Referat og protokoll fra styremøte nr. 8 i innebandyseksjonen 2018-2019
Lukk
Seksjonsstyret gjennomførte 14. mai sitt åttende styremøte for sesongen 2018/2019.

Sak 45-19 Seriespill EL-innebandy

Inkluderingskomiteen fremmet saken seriespill EL-innebandy til seksjonens styremøte 14. mai. Forslaget om å innføre seriespill er basert på prøveordning av seriespill i EL-innebandy gjennom sesongene 2017/2018 og 2018/2019. Målet er å innføre et offisielt seriespill i EL-innebandy som ivaretar behovet for både for etablerte utøvere og for nybegynnere.

Inkluderingskomiteen ved Jim Nymoen presenterte erfaringene fra prøveordningen og forslaget om innføring av seriespill for EL-innebandy. Evalueringen av prøveordningen av seriespill for EL-innebandy, er oppsummert slik: 

Mange har hatt det gøy, økt deltakelse ved flere arrangementer og flere «eldre utøvere» har klart sagt ifra de fortsetter med paraidretten grunnet etablering av seriespill. Dette spesielt i de aktive klubbene. Rekrutteringsaspektet anses ikke forsterket ved seriespill tilbudet. Ett tilbud om seriespill er ikke «argumentet» for å starte. Her er fast aktivitetstilbud, lag tilhørighet, klubb miljø og en mulighet for Cup/Minirunde mer avgjørende enn ett seriespill, men skal nye komme til ett etablert miljø – en klubb, da må eksisterende utøvere ivaretas, og da er seriespill meget viktig.

 

Seriespillet har gitt de etablerte det lille ekstra. Men det er ytterpunkter også i EL-innebandy i forhold til ønsker med aktiviteten. Seriespillet som har vært en prøveordning, har blitt organisert gjennom de allerede etablerte turneringene/cupene. Det er i prøveordningen gjennom sesongen 2018/2019 testet bruk av InnebandyLive, med positive erfaringer.

Det er konkludert med at det behøves flere dommere. I dag er det ikke tilstrekkelig antall, og foreldre, assistenter og ildsjeler bistår. Situasjonen vil nok mest sannsynlig være slik i flere år fremover. Det er ønskelig å knytte tettere bånd mellom dommere i innebandy og EL-innebandy.

Inkluderingskomiteen spilte ballen over til seksjonsstyret, og håpet at dette var noe styret også støttet, samt ønsker å være med på.

Seksjonsstyret ga tilbakemelding, spontant, at de var positive til å etablere seriespill for EL-innebandy. Samtidig må de ta stilling til hvor og hvordan dette skal organiseres, og således administreres.

Det må ses på hvordan det skal håndteres i forhold til lisens og serieavgift. Inkluderingskomiteen har spilt inn at dagens kampreglement må endres, noe seksjonsstyret foreslår gjennomføres på det ekstraordinære årsmøtet.

Seksjonen vil komme tilbake til Inkluderingskomiteen, når en har en skissert løsning for hvordan en kan igangsette et seriespill.

 

Sak 46-19 Elitelisens 2019-2020

Styret gikk igjennom foreløpig status fra utvalget. Det er foretatt en grundig prosess av alle søknadene. Utvalget vil snarlig innstille til styret en innstilling til elitelisens for 2019-2020.

Seksjonsstyret vil behandle innstillingen snarlig over e-post, hvor det videre vil informeres til alle om beslutningen.

 

Sak 47-19 Innkalling ekstraordinært årsmøte 2019

Styret gikk igjennom et utkast til dagsorden for det ekstraordinære årsmøte. Seksjonsstyret har tidligere informert om endringene, vedtatt av Forbundstinget i 2018, til klubber og regioner/kretser. For å ikke avvike for mye fra et ordinært årsmøte, besluttet seksjonsstyret å invitere til at klubber og regioner/kretser kunne sende inn forslag. Der en kunne ha dialog i forhold til om forslaget burde fremmes allerede ved det ekstraordinære årsmøte.

Det har kommet to forslag, reisefond og kampreglement EL-innebandy, som begge naturlig bør behandles på det ekstraordinære årsmøte fremfor å utsettes til neste ordinære årsmøte i 2020.

 

Reisefond

Det har gjennom sesongen kommet reaksjoner fra regionene basert på vedtaket om reisefond ved årsmøtet i 2018, der samtlige klubber ble pålagt å betale 1.000 kroner til reisefondet.

Seksjonsstyret har tatt til seg innspillene fra klubber og regionene/kretsene, og vil fremme forslag om å reversere reisefondsforslaget vedtatt av årsmøtet i 2018. 

I forhold til hensikten med de 1.000 kronene, viser seksjonsstyret til de støtteordningene som allerede eksisterer. Disse må kommuniseres ut.

Samtidig er det i forslaget om reisefond, som ble vedtatt på årsmøte i 2018, ikke tatt høyde for reiselag i eliteserien for kvinner. Styret ser det som naturlig at dette håndteres på samme måte, som for eliteserien for menn.

 

Kampreglement EL-innebandy

For å etablere seriespill for EL-innebandy, må eksisterende kampreglement i EL-innebandy endres. Det er foreslått å gi seksjonsstyret mandat til å vedta endringer av kampreglementet i EL-innebandy, basert på forslag om endringer fra inkluderingskomiteen.

 

Det vil utarbeides en innkalling, samt saksforslag. Innkallingen vedtas og sendes ut minimum 14. dager før det ekstraordinære årsmøte, i henhold til loven.

 

Sak 48-19 Reisekasse/fond elite menn og kvinner 2019/2020

Saken ble satt opp som diskusjonssak basert på at en i sesongen 2019/2020 får reiselag i kvinnenes eliteserie.

Vedtaket fra årsmøtet i 2018, vedrørende reisefond, tok ikke høyde for reiselag i kvinnens eliteserie.

Styret diskuterte basert på utkastet til serieoppsett for kvinner, fordeling av en reisekasse i eliteserien for kvinner. Seksjonen vil til det ekstraordinære årsmøte foreslå en fordeling.

 

Sak 43-19 Elite G19

Seksjonsstyret har blitt kontaktet av flere regioner, basert på Sjetne IBK sin henvendelse om muligheten for organisering av elitespill for aldersbestemte kull i innebandy. Spørsmålene dreier seg blant annet om hvorvidt dette vil åpnes for øvrige regioner, og hvorvidt en har sett på tidligere erfaringer tilknyttet nasjonale serier.

Seksjonsstyret diskuterte tilbud, praktiske ordninger for serier, alternativer som cuper/turneringer i sesong, reisebelastning og økonomi. Seksjonen besluttet å be regionene/kretsene om en uttalelse til organisering av elitespill for aldersbestemte kull, for å se på dette med en større helhet.

Basert på tilbakemeldingene fra regionene/kretsene, vil seksjonsstyret fatte et vedtak.

 

Forbundsserieforum

Seksjonsstyret har invitert Forbundsserieklubbene til nytt Forbundsserieforum 27. mai. Styret jobbet videre med agendaen som var sendt ut. 

Administrasjonen informerte om:

 • Samordnet rapportering. Tall for 2018 vil være klare i juni, når NIF har gjort eventuelle korrigeringer/justeringer. Foreløpig ser prognosene ut til en svak vekst for innebandy.
 • Innmelding av kursbehov for sesongen 2019/2020. Det er meldt inn behov for sekretariatskurs elite, dommer- og trenerkurs på nasjonalt nivå. Kurskalenderen vil publiseres 14. juni, for nasjonalt og regionalt nivå.

Forbundet
 • Om forbundet
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
  • Varsling
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2019/2020
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
  • NM
   • NM InnebandyLIVE
   • NM menn
   • NM kvinner
   • NM aldersbestemt
  • E-cup
  • Statistikk
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
   • NM
   • Elitekval menn
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Bandy
 • Praktisk info
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Overganger
  • Dommere
  • Klubbservice
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Spiller- og lagstatistikk
   • Lagavgifter
   • Søknad om cup/turnering
   • Retningslinjer for cuper og turneringer
  • NM-sluttspill
   • Statistikk – NM
  • Turneringer/cuper
  • World Cup
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • Universiaden
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Landhockey
 • Praktisk info
  • Kontakt oss
  • Overganger
  • Årsplan 2016/2017
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Treningstid
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Idrettssystemer
   • Skjema
   • Om regionen
  • Kamper
   • Kampskjema
   • Instrukser og retningslinjer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Hva er Minirunde
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  • Bandykidz
   • Generell informasjon
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Skjema
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Jenterunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Turneringer
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 30 mars
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Utvikling
   • Nybegynnerkurs
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
   • Praktisk info
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Om oss
   • Finn din klubb
   • Regelverk
    • Vedtekter Innlandet Bandyregion
    • Spillereglement Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og Lisens
   • Dommer
   • Dispensasjoner
   • Idrettssystemene
  • Kamper
   • Terminliste/resultat
   • Statistikk
   • Tabell G15 2018/2019
   • Kommende kamper
   • Kampskjema
   • Søknadsskjema omberamming
  • Minirunder
   • Terminliste/oppsett
   • Aldersinndeling/Dispensasjoner
   • Arrangørinstruks
  • Aktivitetstilbud
   • RM 2019
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Utmerkelser
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Dommer
    • Dommerinfo
    • Dommerliste
    • Dommertøy
    • Dommerkvittering
   • Dispensasjoner
    • Dispensasjoner Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Dispensasjoner Agder
   • Lisens
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Omberammingsreglement
   • Idrettsystemene
   • Overganger
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Stavanger Open
   • NM aldersbestemt
   • NM-veka
   • Omberammingsreglement
   • Serieinformasjon
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Spilleregler
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
   • Norway Summer Games
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • Skoleturneringer
    • Skoleturnering Rogaland Sør
    • Skoleturnering Rogaland Nord
    • Skoleturnering Agder
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
   • Treningstips
    • Innebandy DVDen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • LTP 2018-2025
   • Omberamming
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Lisens
   • Idrettssystemene
   • Regelverk
    • Lokale bestemmelser
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Omberamming
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Venneliga
   • Omberamming
   • Historikk
  • Miniturneringer
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
    • Påmelding
    • Informasjon/regler
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Styret MNBR
    • Protokoller og møtedokumenter
   • Klubboversikt
   • Dommere
   • Idrettshaller
    • Halltilgjengelighet, Trondheim kommune
   • Lisens
   • Prioriteringer: Topp vs. bredde
   • Historie
   • Linker
   • Lover og regelverk
    • Flyttereglement
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Kontakt oss
  • Minirunder
   • Minirunder sesongen 2019/20
   • Kampoppsett minirunde
   • Søke om å arrangere minirunder
   • Foreldrevett
  • Aktivitetstilbud
   • SUPER-INNEBANDY
   • El-innebandy
   • Minirunde
   • Mini League
    • Kampoppsett ML
   • Weekend League
    • Kampoppsett WL
   • Ordinært seriespill
    • Sluttspill senior
   • Løkkebandy
    • Kampoppsett 2018/19 – DEL 1
    • Trondheim IBK
   • Sunday League
    • Kampoppsett SL
   • Trønderserien
    • Kampoppsett 2018/19
   • Møre og Romsdal
   • Bandy
   • Landhockey
   • Camper
  • Kamper
   • Idrettens systemer
    • Veiledningsvideoer etc.
   • Statistikk 1993/94-2017/18
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitetsfremmende tiltak
   • SLU
   • Camper
   • Treningstips
  • Utdanning
   • Dommer
    • Dommerkurs i Midt-Norge
   • Trener
   • Andre kurs
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Idrettsystemene
   • Overganger
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
    • Dommerkvittering
  • Kamper
   • Statistikk
   • Kommende kamper
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Camper
   • Hva skjer?
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben