All aktivitet avlyses
Lukk
Norges Bandyforbund avlyser all aktivitet på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå i sine tre idretter bandy, innebandy og landhockey med øyeblikkelig virkning.

OPPDATERT 12. mai kl. 12.00.

Denne artikkelen vil ikke bli oppdatert videre. Vi henviser til normal artikkelflyt og oppdateringer på våre nettsider.

OPPDATERT 7. mai kl. 19.35.

Norges Bandyforbunds koronavettregler ved utøvelse av idrettsaktivitet

Norges Idrettsforbund informerte særforbundene 6. mai om hvilke fellesidrettslige anbefalinger som skal gjelde fra og med 7. mai.

Norges Bandyforbund har fastsatt følgende oppdaterte regler for å forhindre smitte under organisert og uorganisert trening i perioden fremover:

Klubbene må følge anbefalingene fra offentlige myndigheter:

 • Alle typer idrettsaktiviteter må utføres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om avstand mellom personer og samling i gruppe overholdes.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet hvor mer enn 20 personer samles i gruppe og fysisk avstand mellom personer på minst 1 meter ikke kan overholdes.
 • Det skal ikke utøves idrettsaktivitet som innebærer risiko for smittespredning på grunn av bruk av felles utstyr eller garderober.
 • Det er pr. i dag ulik praksis fra kommune til kommune vedrørende åpning av idrettshaller og adgang til å trene innendørs. Enhver kommunes retningslinjer er overordnet når det gjelder tilgang til hall, uavhengig av om en klubb har driftsansvar og tilgang på nøkler til hallen.

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter:

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
 • Personer som ikke følger de instruksjoner organisasjonsleddet gir for utøvelse av aktiviteten.

Ved tilrettelegging og utøvelse av all idrettsaktivitet i Norges Bandyforbund og underliggende organisasjonsledd gjelder følgende:

 • All organisert idrettsaktivitet må ha en ansvarlig arrangør, som har oversikt over alle som er tilstede (registrere deltakerliste).
 • Det må sikres at utøvere, publikum og øvrige deltakere til enhver tid holder minst 1 meter avstand, og det ikke er mer enn 20 personer som deltar i en gruppe.
 • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson (over 18 år) til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med krav og anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter og Norges Bandyforbunds koronavettregler.
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten. Ved innendørsaktiviteter skal det være gode rutiner for renhold av alle berøringsflater, toaletter mm.
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning:
  • Personlig utstyr som køller, hjelmer, beskyttelsesbriller o.l. skal IKKE deles. Utstyret må tas med frem og tilbake til hver trening, og skal ikke oppbevares i hallen mellom treningene.
  • Felles utstyr som deles ut og samles inn igjen, f.eks. vester, skal ikke benyttes.
  • Felles utstyr som f.eks. kjegler, målbur, taktikktavler o.l. skal håndteres av en og samme person gjennom hele aktiviteten.
  • Alle baller bør vaskes før og etter trening, og en og samme person (f. eks. målvakt) bør ha ansvar for utdeling og innsamling av disse. Kun målvakt kan ta på ballen med hendene, gitt at de bruker egne hansker. I grupper med ferdighetsnivå som ikke kan opprettholde dette, anbefales det at hver spiller har sin personlige ball, som ikke deles med andre.
  • Det frarådes å benytte vant og innbytterbenker da det anses som en utfordring å til enhver tid sørge for godt nok renhold av berøringsflater på disse.
 • Det er ikke tillatt med aktiviteter hvor spillerne kjemper om ballen eller på annen måte er i fysisk nærkontakt med hverandre. 1 meters avstand MÅ overholdes i all aktivitet.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Ved kiosksalg eller servering må helsemyndighetenes smittevernstiltak følges, og det bør oppfordres til bruk av kontantløse betalingsløsninger.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

Der det er vanskelig å opprettholde kravene over, kan ikke aktiviteten gjennomføres.

NB! Disse reglene vil bli oppdatert fortløpende i henhold til føringer fra overordnet helsemyndighet, så det er viktig å følge med på våre nettsider.

OPPDATERT 30. april kl. 16.30.

Norges Bandyforbunds koronavettregler ved utøvelse av idrettsaktivitet

Onsdag 1. april kom meldingen fra Helsedirektoratet om at det kan åpnes for aktivitet i regi av den organiserte idretten. Men det er på ingen måter fritt frem. Det gjelder fortsatt et allment forbud mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs, men med definerte unntak.

For tiden er våre idrettshaller stengt (innebandy, EL-innebandy og landhockey), isen er borte fra bandybanene og all kampaktivitet er stoppet og avlyst.

Gjennomføring av våre idretter er derfor, langt på vei, satt på vent.

Likevel har Norges Bandyforbund fastsatt følgende regler for å forhindre smitte under organisert og uorganisert trening i perioden fremover:

 • Personer som har symptomer på sykdom eller som er syke skal under ingen omstendighet delta i organisert eller uorganisert trening. Det samme gjelder personer som er underlagt karantene.
 • Det kan ikke være mer enn fem personer med på aktiviteten samtidig, trener/leder inkludert.
 • Vedrørende avstand mellom grupper, så er det avhengig av området. Det kan være flere grupper av 5, men de må ikke være i nærkontakt med hverandre, og det bør legges opp til soner mellom gruppene, hvor ingen av de skal være. Det anbefales at avstanden mellom slike grupper er min. 5 meter.
 • Det skal være en avstand på 1 meter mellom deltakerne til enhver tid, innad i gruppene.
 • Utstyr i kontakt med hender og hodet skal IKKE deles. Dette betyr f.eks at man kan benytte egen kølle, men ikke dele på køller.
 • Man skal ikke ta på ballen med hendene, og dette forhindrer ordinær målvaktstrening.
 • Det skal være en voksen (over 18 år) til stede under gjennomføringen av aktiviteten for å sikre at smittevernreglene overholdes. Dette gjelder for hver gruppe på maksimalt 5 personer.
 • Fellesgarderober/fellesdusjer kan ikke tas i bruk.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.

Spill, spill-sekvenser og øvelser som medfører dueller med fysisk nærkontakt tillates ikke. Øvelser med maksimalt fem personer som pasningsøvelser, skuddøvelser, andre egnede øvelser og fysisk trening der en avstand på 1 meter kan opprettholdes mellom de involverte deltakerne kan være mulig å gjennomføre hvis de generelle smittevernreglene overholdes.

Grunnreglene i korona-tiden overholdes:

 • Ingen håndhilsning og ingen nær fysisk kontakt.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.

Der det er vanskelig å opprettholde kravene over, kan ikke aktiviteten gjennomføres.

NB! Disse reglene vil bli oppdatert fortløpende i henhold til føringer fra overordnet helsemyndighet, så det er viktig å følge med på våre nettsider.

Vi viser ellers til NIFs fellesidrettslige anbefalinger som du finner her.

OPPDATERT 18. april kl. 12.40.

Avgjørelse fra ankeutvalget i sak om opp- og nedrykk i innebandyens eliteserie for menn

Ankeutvalget har ferdigbehandlet saken og kom i dag med sitt endelige vedtak.

Etter at all aktivitet i Norges Bandyforbund ble stoppet den 12. mars, og den resterende sesongen ble avlyst i vedtak publisert 24. mars, ble det i Forbundsstyret vedtatt 1. april, at det skal spilles med 11 lag i den kommende sesongen i innebandyens eliteserie for menn. Vålerenga rykket således ned, mens Sandnes beholdt plassen da kvalifiseringen for Eliteserien ikke ville bli gjennomført.

Ull/Kisa, Sjetne og Vålerenga anket alle Forbundsstyrets beslutning under henvisning til at vedtaket som var fattet, var i strid med lov, kampreglementet, spilleregler eller andre bestemmelser.

Ankeutvalget har behandlet saken og kom i dag med følgende, endelige, vedtak:

«Vedtak fattet av Norges Bandyforbund/Forbundsstyret den 01.04.2020 er fattet på lovlig måte etter gjeldende bestemmelser og derfor gyldig.

Vedtak:
Ingen av ankene tas til følge og Norges Bandyforbunds/Forbundsstyrets avgjørelse stadfestes».

 

Forbundsstyrets vedtak fattet 01.04.2020.

OPPDATERT 14. april kl. 10.00.

Nå kan idretten søke om arrangementskompensasjon

14.-21. april kan frivillige organisasjoner søke om kompensasjon for koronaavlyste, utsatte eller stengte arrangementer planlagt avholdt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.

Det er nå åpnet for å søke om kompensasjon, og her finner du en veileder for hvordan du søker og søknadsskjemaet.

Total ramme for ordningen er 700 millioner kroner.

Det er Lotteri- og stilftelsestilsynet som forvalter ordningen og behandler søknader om refusjon av tapte arrangementskostnader. Søknadsfristen er satt til 21. april. Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynets sider. 

Spørsmål og svar

Her kan du lese diverse spørsmål og svar om søknadsprosedyren.

OPPDATERT 3. april kl. 11.15.

Norges Bandyforbunds koronavettregler ved utøvelse av idrettsaktivitet

Onsdag 1. april kom meldingen fra Helsedirektoratet om at det kan åpnes for aktivitet i regi av den organiserte idretten. Men det er på ingen måter fritt frem. Det gjelder fortsatt et allment forbud mot idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs, men med definerte unntak.

For tiden er våre idrettshaller stengt (innebandy, EL-innebandy og landhockey), isen er borte fra bandybanene og all kampaktivitet er stoppet og avlyst.

Gjennomføring av våre idretter er derfor, langt på vei, satt på vent.

Likevel har Norges Bandyforbund fastsatt følgende regler for å forhindre smitte under organisert og uorganisert trening i perioden fremover:

 • Personer som har symptomer på sykdom eller som er syke skal under ingen omstendighet delta i organisert eller uorganisert trening. Det samme gjelder personer som er underlagt karantene.
 • Det kan ikke være mer enn fem personer med på aktiviteten samtidig, trener/leder inkludert.
 • Vedrørende avstand mellom grupper, så er det avhengig av området. Det kan være flere grupper av 5, men de må ikke være i nærkontakt med hverandre, og det bør legges opp til soner mellom gruppene, hvor ingen av de skal være. Det anbefales at avstanden mellom slike grupper er min. 5 meter.
 • Det skal være en avstand på 2 meter mellom deltakerne til enhver tid, innad i gruppene.
 • Utstyr i kontakt med hender og hodet skal IKKE deles. Dette betyr f.eks at man kan benytte egen kølle, men ikke dele på køller.
 • Man skal ikke ta på ballen med hendene, og dette forhindrer ordinær målvaktstrening.
 • Det skal være en voksen (over 18 år) til stede under gjennomføringen av aktiviteten for å sikre at smittevernreglene overholdes. Dette gjelder for hver gruppe på maksimalt 5 personer.
 • Fellesgarderober/fellesdusjer kan ikke tas i bruk.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.

Spill, spill-sekvenser og øvelser som medfører dueller med fysisk nærkontakt tillates ikke. Øvelser med maksimalt fem personer som pasningsøvelser, skuddøvelser, andre egnede øvelser og fysisk trening der en avstand på 2 meter kan opprettholdes mellom de involverte deltakerne kan være mulig å gjennomføre hvis de generelle smittevernreglene overholdes.

Grunnreglene i korona-tiden overholdes:

 • Ingen håndhilsning og ingen nær fysisk kontakt.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.

Der det er vanskelig å opprettholde kravene over, kan ikke aktiviteten gjennomføres.

NB! Disse reglene vil bli oppdatert fortløpende i henhold til føringer fra overordnet helsemyndighet, så det er viktig å følge med på våre nettsider.

Vi viser ellers til NIFs fellesidrettslige anbefalinger som du finner her.

OPPDATERT 1. april kl. 16.00.

Vedtak om opp- og nedrykk i innebandyens eliteserie for menn

Forbundsstyret har vedtatt følgende om opp- og nedrykk til og fra Eliteserien i innebandy for menn:

Serien ble gjennomført og spilt ferdig.

Vålerenga har rykket ned etter kampreglementets § 20.

Sandnes endte som nummer 11 i Eliteserien og skulle spilt Elitekvalifisering.

Narvik, Sjetne og Ull/Kisa hadde, som vinnere av sine respektive 1. divisjoner, kvalifisert seg for Elitekvalifisering sesongen 2019/2020 og skulle spilt Elitekvalifisering.

Elitekvalifiseringen 2019/2020 ble avlyst, på linje med all annen aktivitet som skulle vært gjennomført etter 11. mars, i våre tre idretter.

Sandnes, som tilhørte Eliteserien sesongen 2019/2020, hadde etter dette ingen kvalifisering å delta i, og kan derfor ikke flyttes ned en divisjon.

Narvik, Sjetne og Ull/Kisa, som tilhørte 1. divisjon sesongen 2019/2020, hadde etter dette heller ingen kvalifisering å delta i, og kan derfor ikke flyttes opp en divisjon. Det finnes ingen objektive holdepunkter for å velge ett av disse tre lagene fremfor et annet for å fylle opp den 12. plassen i Eliteserien kommende sesong.

 

Vedtak: 
Eliteserien for menn 2020/2021 gjennomføres, etter dette, derfor med 11 lag.

Vedtaket ble fremmet Forbundsstyret, som har gitt sin tilslutning.

 

Vedtakets konsekvenser for opp- og nedrykk etter Eliteserien 20/21:

Etter sesongen 20/21 rykker laget på siste plass rett ned, nest siste spiller kvalifisering om 3 ledige plasser, slik at man igjen kommer opp på 12 lag.

Det henvises for øvrig til Kampreglementets §20 punkt 2 og 3:

Punkt 2. Eliteserie menn.

Eliteserien for menn bør bestå av 12 lag som spiller dobbel serie. Laget på siste plass rykker direkte ned etter ferdigspilt serie, og plasseres i den 1.divisjon avdelingen det hører hjemme. Laget på nest siste plass deltar i kvalifisering til neste sesongs Eliteserie.

Punkt 3. Kvalifisering til eliteserien menn.

Vinneren av hver 1.divisjonsavdeling samt laget på nest siste plass i Eliteserien spiller om de ledige plassene i Eliteserien. Kun lag som ble nr. 2 i sin avdeling kan få avdelingsvinnerens plass. 2.lag kan ikke delta i kvalifiseringen.

Dersom det etter kvalifisering til eliteserien fortsatt er ledig plass, skal laget som endte på siste plass i foregående sesongs eliteserie tilbys plassen i eliteserien.

Hvis det etter kvalifiseringsbestemmelsene over ikke er mulig å fylle opp eliteserien med ønsket antall lag, bestemmer administrerende myndighet om plassene skal fylles, hvilke lag som evt. tilbys plass i Eliteserien, og hvordan en kvalifisering eventuelt skal spilles.

 

For uttalelser, kontakt:

Erik Hansen

Tlf 905 49 012

President i Norges Bandyforbund

eller

 

Tomas Jonsson

Tlf 906 43 566

Generalsekretær i Norges Bandyforbund

OPPDATERT 24. mars kl. 10.00.

Sesongen 2019/2020 er slutt

Forbundsstyret har besluttet at sesongen 2019/2020 i bandy, innebandy og landhockey er avsluttet.

«Dette er besluttet etter at den oppnevnte arbeidsgruppa har gjennomgått oversikten over ikke spilte kamper, idrettens lovverk, kontakt med kretser/regioner og klubber, og vurdert ulike mulighetsstudier. Med tanke på den svært uvisse koronasituasjonen har forbundsstyret vedtatt at nå må alle se framover til tiden etter koronalammelsen av samfunnet», sier president Erik Hansen.

Det har vært et mål for forbundsstyret å komme til en beslutning som gjelder alle. Alle serier og kvalifiseringer er like viktig. Vi vet ikke i dag om hvor mange uker og måneder det vil gå før idretten igjen kan tenke på organisert aktivitet. Nye sesonger må planlegges både i klubbene, kretsene/regionene og forbundet, kanskje med nye utøvere, studenter som har reist hjem, spillere som skal starte nye studier, familier som flytter og idrettsanlegg hvor tildeling av trenings- og kamptider skal fordeles.
Dette er bare noen av faktorene som har vært med i grunnlaget for beslutningen om å avslutte sesongen 2019/2020 på samme måte som blant annet ishockey og håndball. I disse tider er det viktig at helsedugnaden fortsatt opptar oss alle, at samfunnet tross alt fungerer og at vi ikke skal bruke mye tid og krefter på diskusjoner knyttet til avlysningen av aktiviteten fra og med 12. mars.

Avlysning av alle resterende kamper:
Alle resterende kamper avlyses pr 12.03.20. Dette gjelder absolutt alle kamper, være seg seriekamper, kvalifiseringskamper, sluttspill- og NM-kamper (inkludert finaler) osv. på alle nivåer i alle våre idretter.

Rangeringer:
Rangeringen i den enkelte serie, som er ferdigspilt pr. 12.03.20 er gjeldende, og medaljer og pokaler deles ut i henhold til det. I de serier som ikke er ferdigspilt og lagene har spilt likt antall kamper, er rangeringen pr. 12.03.20 gjeldende og medaljer og pokaler deles ut i henhold til det.

I de serier som ikke er ferdigspilt og lagene har spilt ulikt antall kamper, brukes et prinsipp som flere lagidretter nå benytter seg av:

Laget med høyest gjennomsnittlig poeng på antall spilte kamper, vinner serien. De resterende lagene i serien rangeres etter samme prinsipp. Pokaler og medaljer som er satt opp i disse seriene deles ut etter dette prinsippet.

Kvalifisering forbundsseriene innebandy (gjelder kun innebandy):
Kvalifiseringsspill mellom 1. divisjonene for menn senior og eliteserien for menn senior avlyses og vil ikke bli spilt.

Innebandyseksjonen utreder videre det som omhandler dette punktet. Vi vil komme tilbake med resultatet av dette arbeidet så snart saken er behandlet av Innebandyseksjonen og Forbundsstyret. Seksjonen er godt i gang med å gjøre disse vurderingene.

EuroFloorball Challenge og EuroFloorball Cup (gjelder kun innebandy): 
Eliteseriemester senior menn og kvinner sesongen 19/20, tilbys som vanlig deltakelse i EuroFloorball Challenge eller EuroFloorball Cup, basert på invitasjon fra IFF.

 

For uttalelser, kontakt:

Erik Hansen
Tlf 905 49 012
President i Norges Bandyforbund

eller

Tomas Jonsson
Tlf 906 43 566
Generalsekretær i Norges Bandyforbund

OPPDATERT 23. mars kl. 22.05.

Rapportering av økonomiske konsekvenser for idrettslag

Norges Idrettsforbund har i dag sendt ut e-post til alle sine idrettslag der de ber alle om å rapportere de økonomiske konsekvenser de møter som følge av korona-situasjonen.

Informasjonen som rapporteres inn skal benyttes til å synliggjøre idrettens samlede tap, grunnet korona-situasjonen, over for myndighetene. Dette vil være viktig grunnlag for tildeling av tilstrekkelige offentlige ressurser for å sikre at idrettsorganisasjonene blir i stand til å videreføre virksomheten den dagen situasjonen normaliseres.

Denne rapporteringen er kun en kartlegging av de samlede økonomiske konsekvensene, og ikke en tilbakebetalingsløsning. 

Ber idrettslag komme i gang med registreringen. 

– Vi ber om at idrettslagene kommer i gang med registreringen så fort som mulig. Det er fullt mulig å korrigere og supplere tidligere rapportering underveis for eksempel med nye opplysninger som ikke var kjent på registreringstidspunktet. Vi ønsker rett og slett å overvåke hvordan situasjonen utvikler seg over tid for klubber og idrettslagene, sier Kvalevåg, og legger til.  

 – Vi er selvsagt glade for at regjeringen har bevilget 600 millioner kroner til idrett og frivillig sektor for å kompensere for tapte arrangementsinntekter for mars og april 2020. Jeg er redd for at denne bevilgningen ikke vil strekke til når vi ser helhetsbildet i norsk idrett, sier Kvalevåg.

Mer informasjon om rapporteringen og lenke til registreringsskjemaet finner dere her.

Nedenfor kan dere laste ned en bruksanvisning som forklarer hvordan undersøkelsen fungerer:

OPPDATERT 20. mars kl. 15.55.

Informasjon til NBFs organisasjon om situasjonen og tiltak

Forbundsstyret vedtok 12. mars at all organisert idrettsaktivitet i våre tre idretter avlyses, i tråd med helsemyndighetenes henstilling.

Noen timer etter at forbundsstyret fattet avlysningsvedtaket, vedtok myndighetene at all organisert idrettsaktivitet opphørte med umiddelbar virkning.

Dette er en utfordrende situasjon for Norges Bandyforbund, som for alle andre organisasjonsledd i idretten. Den største utfordringen er at vi ikke har noen holdepunkter for hvor lang tid denne situasjonen vil vare.

Det som det ser ut til å være størst enighet om er, som statsministeren uttalte for noen dager siden: «Dette blir verre før det blir bedre, men en dag blir det bedre». 

Norges Bandyforbund er ikke med hensyn til drift eller ressurser i en akutt situasjon, men vedvarer den alvorlige situasjonen vårt samfunn har i dag over tid, vil også vår organisasjon møte store utfordringer.

Forbundsstyret har derfor vedtatt at det umiddelbart iverksettes tiltak for å på best mulig måte sikre at organisasjonen fungerer godt, selv om dagens utfordrende situasjon vedvarer over lengre tid.

Dette innbefatter blant annet at all idrettsaktivitet, innkjøp eller andre kostnader avlyses eller utsettes. Organisasjonens største kostnad er lønn til ansatte. Forbundsstyret vedtok derfor at generalsekretæren iverksetter permitteringer.

35 ansatte mottok i går permitteringsvarsel. Dette fører følgelig til at både forbundets og regionskontorenes bemanning er sterkt redusert.

Forbundsstyret har opprettet en arbeidsgruppe som fortløpende skal håndtere utfordringer og nødvendige avklaringer i organisasjonen. 

I arbeidsgruppen sitter president, visepresident, seksjonenes ledere, Kim-Alexander H. Jørstad (forbundets jurist), Terje Larsen (serieansvarlig forbundsseriene innebandy) og Tomas Jonsson (generalsekretær).

Det er viktig at alle spørsmål i alle organisasjonsledd angående organisatoriske forhold eller gjennomføring av aktivitet tas opp med arbeidsgruppen. Dette for at alle slike saker behandles mest mulig enhetlig i hele organisasjonen.

 

Med vennlig hilsen

President Erik Hansen og generalsekretær Tomas Jonsson

 

Vi viser også til idrettspresident Berit Kjølls tekst «Vi må vise solidaritet med våre 11000 idrettslag», datert 14. mars.

OPPDATERT 20. mars kl. 12.40.

Krisepakke til idretten på 600 milllioner kroner

For å hjelpe idretten i en krevende periode, kommer Regjeringen nå med en stor kompensasjonsordning. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal forvalte ordningen.

Pakken består av en kompensasjonsordning for idretten som vil utgjøre cirka 600 millioner kroner. Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

I første omgang skal ordningen kompensere for arrangementer som for våre idretter skulle vært arrangert fra og med 12. mars og ut april 2020.

Innrapporteringen av de tapte arrangementsinntektene skal skje via en digital løsning.

«Vi avventer selve forskriften, men arbeidet med å få på plass den tekniske løsningen starter vi i dag», sier Gunn Merete Paulsen, direktør i Lotteri- og stiftelsestilsynet, i en pressemelding datert 18. mars.

Flere detaljer vil komme i løpet av kort tid, og forbundet vil informere våre klubber og kretser/regioner så snart vi vet mer om prosessen.

Les pressemeldingen fra Regjeringen her

OPPDATERT 20. mars kl. 11.20.

Lisensen dekker også egentrening

Forsikringen dekker normalt kun organisert aktivitet.

Nå står vi imidlertid midt oppe i en situasjon hvor all organisert aktivitet er stoppet.

Det er allikevel viktig at utøvere oppfordres til fortsatt å trene.

Norges Bandyforbund er blitt enige med Gjensidige forsikring om at vilkårene i lisensforsikringen nå midlertidig utvides slik at den også dekker egentrening så lenge dagens situasjon vedvarer.

Dette betyr at all strukturert egentrening som løpetrening, styrketrening og annen spesifikk aktivitet tilpasset den enkelte idrettsgren i NBF vil, inntil videre, være dekket av lisensforsikringen. 

Aktiviteter som utføres sammen med andre, for eksempel løkkebandy, løkkefotball eller annen type ball-lek, dekkes ikke. Ikke minst siden denne formen for sammenkomst strider mot råd fra Folkehelseinstituttet.

 

Skadetelefonen:

Skadetelefonen er åpen som vanlig fra 0900 – 2100 hver dag og kan bistå med råd.

Frem til 26/3 blir det ikke bestilt/uført noen operasjoner, og utøvere som melder skade vil bli fulgt opp på telefon og Skype.

OPPDATERT 12. mars kl. 10.30.

All aktivitet avlyses

Norges Bandyforbund avlyser all aktivitet på regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå i sine tre idretter bandy, innebandy og landhockey med øyeblikkelig virkning. Med bakgrunn i den kritiske situasjonen med koronasmitte og fare for folks liv og helse, følger Norges Bandyforbund opp de sterke anbefalingene fra nasjonale og lokale helsemyndigheter om å begrense samlinger av mennesker. Norges Bandyforbund følger opp det ansvaret som flere andre særidrettsforbund har tatt i denne vanskelige situasjonen for nettopp å begrense spredning av koronasmitte.

«Selvsagt er dette en kjedelig beslutning å måtte ta, sier president Erik Hansen i Norges Bandyforbund, men her må helse gå foran. Og med de sterke oppfordringene som kommer fra sentral helsemyndighet finner vi det ikke tilrådelig å fortsette med våre idrettsaktviteter, verken kamper eller treninger».

Norges Bandyforbund har nedsatt en arbeidsgruppe som må se på hvilke følger denne beslutningen får for utviklingen av alle tre idrettene.

Denne beslutningen er fattet med støtte fra forbundets regioner, kretser og seksjoner.

 

Spørsmål kan rettes til:

president Erik Hansen, 905 49 012

generalsekretær Tomas Jonson 906 43 566

seksjonsleder innebandy Paal Saastad 907 09 127

seksjonsleder bandy Stein Pedersen 958 16 722

OPPDATERT 11. mars kl. 22.00.

Norges Bandyforbund opplever at det nå kommer en rekke henvendelser fra klubber til forbundet og regionene, etter at det iløpet av dagen og kvelden er fattet innskjerpende vedtak og anbefalinger med hensyn til koronahåndteringen rundt omkring i landet vårt. Blant annet har Oslo idrettskrets aktivt gått ut og anbefalt sine klubber om å stanse all idrettslig aktivitet.

Til deres orientering så skal Norges Bandyforbund torsdag morgen kl. 0900 møtes for igjen å vurdere hvilke retningslinjer vi skal følge med hensyn til vår aktivitet, både regionalt og nasjonalt. Forbundet vil deretter oppdatere vår informasjon her på nettet og i sosiale medier så raskt som mulig, og også sende informasjon ut til våre klubber pr e-post.

OPPDATERT 11. mars kl. 13.00.

Korona-situasjonen utvikler seg daglig. Gårsdagens innskjerping fra Folkehelseinstituttet knyttet til større samlinger av folk, gir også utfordringer om gjennomføring av idrettsarrangementer. Forbundet overvåker situasjonen fra time til time i nær kontakt med NIF og andre forbund. 

Ut fra dagens situasjon vil NM-finalene bandy for damer fredag og herrer lørdag på Frogner stadion, bli gjennomført. Det vil bli begrenset mulighet for publikum. Antall publikum vil bli konkretisert senere. Dette i henhold til lokal helsemyndighet og veiledning knyttet til arrangementer gitt av Folkehelseinstituttet. Tilsvarende vil det også være for avslutningen av landhockeys innendørssesong søndag.

Onsdag og torsdag denne uken gjennomføres sluttspillkamper i innebandy. Klubbene har kontakt med lokal helsemyndighet og utarbeider beredskapsplaner for en sikker gjennomføring.

I og med at nasjonale føringer for gjennomføring av ulike arrangementer endres nærmest fra dag til dag, vil forbundet senest mandag 16. mars gjennomgå fase 2 knyttet til både nasjonale og internasjonale arrangementer knyttet til bandy, innebandy og landhockey i den kommende perioden.

Idrettsforbundets samleside vedrørende informasjon om koronavirus.
FHIs anbefalinger ved store arrangementer og samlinger.

OPPDATERT 10. mars kl. 16.50.

Norges Bandyforbund er som andre idretter og Norges idrettsforbund, opptatt av helsemyndighetenes arbeid med å begrense videre spredning av koronasmitte.

Forbundet oppfordrer alle organisasjonsleddene om å følge de rådene og retningslinjene som oppdateres jevnlig fra Folkehelseinstituttets hjemmesider og Utenriksdepartementets generelle reiseråd til utlandet. Les mer på idrettsforbundets samleside vedrørende informasjon om koronavirus her.

Norges idrettsforbund orienterte i ettermiddag om hovedprinsippet om at all planlagt idrettsaktivitet gjennomføres i tråd med helsemyndighetenes råd.

Det er arrangør som er ansvarlig og skal gjennomføre aktivitetene i dialog med kommuneoverlegen. Det kan bli gitt ulike råd ut fra lokale vurderinger.

NIF har et beredskapsmøte hver morgen. Oppdateringer herfra vil daglig bli fulgt opp av forbundet. 

For store arrangementer henvises det til Folkehelseinstituttets informasjon om anbefalinger knyttet til forberedelser og gjennomføring:

Anbefalinger ved store arrangementer og samlinger.

Forbundet
 • Om forbundet
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
  • Varsling
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2020/2021
  • Overganger
  • Lisens
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
  • NM
   • NM InnebandyLIVE
   • NM menn
   • NM kvinner
   • NM aldersbestemt
  • E-cup
  • Statistikk
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
   • NM
   • Elitekval menn
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
  • Dommerutviklingsprogram
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
Bandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Lagavgifter
  • Lisens
  • Overganger
  • Dommere
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Spiller- og lagstatistikk
  • NM-sluttspill
   • Statistikk – NM
  • Turneringer/cuper
   • Søknad om cup/turnering
   • Retningslinjer for cuper og turneringer
  • World Cup
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • VM Bandy Damer 2020
  • Universiaden
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Skjemaer
Landhockey
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Treningstid
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Treningstid
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Protokoller og referater
   • Årshjul ( foreløpig )
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Idrettssystemer
   • Hederstegn
   • Om regionen
  • Kamper
   • Aktivitetstilbud
   • Instrukser og retningslinjer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Informasjon til lagene
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommerkurs
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  • Bandykidz
   • Generell informasjon
  • Spillerutvikling
   • Generell informasjon
   • SPU G15
   • SPU G14
   • SPU G13
   • SPU J15-16
   • SPU J13-14
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Møter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 7. november i Borgehallen
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Nybegynnerkurs
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Om oss
   • Finn din klubb
   • Regelverk
    • Vedtekter Innlandet Bandyregion
    • Spillereglement Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og Lisens
   • Dommer
   • Dispensasjoner
   • Idrettssystemene
   • Etiske retningslinjer
  • Kamper
   • Terminliste/resultat 20/21
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Kampskjema
   • Søknadsskjema omberamming
   • Arkiv: Tidligere sesonger
  • Rundespill
   • Aktivitetstilbud
   • Aldersinndeling/Dispensasjoner
   • Arrangørinstruks
   • G15 Sesongen 2020/2021
  • Aktivitet
   • RM 2020
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Podcast
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Korona
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Utmerkelser
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Dommer
    • Dommerinfo
    • Dommerliste
    • Dommertøy
    • Dommerkvittering
   • Dispensasjoner
    • Dispensasjoner Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Dispensasjoner Agder
   • Lisens
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Omberammingsreglement
   • Idrettsystemene
   • Overganger
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • NM aldersbestemt
   • Omberammingsreglement
   • Serieinformasjon
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Spilleregler
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • Skoleturneringer
    • Skoleturnering Rogaland Sør
    • Skoleturnering Rogaland Nord
    • Skoleturnering Agder
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
   • Treningstips
    • Innebandy DVDen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • LTP 2018-2025
   • Handlingsplan
    • Organisasjon og ledelse
    • Dommere
    • Trenere
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Omberamming
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Lisens
   • Dommer
   • Idrettssystemene
   • Regelverk
    • Lokale bestemmelser
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Omberamming
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Venneliga
   • Omberamming
   • Historikk
  • Miniturneringer
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
    • Påmelding
    • Informasjon/regler
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Styret MNBR
    • Protokoller og møtedokumenter
   • Klubboversikt
   • Dommere
   • Idrettshaller
    • Halltilgjengelighet, Trondheim kommune
   • Lisens
   • Prioriteringer: Topp vs. bredde
   • Historie
   • Linker
   • Lover og regelverk
    • Flyttereglement
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Kontakt oss
  • Minirunder
   • Minirunder 2021/22, Trøndelag
   • Kampoppsett minirunde
   • Søke om å arrangere minirunder
   • Foreldrevett
  • Aktivitetstilbud
   • SUPER-INNEBANDY
   • El-innebandy
   • Minirunde
   • Mini League
    • Kampoppsett ML
   • Weekend League
    • Kampoppsett WL
   • Ordinært seriespill
    • Sluttspill senior
   • Løkkebandy
    • Kampoppsett 2019/20 – DEL 1
    • Trondheim IBK
   • Sunday League
    • Kampoppsett SL
   • Trønderserien
    • Kampoppsett 2019/20
   • Møre og Romsdal
   • Bandy
   • Landhockey
   • Camper
  • Kamper
   • Idrettens systemer
    • Veiledningsvideoer etc.
   • Statistikk 1993/94-2017/18
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitetsfremmende tiltak
   • SLU
   • Camper
   • Treningstips
  • Utdanning
   • Dommer
    • Dommerkurs i Midt-Norge
   • Trener
   • Andre kurs
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Idrettsystemene
   • Overganger
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
    • Dommerkvittering
  • Kamper
   • Tabeller
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Camper
   • Hva skjer?
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben