INSTRUKSER OG RETNINGSLINJER I FORBUNDSSERIENE

 • Regler for omberamminger

  Innebandyseksjonen har vedtatt prosedyre for omberamming av kamper i de forbundsadministrerte seriene (elite menn/kvinner, 1. div. østland menn). I år er den gjeldende f.o.m. 10. juli 2020 kl.15.00.

  Omberammingsskjema skal benyttes i hvert enkelt tilfelle. Dette kan lastes ned her:

  Regler for omberamminger 2020/2021:

  Generelt:

  * Kun Innebandyseksjonen (IBS) i Norges Bandyforbund eller, om IBS bestemmer det, administrativ ansvarlig kan godkjenne omberamminger.

  * Alle typer omberamminger skal skje skriftlig på angitt blankett utgitt av NBF.

  * Søknad om omberamming sendes alltid av hjemmelaget. Hvis bortelaget vil flytte kamp skal dette gjøres via hjemmelaget. Den klubben som i praksis søker om omberamming skal vedlegge kopi av innbetalt avgift for omberamming i henhold til punkt 1 nedenfor.

  * Hvis kamp flyttes fra helgedag til helgedag (lørdag til søndag eller vice versa) trengs ikke gjestende lags signatur (kontaktpersonens navn och telefonnr skal fylles i). Derimot skal bortelaget gi klartegn per telefon til hjemmelaget.

  * Hvis kamp flyttes fra helgedag til hverdag (eks. søndag til mandag) kan gjestende lag, av hjemmelaget, kreve økonomisk kompensasjon for dokumenterte merkostnader. Videre skal gjestende lag skriftlig godkjenne flytting fra helgedag til hverdag på blanketten. Hjemmelaget kan også måtte belastes for NBF`s økonomiske merkostnader, eks. tapt arbeidsfortjeneste til dommere.

  * Årsak til omberamming skal alltid oppgis.

  * Hvis kampen må flyttes p.g.a. annet arrangement skal dette alltid skriftlig dokumenteres av for eksempel hallbestyrer eller driftskomiteen i hallen.

  * Hvis begge lagene er enige kan hjemme-/bortekamp byttes.

  * Ufullstendig utfylt blankett sendes i retur til hjemmelaget.

  1. Omberamming etter fastsatt serieoppsett (Kostnad kr 2.000)

  Søknad om omberamming skal være NBF i hende senest 3 uker før aktuell kampdato hvis ikke det foreligger spesielle grunner. Kopi av kvittering for innbetalt omberammingsavgift (kr 2.000) skal vedlegges søknaden.

  Søknaden behandles ikke før omberammingsavgiften har kommet inn på NBF`s bankkonto 7874.05.85486.

  1.1 Annen kampdato.

  Ny dato skal om mulig ligge innenfor samme spilleuke som opprinnelig dato eller snarest mulig. Hensyn skal tas til motstanderlagets reiseavstand og øvrige lag i serien.

  1.2 Annen kamptid.

  Annen kamptid skal kun innvilges unntaksvis. Ny kamptid kan ikke være etter kl 20.00. Hensyn skal tas til motstanderlagets reiseavstand.

  2. Omberamming på oppfordring fra hallbestyrer, force majeure eller i henhold til NBF`s kampreglement (Kostnadsfritt).

  2.1 Annen kampdato.

  Ny dato skal om mulig ligge innenfor samme spilleuke som opprinnelig dato eller snarest mulig. Hensyn skal tas til motstanderlagets reiseavstand og øvrige lag i serien.

  2.2 Annen kamptid.

  Annen kamptid skal kun innvilges unntaksvis. Ny kamptid kan ikke være etter kl 20.00. Hensyn skal tas til motstanderlagets reiseavstand.

  Samtlige omberamminger under pkt 1 og 2, som kommer inn senere enn tre uker før opprinnelig kampdato, skal alltid vedlegges fastsatt omberammingsavgift uten hensyn til årsak. Unntak for force majeure.

 • Dommerhonorar, reise-/ og diettgodtgjørelse, dommerregning 20/21

  Honorar:

  Eliteserien menn: kr. 1150,- pr. dommer/kamp

  Eliteserien kvinner: kr. 1150,- pr. dommer/kamp

  1. div. østland menn: kr. 1000,- pr. dommer/kamp

  Øvrige div. Bestemmes av administrerende myndighet.

  Kjøregodtgjørelse eliteserie menn/kvinner og 1. div. Østland menn:

  Kjøregodtgjørelsen settes til kr. 3,50 pr. km fra hjemstedsadresse tur/ retur kamparena.

  Diettgodtgjørelse (statens satser):

  For reiser over 6 timer gjelder følgende diett:

  Reiser fra 6 t og inntil 12 t: kr. 200,-

  Reiser over 12 timer: kr. 400,-

  Diett ved hotellovernatting: kr. 589,-

  Måltidstrekk i diett (Enkeltmåltider dekket av NBF)

  Frokost ved overnatting: 20% av sats

  Lunsj ved overnatting: kr. 30% av sats

  Middag ved overnatting: kr. 50% av sats

  Ved to-dommersystem skal dommeren i størst mulig utstrekning kjøre i felles bil. Passasjertillegg mottas ikke. Benyttes det flere biler, skal satsen deles.

  Dommerhonorar skal, etter at dommer har sendt inn digital dommerregning i TA, utbetales fra hjemmelaget til dommers bankkonto.

BRUKERVEILEDNINGER FOR DIGITAL DOMMERREGNING I TURNERINGSADMIN (TA) OG IDRETTSOPPGJØR (IO)

 • Hva gjør dommer?

  Dommer logger seg inn i TA (ta.nif.no) med sin vanlige Min Idrett bruker og går til «Mine Dommerregninger». Her listes dommerens oppdrag/kamper opp når de er ferdigspilt og fått et resultat.

  Dommer må ha registrert et bankkontonummer i dommerprofilen sin i TA for å kunne sende oppdrag videre for utfylling i IO.

  Dommer velger hvilke oppdrag/kamper som skal legges i samme regning, og sender de valgte til IO. Det vil si å samle de kamper som skal utbetales av samme klubb i samme regning. Kamper som er sendt til IO, vil legge seg i en egen liste, som en finner ved å hake av for «Vis kamper sendt til godkjenning».

  Dommer går til IO ved å trykke på den blå knappen «IdrettsOppgjør» øverst til venstre på siden. (Ved eventuelle problemer med at siden henger ved innlogging, trykk F5 for å løse problemet).

  Dommer velger så en regning i IO, sjekker og fullfører denne, og trykker «send» nederst på siden. Regningen er nå sendt til betalende klubb for godkjenning og utbetaling.

  NB! Kjøregodtgjørelse og Diett er ikke aktivert, og skal fortsatt sendes inn via VISMA.

  Dommer må, inntil IO og dommerregning har utviklet integrasjon med regnskapssystemer (ila 2020), gi personopplysninger som klubb trenger for å betale ut beløpene på dommerregningene. Dette i henhold til GDPR og lov om å lagre/oppbevare opplysninger som Personnummer og Skattekommune. Kontakt forbund eller region for informasjon om hvem i klubben man kan kontakte for å oppgi nødvendige personopplysninger.

  NB! Det skal IKKE sendes inn personnummer i kommentarfeltet i IO, da dette strider mot GDPR. Ta kontakt med klubben for å formidle dette direkte.

  Vi henviser til brukerveiledninger utarbeidet av Norges Idrettsforbund for utfyllende informasjon: https://www.idrettsforbundet.no/digital/ta/brukerveiledning/dommer-i-ta/dommerregning/

  (NIFs brukerveiledninger er omfattende da de også inkluderer føring av reise og diett, så dere som innebandydommere kan se bort fra flere av punktene).

  Hvis regning eventuelt ikke er godkjent eller betaling ikke er mottatt innen rimelig tid:
  Send e-post til ann-mari.ellefsen@nif.idrett.no med informasjon om kampdato og hjemmelag. Hun vil da følge opp klubben som er utbetaler.

 • Hva gjør klubb?

  Klubb behandler og godkjenner nå dommerregninger kun i IdrettsOppgjør (IO) (idrettsoppgjor.nif.no), ved å logge seg inn med vanlig Min Idrett bruker. (Ved eventuelle problemer med at siden henger ved innlogging, trykk F5 for å løse problemet).

  Klubb må lage seg gode rutiner for hvem som skal behandle dommerregninger og hvem som skal stå for utbetaling. Klubb må påse at disse personene har en funksjonstype i idrettssystemene som gir rettigheter til godkjenning av dommerregninger.

  Med disse funksjonstypene har man allerede automatisk tilgang til å godkjenne dommerregninger i IO:

  • Leder
  • Daglig leder
  • Kasserer (styremedlem)
  • Leder (ansatt)
  • Org. ansvarlig

  Funksjonen «Godkjenner IdrettsOppgjør» kan tildeles av klubb til personer som kun skal ha i oppgave å godkjenne dommerregninger.

  (Les mer om rolletildeling til IdrettsOppgjør)

  Klubb godkjenner eller evt. sender regning i retur til dommer under «Behandling av krav», på samme måte som det ble gjort tidligere i TA:

  • Etter godkjenning betaler klubb ut kravet til dommer på kontonummer i regningen.
  • Klubb kan ved eventuelle feil sende regningen i retur. Da må dommer gjøre eventuelle endringer før regningen sendes på nytt til klubb.

  Klubb må, inntil IO og dommerregning har utviklet integrasjon med regnskapssystemer (ila 2020), ta direkte kontakt med dommer for å få de personopplysningene man trenger for å utbetale beløpene på dommerregningene. Dette i henhold til GDPR og lov om å lagre/oppbevare opplysninger som Personnummer og Skattekommune.

  NB! Dommerne har fått beskjed om å IKKE sende inn personnummer i kommentarfeltet i IO, da dette strider mot GDPR. Kontakt må opprettes mellom klubb og dommer for å formidle dette direkte.

  Klubb bør minimum en gang i uken utbetale krav fra dommere.

  Vi henviser til brukerveiledninger utarbeidet av Norges Idrettsforbund for utfyllende informasjon: https://www.idrettsforbundet.no/digital/ta/brukerveiledning/klubb-i-ta/dommerregning/

  (NIFs brukerveiledninger er omfattende da de også inkluderer føring av reise og diett, så dere som innebandyklubber kan se bort fra flere av punktene).

GENERELLE BRUKERVEILEDNINGER

Disse to skal kun benyttes i nødstilfelle (hvis InnebandyLive ikke har fungert e.l.):

Forbundet
 • Om forbundet
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
  • Varsling
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2020/2021
  • Overganger
  • Lisens
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
  • NM
   • NM InnebandyLIVE
   • NM menn
   • NM kvinner
   • NM aldersbestemt
  • E-cup
  • Statistikk
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
   • NM
   • Elitekval menn
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
  • Dommerutviklingsprogram
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
Bandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Lagavgifter
  • Lisens
  • Overganger
  • Dommere
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Spiller- og lagstatistikk
  • NM-sluttspill
   • Statistikk – NM
  • Turneringer/cuper
   • Søknad om cup/turnering
   • Retningslinjer for cuper og turneringer
  • World Cup
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • VM Bandy Damer 2020
  • Universiaden
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Skjemaer
Landhockey
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Treningstid
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Treningstid
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Årshjul ( foreløpig )
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Idrettssystemer
   • Hederstegn
   • Om regionen
  • Kamper
   • Aktivitetstilbud
   • Instrukser og retningslinjer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Informasjon til lagene
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommerkurs
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  • Bandykidz
   • Generell informasjon
  • Spillerutvikling
   • Generell informasjon
   • SPU G15
   • SPU G14
   • SPU G13
   • SPU J15-16
   • SPU J13-14
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Møter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 7. november i Borgehallen
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Nybegynnerkurs
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Om oss
   • Finn din klubb
   • Regelverk
    • Vedtekter Innlandet Bandyregion
    • Spillereglement Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og Lisens
   • Dommer
   • Dispensasjoner
   • Idrettssystemene
   • Etiske retningslinjer
  • Kamper
   • Terminliste/resultat 20/21
   • Statistikk
   • Kommende kamper
   • Kampskjema
   • Søknadsskjema omberamming
   • Arkiv: Tidligere sesonger
  • Rundespill
   • Aktivitetstilbud
   • Aldersinndeling/Dispensasjoner
   • Arrangørinstruks
   • G15 Sesongen 2020/2021
   • Terminliste/oppsett
  • Aktivitet
   • RM 2020
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Podcast
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Korona
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Utmerkelser
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Dommer
    • Dommerinfo
    • Dommerliste
    • Dommertøy
    • Dommerkvittering
   • Dispensasjoner
    • Dispensasjoner Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Dispensasjoner Agder
   • Lisens
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Omberammingsreglement
   • Idrettsystemene
   • Overganger
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • NM aldersbestemt
   • Omberammingsreglement
   • Serieinformasjon
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Spilleregler
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • Skoleturneringer
    • Skoleturnering Rogaland Sør
    • Skoleturnering Rogaland Nord
    • Skoleturnering Agder
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
   • Treningstips
    • Innebandy DVDen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • LTP 2018-2025
   • Handlingsplan
    • Organisasjon og ledelse
    • Dommere
    • Trenere
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Omberamming
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Lisens
   • Dommer
   • Idrettssystemene
   • Regelverk
    • Lokale bestemmelser
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Omberamming
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Venneliga
   • Omberamming
   • Historikk
  • Miniturneringer
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
    • Påmelding
    • Informasjon/regler
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Styret MNBR
    • Protokoller og møtedokumenter
   • Klubboversikt
   • Dommere
   • Idrettshaller
    • Halltilgjengelighet, Trondheim kommune
   • Lisens
   • Prioriteringer: Topp vs. bredde
   • Historie
   • Linker
   • Lover og regelverk
    • Flyttereglement
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Kontakt oss
  • Minirunder
   • Minirunder sesongen 2020/21
   • Kampoppsett minirunde
   • Søke om å arrangere minirunder
   • Foreldrevett
  • Aktivitetstilbud
   • SUPER-INNEBANDY
   • El-innebandy
   • Minirunde
   • Mini League
    • Kampoppsett ML
   • Weekend League
    • Kampoppsett WL
   • Ordinært seriespill
    • Sluttspill senior
   • Løkkebandy
    • Kampoppsett 2019/20 – DEL 1
    • Trondheim IBK
   • Sunday League
    • Kampoppsett SL
   • Trønderserien
    • Kampoppsett 2019/20
   • Møre og Romsdal
   • Bandy
   • Landhockey
   • Camper
  • Kamper
   • Idrettens systemer
    • Veiledningsvideoer etc.
   • Statistikk 1993/94-2017/18
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitetsfremmende tiltak
   • SLU
   • Camper
   • Treningstips
  • Utdanning
   • Dommer
    • Dommerkurs i Midt-Norge
   • Trener
   • Andre kurs
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Idrettsystemene
   • Overganger
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
    • Dommerkvittering
  • Kamper
   • Tabeller
   • Kommende kamper
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Camper
   • Hva skjer?
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben