NBF har kurs innen en rekke området – ikke bare trener og dommer.
I Midt-Norge setter vi opp flere kurs med jevnlige mellomrom – alt ettersom hvordan vi vurderer behovet og etterspørselen. 

Savner du/din klubb noen kurs innen spesifikke områder? Ikke nøl med å ta kontakt.

Oppsatte kurs i Midt-Norge 2020
KursnavnTid og stedPåmelding
LaglederlisenskursDigitalt møte, man kan velge mellom 10.11 og 16.11. Dette tar ca 2 timer.ruben.kristiansen@bandyforbundet.no
Øvrig kursinformasjon, Norges Bandyforbund
 • Kommunikasjon og samarbeid

  Kurstype: Kommunikasjon og samarbeid

  Målgruppe: Kurset er egnet for trenere, ledere og foresatte med et ønske om å skape bedre samarbeidsklima i klubben, laget og/eller styret.

  Læringsmål: Å bidra til ny innsikt i egne lederegenskaper og kommunikasjonsmønster, samt utvikle ferdigheter til å snu vanskelige samarbeidsprosesser til konstruktiv utvikling.

  Varighet: 4 timer

  Pris: Gratis

 • Laglederlisenskurs

  Kurstype: Laglederlisenskurs

  Målgruppe: Nåværende og fremtidige lagledere for barne- og ungdomslag

  Læringsmål: Bevisstgjøring av deltakernes syn på laglederrollen. Kurset skal gi deltakerne innføring i hvilke verdier NBF ønsker skal prege idrettsaktiviteten, og som skal gi kommende generasjon innebandyspillere et sunt og livslangt forhold til idrett

  Varighet: 4 timer teori med instruktør

  Pris: Gratis

 • Verdens beste idrettsforelder

  Kurstype: Verdens beste idrettsforelder

  Målgruppe: Kurset er egnet for foreldre og foresatte som ønsker å bidra til å skape en bedre idrettsopplevelse for barn og unge. Trenere, ledere og dommere er også hjertelig velkomne til å delta.

  Læringsmål: Å vise hvilken påvirkningskraft foreldres atferd har på barnas idrettsopplevelser. Bevisstgjøre foreldre på hvilke resultater ulik type atferd kan gi. Synliggjøre de holdningene og verdiene som NBF ønsker i våre idretter.

  Varighet: 4 timer

  Pris: Gratis

 • Lederkurs for ungdom

  Kurstype: Lederkurs for ungdom

  Målgruppe: Ungdom mellom 15 og 19 år med tilknytning til idretten.

  Læringsmål: Gi ungdommen god innsikt i de ulike modulene, og gjøre dem i stand til å bruke verktøyene i det arbeidet de gjør i egen klubb.

  Varighet: 25 timer

  Pris: Gratis for ungdommene

 • Tillitsvalgtkurs

  Kurstype: Tillitsvalgtkurs

  Målgruppe: Nåværende og potensielle klubbledere, ledere og styremedlemmer i krets/region/seksjon/forbundsstyrer samt representanter fra valgkomité.

  Læringsmål: Ny kunnskap, økt forståelse, nye ideer og praktiske vektøy slik at man blir inspirert til å jobbe videre med arbeidet i klubb/krets/region/seksjon/forbund.

  Varighet: 8 timer

  Pris: Gratis

 • Sekretariatkurs bredde

  Kurstype: Sekretariatkurs bredde

  Målgruppe: Klubbenes sekretariatsansvarlige og andre som skal sitte i sekretariat under kamp

  Læringsmål: Deltakerne skal etter endt kurs kunne ivareta de oppgavene et sekretariat er satt til, slik at kampene avvikles på en tilfredsstillende og forsvarlig måte

  Varighet: 3 timer teori med instruktør

  Pris: Gratis

 • Finn ditt kurs
 • Nybegynnerkurs

  5 ukers Nybegynnerkurs

  5 ukers nybegynnerkurs 1 time per uke. Gode pedagogiske opplegg som er utviklet av Norges Bandyforbund og gjennomprøvd i skoleverket og på Universitet og Høgskoler over flere år, vil ligge til grunn for kurset. Innholdet har fokus på mestring og deltagelse, gjennom lekpreget aktivitet der deltagerne skal føle mestring og utvikling ut fra sitt nivå. Øvelsene er hentet fra boka ”Innebandy (2008)”.

  5 ukers nybegynnerkurs i Innebandy– med deltakelse på en minirunde.

  Bakgrunn:

  Minirunder, som er innebandyturneringer for spillere fra 6-12 år, er innebandyens beste rekrutteringsarena både for spillere og foreldre. Gjennom nybegynnerkurset ønsker vi at enda flere lag skal delta på minirundene. Derfor tilbyr vi dette oppstartstilbudet. Minirundene har blitt så bra at når vi først har fått inn både foreldre og barna på disse arrangementene er det stor sannsynlighet for at de ønsker å komme tilbake.

  Her er link til minirunde heftet.

  Opplæring av trener

  Trenerne som skal være med å holde de 5 ukene + minirunde eller ta over aktiviteten etter endt kurs, har mulighet for å bli med på et Velkommen til innebandykurs. For at deltakerne skal ha best mulig forutsetninger for mestring og glede er det viktig med kompetanse, både innenfor tilrettelegging av aktivitet og veiledning.

  Velkommen til innebandykurset tar for seg organisering og tilrettelegging av innebandyaktivitet. Setter fokus på at innebandy ikke er komplisert, det er enkelt å skape aktivitet og glede. Det kreves ingen forkunnskaper for å ta kurset.

  Husk at dette er et aktivitetskurs og at derfor alle må stille opp i treningstøy.

  Her er det også en link til et Velkommen til Innebandyhefte.

   

  Mål:

  Hovedmål:

  • Få med flere lag på minirundene i innebandy.

   

  Delmål:

  • Føle glede og mestring av fysisk aktivitet, gjennom nybegynnerkurs i innebandy.
  • Gi et mer allsidig idrettstilbud i idrettslaget.
  • Føre til økt fysisk aktivitet for deltagerne gjennom prosjektet.
  • Deltakelse i organisert idrett gjennom lokalt idrettslag, for de som er tilsluttet prosjektet.

  Medlemskap 

  Deltakelsen i minirunden kan f.eks koste 100,- pr deltaker og inkluderer medlemskap i lokal klubb. Kostnad for medlemskap i klubb varier fra klubb til klubb, men 100 kr er minimum sum. NBF anbefaler en lav medlemskontigent og heller differensiert treningsavgift ut fra tilbudet som gis til de ulike lagene. For å få opp et varig tilbud i lokal klubb kreves det interesse fra foreldre. Målet med nybegynnerkurset er at vi sammen med lokal klubb klarer å rekruttere foreldre som kan drive tilbudet videre og gjøre det varig.

  Utstyr

  Hver treningsgruppe kan få låne utstyr (20 innebandykøller, 2 stk keeperhjelmer og 30 baller) som skal returneres etter endt kurs (evt kjøpes av klubb).

   

  Finansiering (forslag til budsjett som kan brukes i evt søknader):

  • 1 nybegynnerkurs koster 18 000 kroner. Dette innebærer:
   • 2 instruktører 5 uker: 8000 kroner
   • Utstyr: 5000 kroner per gruppe.
   • Rekrutteringstiltak (skolebesøk, flyer o.l): 5 000 kroner
   • Totalt 18 000 kroner

   

  Klubbens forpliktelser:

  • Skaffe treningstid
  • Melde seg inn i NBF (om idrettslaget ikke er det fra før) slik at medlemmene kan delta på konkurranser i regi av NBF (minirunder).
  • Registrere deltagerne som medlemmer i innebandygruppa.
  • Støtte opp foreldre som ønsker å drive aktiviteten videre.

   

  NBF forpliktelser:

  • Skaffe instruktører i 5 uker pluss deltagelse på minirunde evt i samarbeid med lokal klubb.
  • Holde Velkommen til innebandy kurs for klubben (2-4 timer).
  • Skaffe utstyr til gjennomføring av nybegynnerkurs.

   

  Instruktørens/trenerens forpliktelser:

  • Holde 5 ukers innebandykurs.
  • Rekruttere foreldre som kan ta over aktiviteten etter 5 uker.
  • Ta med spillerne på en minirunde en helg.
  • Føre navneliste over deltakerne.
  • Sende en enkel mail til klubbleder og utviklingskonsulent om hvordan treningen gikk og hvor mange spillere som var på trening.

   

  Instruktør/treners honorar:

  • Eksempler på honorar for instruktører kan være:
   • Per trening: 250-500kr per trening gjennomført
   • Per deltager: 200 kr per deltaker på minirunden. Maks 4000,- minimum 1000,- pr instruktør.

Forbundet
 • Om forbundet
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
  • Varsling
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2020/2021
  • Overganger
  • Lisens
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
  • NM
   • NM InnebandyLIVE
   • NM menn
   • NM kvinner
   • NM aldersbestemt
  • E-cup
  • Statistikk
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
   • NM
   • Elitekval menn
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
  • Dommerutviklingsprogram
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
Bandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Lagavgifter
  • Lisens
  • Overganger
  • Dommere
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Spiller- og lagstatistikk
  • NM-sluttspill
   • Statistikk – NM
  • Turneringer/cuper
   • Søknad om cup/turnering
   • Retningslinjer for cuper og turneringer
  • World Cup
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • VM Bandy Damer 2020
  • Universiaden
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Skjemaer
Landhockey
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Treningstid
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Treningstid
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Årshjul ( foreløpig )
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Idrettssystemer
   • Hederstegn
   • Om regionen
  • Kamper
   • Aktivitetstilbud
   • Instrukser og retningslinjer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Informasjon til lagene
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommerkurs
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  • Bandykidz
   • Generell informasjon
  • Spillerutvikling
   • Generell informasjon
   • SPU G15
   • SPU G14
   • SPU G13
   • SPU J15-16
   • SPU J13-14
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Møter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 7. november i Borgehallen
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Nybegynnerkurs
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Om oss
   • Finn din klubb
   • Regelverk
    • Vedtekter Innlandet Bandyregion
    • Spillereglement Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og Lisens
   • Dommer
   • Dispensasjoner
   • Idrettssystemene
   • Etiske retningslinjer
  • Kamper
   • Terminliste/resultat 20/21
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Kampskjema
   • Søknadsskjema omberamming
   • Arkiv: Tidligere sesonger
  • Rundespill
   • Aktivitetstilbud
   • Aldersinndeling/Dispensasjoner
   • Arrangørinstruks
   • G15 Sesongen 2020/2021
   • Terminliste/oppsett
  • Aktivitet
   • RM 2020
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Podcast
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Korona
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Utmerkelser
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Dommer
    • Dommerinfo
    • Dommerliste
    • Dommertøy
    • Dommerkvittering
   • Dispensasjoner
    • Dispensasjoner Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Dispensasjoner Agder
   • Lisens
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Omberammingsreglement
   • Idrettsystemene
   • Overganger
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • NM aldersbestemt
   • Omberammingsreglement
   • Serieinformasjon
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Spilleregler
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • Skoleturneringer
    • Skoleturnering Rogaland Sør
    • Skoleturnering Rogaland Nord
    • Skoleturnering Agder
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
   • Treningstips
    • Innebandy DVDen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • LTP 2018-2025
   • Handlingsplan
    • Organisasjon og ledelse
    • Dommere
    • Trenere
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Omberamming
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Lisens
   • Dommer
   • Idrettssystemene
   • Regelverk
    • Lokale bestemmelser
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Omberamming
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Venneliga
   • Omberamming
   • Historikk
  • Miniturneringer
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
    • Påmelding
    • Informasjon/regler
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Styret MNBR
    • Protokoller og møtedokumenter
   • Klubboversikt
   • Dommere
   • Idrettshaller
    • Halltilgjengelighet, Trondheim kommune
   • Lisens
   • Prioriteringer: Topp vs. bredde
   • Historie
   • Linker
   • Lover og regelverk
    • Flyttereglement
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Kontakt oss
  • Minirunder
   • Minirunder sesongen 2020/21
   • Kampoppsett minirunde
   • Søke om å arrangere minirunder
   • Foreldrevett
  • Aktivitetstilbud
   • SUPER-INNEBANDY
   • El-innebandy
   • Minirunde
   • Mini League
    • Kampoppsett ML
   • Weekend League
    • Kampoppsett WL
   • Ordinært seriespill
    • Sluttspill senior
   • Løkkebandy
    • Kampoppsett 2019/20 – DEL 1
    • Trondheim IBK
   • Sunday League
    • Kampoppsett SL
   • Trønderserien
    • Kampoppsett 2019/20
   • Møre og Romsdal
   • Bandy
   • Landhockey
   • Camper
  • Kamper
   • Idrettens systemer
    • Veiledningsvideoer etc.
   • Statistikk 1993/94-2017/18
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitetsfremmende tiltak
   • SLU
   • Camper
   • Treningstips
  • Utdanning
   • Dommer
    • Dommerkurs i Midt-Norge
   • Trener
   • Andre kurs
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Idrettsystemene
   • Overganger
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
    • Dommerkvittering
  • Kamper
   • Tabeller
   • Kommende kamper
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Camper
   • Hva skjer?
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben