke inngå kontrakter med spillere i andre klubber i perioden 15. januar til 1. mai.

  § 29.10 – Internasjonale overganger
  Overgang til og fra norsk klubb meldes på internasjonale overgangspapirer, og prosedyre i henhold til IFF`s reglement for overganger følges med hensyn til overgangsgebyr og sending av rekommandert brev til gammel klubb (jfr. Baksiden av overgangspapiret).

  Midlertidig internasjonal overgang:
  I de tilfeller dette er påkrevet henvises det til det internasjonale forbundets regler for ‘Temporary Play’ i forbindelse med en klubbs deltakelse og bruk av spillere i internasjonale klubb-turneringer for elitelag.

  § 29.11 – Overgang ved sammenslåing av lag (ikke klubber) for å kunne opprettholde aktivitet
  To klubber kan vederlagsfritt etter søknad, innen påmeldingsfristen for den aktuelle serie, slå sammen spillere fra to lag i samme klasse (ikke klubber), for å kunne opprettholde aktiviteten til ett lag. Administrerende myndighet kan hvis hensiktsmessig dispensere fra tidsfristen.
  Navnet på laget skal være navnet på de to klubbene: Klubb1/Klubb2.

  Etter sesongslutt vil alle spillere igjen gå tilbake til respektive moderklubber. Dersom det også den påfølgende sesongen skal stilles ett sammenslått lag, må prosedyren følges på ny.

  Det sammenslåtte laget spiller på det høyest rangerte lagets plass i seriesystemet. Plassen i seriesystemet som ikke benyttes som følge av en sammenslåing, flyttes automatisk ned i nederste divisjon i aldersklassen den påfølgende sesong.
  Dersom det før sammenslåingen ikke er klart hvilket av lagene som er høyest rangert, må klubbene, før påmeldingsfristen, skriftlig til administrerende myndighet, bestemme hvilket av lagenes plass som skal benyttes av det sammenslåtte laget i den forestående sesongen.

  Hvis et sammenslått lags moderklubb(er) allerede har lag i seriesystemet i en aldersklasse, kan spillerne på det sammenslåtte laget ikke spille for sine respektive moderklubber i aldersklassen. Spilleren kan imidlertid spille for sin moderklubb i andre aldersklasser så lenge aldersbestemmelsene overholdes.

 • Godkjente norske innebandyoverganger 2017-2018 1.mai - 28.august
  NavnFra klubbTil klubbSpilleklarTidsbegrenset
  Alexander JakslandNOR 92Asker04.05.2017
  Tommy A BråthenBærums VerkNesøya04.05.2017
  Kathrine H GraanerNHHIStavanger04.05.2017
  Birger K FredriksenHvalerFredrikstad05.05.2017
  Aleksander StiansenSlevikFredrikstad06.05.2017
  Benjamin PettersenUISIStavanger14.05.2017
  Øyvind RoppestadUISIStavanger14.05.2017
  Daniel J RyanUISIStavanger14.05.2017
  Markus SkjelbredGreiFredrikstad15.05.2017
  Frikk C N SvendsenSlevikFredrikstad15.05.2017
  Ole M NorumSlevikFredrikstad15.05.2017
  Kristian BrevikSoonGreåker04.06.2017
  Jonas H SlettmyrBærums VerkAsker05.06.2017
  Robin GabrielssonBærums VerkAsker05.06.2017
  Christopher P NilsenLarvikSandefjord06.06.2017
  Haakon B MoeStrømmenSveiva10.06.2017
  Johan IngemarssonBærums VerkHoleværingen12.06.2017
  Edmunds EglitisBrumunddalAjer12.06.2017
  Magnus MallerBrumunddalAjer12.06.2017
  Anders M PedersenHammerfest ForsølFredrikstad15.06.207
  Filip PokornyFjerdingbyLillestrøm17.06.2017
  Kristian BecherSveivaNOR 9218.06.2017
  Jonathan R MoldjordFreidigTrygg/Lade19.06.2017
  Robin SimonsenTunetBækkelaget20.06.2017
  Petter UlvenSveivaGjelleråsen20.06.2017
  Magnus TvibergHolmliaBækkelaget20.06.2017
  Vegard BørresenLillestrømBækkelaget20.06.2017
  Sondre MallaustredetGjelleråsenSveiva21.06.2017
  Kimsander IngebretsenGjelleråsenSveiva21.06.2017
  Kjetil DenvikBygdøy MonolittenBækkelaget23.06.2017
  Atle L EgelandLyeSandnes24.06.201701.05.2018
  Ole L EgelandLyeSandnes24.06.201701.05.2018
  Fredrik RisaLyeSandnes24.06.201701.05.2018
  Tim D MikkelsenLyeSandnes24.06.2017
  Håvard R JohansenLyeSandnes24.06.2017
  Robin BacksætherTSIStrømmen30.06.2017
  Christian MolaStrømmenSveiva03.07.2017
  Itrat ZishanSageneEllingsrud04.07.2017
  Alexander ØistadSveivaVålerenga07.07.2017
  Ronny PettersenLindøya Vålerenga07.07.2017
  Fredrik NybøHolmliaVålerenga28.07.2017
  Synneva O DaleVålerengaTunet29.07.2017
  Julianne T BakkaBygdøy MonolittenTunet01.08.2017
  Ingeborg J SolaStavangerSunde05.08.2017
  Magnus P ChristiansenHolmliaTunet05.08.2017
  Martin RogneSarpsborgGreåker07.08.2017
  Kristian BrunvollSveivaNOR 9212.08.2017
  Stig ØdegaardLuraFrøyland12.08.2017
  Ole HelgelandLyeFrøyland12.08.2017
  Helge BrantingSveivaGrei13.08.2017
  Diana IsjoninaSveivaGrei13.08.2017
  Christian NybøHolmliaGrei13.08.2017
  Eirik ØstvedtTunetGrei13.08.2017
  Anders H HanstvedtUISISunde14.08.2017
  Daniel NybøHolmliaHaugerud14.08.2017
  Alexander NeumannAskerVolda18.08.2017
  Trym StoklandGjelleråsenNOR 9219.08.2017
  Sigrid S ØbergHaldenSarpsborg20.08.2017
  Celina M KristiansenHaldenSarpsborg20.08.2017
  Christoffer GunnarssonLarvikNOR 9220.08.2017
  Didrik GulbrandsenTunetHaugerud20.08.2017
  Lea H ØyvikTunetBygdø/Monolitten22.08.2017
  martin BratlandGreiBodø25.08.2017
  Anders StrømsborgEllingsrudHaugerud21.08.2017
  Kristine BergØstensjø/DvergSlevik21.08.2017
  Teodor T GrønbergSlevikSt. Croix19.08.2017
  Roald LundebergTillerTrygg/Lade22.08.2017
  Timmy SedinNor 92Sarpsborg25.08.2017
  Sander H ThoresenTunetGrei25.08.2017
  Geir T HauskenSundeLura22.08.2017
  Nikolai AustarheimBygdø MonolittenSauda25.08.2017
  Martin LudvigsenSt. CroixSarpsborg25.08.2017
  Jesper T HansenSt. CroixSarpsborg25.08.2017
  Stein M JohansenFredrikstadGreåker25.08.2017
  Jonas CatellanosLillestrømHaugerud25.08.2017
  Helene KarlstrømSkiBygdø Monolitten25.08.2017
  Magnus H OswoldTunetGrei26.08.2017
  Mathias L AamodtGreåkerØreåsen26.08.2017
  Håvard Dahl-OlsenUISILura26.08.2017
  marius B HvidstølUISILura26.08.2017
  Aleksander MatlandUISILura26.08.2017
  Øyvind BakkeliUISILura26.08.2017
  Christoffer TrondsenSt. CroixSlevik26.08.2017
  Aleksander EnholmSlevikSt. Croix10.06.2017
  Ida M SvendsenØreåsenSarpsborg26.08.2017
  Emma OlssonNOR 92Sarpsborg26.08.2017
  Siri T ØianHolmliaBygdø/Monolitten26.08.2017
  Ingrid C.T. AndersenTrygg/LadeSagene26.08.2017
  Wenche ReitenBroddStrømme28.08.2017
  Jørgen JonssonGjerdrumHøybråten/Stovner29.08.2017
  Mona AulibråtenVålerengaNedre Furuset28.08.2017
  Silje K EnersenVålerengaNedre Furuset28.08.2017
  Mari OrmaasenVålerengaNedre Furuset28.08.2017
  Siv-Camilla StrømVålerenga Nedre Furuset28.08.2017
  Tuva H MausethVålerengaNedre Furuset28.08.2017
  Ann K SivesindVålerenga Nedre Furuset28.08.2017
  Kristin E SköldVålerengaNedre Furuset28.08.2017
  Christina GrønstadVålerengaNedre Furuset28.08.2017
  Anneli StephansenVålerengaNedre Furuset28.08.2017
  Thea C WingerVålerengaNedre Furuset28.08.2017
  Stine EikumVålerengaNedre Furuset28.08.2017
  Tuva JarmundVålerengaNedre Furuset28.08.2017
  Jannicke G BorstadVålerengaNedre Furuset28.08.2017
  Katharina J HaugeVålerengaNedre Furuset28.08.2017
  Christina AasVålerengaNedre Furuset28.08.2017
  Karin B JensenVålerengaNedre Furuset28.08.2017
  Anette HaugenØstensjø/DvergHolmlia28.08.2017
  Ronny BaltzersenGreiNittedal28.08.2017
  Ifran AhmedEllingsrudHøybråten/Stovner28.08.2017
  Einar HelgerudAkerselvaSveiva28.08.2017
  Frikk BrulandGreiSveiva28.08.2017
  Kristoffer ÖstergrenTunetSveiva28.08.2017
  Siri HavreTunetSveiva28.08.2017
  Kristine n HaugTunetSveiva28.08.2017
  Anna A TvibergBygdø/MonolittenSveiva28.08.2017
  Hanne H EriksenGreiSveiva28.08.2017
  Eline A RødBygdø/MonolittenSveiva28.08.2017
  Alexandra S SæbøeDjervSveiva28.08.2017
  Brage HarbyFreidigSveiva28.08.2017
  Victor A OlofssonBygdø/MonolittenSveiva28.08.2017
  Anette M BergHolmliaSveiva28.08.201701.05.2018
  Fredrik NybøHolmliaVålerenga28.07.2017

«I forbindelse med endring av klubbtilhørighet, må det meldes overgang/utlån. Dette gjelder både for spillere og dommere i alle aldersklasser. «

Forbundet
 • Om forbundet
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2018/2019
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
  • NM
   • NM InnebandyLIVE
   • NM menn
   • NM kvinner
   • NM aldersbestemt
  • E-cup
  • Statistikk
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
   • NM
   • Elitekval menn
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Bandy
 • Praktisk info
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Overganger
  • Dommere
  • Klubbservice
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
 • Kamper
  • World Cup
  • NM-sluttspill
  • Turneringer/cuper
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Landhockey
 • Praktisk info
  • Kontakt oss
  • Overganger
  • Årsplan 2016/2017
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemer
   • Skjema
   • Om regionen
  • Kamper
   • Kampskjema
   • Instrukser og retningslinjer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Hva er Minirunde
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommerkurs
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Skjema
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Turneringer
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 14 april
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Utvikling
   • Nybegynnerkurs
   • Skolebesøk
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
   • Praktisk info
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Om oss
   • Finn din klubb
   • Regelverk
    • Vedtekter Innlandet Bandyregion
    • Spillereglement Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
   • Dispensasjoner
   • Idrettssystemene
  • Kamper
   • Terminliste/resultat
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Kampskjema
  • Minirunder
   • Terminliste/oppsett
   • Aldersinndeling/Dispensasjoner
   • Påmelding
   • Arrangørinstruks
  • Aktivitetstilbud
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Dommer
   • Dispensasjoner
    • Dispensasjoner Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Agder
   • Lisens
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Omberammingsreglement
   • Idrettsystemene
   • Overganger
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Stavanger Open
   • NM aldersbestemt
   • NM-veka
   • Omberammingsreglement
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
   • Norway Summer Games
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • Skoleturneringer
    • Skoleturnering Rogaland Sør
    • Skoleturnering Rogaland Nord
    • Skoleturnering Agder
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
   • Treningstips
    • Innebandy DVDen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • Omberamming
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Lisens
   • Idrettssystemene
   • Regelverk
    • Lokale bestemmelser
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Omberamming
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Venneliga
   • Omberamming
  • Miniturneringer
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
    • Påmelding
    • Informasjon/regler
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Styret MNBR
    • Protokoller og møtedokumenter
   • Klubboversikt
   • Dommere
   • Idrettshaller
    • Halltilgjengelighet, Trondheim kommune
   • Lisens
   • Prioriteringer: Topp vs. bredde
   • Historie
   • Linker
   • Lover og regelverk
    • Flyttereglement
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Kontakt oss
  • Minirunder
   • Minirunder sesongen 2018/19
   • Kampoppsett 2018/19
   • Søke om å arrangere minirunder
   • Foreldrevett
  • Aktivitetstilbud
   • SUPER-INNEBANDY
   • El-innebandy
   • Minirunde
   • Mini League
    • Kampoppsett ML
   • Weekend League
    • Kampoppsett WL
   • Ordinært seriespill
    • Sluttspill senior
   • Løkkebandy
    • Kampoppsett 2018/19 – DEL 1
   • Sunday League
    • Kampoppsett SL
   • Trønderserien
    • Kampoppsett 2018/19
   • Møre og Romsdal
   • Bandy
   • Landhockey
   • Camper
  • Kamper
   • Idrettens systemer
    • Veiledningsvideoer etc.
   • Statistikk 1993/94-2017/18
  • Utvikling
   • Kontakt
   • SLU
   • Camper
   • Treningstips
  • Utdanning
   • Dommer
    • Dommerkurs i Midt-Norge
   • Trener
   • Andre kurs
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Overganger
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
  • Kamper
  • Minirunder
   • Aldersinndeling
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben