• En kamps begynnelse

  § 2. En kamps begynnelse.

  Punkt 1: Lagenes oppmøte.
  Lagene bør være til stede på banen senest 30 minutter før kampstart. Kamprapportskjema skal være
  ferdig utfylt senest 10 minutter før kampstart. Hjemmelag og bortelag fører på spillernes nummer og
  fullt navn; i overensstemmelse med påført navn på innrapportert lisens. Seriekomite – eller den/de som
  Seriekomitèen bemyndiger, og som har ansvar for sekretariatet, påfører scoringer og utvisninger under
  kampen og sender inn kampskjema.

  Punkt 3: Spillere og lagledelse som ikke er påført kamprapportskjema.
  Kun spillere og lagledere som er oppført på kamprapportskjema kan delta i kampen. Spillere og
  lagledere som ankommer banen etter at kampen har startet, og som ikke står oppført på
  kamprapportskjemaet, kan ikke delta i kampen. Det er tillatt å påføre spillere og lagledere som ikke er
  tilstede ved kampstart. Disse kan da delta i kampen.

  Punkt 5: Opphold på og rundt innbytterbenk.
  Alle som er på «benken» skal stå på kamprapportskjema. Dvs. at de som befinner seg på «benken»,
  som ikke står på kamprapportskjema, skal vises bort.

  Fra Straffereaksjoner for brudd på kampreglementet:

  4. Lag/arrangører som ikke innrapporterer resultat/sender inn kamprapportskjema
  (jfr. kampreglementets § 6 pkt.3)
  Dersom ansvarlige lag/arrangører ikke følger innrapporteringsrutiner for innringing av kampresultat
  eller innsending av kamprapportskjema, bøtelegges laget/arrangøren med kr. 250,-. Ved gjentatte
  brudd på kampreglementet forhøyes boten med kr. 250,- pr. gang.

 • Overgangsreglement landhockey

  § 24. Overganger.

  Punkt 1. Moderklubb.
  Moderklubb er den klubben spilleren er, eller sist var, medlem av.

  Punkt 2. Generelt.
  Dersom en spiller har gjort opp sine forpliktelser (for eksempel betalt kontingent og levert utstyr)
  overfor gammel klubb, kan spilleren gå over til ny klubb. Spillere som ikke har spilt obligatorisk kamp
  de 2(to) siste kalenderårene er spilleberettiget for sin nye klubb når generelle betingelser under punkt 1 og 2 er oppfylt. Forpliktelsene til tidligere klubb må være i orden. Lisens må være betalt.
  Dersom en klubb ønsker å tilegne seg spiller(e) fra andre klubber, eller en spiller ønsker å bytte klubb,
  skal den nye klubben meddele moderklubben dette i rekommandert brev, alternativt e-post, før
  samtaler innledes med spiller(en). E-post må bekreftes mottatt før samtaler kan innledes. Ervervende
  klubb har bevisbyrden for at bekreftelse av e-post foreligger. Dersom slik meddelelse til moderklubb
  ikke foreligger, straffes ervervende klubb etter «Sanksjons- og protestreglementet». Brudd på
  meddelelsesplikten kan ikke føre til at overgangen blir kjent ugyldig. Svar på forespørsel fra den
  gamle klubben skal også sendes rekommandert, alternativt via e-post innen 14 dager. Hvis svar ikke
  blir sendt på foreskrevet måte og innen den gitte frist, regnes opptakskravene å være i orden. Svar fra
  gammel klubb er kun gyldig hvis dette er undertegnet av tillitsvalgt som har myndighet for å tegne
  klubben eller person som klubbens styre har bemyndiget til dette. Det samme gjelder for undertegning av overgangsskjema. Den som søker overgang er ansvarlig for at nødvendige dokumenter er signert av bemyndigede personer i den gamle klubben og den nye klubben. Hvis den gamle klubben svarer at søkeren har ordnet sine forpliktelser, eller dersom den gamle klubben unnlater å svare på foreskrevet måte, (jf punkt 2, 5 ledd), regnes opptakingskravene å være i orden, og medlemskapet regnes fra spørredagen. Ingen kan opptas som medlem av ny klubb før oppgjør med tidligere klubb er ordnet. Hvis oppgjøret først blir ordnet etter spørredagen, blir medlemskapet i den nye klubben regnet fra og med den dagen den gamle klubben får oppgjør.

  Punkt 3. Bindende bestemmelser
  Er spilleren over 17 år, hvilket betyr fylt 17 år ved kalenderårets begynnelse, skal det betales et
  overgangsgebyr til Norges Bandyforbund. Det innbetalte gebyret må knyttes til en bestemt spiller.
  Beløpet må være innbetalt før spilletillatelse kan gis.
  Ved spillerovergang skal det fylles ut et korrekt overgangsskjema for landhockey ifølge retningslinjer
  vedrørende overganger. Ufullstendig utfylt overgangsskjema behandles ikke. Ny klubb, moderklubb
  og spiller må signere før skjema sendes NBF.
  Det betales ikke overgangsgebyr for spillere under 17 år.
  Ny klubb kan ikke benytte spilleren i obligatorisk kamp før den dato som er angitt i NBFs skriftlige
  melding om spilletillatelse og tidligst fire -4-dager etter at NBF har mottatt samtlige
  overgangsdokumenter i korrekt utfylt stand og overgangsgebyret er betalt. Behandlingstiden på
  minimum fire -4—dager forutsetter at NBF har mottatt komplette, korrekte utfylte
  overgangsdokumenter og at overgangsgebyret er betalt.
  Spillere som har spilt aktivt i utenlandske klubber, MÅ melde internasjonal overgang før spill i norsk
  serie. NBF henviser til regelverket for det internasjonale hockeyforbundet.
  En spiller kan kun spille for en klubb i en sesong, f.eks. en innendørssesong.
  En spiller kan spille for annen klubb i motsatt sesong, forutsatt at overgang er gitt etter søknad til
  NBFs-administrasjon.

  Punkt 4. Dispensasjon.
  Dispensasjon fra overgangsperioden kan gis av NBF ved overgang til lavere serietilhørighet. Kun en
  dispensasjon pr. spiller pr. spilleår kan bevilges.
  Karantenen settes til 30 dager (se § 25 punkt 1).

  Punkt 5: Klubb – klubb
  Ved overgang av spiller skal klubben meddele dette skriftlig til moderklubben før man forhandler med
  aktuelle spiller. Dette uavhengig av hvem som har tatt initiativet til en eventuell overgang.

  Punkt 6. Flytting.
  Ved reell flytting kan forbundsstyret etter søknad fra den nye klubb gjøre unntak fra
  karantenebestemmelsene.

  Punkt 7. Utenlandsk statsborger.
  Antall utenlandske statsborgere på lagene bør ikke begrenses. Spillere må ha lovlig opphold i Norge.
  Overgang til norsk klubb meldes på norske overgangspapirer, og vanlig prosedyre følges med hensyn
  til overgangsgebyr og sending av rekommandert brev til gammel klubb (jfr NBFs gamle lov § 9-3.3).
  Internasjonale overganger må være i henhold til EHF’s lov.

  § 25 – Punkt 2. Overgang mellom lag i samme klubb.
  For overgang mellom lag fra samme klubb i samme divisjon gjelder følgende regel:
  Spillerne er låst til sine lag etter første obligatoriske kamp. For å gå fra en divisjon til divisjonen
  under, innen samme klubb, settes 30 dagers karantene – eller minimum 3 kamper – fra søknadsdatoen.
  For å gå fra en divisjon og opp til divisjonen over, er det ingen karantenetid. Seksjonsstyret kan i
  spesielle situasjoner dispensere fra denne regelen, f.eks. ved trekk av lag.
  (Dette bør ligge i margen til høyre og ikke nederst)

  Overgangsskjemaet undertegnes av alle parter og sendes til:

  Norges Bandyforbund
  Serviceboks 1 U.S
  0840 Oslo

  Faks: +47 21029571
  E-post: bandy@nif.idrett.no

  Overgangsavgift (kr.500,-) – skal innbetales til konto 5134 06 06861, kvittering sendes vedlagt.
  (Søknaden behandles ikke uten at NBF har mottatt gyldig dokumentasjon på betalt gebyr.)

Forbundet
 • Om forbundet
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
  • Varsling
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2020/2021
  • Overganger
  • Lisens
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
  • NM
   • NM InnebandyLIVE
   • NM menn
   • NM kvinner
   • NM aldersbestemt
  • E-cup
  • Statistikk
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
   • NM
   • Elitekval menn
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
  • Dommerutviklingsprogram
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
Bandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Lagavgifter
  • Lisens
  • Overganger
  • Dommere
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Spiller- og lagstatistikk
  • NM-sluttspill
   • Statistikk – NM
  • Turneringer/cuper
   • Søknad om cup/turnering
   • Retningslinjer for cuper og turneringer
  • World Cup
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • VM Bandy Damer 2020
  • Universiaden
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Skjemaer
Landhockey
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Treningstid
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Treningstid
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Protokoller og referater
   • Årshjul ( foreløpig )
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Idrettssystemer
   • Hederstegn
   • Om regionen
  • Kamper
   • Aktivitetstilbud
   • Instrukser og retningslinjer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Informasjon til lagene
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommerkurs
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  • Bandykidz
   • Generell informasjon
  • Spillerutvikling
   • Generell informasjon
   • SPU G15
   • SPU G14
   • SPU G13
   • SPU J15-16
   • SPU J13-14
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Møter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 7. november i Borgehallen
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Nybegynnerkurs
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Om oss
   • Finn din klubb
   • Regelverk
    • Vedtekter Innlandet Bandyregion
    • Spillereglement Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og Lisens
   • Dommer
   • Dispensasjoner
   • Idrettssystemene
   • Etiske retningslinjer
  • Kamper
   • Terminliste/resultat 20/21
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Kampskjema
   • Søknadsskjema omberamming
   • Arkiv: Tidligere sesonger
  • Rundespill
   • Aktivitetstilbud
   • Aldersinndeling/Dispensasjoner
   • Arrangørinstruks
   • G15 Sesongen 2020/2021
  • Aktivitet
   • RM 2020
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Podcast
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Korona
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Utmerkelser
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Dommer
    • Dommerinfo
    • Dommerliste
    • Dommertøy
    • Dommerkvittering
   • Dispensasjoner
    • Dispensasjoner Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Dispensasjoner Agder
   • Lisens
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Omberammingsreglement
   • Idrettsystemene
   • Overganger
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • NM aldersbestemt
   • Omberammingsreglement
   • Serieinformasjon
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Spilleregler
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • Skoleturneringer
    • Skoleturnering Rogaland Sør
    • Skoleturnering Rogaland Nord
    • Skoleturnering Agder
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
   • Treningstips
    • Innebandy DVDen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • LTP 2018-2025
   • Handlingsplan
    • Organisasjon og ledelse
    • Dommere
    • Trenere
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Omberamming
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Lisens
   • Dommer
   • Idrettssystemene
   • Regelverk
    • Lokale bestemmelser
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Omberamming
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Venneliga
   • Omberamming
   • Historikk
  • Miniturneringer
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
    • Påmelding
    • Informasjon/regler
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Styret MNBR
    • Protokoller og møtedokumenter
   • Klubboversikt
   • Dommere
   • Idrettshaller
    • Halltilgjengelighet, Trondheim kommune
   • Lisens
   • Prioriteringer: Topp vs. bredde
   • Historie
   • Linker
   • Lover og regelverk
    • Flyttereglement
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Kontakt oss
  • Minirunder
   • Minirunder 2021/22, Trøndelag
   • Kampoppsett minirunde
   • Søke om å arrangere minirunder
   • Foreldrevett
  • Aktivitetstilbud
   • SUPER-INNEBANDY
   • El-innebandy
   • Minirunde
   • Mini League
    • Kampoppsett ML
   • Weekend League
    • Kampoppsett WL
   • Ordinært seriespill
    • Sluttspill senior
   • Løkkebandy
    • Kampoppsett 2019/20 – DEL 1
    • Trondheim IBK
   • Sunday League
    • Kampoppsett SL
   • Trønderserien
    • Kampoppsett 2019/20
   • Møre og Romsdal
   • Bandy
   • Landhockey
   • Camper
  • Kamper
   • Idrettens systemer
    • Veiledningsvideoer etc.
   • Statistikk 1993/94-2017/18
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitetsfremmende tiltak
   • SLU
   • Camper
   • Treningstips
  • Utdanning
   • Dommer
    • Dommerkurs i Midt-Norge
   • Trener
   • Andre kurs
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Idrettsystemene
   • Overganger
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
    • Dommerkvittering
  • Kamper
   • Tabeller
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Camper
   • Hva skjer?
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben