Norges Bandyforbunds koronavettregler ved utøvelse av idrettsaktivitet
Lukk
Les NBFs koronavettregler, sist oppdatert 9. oktober med retningslinjer for trening i breddeidrettens FASE 1, gjeldende fra 12. oktober.

Disse koronavettregler og helsemyndighetenes smittevernveileder for idrett, gjelder pr. i dag for all utøvelse av idrettsaktivitet i Norges Bandyforbund. Det presiseres at det er ulike retningslinjer for ulike aldersgrupper og nivå (se under).

Alle tilknyttet sportslig virksomhet (spillere, trenere, ledere osv.) plikter å følge retningslinjer, råd og anbefalinger fra myndigheter, Folkehelseinstituttet (FHI), Helsedirektoratet (HDIR), Norges Idrettsforbund (NIF) og Norges Bandyforbund (NBF).

 

De tre grunnpilarene for å hindre/bremse smittespredning gjelder ALLTID:

 • Om du føler deg syk – hold deg hjemme!
 • God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og kamp
 • Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kamp

I tillegg har Norges Bandyforbund for sine idretter og nivåer fastsatt følgende retningslinjer, for å forhindre smitte under trening, kamp og arrangement:

 • Retningslinjer for spillere til og med 19 år (innebandy, bandy, landhockey)

  Endringslogg

  Retningslinjer for barne- og ungdomsidretten i Norges Bandyforbund

  25. september

  Helsemyndighetenes smittevernveileder for idrett er oppdatert og omstrukturert uten at det er blitt gjort nye større endringer i disse retningslinjer.

  Det er gjort følgende presisering i punkt 4.0:
  Så lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av utstyret, vil risikoen for indirekte smitte være svært lav. Deltakere bør oppfordres til å ikke ta seg til ansiktet mens man bedriver aktivitet med felles utstyr.

  • Det er ikke behov for rengjøring av baller utover normal praksis (før korona).
  • Så lenge hygienerådene over følges, kan felles utstyr (vester, kjegler, målvaktstrøye, målvaktsbukse, vant, mål o.l.) benyttes umiddelbart av andre personer/lag/grupper. Så få personer som mulig bør bære/flytte på slikt utstyr.
  • Deling av utstyr som innebærer svært tett kontakt med ansikt eller hender (hjelm, briller, hansker, køller o.l.) er mulig, men dette medfører at utstyret må rengjøres etter hver bruker.

  —-

  25. august

  Punkt 2.1 Hygienetiltak – tillegg.

  • Alle som deltar i aktiviteten skal: Unngå tett samling rundt målbur o.l. før kampstart (pep talk).

  Punkt 5.1 Generelt – nye delpunkter

  • Klubbene må sørge for at kun personer som er nødvendige for avvikling av kamper får tilgang til området (indre bane) der kamper spilles. Totalt antall mennesker med tilgang til området (indre bane), inkludert spillere, støtteapparat og dommere, skal være lavest mulig, og skal under enhver omstendighet ikke overstige 60 personer.
  • Lagene skal IKKE bytte side i periodepausene så fremt ikke det skjer uforutsette ting som åpenbart gjør dette urettferdig. I slike tilfeller skal innbytterbenkene vaskes over med håndsprit før byttet foretas.
  • Presse/media kan få tilgang på treningskamper, men de må oppholde seg på tribunen med minst 1 meters avstand seg imellom. Det begrenses til en fotograf og en skrivende journalist pr redaksjon/avis.

  Punkt 6.0 Kamper og arrangement med publikum

  • Presisering av at det totale antall personer i hallen/på arenaen også inkluderer presse/media.

 • Retningslinjer for spillere fra og med 20 år (innebandy, bandy, landhockey)

  Fra og med 12. oktober starter en kontrollert gjenåpning av trening med nærkontakt i breddeidretten for de fra og med 20 år.

  Dette innebærer at alle lagene definert av Norges Bandyforbund i fase 1 av gjenåpningen kan starte ordinær trening med nærkontakt fra og med 12. oktober, men i kommuner med lokale utbrudd av korona vil de lokale helsemyndighetene vurdere om det er tilrådelig å gjenåpne. Oslo kommune har bl.a. utsatt åpningen.

  Inntil videre vil dette kun gjelde muligheten for å trene med nærkontakt, og ikke for treningskamper, seriekamper og andre typer konkurranser.

  De resterende utøverne i Norges Bandyforbunds breddeidrett er fordelt på fase 2 og fase 3, og disse utøverne må inntil videre fortsatt trene med minst 1 meters avstand.

  Les mer her

   

  Følgende serier og idretter er definert inn i forbundets fase 1:

  Bandy:
  Utøvere i 1. divisjon senior

  Innebandy:
  Utøvere i 1. divisjoner og 2. divisjoner for kvinner og menn senior
  Utøvere i EL-Innebandy
  Utøvere i Super-Innebandy

  Landhockey:
  Utøvere i 1. divisjon senior

  Endringslogg

  9. oktober

  Retningslinjene er omstrukturert for breddeidrettens gjenåpning i tre faser.

  Nytt dokument lagt til med retningslinjer for lagene i Fase 1 som fra 12. oktober kan trene med nærkontakt.

 • Retningslinjer for TRENING toppidrett (INNEBANDY - Eliteseriene for kvinner og menn)

  Endringslogg:

  Retningslinjer for eliteinnebandyens gjennomføring av trening med nærkontakt

  4. september 

  1.0 Innledning og vedlegg 6 – endring i tekst

  Dersom «Retningslinjene for eliteinnebandyens kamparrangementer» følges fullt ut, gjelder disse også for treningskamper. Dersom «Retningslinjene for eliteinnebandyens kamparrangementer» ikke følges, gjelder vedlegg 6 i dette dokumentet.


  6.2 Sosial omgang – tillegg i 2. kulepunkt i kursiv

  • Du kan benytte offentlig transport, men bør legge opp reise slik at du unngår nærkontakt med andre. Det anbefales bruk av munnbind, hvis man må ta kollektivtransport.


  Vedlegg 5 Screening før oppstart av trening med nærkontakt – tillegg i kursiv

  Spørsmål om sykehistorie:

  • Har du vært i kontakt med noen som har vært syk siste 14 dager?
  • Har du hatt feber siste 14 dagene?
  • Har du siste 14 dagene hatt en eller flere av følgende symptomer:
  1. Utmattelse
  2. Hodepine
  3. Sår hals
  4. Tungpustethet
  5. Hoste
  6. Kroppsverk
  7. Tap av smaks- eller luktesans
  8. Diare
  9. Magesmerter

  Covid-19 test

  Hvis JA på ett eller flere av disse spørsmålene er det en sterk anbefaling om at personen tester seg for covid-19.

  Personen skal isoleres inntil svar på testen foreligger.

  Influensavaksine høsten 2020

  Alle spillere og personer i støtteapparatet oppfordres til å ta årets influensavaksine.


  Vedlegg 6 Treningskamper – endring av 8. kulepunkt

  • Det er tillatt med tilskuere på tribunen under treningskamper, HVIS «Retningslinjer for eliteinnebandyens kamparrangementer» følges. Hvis ikke har tilskuere ikke adgang.

  25. august

  Punkt 4.0 Tiltak for å sikre god hygiene – tillegg.

  • Håndhilsning, klemming, «feiring», tett samling rundt målbur o.l. før kampstart (pep talk) og annen unødvendig fysisk kontakt skal unngås.
   Vedlegg 6 Treningskamper – nye delpunkter
  • Det er kun på spillebanen (20x40m) det gis anledning til å fravike avstandsregelen. Spillere som sitter på innbytterbenken under kampen, og er en del av byttemønsteret i laget i den enkelte periode, er unntatt fra kravet om 1 meters avstand. Øvrige spillere, som ikke er en del av den rullerende byttingen, henvises til å sitte annet sted enn innbytterbenken med 1 meters avstand.
  • Lagene skal IKKE bytte side i periodepausene så fremt ikke det skjer uforutsette ting som åpenbart gjør dette urettferdig. I slike tilfeller skal innbytterbenkene vaskes over med håndsprit før byttet foretas.
  • Lagkaptein er ansvarlig for å overholde avstandsregelen hvis man oppsøker dommerne.
  • Det skal være 1 meters avstand mellom personer i sekretariatet.
  • Lagene skal ikke håndhilse på hverandre og dommere etter endt kamp, men lagkapteinene kan muntlig takke alle for kampen.
  • Under treningskamper har ikke publikum adgang.
  • Presse/media kan få tilgang på treningskamper, men de må holde seg på tribunen med minst 1 meters avstand seg imellom. Det begrenses til en fotograf og en skrivende journalist pr redaksjon/avis.

 • Retningslinjer for TRENING toppidrett (BANDY - Eliteserien for herrer og Dameserien)

  Endringslogg:

  Retningslinjer for toppbandyens gjennomføring av trening med nærkontakt

  17. september


  4.0 Tiltak for å sikre god hygiene

  I 6. kulepunkt er (100x60m) fjernet.


  6.2 Sosial omgang – tillegg i 2. kulepunkt i kursiv

  Du kan benytte offentlig transport, men bør legge opp reise slik at du unngår nærkontakt med andre. Det anbefales bruk av munnbind, hvis man må ta kollektivtransport.


  Vedlegg 5 Screening før oppstart av trening med nærkontakt – tillegg i kursiv

  Spørsmål om sykehistorie:

  • Har du vært i kontakt med noen som har vært syk siste 14 dager?
  • Har du hatt feber siste 14 dagene?
  • Har du siste 14 dagene hatt en eller flere av følgende symptomer:

  1. Utmattelse

  2. Hodepine

  3. Sår hals

  4. Tungpustethet

  5. Hoste

  6. Kroppsverk

  7. Tap av smaks- eller luktesans

  8. Diare

  9. Magesmerter


  Covid-19 test

  Hvis JA på ett eller flere av disse spørsmålene må medisinsk ansvarlig vurdere om personen skal teste seg for covid-19.

  Personen skal i så fall isoleres inntil svar på testen foreligger.


  Influensavaksine høsten 2020

  Alle spillere og personer i støtteapparatet oppfordres til å ta årets influensavaksine.


  Vedlegg 6 Treningskamper

  I 3. kulepunkt er (100x60m) fjernet.

 • Retningslinjer for KAMP toppidrett (INNEBANDY - Eliteseriene for kvinner og menn)
 • Retningslinjer for KAMP toppidrett (BANDY - Eliteserien for menn og Dameserien) - IKKE KLAR

  Retningslinjer for kamparrangementer for bandyens toppidrett er under utarbeidelse. Inntil retningslinjene er klare, tillates det ikke kamparrangementer med publikum. For treningskamper henvises det til retningslinjene for trening (vedlegg 6).

 • Retningslinjer for gjennomføring av minirunder (innebandy)

  Endringslogg

  Retningslinjer for minirunder i Norges Bandyforbund

  • 4. september 2020: Lagt inn rutine i punkt 2 for oppbevaring og sletting av oppmøtelister, samt rutiner ved oppdaget smitte.
  • 11. september 2020: Lagt inn punkt 11 vedrørende bruk av felles utstyr.

 • Idrettens obligatoriske digitale koronavettkurs (also english version)
 • Lokale strengere tiltak

  Kommunene kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

  Under skal vi prøve å holde en oppdatert liste over strengere lokale tiltak som er aktuelle for gjennomføring av trening og kamper for klubber og lag i Norges Bandyforbund:

  Oslo og Akershus Bandyregion:
  Den planlagte åpningen av breddeidrettens fase 1 er utsatt i Oslo kommune. (Gjelder fra og med 12. oktober og inntil videre.)

  Nye regler i Oslo knyttet til arrangementer med konsekvenser for OABR (Gjeldende fra 29. september og inntil videre). Flere av kommunene rundt Oslo har også gjort liknende vedtak. Kontakt lokal kommune for detaljer.

Fra og med 12. oktober starter en kontrollert gjenåpning av trening med nærkontakt i breddeidretten for de fra og med 20 år.

Dette innebærer at alle lagene definert av Norges Bandyforbund i fase 1 av gjenåpningen kan starte trening fra og med 12. oktober, men i kommuner med lokale utbrudd av korona vil de lokale helsemyndighetene vurdere om det er tilrådelig å gjenåpne. Oslo kommune har bl.a. utsatt åpningen.

Inntil videre vil dette kun gjelde muligheten for å trene med nærkontakt, og ikke for treningskamper, seriekamper og andre typer konkurranser.

Les mer her

Regjeringen vil frem mot november vurdere når videre gjenåpning skal gjennomføres, etter erfaringer fra åpningen av fase 1.

Norges Bandyforbund vil komme tilbake med informasjon om fase 2 og 3 når vi vet noe mer om statusen på gjenåpningen for disse fasene.

Andre viktige vedtak gjort av Forbundsstyret

Deltakelse i cuper/kamper i utlandet
Alle klubber/lag tilknyttet Norges Bandyforbund skal inntil videre ikke delta i cuper/kamper i utlandet, i henhold til dagens anbefalinger fra nasjonal helsemyndighet og vedtak i Forbundsstyret.

Kamper mot ikke-norske lag i Norge
Alle klubber/lag tilknyttet Norges Bandyforbund skal inntil videre ikke delta i kamper mot ikke-norske lag i Norge, i henhold til dagens anbefalinger fra nasjonal helsemyndighet og vedtak i Forbundsstyret.

Prøvespilling for utøvere bosatt utenfor Norge
Prøvespilling med utøvere bosatt utenfor Norge, må gjennomføres i henhold til norske smittevernregler som betyr karantene før eventuelt treningsspill gjennomføres.

Landslagsvirksomheten
Forbundsstyret har vedtatt at all landslagsvirksomhet innenfor Norges Bandyforbund, inkludert samlinger (herunder også kretslagssamlinger o.l.), innstilles inntil videre. Så snart internasjonale mesterskap blir endelig fastsatt og norsk deltakelse kan gjennomføres ut fra gjeldende anbefalinger fra helsemyndighetene, vil normale forberedelser iverksettes.

Adgangskort gir ikke fri adgang
På grunn av begrensninger på tilskuerantall, og ut ifra dagens smittevernregler, har forbundsstyret vedtatt at samtlige adgangskort utstedt av forbundet eller regionene/kretsene settes ut av funksjon inntil videre.

Det kan, hvis nødvendig, utstedes egne tillatelser per arrangement til de som har godkjente oppgaver for organisasjonen i forbindelse med de aktuelle arrangementer.

Personer som mener de har behov for midlertidig tillatelse til å overvære et arrangement, må kontakte administrerende myndighet i sin region hvis det gjelder krets-/regionskamper, og forbundets sentraladministrasjon hvis det gjelder kamper i eliteseriene for kvinner og menn.

Forbundet
 • Om forbundet
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
  • Varsling
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2020/2021
  • Overganger
  • Lisens
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
  • NM
   • NM InnebandyLIVE
   • NM menn
   • NM kvinner
   • NM aldersbestemt
  • E-cup
  • Statistikk
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
   • NM
   • Elitekval menn
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
  • Dommerutviklingsprogram
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
Bandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Lagavgifter
  • Lisens
  • Overganger
  • Dommere
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Spiller- og lagstatistikk
  • NM-sluttspill
   • Statistikk – NM
  • Turneringer/cuper
   • Søknad om cup/turnering
   • Retningslinjer for cuper og turneringer
  • World Cup
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • VM Bandy Damer 2020
  • Universiaden
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Skjemaer
Landhockey
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Treningstid
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Treningstid
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Idrettssystemer
   • Hederstegn
   • Om regionen
  • Kamper
   • Aktivitetstilbud
   • Instrukser og retningslinjer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Informasjon til lagene
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  • Bandykidz
   • Generell informasjon
  • Spillerutvikling
   • Generell informasjon
   • SPU G15
   • SPU G14
   • SPU G13
   • SPU J15-16
   • SPU J13-14
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 25.oktober i Skjeberghallen
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Nybegynnerkurs
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Om oss
   • Finn din klubb
   • Regelverk
    • Vedtekter Innlandet Bandyregion
    • Spillereglement Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og Lisens
   • Dommer
   • Dispensasjoner
   • Idrettssystemene
   • Etiske retningslinjer
  • Kamper
   • Terminliste/resultat 20/21
   • Statistikk
   • G15 Sesongen 2020/2021
   • Kommende kamper
   • Kampskjema
   • Søknadsskjema omberamming
   • Arkiv: Tidligere sesonger
  • Rundespill
   • Terminliste/oppsett
   • Aldersinndeling/Dispensasjoner
   • Arrangørinstruks
  • Aktivitetstilbud
   • RM 2020
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Korona
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Utmerkelser
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Dommer
    • Dommerinfo
    • Dommerliste
    • Dommertøy
    • Dommerkvittering
   • Dispensasjoner
    • Dispensasjoner Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Dispensasjoner Agder
   • Lisens
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Omberammingsreglement
   • Idrettsystemene
   • Overganger
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • NM aldersbestemt
   • Omberammingsreglement
   • Serieinformasjon
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Spilleregler
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • Skoleturneringer
    • Skoleturnering Rogaland Sør
    • Skoleturnering Rogaland Nord
    • Skoleturnering Agder
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
   • Treningstips
    • Innebandy DVDen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • LTP 2018-2025
   • Handlingsplan
    • Organisasjon og ledelse
    • Dommere
    • Trenere
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Omberamming
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Lisens
   • Dommer
   • Idrettssystemene
   • Regelverk
    • Lokale bestemmelser
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Omberamming
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Venneliga
   • Omberamming
   • Historikk
  • Miniturneringer
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
    • Påmelding
    • Informasjon/regler
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Styret MNBR
    • Protokoller og møtedokumenter
   • Klubboversikt
   • Dommere
   • Idrettshaller
    • Halltilgjengelighet, Trondheim kommune
   • Lisens
   • Prioriteringer: Topp vs. bredde
   • Historie
   • Linker
   • Lover og regelverk
    • Flyttereglement
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Kontakt oss
  • Minirunder
   • Minirunder sesongen 2020/21
   • Kampoppsett minirunde
   • Søke om å arrangere minirunder
   • Foreldrevett
  • Aktivitetstilbud
   • SUPER-INNEBANDY
   • El-innebandy
   • Minirunde
   • Mini League
    • Kampoppsett ML
   • Weekend League
    • Kampoppsett WL
   • Ordinært seriespill
    • Sluttspill senior
   • Løkkebandy
    • Kampoppsett 2019/20 – DEL 1
    • Trondheim IBK
   • Sunday League
    • Kampoppsett SL
   • Trønderserien
    • Kampoppsett 2019/20
   • Møre og Romsdal
   • Bandy
   • Landhockey
   • Camper
  • Kamper
   • Idrettens systemer
    • Veiledningsvideoer etc.
   • Statistikk 1993/94-2017/18
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitetsfremmende tiltak
   • SLU
   • Camper
   • Treningstips
  • Utdanning
   • Dommer
    • Dommerkurs i Midt-Norge
   • Trener
   • Andre kurs
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Idrettsystemene
   • Overganger
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
    • Dommerkvittering
  • Kamper
   • Tabeller
   • Kommende kamper
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Camper
   • Hva skjer?
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben