• Minirunde oppsett 19/20
  DatoRundeTidArrangørSted
  03. nov110:30-13:30Oslo SKFurusethallen
  01. des211:00-14:30Kringsjå SKKlemetsrudhallen
  19. jan310:00-13:30Mortensrud-Aker SKKlemetsrudhallen
  02. feb415:30-18:30Sagene IFKlemetsrudhallen
  08. mar513:00-16:00Furuset LHKFurusethallen
 • Minirunde oppsett 2019
  DatoRundeTidArrangørSted
  19. maiMinirunde 112:30-13:45NBFVoldsløkka
  01. junMinirunde 212:00-14:00SageneVoldsløkka
  15. junMinirunde 311:00-14:00MaskVoldsløkka
  24. augMinirunde 411:00-13:00FurusetVoldsløkka
  21. sepMinirunde 511:00-13:30KringsjåVoldsløkka
 • Minirunde oppsett 18/19
  DatoRundeTidArrangørSted
  03. novMinirunde 110:30-13:00Kriongsjå SKKlemetsrud
  25. novMinirunde 210:00-12:30Sagene IFFuruset
  12. janMinirunde 310:30-13:00Mortensrud-Aker SKKlemetsrud
  10. marMinirunde 410:00-12:30Furuset LHKFuruset
 • Minirunde oppsett 17/18
  DatoRundeTidArrangørSted
  04.novMinirunde 110.00-14.00Kringsjå SKKlemetsrud
  02.desMinirunde 210.00-14.00Sagene IFKlemetsrud
  20.janMinirunde 310.00-14.00Furuset LHKEllingsrud
  10.febMinirunde 410.00-14.00MaskKlemetsrud
 • Minirunde - Konseptet

  Minirunder er et tilpasset konkurransetilbud organisert som turneringsspill for barn under 12 år i landhockey. Mange kamper på kort tid. Spilles på redusert banestørrelse med færre spillere, uten resultattavle og med likespill-prinsippet. Det er ingen krav til fast deltakelse eller aktivitet for å bli med på minirunder. Lagene kan melde seg på til hver enkelt turneringsrunde. Konseptet kan også brukes på andre klasser/nivå for å tilrettelegge et lavterskeltilbud som gir stor aktivitet, men da under
  et annet navn.

  Målsetting
  Målet er å få flest mulig unge til å spille landhockey. Minirunder skal bidra til dette og må derfor være lett tilgjengelig, lite tidkrevende, godt organisert, gi stor aktivitet og ikke minst være gøy. Dersom vi får med mange minirundelag, vil vi også nå mange foreldre og foresatte som kan få innblikk i denne fartsfylte idretten. Minirundene er derfor en god rekrutteringsarena for nye spillere, foreldre og foresatte som kan bli fremtidige spillere, trenere, ledere og dommere.

  Verdier
  Det skal være fokus på landhockeyvett, både blant spillere, trenere, ledere og foreldre. Minirundene skal være et trygt sted, der spillerne har det gøy, opplever mye aktivitet, mestring og fremgang. Dersom foreldre, trenere og ledere er positive og ikke kjefter, vil dette også smitte over på med- og motspillere, dommere og tilskuere, slik at alle får en hyggelig opplevelse og et ønske om å komme tilbake. For å sette ekstra fokus på aktivitet, mestring og framgang hos alle, er minirundene organisert etter likespillprinsippet.

  Likespill-prinsippet

  På minirundene har vi et prinsipp om at alle skal spille like mye og få prøve seg i ulike posisjoner. Dette er viktig for å oppleve fremgang og mestring, uavhengig av ferdighetsnivå. Det er mestring ut fra den enkeltes forutsetninger som skal være fokus hos trenere og ledere i minirunder, ikke resultat. Hvordan får vi til likespill i praksis?

  Her er tre eksempler:
  1. Spille med rekker (3 og 3 eller 4 og 4), der hele laget bytter samtidig.
  2. Fire stykker begynner å spille. Spilleren som sitter ytterst på benken (nærmest midten) bytter inn neste gang. De som kommer av banen setter seg nederst på benken (lengst fra midten). Slik byttes det gjennom hele kampen. Det kan også byttes to og to, tre og tre eller fire og fire etter samme metode. Treneren har stoppeklokke og forteller hvem som skal bytte til faste tider, slik at alle spiller like mye. Likespill-prinsippet er helt avgjørende for å få med flest mulig lengst mulig, og det er derfor avgjørende at prinsippet utføres av alle.

  Landhockeyvett
  Landhcokey er en idrett der det er en lav terskel for å bli med. Det skal være en ramme rundt trening og kamper der alle kan trives og der alle føler seg velkomne. Dette gjelder både spillere, dommere, trenere, ledere og foreldre. Alle som er med rundt idretten har et ansvar for at det utøves landhockeyvett. Utøvere skal respektere sine medspillere, motspillere, dommere, trenere, og ha en kameratslig holdning. Da er det viktig at det også er en ramme rundt trening og kamp der alle kan trives uansett resultat. Vi skal vinne og tape med stil. Det er en viktig del av spillernes utvikling å lære og tape. Vær din rolle bevisst enten du er trener, leder, dommer, eller forelder. Stopp og tenk over hvordan din oppførsel påvirker andre. Husk at du er et forbilde og at din atferd smitter. Det er spillerne du er til stede for. Det er en stor oppgave å oppdra spillerne til å bli bra mennesker, slik at de vet hvordan de skal oppføre seg, både på og utenfor banen. Dersom du er positiv smitter dette over på andre, og du får oppmerksomhet rundt det som er bra. Spillere, trenere, dommere vil da føle mestring, som igjen skaper motivasjon. Dersom du derimot er negativ, enten det er til spillere, trenere eller dommere, smitter dette videre, slik at også andre blir negative. Det gir verken trivsel eller bedre prestasjoner. Det er ingen som føler mestring av å bli kjeftet på. Husk at det krever ti gode kommentarer for å bygge opp, men bare en negativ for å bryte ned. Glem aldri at du er laget og klubbens ansikt utad, og at dårlig oppførsel fra din side vil skade både laget og klubbens anseelse.

  Foreldrevett
  1. Møt fram til kamp og trening – barna ønsker det.
  2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen – ikke bare eget barn.
  3. Lær barnet ditt å takle både seier og tap. Oppmuntre i medgang og motgang – ikke
  gi kritikk.
  4. Respekter likespill-prinsippet. Ikke forsøk å påvirke laglederen under kampen.
  5. Se på dommeren som en veileder – ikke kritiser dommernes avgjørelser.
  6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta – ikke press det.
  7. Spør om kampen var morsom og spennende – ikke spør etter resultatet.
  8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr – ikke overdriv.
  9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør – delta på aktiviteter hvor dere blir invitert.
  10. Tenk på at det er ditt barn som spiller landhockey – ikke du.

  Barneidrettsbestemmelsene
  Minirundene skal følge barneidrettsbestemmelsene. Lek, glede, trygghet og mestring settes i sentrum. Mer info på www.idrett.no

  Spilleregler FOR minirunder
  Bygger på ordinære landhockeyregler, men med enkelte tilpasninger.
  Her følger noen sentrale regler:
  Det er ikke lov å slå på kølla til motstanderen.
  Kølla skal ikke over hoftehøyde.
  Ballen kan ikke spilles med hånd/arm eller hode.
  Ballen kan ikke sparkes i mål, eller til en medspiller.
  Skulder mot skulder er ikke lov.
  Det er ingen halv sirkel rundt målet, kan score fra hvor som helst.
  Bruker små innebandymål.
  Det skal ikke dømmes straffe, bare frislag.
  Det skal ikke dømmes utvisning.

   

 • Retningslinjer for organisering av minirunder i Landhockey

  Påmelding
  Påmeldingsavgiften bestemmes av administrerende myndighet, men bør ikke overstige kr. 500,- pr. lag pr. arrangement. Påmeldingsfrist er 14 dager før arrangement, og kampoppsett gjøres tilgjengelig for deltakerne senest en (1) uke før. Økonomien skal ikke være en begrensende faktor for deltakelse. Arrangerende klubb må ha mulighet til å komme ut positivt økonomisk. Datoer for minirunder skal være klare og sendes ut sammen med det ordinære serieoppsettet/terminlisten. Påmeldingsinformasjon og frister skal ligge tilgjengelig på landhockeyens hjemmesider.

  Aldersinndeling
  Vi ønsker å ha en felles mal for inndeling av klasser i minirunden. Om det ikke er mulig å dele i rene alderstrinn (6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12), bør det inndeles etter følgende mal: 6-7 år, 8-9 år, 10-12 år. Dersom det ikke er tilstrekkelig påmeldte lag i de respektive klasser, kan administrerende myndighet slå sammen klasser. Det skal ikke deles inn i første eller andrelag, del heller lagene inn etter f.eks. fargekoder. Det er ønskelig at det deles i rene jente- og guttelag. Dersom det er nok rene jentelag, anbefales det egne jentepuljer.

  Banen
  Minirundekamper spilles på mindre baner (12-15 m x 20 m). Med mindre baner og færre spillere vil hver enkelt utøver være mye mer delaktig i spillet. Mer ballkontakt gir raskere læring og alle på banen er involvert hele tiden! Dette fremmer lek og teknikk hos de unge. Man kan lage 2 minibaner av et fullbanevant, noe som er en kjempefordel arrangementsmessig. Hvis tilgjengelig så kan man legge ekstra vanter bak målet slik at man spiller også bak mål. Dette fører til mindre stopp i spillet. Med to baner skapes mye mer aktivitet enn på stor bane. Samtidig som det blir tid til dobbelt så mange kamper. Banene skal være ferdig oppsatt 30 minutter før første kamp.

  Spilletid
  Kamplengde kan justeres avhengig av antall lag som er påmeldt. Mellom 1×12 min og 1×20 min. Kampene skal spilles over en omgang uten sidebytte. Det ønskes at minirunder skal være en foreldrevennlig aktivitet. Med det mener vi at lagene spiller hyppige kamper og at det er kort tid mellom første og siste kamp for hvert enkelt lag.

  Kampoppsett
  Kampoppsett gjøres tilgjengelig for deltakerne senest en (1) uke før minirunden. Arrangør har ansvaret for å henge opp informasjon og kampoppsett minst to steder i
  hallen, i tillegg til i sekreteriatet. Det er viktig at minirundene skal gå så smidig som mulig, med minst mulig venting både for foreldre og barn. Det er ingen problem for unge spillere å spille mange kamper på kort tid. Det er bare en fordel for foreldre og barn, slik at man ikke må tilbringe hele dagen i hallen. Alle lag bør spille mellom 3 og 5 kamper pr. minirunde.

  KAMPAVVIKLING
  Kampene skal spilles over en omgang uten sidebytte. Sekretariatet starter kampene på de to banene samtidig (bruk hallens tidtakertavle), og annonserer kampstart i god
  tid før hver kamp. Det føres ikke resultater eller kåres vinnere i minirunder.

  Påbudt utstyr

  Vi minner om at leggskinn er påbudt for alle spillere.

  Utlånsutstyr
  Arrangør skal ha tilgjengelig utstyr (vester, matchballer og førstehjelpsutstyr), som kan benyttes av deltakerne på minirunden. Dersom arrangør ikke har dette selv, kontakt seksjonen eller utviklingskonsulent. Deltakere/ lag som mangler utstyr (køller, briller) må ta kontakt med arrangør eller utviklingskonsulent i forkant av arrangementet.
  Lagleder
  Lagleder har ansvaret for at laget tilkjennegir sin ankomst til hallen (hilse på serkretariatet), og leverer spillerliste med fødselsdato til arrangør. Sørge for at laget er klar til kamp i god tid og at likespill-prinsippet blir håndhevet.

  Sekretariat
  Det skal være minst to personer i sekretariatet. Sekretariatet skal starte og stoppe kampene ved hjelp av tidtakertavlen, være oppdatert på kampoppsett, og ellers fungere som administrativ enhet for arrangementet. Sekretariatet bør også: Ønske velkommen, annonsere kampene, opplyse om spilletid, opplyse om eventuelt kiosksalg og stand fra utviklingsavdeling samt landhockeyvett, orientere om og lede premieutdeling.

  Premiering

  På minirunde i landhockey premieres alle likt i henhold til barneidrettsbestemmelsene. Å få positiv oppmerksomhet er noe barn og unge liker. Alle har det gøy og bidrar til at andre har det gøy. Dette fortjener man å bli premiert for!

  Eksempel på premieutdeling:
  Når hvert lag er ferdigspilt for dagen, samles spillere, lagledere og foreldre sammen med arrangørstaben. Her blir det opprop av hver enkelt spiller som får utdelt hver sin
  premie. Til slutt kan det med fordel tas et lagbilde.

  Kiosksalg
  Kiosksalg er en god inntektskilde til arrangørklubb ved minirunder. Det oppfordres til et sunt utvalg av varer. Dersom arrangør ikke har kioskrettigheter, kan salg av frukt og grønt være et godt alternativ som egen kiosk (da det bare trengs et bord i hallen). Arrangør skal også sørge for at hall og garderober holdes ryddige. Det er lurt å ha mange søppelbøtter tilgjengelige, samt oppfordre alle via høytaleranlegget til å rydde etter seg.
  Personell

  Arrangør må sørge for bemanning som sikrer en god gjennomføring av arrangementet. Det er lurt å ha noen i arrangørstaben som kan stå til tjeneste for deltaker lag og
  publikum. Det bør være minst 10 personer i arrangørstaben. Viktig at alle i arrangørstaben er motivert og engasjert, de er klubben og idrettens ansikt utad. Så langt det er mulig, skal staben stille i likt antrekk (treningsdresser, markeringvester eller lignende).

  Veiledning kampledere/ dommere
  Dommerne fungerer som kampledere under kampene. Det er viktig å forklare spillerne reglene ved en forseelse og ufarliggjøre situasjonen. Det skal være minst en dommer pr. bane på alle kampene. Det kreves ingen kurs eller dommerutdanning for å dømme i minirundene. Dommerne kan for eksempel være foreldre eller spillere i arrangørklubben. Minirundene kan også være en fin arena for gjennomføring av praksis for yngre dommere på dommerkurs. Administrerende myndig har ansvar for at alle som dømmer i minirunder får en briefing på forhånd. De har også ansvar for at det er en dommeransvarlig tilstede i hallen under arrangementet, som gir veiledning underveis. Dommeransvarlig skal ha god kjennskap til reglene og ideen som ligger til grunn for minirundkonseptet. Kampledere bør stille i dommerutstyr eller annen sports bekledning.
  PRAKTISKE TIPS OG MER INFORMASJON

  Tips til invitasjoner, sjekkliste for arrangør og mye
  mer, finner dere på www.nbfutvikling.no/minirunde

Forbundet
 • Om forbundet
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
  • Varsling
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2020/2021
  • Overganger
  • Lisens
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
  • NM
   • NM InnebandyLIVE
   • NM menn
   • NM kvinner
   • NM aldersbestemt
  • E-cup
  • Statistikk
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
   • NM
   • Elitekval menn
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
  • Dommerutviklingsprogram
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
Bandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Lagavgifter
  • Lisens
  • Overganger
  • Dommere
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Spiller- og lagstatistikk
  • NM-sluttspill
   • Statistikk – NM
  • Turneringer/cuper
   • Søknad om cup/turnering
   • Retningslinjer for cuper og turneringer
  • World Cup
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • VM Bandy Damer 2020
  • Universiaden
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Skjemaer
Landhockey
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Treningstid
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Treningstid
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Protokoller og referater
   • Årshjul ( foreløpig )
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Idrettssystemer
   • Hederstegn
   • Om regionen
  • Kamper
   • Aktivitetstilbud
   • Instrukser og retningslinjer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Informasjon til lagene
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommerkurs
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  • Bandykidz
   • Generell informasjon
  • Spillerutvikling
   • Generell informasjon
   • SPU G15
   • SPU G14
   • SPU G13
   • SPU J15-16
   • SPU J13-14
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Møter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 7. november i Borgehallen
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Nybegynnerkurs
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Om oss
   • Finn din klubb
   • Regelverk
    • Vedtekter Innlandet Bandyregion
    • Spillereglement Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og Lisens
   • Dommer
   • Dispensasjoner
   • Idrettssystemene
   • Etiske retningslinjer
  • Kamper
   • Terminliste/resultat 20/21
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Kampskjema
   • Søknadsskjema omberamming
   • Arkiv: Tidligere sesonger
  • Rundespill
   • Aktivitetstilbud
   • Aldersinndeling/Dispensasjoner
   • Arrangørinstruks
   • G15 Sesongen 2020/2021
  • Aktivitet
   • RM 2020
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Podcast
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Korona
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Utmerkelser
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Dommer
    • Dommerinfo
    • Dommerliste
    • Dommertøy
    • Dommerkvittering
   • Dispensasjoner
    • Dispensasjoner Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Dispensasjoner Agder
   • Lisens
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Omberammingsreglement
   • Idrettsystemene
   • Overganger
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • NM aldersbestemt
   • Omberammingsreglement
   • Serieinformasjon
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Spilleregler
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • Skoleturneringer
    • Skoleturnering Rogaland Sør
    • Skoleturnering Rogaland Nord
    • Skoleturnering Agder
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
   • Treningstips
    • Innebandy DVDen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • LTP 2018-2025
   • Handlingsplan
    • Organisasjon og ledelse
    • Dommere
    • Trenere
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Omberamming
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Lisens
   • Dommer
   • Idrettssystemene
   • Regelverk
    • Lokale bestemmelser
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Omberamming
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Venneliga
   • Omberamming
   • Historikk
  • Miniturneringer
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
    • Påmelding
    • Informasjon/regler
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Styret MNBR
    • Protokoller og møtedokumenter
   • Klubboversikt
   • Dommere
   • Idrettshaller
    • Halltilgjengelighet, Trondheim kommune
   • Lisens
   • Prioriteringer: Topp vs. bredde
   • Historie
   • Linker
   • Lover og regelverk
    • Flyttereglement
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Kontakt oss
  • Minirunder
   • Minirunder 2021/22, Trøndelag
   • Kampoppsett minirunde
   • Søke om å arrangere minirunder
   • Foreldrevett
  • Aktivitetstilbud
   • SUPER-INNEBANDY
   • El-innebandy
   • Minirunde
   • Mini League
    • Kampoppsett ML
   • Weekend League
    • Kampoppsett WL
   • Ordinært seriespill
    • Sluttspill senior
   • Løkkebandy
    • Kampoppsett 2019/20 – DEL 1
    • Trondheim IBK
   • Sunday League
    • Kampoppsett SL
   • Trønderserien
    • Kampoppsett 2019/20
   • Møre og Romsdal
   • Bandy
   • Landhockey
   • Camper
  • Kamper
   • Idrettens systemer
    • Veiledningsvideoer etc.
   • Statistikk 1993/94-2017/18
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitetsfremmende tiltak
   • SLU
   • Camper
   • Treningstips
  • Utdanning
   • Dommer
    • Dommerkurs i Midt-Norge
   • Trener
   • Andre kurs
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Idrettsystemene
   • Overganger
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
    • Dommerkvittering
  • Kamper
   • Tabeller
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Camper
   • Hva skjer?
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben