Foto av: Børge Andreassen
Serieinformasjon 2020/2021
Lukk
Serieinformasjon sesongen 2020/2021.

Les informasjon om hver enkelt divisjon, lisenssatser, dommersatser, banestørrelser, kamplengder etc under.

 • Regionale serier 2020/2021 (1. divisjon Sørvest)

  1. div Sørvest Kvinner

  • Spilletid: 3 x 20 minutter, effektiv tid
  • Krav til InnebandyLive: Avansert føring av elektronisk kampskjema, noe som krever flere personer i kampsekretariat, minimum 2 stk
  • Banestørrelse: Standard
  • Spillerlisens: Høyeste krets/regionale (1480,-/1730,-)
  • Link til påmeldte lag

  1. div Sørvest Menn

  • Spilletid: 3 x 20 minutter, effektiv tid
  • Krav til InnebandyLive: Avansert føring av elektronisk kampskjema, noe som krever flere personer i kampsekretariat, minimum 2 stk.
  • Banestørrelse: Standard
  • Spillerlisens: Høyeste krets/regionale (1480,-/1730,-)
  • Link til påmeldte lag

 • Rogaland Sør
  • Senior Menn Rogaland Sør 2020/2021

   2. div Rogaland Herrer

   • Spilletid: 3 x 20 minutter. Løpende spilletid – men klokken stoppes ved mål
   • Krav til InnebandyLive: Standard føring av elektronisk kampskjema
   • Banestørrelse: Standard
   • Spillerlisens: Øvrige seniorserier (950,-/1320,-)
   • Link til påmeldte lag

   3. div Rogaland Herrer

   • Spilletid: 3 x 20 minutter. Løpende spilletid, men klokken stoppes ved mål
   • Krav til InnebandyLive: Standard føring av elektronisk kampskjema
   • Banestørrelse: Standard
   • Spillerlisens: Øvrige seniorserier (950,-/1320,-)
   • Link til påmeldte lag

   4. div Rogaland Herrer

   • Spilletid: 2 x 15 minutter. Løpende spilletid. Tiden stoppes på utvisninger. Tiden stoppes på mål. Tiden stoppes ikke på mål, når ett lag leder med 5 mål eller mer. Tiden stoppes ikke på mål, når det totale antall mål i en kamp overstiger 8 mål.
   • Krav til InnebandyLive: Standard føring av elektronisk kampskjema
   • Banestørrelse: Standard
   • Spillerlisens: Turneringslisens (495,-) eller Laveste kretsregionale (675,-/980,-)
   • Link til påmeldte lag

  • Senior Kvinner Rogaland Sør 2020/2021

   2. div Rogaland Kvinner

   • Spilletid: 3 x 20 minutter. Løpende spilletid, men klokken stoppes ved mål
   • Krav til InnebandyLive: Standard føring av elektronisk kampskjema
   • Banestørrelse: Standard
   • Spillerlisens: Laveste krets/ regionale serie (675,-/980,-)
   • Link til påmeldte lag

   3. div Rogaland Sør Kvinner

   • Spilletid: 2×12 minutter. Løpende spilletid. 
   • Krav til InnebandyLive: Kun rapportering av resultat. Spillertropp må inn i TA på grunn av spillerlisens.
   • Banestørrelse: 2/3 bane
   • Antall spillere: 4 utespillere + målvakt
   • Spillerlisens: Mosjonistlisens (uten skadeforsikring 230,-) eventuelt Turneringslisens (med skadeforsikring 495,-) 
   • Link til påmeldte lag

   Denne serien er en rekrutterings/breddeserie for nye lag. Spillere som spiller fast i 2.divisjon kan ikke benyttes i denne serien. 

  • Aldersbestemt Gutter Rogaland Sør 2020/2021

   G19 Rogaland Sør

   • Spilletid: 2 x 20 minutter. Tiden stoppes på utvisninger. Tiden stoppes på mål. Tiden stoppes ikke på mål, når ett lag leder med 5 mål eller mer. Tiden stoppes ikke på mål, når det totale antall mål i en kamp overstiger 8 mål. Ingen sidebytte.
   • Covid-19: Så lenge de nasjonale føringene på maks 50 personer i hallen gjelder, spilles det kun 1 kamp pr dag pr lag, og kamplengden er derfor forlenget til 3×15 minutter.
   • Krav til InnebandyLive: Standard føring av elektronisk kampskjema
   • Banestørrelse: Standard
   • Spillerlisens: Spillere født 2001-2007 (640,-/960,-)*
   • Aldersgruppe: 2001-2006
   • Link til påmeldte lag

   * Deltar spillere i seniorserier også, må man betale seniorlisens

   G17 Rogaland Sør

   • Spilletid: 2 x 15 minutter. Tiden stoppes på utvisninger. Tiden stoppes på mål. Tiden stoppes ikke på mål, når ett lag leder med 5 mål eller mer. Tiden stoppes ikke på mål, når det totale antall mål i en kamp overstiger 8 mål. Ingen sidebytte.
   • Covid-19: Så lenge de nasjonale føringene på maks 50 personer i hallen gjelder, spilles det kun 1 kamp pr dag pr lag, og kamplengden er derfor forlenget til 3×15 minutter.
   • Krav til InnebandyLive: Standard føring av elektronisk kampskjema
   • Banestørrelse: Standard
   • Spillerlisens: Spillere født 2001-2007 (640,-/960,-)*
   • Aldersgruppe: 2003-2006
   • Link til påmeldte lag

   * Deltar spillere i seniorserier også, må man betale seniorlisens

   G15 Rogaland Sør

   • Spilletid: 2 x 15 minutter. Tiden stoppes på utvisninger. Tiden stoppes på mål. Tiden stoppes ikke på mål, når ett lag leder med 5 mål eller mer. Tiden stoppes ikke på mål, når det totale antall mål i en kamp overstiger 8 mål. Ingen sidebytte.
   • Covid-19: Så lenge de nasjonale føringene på maks 50 personer i hallen gjelder, spilles det kun 1 kamp pr dag pr lag, og kamplengden er derfor forlenget til 3×15 minutter.
   • Krav til InnebandyLive: Standard føring av elektronisk kampskjema
   • Banestørrelse: Standard
   • Spillerlisens: Spillerlisens ut fra fødselsår*
   • Spillerlisens: Spillere født 2001-2007 (640,-/960,-)
   • Spillerlisens: Spillere født 2008 (370,-/490,-)
   • Aldersgruppe: 2005-2008
   • Link til påmeldte lag

   * Deltar spillere i seniorserier også, må man betale seniorlisens

   G13 Rogaland Sør

   • Spilletid: 2 x 12 minutter. Tiden stoppes på utvisninger. Tiden stoppes på mål. Tiden stoppes ikke på mål, når ett lag leder med 3 mål eller mer. Tiden stoppes ikke på mål, når det totale antall mål i en kamp overstiger 8 mål. Ingen sidebytte.
   • Covid-19: Så lenge de nasjonale føringene på maks 50 personer i hallen gjelder, spilles det kun 1 kamp pr dag pr lag, og kamplengden er derfor forlenget til 3×15 minutter.
   • Krav til InnebandyLive: Standard føring av elektronisk kampskjema
   • Banestørrelse: Standard
   • Spillerlisens: Spillerlisens ut fra fødselsår
   • Spillerlisens: Spillere født 2001-2007 (640,-/960,-)

   • Spillerlisens: Spillere født 2008 (370,-/490,-)

   • Spillerlisens: Spillere født 2009 eller senere (25,-)
   • Aldersgruppe: 2007-2009. 2010-modeller ikke tillatt før i år 2021. Kamper med 2010-modeller og yngre i 2020, vil få resultat slettet.
   • Link til påmeldte lag

   G11 Rogaland Sør

   • Spilletid: 2 x 12 minutter. Tiden løper hele kampen. Ingen sidebytte. 2 min pause. 
   • Covid-19: Så lenge de nasjonale føringene på maks 50 personer i hallen gjelder, spilles samles det 3 lag i stedet for 4 i hallen samtidig. Dette medfører at de blir reduksjon i antall kamper fra 3 til 2 pr lag, og derfor økes kamplengden til 2×15 minutter.
   • Krav til InnebandyLive: Nei, men kamptroppen legges inn i TA eller MinBandy. 
   • Antall spillere: 5 utespillere pluss målvakt.
   • Banestørrelse: 2/3 bane. Se link for banekart.
   • Resultat: Ingen resultattavle eller resultatføring. 
   • Drakt: Krav til like drakter. Spill med shorts. 
   • Dommerbetaling: 200kr pr lag pr kamp. 
   • Utjevning: Hvis et lag leder med 4 mål kan motstanderlaget sette inn en spiller ekstra. Når differansen i en kamp blir fire mål, kan det laget som ligger under, sette inn en ekstra utespiller. Dersom differansen reduseres til tre mål, går man tilbake til like mange spillere. Oppfordrer trenere til å samarbeide om å skape mest mulig jevnbyrdighet i kampen.
   • Dispensasjon: Ingen aldersdispensasjon som ikke er godkjent på forhånd av Sportslig utvalg. Husk det ikke er tillatt å gjøre avtale med motstanderlaget eller dommere om bruk av overårigespillere. 
   • Spillerlisens ut fra fødselsår
   • Spillerlisens: Spillere født 2009 eller senere (25,-)
   • Aldersgruppe: 2009-2010
   • Link til påmeldte lag

   Denne serien vil ikke kollidere med Minirunder, og vil være et ekstra tilbud til lag som allerede spiller Minirunde.

  • Aldersbestemt Jenter Rogaland Sør 2020/2021

   Jenter 19 Rogaland Sør

   • Spilletid: 2×15 minutter. Tiden stoppes på utvisninger. Tiden stoppes på mål. Tiden stoppes ikke på mål, når ett lag leder med 5 mål eller mer. Tiden stoppes ikke på mål, når det totale antall mål i en kamp overstiger 8 mål. Ingen sidebytte.
   • Krav til InnebandyLive: Standard føring av elektronisk kampskjema. 
   • Banestørrelse: Full innebandybane
   • Antall spillere: 5 utespillere + målvakt
   • Lisens: Lisens ut fra fødselsår hvis det kun spilles aldersbestemte serier. Spillere som også deltar i senior, må betale seniorlisens.
   • Spillerlisens: Spillere født 2001-2007 (640,-/960,-)
   • Aldersgruppe: 2001-2004
   • Dommerbetaling: 250 kr pr lag pr kamp
   • Link til påmeldte lag

   Jenter 15 Rogaland Sør

   • Spilletid: 2×12 minutter. Tiden stoppes på utvisninger. Tiden stoppes på mål. Tiden stoppes ikke på mål, når ett lag leder med 3 mål eller mer. Tiden stoppes ikke på mål, når det totale antall mål i en kamp overstiger 8 mål.  Ingen sidebytte.
   • Krav til InnebandyLive: Kun rapportering av resultat i TA. Kamptropper må legges inn på grunn av lisens.
   • Banestørrelse: 2/3 bane Link til beskrivelse under.
   • Antall spillere: 4 utespillere + målvakt
   • Lisens: Lisens ut fra fødselsår. 
   • Spillerlisens: Spiller født 2001-2007 (640,-/960,-)
   • Spillerlisens: Spiller født 2008 (370,-/490,-)
   • Aldersgruppe: 2005-2008
   • Dommerbetaling: Hver lag betaler kr 200 pr lag pr kamp
   • Link til påmeldte lag

 • Agder
  • Senior Menn Agder 2020/2021

   2. div Agder Herrer

   • Spilletid: 3 x 20 minutter
   • Krav til InnebandyLive: Standard føring av elektronisk kampskjema
   • Banestørrelse: Standard
   • Spillerlisens: Øvrige seniorserier (950,-/1320,-)
   • Link til påmeldte lag

   3. div Agder Herrer

   • Spilletid: 3 x 20 minutter
   • Krav til InnebandyLive: Standard føring av elektronisk kampskjema
   • Banestørrelse: Standard
   • Spillerlisens: Laveste krets/ regionale serier (675,-/980,-)
   • Link til påmeldte lag

  • Aldersbestemt Agder 2020/2021

   G/J 16-19 Agder

   • Spilletid: 2 x 20 minutter.  Ingen sidebytte.
   • Krav til InnebandyLive: Standard føring av elektronisk kampskjema
   • Banestørrelse: Standard
   • Spillerlisens: Spillerlisens ut fra fødselsår*
   • Spillerlisens: Spillere født 2001-2007 (640,-/960,-)
   • Aldersgruppe: 2001-2004
   • Link til påmeldte lag

   * Deltar spillere i seniorserier også, må man betale seniorlisens

   G/J 13-15 Agder

   • Spilletid: 2 x 15 minutter.  Ingen sidebytte.
   • Krav til InnebandyLive: Nei, kun rapportering av resultat i MinBandy/TA. Kamptropp må legges inn i TA, men eksporteres ikke til InnebandyLive.
   • Banestørrelse: Standard
   • Spillerlisens: Spillerlisens ut fra fødselsår
   • Spillerlisens: Spillere født 2001-2007 (640,-/960,-)
   • Aldersgruppe: 2005-2007
   • Link til påmeldte lag

   G/J 11-12 Agder

   • Spilletid: 2 x 12 minutter, tiden stopper ikke ved mål. Ingen sidebytte.
   • Krav til InnebandyLive: Nei, ingen rapportering av resultat
   • Banestørrelse: 2/3 bane, se informasjon under.
   • Spillerlisens: Spillerlisens ut i fra fødselsår
   • Spillerlisens: Spillere født 2008 (370,-/490,-)
   • Spillerlisens: Spillere født 2009 eller senere (25,-)
   • Aldersgruppe: 2008-2009
   • Link til påmeldte lag

 • Rogaland Nord
  • Aldersbestemt Rogaland Nord 2020/2021

   G/J 12-16 Rogaland Nord

   • Spilletid: 2 x 12 minutter, tiden stopper ikke ved mål. Ingen sidebytte.
   • Krav til InnebandyLive: Kun rapportering av resultat i TA/ MinBandy. Kamptropp må legges inn på grunn av lisenssjekk.
   • Banestørrelse: Standard eller 2/3 bane
   • Spillerlisens: Spillerlisens ut fra fødselsår
   • Spillerlisens: Spillere født 2001-2007 (640,-/960,-)
   • Spillerlisens: Spillere født 2008 (370,-/490,-)
   • Aldersgruppe: 2004-2008
   • Link til påmeldte lag
   • Link til 2/3 bane merking
   • Link til påmelding

 • Dommersatser 19/20 og 20/21
  DivisjonBeløpMerknad
  1. div Sørvest Herrer700
  1. div Sørvest Kvinner700
  2. div herrer600
  2. div damer500
  3. div herrer500
  4. div herrer500
  Serierunder 2x12 minutter200pr lag pr kamp
  Serierunder 3x12 minutter300pr lag pr kamp
  Serierunder 2x15 minutter250pr lag pr kamp
  Serierunder 3x15 minutter375pr lag pr kamp
  Serierunder 2x20 minutter300pr lag pr kamp
  Serierunder 3x20 minutter450 pr lag pr kamp

  For kamper med serierunder som omberammes og spilles som singlekamper, kommer ett tillegg på 50% per dommer, som betales av laget som søker omberamming.

 • Lisenser - praktisk info sesongen 2020/2021
  Lisenser sesongen 2020/2021
  LisenstypeGrunnlisensUtvidet lisensDivisjon
  Høyeste nasjonale serie1930,-2285,-Elite Menn, Elite Kvinner, 1. div Øst Menn
  Høyeste krets/regionale1480,-1730,-1. div Sørvest Menn og Kvinner
  Øvrige senior950,-1320,-2. div Menn Rogaland Sør, 2. div Menn Agder, 3. div Rogaland Sør
  Laveste krets/regionale675,-980,-2. div Kvinner Rogaland Sør, 3. div Menn Agder, 4. div Menn Rogaland Sør
  Mosjonist uten skadeforsikring230,-3. div Kvinner Bredde. Ønsker spillere i 3. div Kvinner bredde forsikring må de betale lisensen "Turneringslisens"
  Turneringslisens495,-3. div Kvinner Bredde som ønsker forsikring og eventuelt venneliga som ønsker forsikring.
  Spillere født 2001-2007640,-960,-Spillere med disse fødselsårene i aldersbestemte serier som ikke deltar i seniorspill.
  Spillere født 2008370,-490,-Spillere med dette fødselsåret som deltar i aldersbestemt seriespill.
  Spillere født 2009 eller senere25,-For spillere med disse fødselsårene som deltar i aldersbestemt seriespill.

Påmeldte lag pr klubb

Påmeldte lag pr klubb regionale serier (søk opp din klubb)

Påmeldte lag pr klubb Rogaland (søk opp din klubb)

Påmeldte lag pr klubb Agder (søk opp din klubb)

 

 • Her finner du informasjon og brukerveiledning om InnebandyLive, Sportsadmin og Turneringsadmin – idrettens datasystemer som vi bruker for elektronisk kampskjema i hele regionen.
 • Skal klubben din søke om dispensasjon for lag eller spillere, skal skjemaet på denne linken fylles ut. På samme side kan dere lese retningslinjer for dispensasjoner.
 • Noen divisjoner spilles på 2/3 bane. Last ned banekart for å se hvordan banen settes opp.

Forbundet
 • Om forbundet
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
  • Varsling
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2020/2021
  • Overganger
  • Lisens
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
  • NM
   • NM InnebandyLIVE
   • NM menn
   • NM kvinner
   • NM aldersbestemt
  • E-cup
  • Statistikk
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
   • NM
   • Elitekval menn
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
  • Dommerutviklingsprogram
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
Bandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Lagavgifter
  • Lisens
  • Overganger
  • Dommere
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Spiller- og lagstatistikk
  • NM-sluttspill
   • Statistikk – NM
  • Turneringer/cuper
   • Søknad om cup/turnering
   • Retningslinjer for cuper og turneringer
  • World Cup
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • VM Bandy Damer 2020
  • Universiaden
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Skjemaer
Landhockey
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Treningstid
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Treningstid
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Årshjul ( foreløpig )
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Idrettssystemer
   • Hederstegn
   • Om regionen
  • Kamper
   • Aktivitetstilbud
   • Instrukser og retningslinjer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Informasjon til lagene
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommerkurs
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  • Bandykidz
   • Generell informasjon
  • Spillerutvikling
   • Generell informasjon
   • SPU G15
   • SPU G14
   • SPU G13
   • SPU J15-16
   • SPU J13-14
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Møter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 7. november i Borgehallen
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Nybegynnerkurs
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Om oss
   • Finn din klubb
   • Regelverk
    • Vedtekter Innlandet Bandyregion
    • Spillereglement Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og Lisens
   • Dommer
   • Dispensasjoner
   • Idrettssystemene
   • Etiske retningslinjer
  • Kamper
   • Terminliste/resultat 20/21
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Kampskjema
   • Søknadsskjema omberamming
   • Arkiv: Tidligere sesonger
  • Rundespill
   • Aktivitetstilbud
   • Aldersinndeling/Dispensasjoner
   • Arrangørinstruks
   • G15 Sesongen 2020/2021
   • Terminliste/oppsett
  • Aktivitet
   • RM 2020
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Korona
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Utmerkelser
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Dommer
    • Dommerinfo
    • Dommerliste
    • Dommertøy
    • Dommerkvittering
   • Dispensasjoner
    • Dispensasjoner Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Dispensasjoner Agder
   • Lisens
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Omberammingsreglement
   • Idrettsystemene
   • Overganger
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • NM aldersbestemt
   • Omberammingsreglement
   • Serieinformasjon
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Spilleregler
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • Skoleturneringer
    • Skoleturnering Rogaland Sør
    • Skoleturnering Rogaland Nord
    • Skoleturnering Agder
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
   • Treningstips
    • Innebandy DVDen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • LTP 2018-2025
   • Handlingsplan
    • Organisasjon og ledelse
    • Dommere
    • Trenere
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Omberamming
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Lisens
   • Dommer
   • Idrettssystemene
   • Regelverk
    • Lokale bestemmelser
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Omberamming
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Venneliga
   • Omberamming
   • Historikk
  • Miniturneringer
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
    • Påmelding
    • Informasjon/regler
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Styret MNBR
    • Protokoller og møtedokumenter
   • Klubboversikt
   • Dommere
   • Idrettshaller
    • Halltilgjengelighet, Trondheim kommune
   • Lisens
   • Prioriteringer: Topp vs. bredde
   • Historie
   • Linker
   • Lover og regelverk
    • Flyttereglement
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Kontakt oss
  • Minirunder
   • Minirunder sesongen 2020/21
   • Kampoppsett minirunde
   • Søke om å arrangere minirunder
   • Foreldrevett
  • Aktivitetstilbud
   • SUPER-INNEBANDY
   • El-innebandy
   • Minirunde
   • Mini League
    • Kampoppsett ML
   • Weekend League
    • Kampoppsett WL
   • Ordinært seriespill
    • Sluttspill senior
   • Løkkebandy
    • Kampoppsett 2019/20 – DEL 1
    • Trondheim IBK
   • Sunday League
    • Kampoppsett SL
   • Trønderserien
    • Kampoppsett 2019/20
   • Møre og Romsdal
   • Bandy
   • Landhockey
   • Camper
  • Kamper
   • Idrettens systemer
    • Veiledningsvideoer etc.
   • Statistikk 1993/94-2017/18
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitetsfremmende tiltak
   • SLU
   • Camper
   • Treningstips
  • Utdanning
   • Dommer
    • Dommerkurs i Midt-Norge
   • Trener
   • Andre kurs
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Idrettsystemene
   • Overganger
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
    • Dommerkvittering
  • Kamper
   • Tabeller
   • Kommende kamper
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Camper
   • Hva skjer?
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben