Spillereglement bandy
Lukk
Spilleregler for bandy
 • Endringer

  Endringer for sesongen 2017-2018

  Regel 1. Spillebanen

  Regel 1.1. Banens mål og oppmerking.
  A. Hjørnefeltet.
  5m fra kortlinjen og parallelt med denne trekkes en prikket linje fra sidelinjen og inn til straffelinjen. Bare den som legger hjørneslaget får lov til å være innenfor denne linjen ved hjørneslag.
  Denne markeringen i isen tas bort da den ikke blir praktisert på alle baner. Det er 5 meter regel som gjelder, noe dommerne allerede praktiserer under kamp.

  Regel 2. Utstyret

  Regel 2.1. Ballen.

  I Eliteserien Herrer skal ballen være cerise

  K2. Dommerens kontroll av utstyret.

  Dommeren skal nekte spiller deltagelse om vedkommende ikke har alt utstyr i orden.

  Dersom en spiller som er nektet spill pga. mangler på utstyr og eller har blitt utvist 5 minutter for det samme, og allikevel kommer inn på banen under kampen, skal spilleren utvises for resten av kampen. (Regel 17.5)

  Regel 4. Spilletid

  Regel 4.4. Pauser.

  F. Lag som ikke innfinner seg på spillebanen til fastsatt tid
  Lag som ikke innfinner seg på banen til fastsatt tid ved kampstart eller etter annet brudd i kampen (f.eks. snørydding, tåke, ordensforstyrrelser mm.) eller til etter ordinær halvtidspause starter annen omgang med en spiller utvist i 5 min

   

  K8 Timeout

  I tillegg til at man ikke kan ta timeout ved ifm straffeslag, frislag i og rundt 17-meter kan man heller ikke gis timeout ved hjørneslag.

  Tilleggstiden som tidligere har vært 1 ½ minutt er nå borte. Dommeren skal legge til den tid en timeout tar totalt. Med den tiden menes fra man blåser av til man blåser i gang kampen.

   

  Regel 5 Spillerens rettigheter og forpliktelser

  Teksten byttes ut til «Spillerens rettigheter og forpliktelser»

   

  Regel 6 Målvakten

  Regel 6.1 Målvaktens utstyr (ref. Regel 2.4)

  Målvakten skal ha en drakt som tydelig skiller seg fra de øvrige spillere og dommernes drakter.

  Om dommeren og målvakten har samme farge skal målvakten bytte til annen farge.

   

  Regel 6.2 Tilbakespillregel + K4

  Ved bevist tilbakespill til målvakt, får ikke målvakt stoppe/fange ballen med arm eller hender.

  Forseelse resulterer i straffeslag og 10 minutters utvisning avgjørende fordel.

   

  Regel 7 Spill på ball

  Regel 7.2 Dirigering

  Spiller som hopper opp fra isen kan ikke ha kølla høyere en sitt eget bryst.

  Det er tillatt og sparke eller dirigere ballen til en medspiller, men kun med ett spark eller dirigering og medspiller MÅ ta imot ballen med kølla. Om ikke, frislag til motstander.

   

  Regel 7.3 Håndstopping eller stopping med høy kølle.

  K1. Høy kølle

  Man tar bort begrepet «forsøk er det samme som treff».

   

  Regel 8. Spill mot motspiller

  Regel 8.4 Interference

  Regel 8.4 bytter navn fra «Hindring av motspiller utenfor ballens rekkevidde» til Interference.

  Det er forbudt om ikke ballen er innenfor rekkevidde å hindre en motspiller.

  Skjer forseelsen slik at man vinner en klar fordel skal spilleren utvises 10 min. for Interference.

  Tegnet for Interference er akkurat det samme som for Obstruksjon. Armene i kryss foran på brystet.

   

  Regel 8.7

  Dersom siste forsvarer på en ulovlig måte og sabotasjemessig tackler en angriper og derved hindrer en klar scoringsmulighet, skal synderen straffes med rødt kort. Det idømmes frislag

  Dersom tacklingen er voldsom, skal det idømmes matchstraff ihht Regel 17.6 (grov forseelse).

  For å gi rødt kort ved tackling av angrepsspiller i scoringsposisjon, må følgende forutsetninger være tilstede:

  Spilleren må være på vei mot mål, være nedenfor siste ute spillende forsvarspiller.

  Spilleren må være på motstanderens banehalvdel og være fullstendig fri.

  Gjelder ikke i straffefeltet

   

  Regel 9. Godkjenning av mål.

  K8 Underkjenning av mål

  Tidligere stod det at dommeren skulle sende rapport til administrerende myndighet om han etter avslag skulle blitt overbevist at målet ikke skulle vært godkjent.

  Dette tas nå bort for det strider mot teksten i regel 18.5.

  «Dommerens avgjørelser i alle spørsmål som bygger på skjønn, er endelige.»

  Regel 10.3 Hjørneslag

  Om det ifm. hjørneslag befinner seg skadete spillere på isen, kan disse byttes ut å erstattes av en ny spiller etter godkjenning av dommer. Dette gjelder begge lagene. Ellers er det ikke tillatt å bytte ved hjørneslag.

   

  Regel 17.3 Fem minutters utvisning (Hvitt kort)

  Om en spiller deltar i spillet med mangler i sitt utstyr som nevnt i regel 2.4

  Lag som ikke innfinner seg på banen til fastsatt tid ved kampstart, brudd i kampen (f.eks. snørydding, tåke, ordensforstyrrelser mm) eller etter ordinær halvtidspause starter andre omgang med en spiller utvist.

   

  Regel 17.4 ti minutters utvisning (Blått kort)

  Om en spiller stopper ballen med arm, hånd, hode eller spiller ballen med for høy kølle eller inntar knestående stilling og stopper ballen i avgjørende fordel. Med knestående stilling menes med begge knærne i isen.

  Om spilleren sparker ballen med løftet skøyte i straffefeltet i avgjørende fordel.

  Om en spiller løfter, låser eller slår på motstanders kølle i avgjørende fordel.

  Ubehersket slag med kølla i nærkamp.

  Gjentatte slag på motspillers kølle

  Gjentatte ikke voldsomme angrep på motspiller

  Om en spiller kaster seg på isen og stopper ballen med avgjørende fordel eller kaster seg på isen og kolliderer med en motspiller

  Om målvakten bryter mot regel 6.2-6.4-6.5 B, C-K4

  Om en spiller gjennom filming forsøker vinne en fordel

   

  Regel 17.5 utvisning for resten av kampen. (Ikke grov forseelse, ingen rapport)

  Det er nå gjort endringer i begrepet (10+10 minutter).

  En spiller som får 10 minutters utvisning og som protesterer på dette skal utvises resten av kampen.

  Det samme gjelder en tidsutvist spiller som forlater utvisningsbenken eller banen uten dommerens godkjenning.

  Dersom en spiller er nektet spill pga. mangler på utstyr og eller har blitt utvist 5 minutter for det samme, og allikevel kommer inn på banen under kamp, skal spiller utvises for resten av kampen.

  Dersom siste forsvarer på en ulovlig måte og sabotasjemessig tackler en angriper og derved hindrer en klar scoringsmulighet, skal synderen straffes med rødt kort. Det idømmes frislag.

  Teksten som sier innenfor eller utenfor straffefeltet tas bort.

  Skulle det skje inne i straffefeltet straffes spilleren med 10 min + straffeslag.

  TILLEGG FOR ELITESERIEN

  Hvis en spiller ikke står oppført på den signerte kamprapporten, men som allikevel deltar i kampen, skal spiller utvises for resten av kampen.

   

  Regel 17.6. Utvisning for resten av kampen. (Grov forseelse, rapport skrives)

  Om spilleren angriper en motspiller på en brutal måte, for eksempel med direkte slag eller spark på hender, armer, eller kropp eller blir truffet av kastet kølle.

  Om spiller takler eller angriper motspiller i høy hastighet som utsetter spiller for stor fare.

  Om en spiller forsøker å slå til en annen spiller, men mislykkes. Et forsøk er det samme som et treff.

  Om en spiller ifm med en utvisning for usportslig opptreden gjør seg skyldig i ytterligere en utvisning

  Om en spiller bryter mot spillets prinsipper og ideer. (f.eks. påvirket av forbudte stoffer)

   

  Regel 17.7. Straff av lagledere og innbyttere på laglederbenken.

  Lagledere og innbyttere på innbytterbenken kan gis muntlig advarsel, 10 minutters utvisning og rødt kort. Lagledere/Innbyttere som opptrer upassende mot andre spillere (med- eller motspillere,) ledere, funksjonærer eller tilskuere (ikke grov) skal vises ut 10 minutter.

  Lagledere som bryter mot bestemmelsene og protesterer på dommeravgjørelser skal utvises 10 minutter.

  Det er null 0-toleranse ovenfor lagledere mht. verbale og fysiske mishagsytringer rettet mot dommere/kampledere/spillere.

  Lagleder som med verbale og fysiske mishagsytringer rettet mot dommere/kampledere skal gis rødt kort (grov).

  Det skal sendes rapport.

  K7 Forseelser begått av tidsutvist spiller

  Tidsutvist spiller som gjør seg skyldig i en ny forseelse på benken eller i pausen skal bestraffes for denne forseelsen med rødt kort. Forseelsen rapporteres som grov.

  Dommeren skal nekte en spiller som gjør seg skyldig til en forseelse som kvalifiserer til en utvisning å spille resten av kampen. Laget må spille redusert resten av kampen.

  K8 Spiller eller leder som er utvist for resten av kampen

  En spiller eller leder som er utvist for resten av kampen skal oppholde seg i garderoben resten av kampen.

  En spiller eller leder som er utvist med grovt rødt kort får ikke under resterende tid av kampen og ikke førstkommende kamp i samme serie opptre hverken som spiller, leder inneha en funksjon rundt laget. Dette medfører også at personen ikke får befinne seg i garderoben eller i nærheten av teknisk sone, i presserommet eller annet lokale tilknyttet laget på kamparenaen 90 minutter før kamp til 60 minutter etter at kampen er over, samt ikke på noe sett lov til å instruere eller ha annen kontakt med laget.

   

  K9. Forseelser utenfor selve spilletiden.

  Om en spiller før kampen gjør seg skyldig i forseelse som kvalifiserer til kampstraff, skal spilleren bortvises.

  Laget spiller kampen med fullt mannskap på banen.

   

  K12 Fulltidsutvisning NYTT

  Følgende situasjoner skal 10 minutters utvisningen sones fullt ut selv om motstander gjør mål:

  Om to eller flere spiller blir utvist samtidig og i samme spillsituasjon

  Ved feil innbytte

  Om et lag spiller med for mange spillere på banen

  Spiller som soner 10 min utvisning for usportslig opptreden – lagleder

  Spiller som soner tidsutvisning for rødt kort på lagleder.

   

  Regel 18.6 Instruksjon fra sidelinjen

  Lagledere får gi løpende instruksjoner til sitt lag. Denne regel tilpasses virkeligheten, det instrueres i dag.

  Instruer laget, ikke dommerne.

  Det er null 0-toleranse ovenfor lagledere mht. verbale og fysiske mishagsytringer rettet mot dommere/kampledere/spillere.

   

  Regel 18.9. Kampinspektør (KI) / Supervisor

  Supervisor er dommernes coach og trygghet. Supervisor inngår i dommerteamet og skal presenteres sammen med dommerne før kamp. Supervisor skal ikke dømme eller bestraffe lagene, men skal inngripe eller støtte dommerne om regelfeil skjer eller kan skje. Supervisor kan også tre inn i rollen som KI om det kun er Supervisor på plass.

  Arbeidsbeskrivelse for Supervisor finnes som eget dokument som kan endres fortløpende.

   

  K8. Dommertegn

  FRISLAG markeres ved at dommeren viser med strekt arm i den retningen frislaget skal slås i lengderetningen.

  STRAFFESLAG markeres ved at dommeren krysser armene over hodet.

  MÅLKAST markeres ved at dommeren peker med strekt arm ca. 45 grader ned mot isen.

  HJØRNESLAG markeres ved at dommeren peker med strak arm mot hjørneflagget.

  AVSTAND PÅ FRISLAG markeres ved at dommeren med strak arm rett ut markerer for spiller at her skal de stå for at avstanden på 5 meter overholdes.

  AVVENTENDE UTVISNING markeres ved at dommeren strekker den ene armen rett opp over hodet. Samtidig med avblåsningen feller dommeren armen mot den feilende spiller.

  AVVENTENDE OFFSIDE markeres ved at dommeren strekker den ene armen rett opp over hodet og holder den der til ballen enten har gått ut av spill eller at situasjonen har endret seg til det forsvarende lags fordel. Om angrepsspillere skulle få en fordel skal spillet avblåses. Dette tegnet betyr at det er til fordel for at spillet skal flyte på.

  OFFSIDE markeres ved at dommeren strekker den ene armen rett opp over hodet og deretter feller armen i den retningen frislaget skal gå,

  TIME OUT markeres ved at dommeren legger den ene håndflaten oppe på den andre hånden fingertupper i høyde med brystkassen. Deretter peker han mot den spillerbenken som har begjært denne.

  MÅL markeres ved at dommeren med rett arm peker mot midtlinjen.

  Endringer for sesongen 2015-2016

  R3 Antall spillere
  R3.1 Spillere ved kampens begynnelse
  For 9-er-kamp gjelder følgende:
  Hvert lag har 9 spillere, hvorav en skal være målvakt og en skal være kaptein. Et lag har ikke lov til å begynne en kamp med mindre enn 7 spillere. Hvert lag har rett til å benytte ytterligere 5 spillere (innbyttere).
  Lagoppstillingen, som skal leveres dommeren i god tid før kampen, kan telle minst 7 og høyst 14 spillere. På kortet skal tydelig markeres hvem som er innbytter for målvakten, men lag som møter med færre enn 14 spillere, behøver ikke å oppgi innbytter for målvakt. Alle innbyttere kan da benyttes som utespillere.

  Endringer for sesongen 2014-2015

  Endringene er i samsvar med de regeljusteringer som er foretatt i FIB’s Bandy Playing Rules, gyldig fra sept 2014.

  R 6 Målvakt
  R 6.2 Tilbakespillregel
  Ved bevist tilbakespill til målvakt, får ikke målvakt stoppe/fange ballen med arm eller hender.
  Forseelse resulterer i straffeslag og 10 minutters utvisning om en angrepsspiller er nærmest målvakten. (Avgjørende fordel)
  Om en medspiller er nærmest målvakten dømmes det frislag på punktet. (Ingen utvisning)

  R 9 Godkjenning av mål

  Kommentarer til R 9
  K1 Ball som treffer dommeren
  Om en ball fra kølla treffer dommeren på banen og deretter går i mål, skal målet ikke godkjennes.
  Om ballen treffer dommeren og dette medfører avgjørende fordel skal spillet stoppes.
  Om dommeren hindrer en spiller i avgjørende fordel skal spillet stoppes.
  Spillet igangsettes med tekning.

  R 17 Straff for brudd på reglene

  TILLEGG FOR ELITE HERRER
  Regel 17.5 Utvisning for resten av kampen. (Ikke grov forseelse, ingen rapport)

  Hvis en spiller ikke står oppført på den signerte kamprapporten, men som allikevel deltar i kampen, skal spiller utvises for resten av kampen.

  Endringer for sesongen 2013/14:
  Endringene er i samsvar med de regeljusteringer som er foretatt i FIB’s Bandy Playing Rules, gyldig fra sept 2013.

  R 4.2 Timeout
  Det skal ikke være mer spilletid igjen enn det er når dommeren blåser for timeout.

  R 7 Spill på ballen
  7.1 Det er tillatt å hoppe opp fra isen og slå ballen med kølla, men denne skal ikke være over spillerens brysthøyde.
  7.2 Det er tillatt å dirigere ballen på korrekt måte med skøyter eller kropp flere ganger i rekkefølge.

  R 9.1 Godkjenning av mål
  Et skudd som treffer en medspillers skøyter eller kropp, og deretter går i mål, skal godkjennes med mindre spilleren aktivt dirigerer ballen i mål.

  R C18.7 Fjerdedommers oppgaver

  Endringer for sesongen 2012/13:
  Endringene er i samsvar med de regeljusteringer som er foretatt i FIB’s Bandy Playing Rules, gyldig fra Sept 2012.

  R 5.        Spillerett
  En utespiller tillates å spille/stoppe ballen om han har et kne eller en hånd/arm på isen. Han kan ikke spille ballen om han ligger på isen.

  R 17.      Straff for brudd på reglene
  R 17.4.   Ti minutters utvisning. (Blått kort).
  Om det foretas et feil innbytte, eller om et lag spiller med for mange spillere på isen, gis 10 min utvisning til feilende spiller. Denne utvisningen skal sones fullt ut selv om motstander gjør mål.

  Endringer for sesongen 2011/12:
  Endringene er i samsvar med de regeljusteringene som ble testet sesongen 2010/11 med noen ytterligere justeringer og presiseringer.

  R 2         Utstyret
  R 2.4      Ansikts- og munnbeskyttelse skal være typegodkjent av FIB.

  R 4         Spilletid
  R 4.3      Forlenget spilletid for seniorer skal være maks. 2 x 10 min.
  R 4.4      Pauser mellom første og andre omgang skal være min. 5 min og maks. 20 min.

  R 9         Godkjenning av mål
  R 9.4      Når det gjøres mål på overtid etter prinsippet “ett skudd” skal det ikke tas avslag.

  R 14       Straffeslag
  R 14.2    Ved ulovlig spill innenfor eget straffefelt, uavhengig av målsituasjon, dømmes straffeslag. (Gjelder ikke ved tekniske forseelser).

  R 15       Utførelse av straffeslag
  K 6.        Utvist spiller med kortest gjenværende utvisningstid kan settes inn når motstander gjør mål på straffeslag.

  R 17       Straff for brudd på reglene (advarsel og utvisning)
  R 17.3    5 min utvisning kun for tekniske forseelser.
  R 17.4    10 min utvisning for forseelser i spillesituasjon og for protester (gjelder også innbyttere).
  R 17.5    Rødt kort, ikke alvorlig forseelse, rapporteres ikke. Redusert antall spillere resten av kampen.
  R 17.6    Rødt kort, grov forseelse, rapporteres. Redusert antall spillere resten av kampen.
  R 17.7    Rødt kort til lagleder reduserer laget med en spiller i 10 min. Rødt kort til innbytter reduserer laget for resten av kampen.
  K 1         Utvist spiller med kortest gjenværende utvisningstid kan komme inn når det gjøres mål i mot laget.
  Avventende tidsbegrenset utvisning kanselleres dersom det gjøres mål. Eventuelle tidligere utviste spillere får ikke komme inn.
  Dersom to eller flere spillere fra begge lag får tidsbegrenset utvisning i samme situasjon skal disse sones fullt ut selv om det gjøres mål.

 • Regel 1. Spillebanen

  Regel 1.1. Banens mål og oppmerking.

  Spillebanen skal være rektangulær (firkantet). Lengden må ikke være mindre enn 90m og den må ikke overstige 110m. Bredden må ikke være mindre enn 45m og må ikke overstige 65m.
  Lands, divisjons og mesterskapskamper spilles med internasjonale mål 100-110 og 60-65. I TV-overførte- og publikumskamper bør isen være hvitmalt. Banen må merkes opp med tydelige heltrukne røde grenselinjer. De lengste sider kalles sidelinjer, og de korteste sider kalles kortlinjer. Unntatt fra denne benevnelsen er linjen mellom målstolpene, som kalles mållinjen.

  A. Hjørnefeltet.

  7cm utenfor hvert av de fire skjæringspunkter mellom sidelinjene og kortlinjene plasseres en flaggstang av godkjent materiale som ikke er tykkere enn 5cm og ikke kortere enn 150cm. Stangen plasseres i midten på en triangelfot og forsynes øverst med et flagg i klare farger. Den må ikke ha skarpe kanter. I hvert av banens fire hjørner trekkes opp en kvartsirkel med radius 1m.

  B. Midtbanelinje.

  En midtlinje trekkes på tvers av banen og parallelt med kortlinjene. For å markere midtlinjen plasseres en tilsvarende flaggstang 1 m fra sidelinjen i forlengelse av midtlinjen.
  Banens midtpunkt merkes opp med et punkt som er 15cm i diameter og rundt dette punkt trekkes det en sirkel med radius 5m.

  C. Straffefeltet.

  Foran hvert mål avmerkes et straffefelt ved at man med mållinjens midtpunkt som sentrum trekker en halvsirkel med radius 17m. 12m foran mållinjens midtpunkt avmerkes et punkt, straffemerket, med en diameter på 15cm.
  På straffelinjen avmerkes to punkter med radius 15cm. Hvert av punktene skal være 17m fra skjæringspunktet mellom kortlinjen og straffelinjen. Dette er frislags-punktene. Med disse punkter som sentrum merkes med heltrukne linjer en sirkel med en radius på 5m.

  D. Linjene.

  Bredden på linjene skal være minst 5cm og høyst 8cm. Linjene er en del av det området som de skal avgrense. Fargen på linjene skal være røde og heltrukne.

  Regel 1.2. Vantet.

  Langs spillebanens sidelinjer plasseres et vant som forhindrer at baller langs isen kommer utenfor banen. Vantet er bygd i tre, plast, aluminium eller annet godkjent materiale i lengder på 4m, 15cm i høyde og 4cm i tykkelse. De stilles vinkelrett på isen ved hjelp av klosser eller vinkelhaker som er festet på vantets ytterside.
  Endevantenes kanter skal være avrundet. De må ikke festes til isen, men må kunne gli på denne ved berøring. På vantets overside skal det være montert godkjent beskyttelse.
  For fri utførelse av hjørneslag, skal vantet avsluttes minst 1m og høyst 3m fra hvert av hjørnene.

  Regel 1.3. Fast plass for spillernes inntreden på banen.

  Innbyttefeltet er 8m på hver side av midtlinjen og i dette feltet skal vantene være rødmalte. Utviste spillere og spillere som kommer for sent til kampstart skal også tre inn i spillet fra denne plass. Det samme gjelder spiller som erstatter skadet spiller.

  Regel 1.4. Målburene.

  Midt på hver kortlinje og innenfor tydelig avmerkede linjer plasseres et målbur av tre, aluminium eller stål. Dette skal være av godkjent modell, og skal under være forsynt med pigger.
  Målburet skal innvendig ha følgende dimensjoner:
  Høyde: 2,1m. Bredde: 3,5m. Dybde, minst 1m i overkant og minst 2m nedentil. Mål- og tverrstenger skal være minst 5cm og høyst 8cm brede. Målstengene må ikke ha skarpe kanter, men være 5mm avfaset. De skal stå på linje med mållinjens fremre begrensningslinje.
  Nettverket på målburets sidevegg, bakvegg og tak skal være av ståltråd eller annet godkjent materiale. Nettets maskevidde skal ikke overstige 4cm.
  Dersom målet ikke har flettet tekstilnett skal det, 70cm fra tverrstangen henges et finmasket nett. Det skal slutte tett opp til taket i burets fulle bredde. Det skal dessuten slutte tett til sideveggene og det skal rekke helt ned til isen. Nettet må ikke strekkes, men skal henge løst.

  A. Ballkurver.

  Det skal være fire ballkurver, to til hvert målbur. På målburene skal det finnes en anordning slik at kurvene kan henges opp. Kurvenes fremre kant skal henge minst 50cm fra målstolpen og minst 1m fra isen.

  Regel 1.5. Baner med lysanlegg.

  Når ballen under spill treffer armatur eller ledninger eller forsvinner ut av dommerens synsfelt, dømmes frislag mot det laget som spilte ballen i overfor nevnte. Frislaget tas fra det punkt hvor ballen treffer armatur /ledninger eller forsvinner ut av dommerens synsfelt.
  Bestemmelsene i dette punkt gjelder også om ballen blir spilt fra avslag, frislag, hjørneslag eller etter kast fra målmannen.

  Kommentarer og fortolkninger.

  K1. Isens forfatning.

  Dersom banen er i en slik forfatning at det kan være forbundet med fare å spille, skal dommeren avlyse kampen. Naturisbaner som på grunn av mildvær har større eller mindre hull (groper, barmark), kan være årsak til at en kamp innstilles.
  Dårlige isforhold betyr ikke at en kamp skal avlyses. Dommeren alene, om vedkommende er på plass, avgjør om banen kan godkjennes for spill.

  K2. Avlysning.

  Når dommeren formoder at en programfestet kamp må avlyses, skal dommeren forvisse seg om banens beskaffen-het før publikum i større omfang har innfunnet seg.
  Om kampen må avlyses, skal ikke dommeren stille seg til disposisjon for å dømme kampen som vennskapskamp.

  K3. Inspeksjon.

  Dommeren skal være på plass for inspeksjon senest en time før avslag, eller enda tidligere om arrangøren eller administrerende myndighet krever det.

  K4. Mangler ved banen

  Mangler ved banen, inklusiv dårlig is, mangelfull avstengning eller lignende, skal påtales for arrangøren og rapporteres til administrerende myndighet.

  K5. Forskyvning av vantet.

  Dersom vantet under spillets gang forskyves et kortere stykke ut fra eller inn på banen, skal spillet ikke avblåses. Er vantet forskjøvet mer enn 1m, skal spillet avblåses. Spillet gjenopptas med frislag dersom ballen har passert sidelinjen, og med tekning dersom ballen er inne på banen.
  Regelen skal fortolkes slik at avblåsning skal finne sted dersom ballen er ute av spill, eller om en spiller har fordel av at vantet blir forskjøvet.

  K6. Avsperring for publikum.

  I tilfeller der selve banen ikke er effektivt avsperret for publikum, skal en ekstra linje avmerkes rundt hele banen. Denne skal være minst 2m fra sidelinjene og minst 5m fra kortlinjene. Publikum må ikke befinne seg innenfor denne sperrelinjen.

  K7. Benker for innbyttere og lagledelse.

  Benker for innbyttere og lagledelse skal plasseres på samme side av banen inn til midtlinjen og i passende avstand (2m) fra sidelinjen. Det skal være en spesiell benk for utviste spillere. Under utvisning skal spillere befinne seg på denne benken slik at kampsekretæren eller dommeren lettere skal ha kontroll over utviste spillere.

  K8. Fastfrosne vant eller vant som blåser bort.

  Skulle vantet under en kamp fryse fast i isen og utgjøre fare for spillerne, kan kampen påbegynnes eller sluttspilles uten.
  Det samme er tilfelle dersom vantet på grunn av sterk vind, ikke kan holdes på plass. Også da kan kamp påbegynnes eller sluttspilles uten vant.

  K9. Målburene.

  Målbur av aluminium eller annet materiale er tillatt, og disse behøver ikke kles med tre, dersom tverrligger og stolper holder de foreskrevne mål og er rødmalte.

  K10. Ballkurvene.

  Målvakten får ikke under kampen flytte ballkurvene uten dommerens tillatelse. Gjøres dette, gis det advarsel, og ved gjentakelse gis det utvisning.

  K11. Påkopling av lys.

  Dersom dommeren ved kamp i dagslys mener at lyset over banen skal kobles på, skal dommeren før kampstart eller i pausen meddele dette til arrangøren og til begge lags kapteiner.

 • Regel 2. Utstyret

  Regel 2.1. Ballen.

  Ballen skal være laget av godkjent materiale i en lett synlig rødfarge/rosa(cerise). Nedsluppet på fast is fra 1.5m høyde skal den sprette minst 20cm og høyst 30cm. Diameter skal over alt være 63mm (+/- 2mm) og i ubrukt stand skal den veie minst 60 gram og høyst 65 gram. I Eliteserien Herrer skal ballen være cerise

  Regel 2.2. Kølla.

  Kølla skal være av tre eller annet likeverdig materiale. Bredden på køllebladet må ikke noe sted være over 7,0cm med tape/bånd. Lengden målt langs yttersidens bøyning må ikke overstige 125cm. Hjørner og kanter på køllas bøyning må være avrundet, og den får ikke ha metallbeslag.
  Hooked kølle (bøyd kølleblad) er ikke tillatt i bandy eller serier som spilles som kombinert bandy/rinkbandy, kun i rinkbandy. Køller som benyttes i kamp skal være påført NBFs godkjenningsmerke. I TV-overførte kamper bør køllebladet være hvitt eller være påført hvit kølletape.

  Regel 2.3. Skøytene.

  Samtlige spillere og dommere på isen må ha skøyter. Disse må ikke ha skarpe spisser eller lignende, som kan være farlig for andre. Skøytejernets tykkelse skal være minimum 2.7mm og avrundingen på kantene skal være minimum 5mm i radius.

  Regel 2.4. Beskyttelsesutstyr.

  Samtlige spillere og dommere på isen skal benytte godkjent hjelm. Alle spillere skal ha godkjent halsbeskytter.
  Alle målvakter uansett alder og utespillere født 1996 eller senere må benytte CE-godkjent hel maske.
  Spillere født 1995, 94, 93, 92 og 91 kan velge å benytte CE-godkjent ½-visir fremfor hel maske, men må i tillegg benytte enten CE-godkjent tannbeskytter eller gammel type hakebeskytter (eller benytte begge).
  Spillere født 1990 eller tidligere kan velge bort helmaske og ½-visir.
  I tillegg velge om de vil benytte CE-godkjent tannbeskytter eller gammel type hakebeskytter (kan benytte begge).

  Regel 2.5. Spilledraktene – like drakter.

  Arrangerende lag plikter å bruke registrert drakt. Hvis to lag har like drakter, skal det gjestende benytte reservedrakt. Lagene bør ha samme farge på strømpene som på draktene. Draktene bør ha en dominerende farge.
  På nøytral bane skal den klubb som står først i oppsettet spille i egne drakter. NBF avgjør dette ved loddtrekning. (Jfr. Kampreglementets § 4, Punkt 3). Dommeren er ansvarlig for at lagene har drakter som kan skilles fra hverandre.

  Kommentarer og fortolkninger.

  K1. Godkjennelsesmerke.

  De av NBF oppnevnte dommere må så vel før kampen, som under den, påse at baller, køller og spillerutstyr er forsynt med godkjenningsmerke.

  K2. Dommerens kontroll av utstyret.

  Håndrem, platebeslag, skruer og lignende utstyr på kølla er ikke tillatt. Dommeren skal på oppfordring kontrollere spillernes køller og annet utstyr før kampstart. I forbindelse med valg av side før kampstart skal dommeren få bekreftet av lagkapteinen at lagets utstyr er i overensstemmelse med reglementet, og at spillerne har beskyttelsesutstyr i henhold til bestemmelsene i Regel 2. Lagkapteinen er ansvarlig for laget på dette punkt.
  Dommeren skal nekte spiller deltagelse om vedkommende ikke har alt utstyr i orden.
  Dersom en spiller som er nektet spill pga. mangler på utstyr og eller har blitt utvist 5 minutter for det samme, og allikevel kommer inn på banen under kampen, skal spilleren utvises for resten av kampen.
  Det sendes ikke rapport.
  Spillet settes i gang igjen med frislag, dersom spillet ble avblåst for å utvise spilleren. Forøvrig handler dommeren i overensstemmelse med gjeldende regler.
  Spiller som er utvist på grunn av mangel ved utstyret, må ved inntreden på eget initiativ forevise dommeren at mangelen er utbedret.

  K3. Spillere som mister utstyr under spill.

  En spiller som under kamp mister beskyttelsesutstyr (hjelm, ansiktsmaske, tannbeskytter, plastpropp på skøyte og lignende) kan ikke fortsette å delta i spillet. Spilleren skal straks rette på utstyret. Brudd på denne regel straffes med frislag og utvisning.

  K4. Forsinkelse av spill på grunn av mangel ved utstyr.

  Dommeren skal skarpt gripe inn mot spiller som forsinker spillet f.eks. ved å knytte skøyter eller legger fra seg hansker o.l. En hver retting av mangel ved utstyr skal finne sted ved spillebenken, dit en spiller skal beordres. Hvis en spiller ved slik opptreden forhindrer at spillet kommer i gang etter avblåsning, skal vedkommende utvises (5min.).

  K5. Ball som sitter fast i skøytene eller i utstyret.

  Om ballen under spillet setter seg fast i spillerens skøyte eller i spillerens utstyr, skal spillet avblåses, og det skal dømmes tekning. Om utførelsen av tekning (Jfr. Regel 4.6).

  K6. Baller. Arrangørens plikter.

  Kamparrangøren er ansvarlig for at det finnes et tilstrekkelig antall baller (minimum 6 stk. pr. målbur), samt ballkurver for disse ved hvert målbur. Ballkurvene må ikke være utformet slik at de kan skade spillerne.

  K7. Skøyte-, kølle- og kølletape skal ha en annen farge enn ballen. (Se også Regel 2.2).

 • Regel 3. Antall spillere

  Regel 3.1. Spillere ved kampens begynnelse.

  En bandykamp spilles av to lag. Hvert lag har 11 spillere, hvorav en skal være målvakt og en skal være kaptein. Et lag har ikke lov til å begynne en kamp med mindre enn 8 spillere. Hvert lag har rett til å benytte ytterligere 5 spillere (innbyttere). For smågutt/gutt/junior kan det benyttes inntil 6 innbyttere.
  Lagoppstillingen, som skal leveres dommeren i god tid før kampen, kan telle minst 8 og høyst 16 spillere (for smågutt, gutt og junior kan det benyttes inntil 17 spillere). På kortet skal tydelig markeres hvem som er innbytter for målvakten, men lag som møter med færre enn 16 spillere, behøver ikke å oppgi innbytter for målvakt. Alle innbyttere kan da benyttes som utespillere.
  Lagoppstillingen kan endres helt frem til kampstart. Dersom spiller(e) ikke er ført opp på dommerkortet til kampstart og laget ikke møter fulltallig, må vedkommende vente til andre omgang, eventuelt ekstraomganger etter at melding er gitt dommeren i pausen for ajourføring av dommerkortet. Dersom en spilleberettiget spiller deltar fra start uten å ha vært oppført lagoppstillingen, kan administrerende myndighet vurdere bot (Jfr. Kampregl. § 31).

  For 9-er-kamp gjelder følgende:
  Hvert lag har 9 spillere, hvorav en skal være målvakt og en skal være kaptein. Et lag har ikke lov til å begynne en kamp med mindre enn 7 spillere. Hvert lag har rett til å benytte ytterligere 5 spillere (innbyttere).
  Lagoppstillingen, som skal leveres dommeren i god tid før kampen, kan telle minst 7 og høyst 14 spillere. På kortet skal tydelig markeres hvem som er innbytter for målvakten, men lag som møter med færre enn 14 spillere, behøver ikke å oppgi innbytter for målvakt. Alle innbyttere kan da benyttes som utespillere.

  Regel 3.2. Innbytting av spillere under kampen.

  Innbytting av spillere er ubegrenset og kan skje når som helst under spillets gang, unntatt når det er blåst for hjørneslag, hvor bytte først kan skje etter at spiller er igangsatt. Ombytting av innkommende og utgående spiller skal skje samtidig ved sidelinjens midtpunkt (Jfr. Regel 1.3), og dommeren skal ikke underrettes.
  Om en spiller overskrider kortlinjen eller sidelinjen for å markere passivitet i spillet, regnes spilleren ikke å ha forlatt banen.
  En skadet spiller som ikke blir erstattet av en annen, kan når som helst under spillets gang tre inn igjen i spillet. Dette gjelder også for spillere som har forlatt spillebanen for å rette på utstyret.
  En skadet spiller som skal erstattes, kan forlate banen hvor som helst.

  Regel 3.3. Innsetting av utviste spillere.

  Spiller med tidsbegrenset utvisning kan tre inn igjen i spillet etter tillatelse fra kampsekretæren eller fra dommeren uten at spillet er avblåst. Inntreden skal alltid skje fra sidelinjens midtpunkt (Jfr. Regel 1.3). Innsetting kan ikke skje når det er blåst for hjørneslag, men først etter at spillet er igangsatt.
  En utvist spiller kan ikke erstattes av en annen spiller i utvisningstiden. Dersom motstanderlag gjør mål, kan spiller med kortest gjenværende utvisningstid settes inn igjen. Dette gjelder også spiller som pådrar seg utvisning i forbindelse med målsituasjonen, dersom laget ikke har andre tidsutviste spillere.En spiller som under kampen er blitt straffet med hel utvisning (rødt kort), kan ikke settes inn i eventuelle ekstraomganger, og kan heller ikke erstattes av annen spiller.

  Regel 3.4. Kapteinen.

  Den spiller som er oppført som kaptein, skal på venstre overarm bære et armbind som er minst 8 cm bredt. Det skal ha en farge som klart avviker fra kampdrakten.
  Om lagkapteinen blir utvist for resten av kampen, eller blir skadet så alvorlig at vedkommende ikke kan delta i resten av kampen, skal kapteinspliktene overtas av annen spiller, som også skal bære kapteinens armbind.
  En lagkaptein som er utvist i en tidsbegrenset periode, utøver like fullt kapteinens oppgaver.

  Kommentarer og fortolkninger.

  K1. For få spillere ved start.

  Dersom et lag ved kampstart mangler en eller flere spillere, f. eks. på grunn av sen ankomst, må laget begynne kampen med de spillere som er til stede og oppført på dommerkortet, selv om noen av de disponible spillere er oppført på dommerkortet som innbyttere.
  Først når laget er fulltallig med 11 spillere og 5 innbyttere, pliktes å angi innbytter for målvakt. Det vil si at samtlige innbyttere kan benyttes som utespillere inntil 16 personer er oppført (Jfr. Regel 3.1.).
  Laget kan suppleres med spillere inntil laget blir fulltallig (16 spillere) helt frem til sluttsignalet. Også i eventuelle ekstraomganger kan supplering finne sted, men ikke dersom en kamp skal avgjøres på straffeslag.

  K2. Lag med færre enn 8 spillere.

  Dersom et lag ved oppsatt kamptid har 8 spillere eller flere, skal dommeren sette i gang kampen, hvis ikke det foreligger særskilte grunner for å utsette kampstart.
  Dersom et lag har færre enn 8 spillere, kan ikke dommeren sette i gang kampen. Dommeren må da avgjøre om kampen skal avlyses eller utsettes inntil laget innen rimelig tid kan stille med minst 8 spillere på banen.

  K3. Fast plass for innbytting og innsetting.

  Som nevnt i Regel 1.3 skal innbytte og innsetting av spillere finne sted ved midtlinjen, mellom de markerte linjene. Den spiller som byttes ut, skal ha forlatt banen og nådd innbyttersonen, før innbytteren kan tre inn i spillet. Ved feilaktig bytte skal innbytteren straffes (5min). 

  K4. Når disponible spillere blir færre enn halvparten av motstanderens spillere.

  Dersom et lag får så mange spillere utvist for resten av kampen, eller så mange spillere skadet at laget har mindre enn halvparten av antall spillere på motstanderens lag, kan dommeren avbryte kampen. Spiller, som er utvist på tidsbestemt tid, regnes i denne sammenheng som disponibel spiller.

  K5. Ansvarshavende for lagoppstilling og for lagledere.

  Et lag plikter å ha en person som er ansvarlig for laget, (en lagleder) og som er ansvarlig for at lagoppstillingen er korrekt oppført. På lagoppstillingen skal også oppføres de lagledere (høyst 5 personer) som skal oppholde seg på innbytterbenken.

  K6. Lagledere og innbyttere.

  Lagledere og innbyttere, høyst 10 personer og herav høyst 5 ledere, skal under kamp oppholde seg på sidelinjen inntil midtlinjen. Hvis det finnes spillerbenker, skal disse benyttes, og lagledere skal kun unntaksvis forlate benken og gå frem til vantet for å gi en beskjed. Dette må ikke skje på en måte som kan forstyrre spillet.
  Hvis de som befinner seg på spillerbenken, bryter med reglene for rett oppførsel, kan dommeren tildele en muntlig advarsel. Slik advarsel er kollektiv. Fortsetter lagledere eller innbyttere på spillerbenken å bryte reglene for rett oppførsel, eller er for mange ihht. reglene, skal dommeren straffe iht Regel 17

 • Regel 4. Spilletid

  Regel 4.1. Ordinær spilletid.

  En herrekamp skal spilles i to omganger, hver på 45min., dersom reglementet ikke har fastsatt noe annet. Damekamper skal spilles to omganger, hver på 45 min., dersom reglementet ikke har fastsatt noe annet.
  Ved ekstraordinære spilleforhold (sterkt snøfall eller sterk kulde) kan dommeren velge å dele opp kamptiden i flere omganger. Dommeren skal i så fall føre dette opp i kamprapporten.

  A. Spilletid i aldersbestemte klasser.

  I aldersbestemte klasser spiller junior to omganger à 45min, Veteran 50+ to omganger à 30min, Old boys to omganger à 30min, gutt 2 omganger à 40min, smågutt to omganger à 30min og lillegutt to omganger à 25min. For kamper i barneskolen spilles også to omganger à 25min. Ovennevnte tider gjelder dersom administrerende myndighet ikke har fastsatt noe annet.

  Regel 4.2. Loddtrekning. Spillets begynnelse.

  A. Loddtrekning.

  Før kampen begynner, foretas loddtrekning mellom lagene. Det lag som vinner loddtrekningen har rett til å velge banehalvdel. Tapende lag skal starte med ballen. Etter første omgang bytter lagene banehalvdel, og det lag som ikke begynte spillet i første omgang, har avslag i annen omgang. Tilsvarende loddtrekning finner sted før man starter opp spillet ved forlenget spilletid og ved ”Første målet vinner”.

  B. Avslag.

  Spillet begynner på dommerens signal med avslag fra banens midtpunkt. For å være i spill må ballen rulle minst 20cm. Alle spillere må stå på sitt lags banehalvdel og ikke passere midtlinjen før ballen er i spill.
  Spillere på angripende lag kan ikke krysse midtlinjen før ballen er i spill. Om spillere på angripende lag krysser midtlinjen før ballen er i spill dømmes det frislag til motstanderens lag fra det punkt hvor angripende lag spiller krysset midtlinjen. Motspillere må ikke ved avslag være nærmere ballen enn 5m. Foretas ikke avslaget i samsvar med disse regler, skal det tas om igjen. Spilletiden begynner å løpe ved første gyldige avslag. Dette gjelder også ved avslag i annen spilleomgang.
  Den som foretar avslaget har ikke rett til å berøre ballen før den har vært spilt av en annen spiller.

  Regel 4.3. Forlenget spilletid.

  Om administrerende myndighet har bestemt det på forhånd, eller det fremgår av kampreglementet, kan det ved uavgjort resultat etter normal spilletid, benyttes forlenget spilletid. Det er to forskjellige måter for forlenget spilletid:

  A. Vanlige ekstraomganger.

  Om det er bestemt at forlenget spilletid kan anvendes, og intet annet er bestemt, spilles det i herreklassene to ekstraomganger à 10min. I dameklassene to ekstraomganger á 10 min. Begge ekstraomganger spilles fullt ut, og ved uavgjort resultat etter disse ekstraomganger spilles i så fall omkamp.

  B. ”Første målet vinner”.

  Om administrerende myndighet har bestemt det på forhånd, kan en kamp avgjøres ved prinsippet ”Første målet vinner”. En kamp som spilles etter dette prinsippet skal alltid kåre en vinner. Det spilles da i herreklassene to ekstraomganger à 10min, og i dameklassene to ekstraomganger á 10 min., men kampen avbrytes umiddelbart etter at et av lagene har laget mål. Dersom ingen av lagene har laget mål i de to ekstra omganger, skal avgjørelse skje ved straffeslagkonkurranse iht regel 16.

  C. Forlenget spilletid i aldersbestemte klasser.

  For junior og gutt kan spilletiden forlenges med to omganger à 10min, og for smågutt-, old boys og veteran 50+ med to omganger à 5min.
  Om administrerende myndighet har bestemt det på forhånd, kan også kamper i de aldersbestemte klasser avgjøres etter ”Første målet vinner”.
  I lilleputtkamper må ikke noen form for forlenget spilletid benyttes.

  D. ”Første målet vinner” i de aldersbestemte klasser.

  For junior og gutt 2 x 10 min. For smågutt-, old boys og veteran 50+ 2 x 5min. For øvrig gjelder alle de øvrige regler for forlenget spilletid, slik som beskrevet ovenfor. 

  Regel 4.4. Pauser.

  A. Ordinær pause.

  Mellom 1. og 2. ordinære omgang skal det være en pause på minst 5 og høyst 20min. Lagene har krav på minimum 5min effektiv hvile.

  B. Pause mellom ordinær spilletid og forlenget spilletid.

  Mellom ordinær spilletid og første ekstraomgang skal det være 5min pause, som avholdes på banen.

  C. Pause mellom ekstraomgangene.

  Det skal ikke være pause mellom ekstraomgangene.

  D. Dommerens skjønn.

  De oppgitte tider for pausenes lengde skal følges så sant det er mulig, men dommeren har rett til å fravike disse, dersom han mener det er særskilt grunn for det.

  E. Timeout.

  Hvert lag kan be om en timeout på ett minutt pr kamp.

  F. Lag som ikke innfinner seg på spillebanen til fastsatt tid etter pause

  Lag som ikke innfinner seg på banen til fastsatt tid ved kampstart eller etter annet brudd i kampen (f.eks. snørydding, tåke, ordensforstyrrelser mm.) eller etter ordinær halvtidspause starter annen omgang med en spiller utvist i 5 min.

  Regel 4.5. Avlysning eller avbrudd.

  Skulle det før eller under kampen inntreffe noe som gjør det sportslig uforsvarlig å avvikle kampen, kan dommeren etter eget skjønn innstille eller avbryte kampen. Det må understrekes at dommerens første plikt er å søke kampen avholdt, og at det må være meget tungtveiende grunner for avlysning eller avbrudd. Slik grunn kan blant annet være dårlig vær, dårlig spillelys, ubrukelig bane eller mangel ved banens utstyr (mål, vant). Årsaken til avlysningen eller avbrytelsen skal dommeren påføre kamprapporten til administrerende myndighet.

  Regel 4.6. Igangsetting etter tilfeldig avbrudd. Tekning.

  Blir spillet stanset av en tilfeldig årsak, skal det settes i gang igjen på det sted ballen var da spillet ble avbrutt. Dette gjelder dog ikke når spillet blir avbrutt mens ballen befinner seg i straffefeltet. Ballen flyttes i så fall til nærmeste frislagspunkt. Spillet settes i gang igjen (tekning) ved at en spiller fra hvert lag stiller seg mot hverandre og med rygg til eget mål. Ballen legges på isen mellom spillernes køller og den må ikke røres før dommeren har gitt signal. Ved tekning kan ballen spilles i en hvilken som helst retning.

  Kommentarer og fortolkninger.

  K1. Tillegg av tid.

  Den tiden som er gått tapt på grunn av unaturlige avbrudd i spillet, skal legges til kamptiden. Årsak til slike tillegg kan f. eks. være skade av spiller, innbytte av spiller o.l.  Tidstillegg skal gjøres i hele eller halve minutter.
  Tidstillegg skal legges til, og skal av dommeren meddeles kampsekretær og begge lags kapteiner. Om tillegg gis i siste spilleminutt før pause eller før kampslutt skal kun den tid som gjenstår av spilletiden meddeles lagkapteinene.
  Dommeren skal nøye overvåke at ikke spillet uthales, og spesielt i sluttminuttene av en kamp skal dommeren være observant og gi tillegg i tiden dersom et lag haler ut spillet.

  K2. Feil spilletid.

  A. For lang spilletid.

  Skulle dommeren på grunn av feil la en omgang pågå for lenge, kan ikke dommeren annullere mål som er gjort, og heller ikke annullere domsavgjørelser som er gjort i den overskytende tiden.

  B. For kort spilletid.

  Dersom en omgang på grunn av feil er blåst av for tidlig, og dommeren er overbevist om det, skal dommeren rette opp feilen således:
  Om lagene fortsatt befinner seg på banen, settes spillet i gang igjen der ballen befant seg ved avblåsningen.
  Skulle lagene allerede være gått i garderoben, og feilen skjedde i første omgang, så tar man igjen den tapte tiden ved at lagene etter pause stiller opp som i første omgang, og spiller den resterende tiden av omgangen, hvoretter de bytter banehalvdel uten pause. Dersom lagene allerede er gått i garderoben og feilen skjedde i siste omgang, skal lagene kalles ut igjen for å spille den resterende tid. Avslag i en slik gjenopptatt omgang skal foretas av det lag som hadde avslag ved omgangens begynnelse.

  K3. Kontroll med tiden.

  Like før en omgangs slutt skal dommerne kontrollere tiden med hverandre.

  K4. Sterk kulde.

  Ekstra lav temperatur, som kan medføre risiko for forfrysning, (kuldeskader), er å betrakte som særskilt dårlig vær. Som generelt prinsipp kan kulde ned til 25 minusgrader Celsius tolereres i vindstille og tørt klima. Under fuktig vær og svak vind kan inntil 17 minusgrader Celsius tolereres.
  Dersom en kamp spilles i lav temperatur kan dommeren stoppe spillet i kortere tid (5 – 10 min) for å gi spillerne mulighet for oppvarming. Kamptiden kan også deles opp i tre like perioder i stedet for to.
  Etter oppvarmingen/oppholdet settes spillet i gang igjen ved tekning på midtpunktet. Banehalvdel alltid skal byttes når halve spilletiden har gått.

  K5. Avlysning ved sterk kulde.

  Dommerne kan avlyse en kamp på grunn av sterk kulde.
  Om dommeren ikke er på kampstedet, skal dommeren kontakte administrerende myndighet, som avgjør hvilke tiltak som skal vedtas.
  Sunn fornuft bør alltid råde ved slike avgjørelser. 

  K6. Sterkt snøfall.

  Skulle banen blir umulig å spille på grunnet sterkt snøfall, kan dommeren beslutte at kampen skal deles opp i 3 perioder, for at man skal få anledning til snørydding flere ganger.
  Dommeren kan også beordre snørydding under kampen dersom spesielle forhold tilsier det.

  K7. Tett tåke.

  Tett tåke kan også hindre gjennomføring av en kamp. Om tåken gjør det umulig for dommeren å se samtlige spillere og ballen, gjelder følgende:

  A. Tett tåke før kampstart.

  Om kampen ikke er satt i gang, skal den utsettes til tåken letter. Dersom ingen bedring har funnet sted i løpet av 45 minutter, skal kampen avlyses.

  B. Tett tåke som inntreffer under kampen.

  Om kampen er satt i gang og stadig tettere tåke umuliggjør dommerens kampledelse, skal kampen avbrytes. Dette kan skje en eller flere ganger. Skulle en av avbrytelsene overstige 30min, skal kampen stoppes for godt.

   

  K8. Timeout

  Hvert lag kan be om en timeout på ett minutts varighet når som helst i løpet av kampen. Det er kun lagkapteinen eller lagleder/trener som kan be om timeout. Om spillet er avbrutt, f.eks ifm en scoring, tas timeout umiddelbart. Timeout tas ikke ifm såkalte avgjørende situasjoner som ved straffeslag, hjørneslag og frislag på eller nær 17m ringen. Ellers tas timeout ved neste avbrudd i spillet. Utviste spillere får ikke forlate utvisningsbenken i samband med timeout. Tidstillegg ved en timeout skal være den tiden som er forbruket ifm timeout.
  Hvis det blir tatt timeout i en av omgangenes siste minutter, eller på overtid, skal det ikke være mer spilletid igjen enn det var da det ble blåst for timeout.

  K9. Lag som ikke innfinner seg på spillebanen til fastsatt tid etter pause

  Før lagene forlater banen ved ordinær halvtidspause skal lagleder eller lagkaptein avtale med dommer tidspunkt for start på annen omgang. Det er lagenes plikt å være spilleklar til avtalt tid. Lagkaptein avgjør hvilken spiller som eventuelt skal sone utvisning (5min) ved for sent fremmøte.

 • Regel 5. Spillerens rettigheter og forpliktelser

  Målvakten har innenfor sitt eget straffeområde lov til å kaste seg på isen for å stoppe ballen. Det er forbudt for alle andre spillere å kaste seg på isen for å stoppe ballen eller for å hindre motspillere. Spillere som ligger på isen, er ute av spill og har ikke lov til å bruke kølla. En spiller kan spille ballen om han har et kne eller en hånd/arm i isen.
  Kun målvakten kan være med i eller gripe inn i spillet uten kølle. En spiller som under spillet har fått brukket sin kølle har ikke rett til å delta før vedkommende har fått ny kølle. Spilleren skal selv bringe de avbrukne delene ut av banen.

  Kommentarer og fortolkninger.

  K1. Spillere uten kølle.

  Dersom utespiller griper inn i spillet uten kølle eller med del av avslått kølle, skal det dømmes frislag og 5min utvisning. Ved avgjørende fordel skal spilleren utvises 10min.

  K2. Spillere som tilfeldig berører isen.

  Spillere som berører isen med hånd eller kne, har lov til å spille ballen.

  K3. Spillere som står på kne.

  Utespillere som står på kne på isen, er ikke med i spillet og kan ikke berøre ballen.

  K4. Spillere som kaster seg på isen.

  Utespillere som med hensikt kaster seg på isen for å stoppe motspiller og kolliderer med denne, skal straffes med utvisning (10min). Dersom kollisjonen skjer innenfor straffeområdet, skal det dømmes straffeslag.

  K5. Målvakt som kaster seg på isen.

  Målvakten har lov til å kaste seg på isen for å stoppe ballen innenfor eget straffeområde. Dersom målvakten kolliderer med motspiller før målvakten får kontakt med ballen, skal det dømmes straffeslag, forutsatt at målsituasjon ble avverget.

  K6. Målvakt utenfor straffefeltet.

  Ved en hver inngripen utenfor straffefeltet skal målvakten dømmes etter reglene for en utespiller (ref. K4 ovenfor). K7. Brukket kølle.

  Spillere som får kølla avslått, er selv ansvarlig for å fjerne de forskjellige delene fra banen. Spillere som unnlater å utføre sin plikt på dette området, skal straffes med utvisning (5min).

  K8. Spillere som har havnet tilfeldig utenfor banen.

  Spillere som på grunn av spillesituasjonen tilfeldig har havnet utenfor sidelinjen, har lov til å spille ballen med kølla, selv om ikke skøytene er inne på banen. Spillere som på grunn av spillesituasjonen uforvarende har havnet bak kortlinjen, kan komme inn på banen igjen på samme sted som vedkommende passerte ut.

  K9. Innbytteres inntreden i spillet.

  Spillere som har vært helt ute av spill, så som innbyttere, eller utviste spillere, eller spillere som kommer inn på banen etter å ha møtt frem for sent til kampstart, må alle ha minst en skøyte på banen for å kunne delta i spillet. Før de er innenfor banen er disse spillere ikke deltakere i spillet.

  K10. Ved avslag, frislag, hjørneslag og straffeslag får ballen kun spilles med køllas bøyde del. Ved overtredelse av denne regel dømmes det utvisning i 10min og frislag til fordel for det andre laget.

 • Regel 6. Målvakten

  Regel 6.1. Målvaktens utstyr. (ref. Regel 2.4)

  Målvakten skal ha en drakt som tydelig skiller seg fra de øvrige spillere og dommeres drakter, og han får ikke bruke kølle. Om dommere og målvakt har samme draktfarger skal målvakt bytte til annen farge.

  Regel 6.2. Tilbakespillregel.

  Ved bevist tilbakespill til målvakt, får ikke målvakt stoppe/fange ballen med arm eller hender.

  Forseelse resulterer i straffeslag og 10 minutters utvisning avgjørende fordel.

  Regel 6.3. Hva målvakten kan innenfor eget straffefelt.

  Innenfor eget straffefelt kan målvakten bruke skøytene og hvilken som helst kroppsdel til å stanse, holde, slå eller sparke ballen.
  Målvakten kan holde ballen i en eller begge hender i høyst 5 sekunder. Deretter må den kastes eller legges ned på isen slik at en annen spiller kan spille den.
  Målvaktens opptreden ved målkast. Ballen ligger i kurven, målvakten har hånden over ballen, 5 sekunder teller fra det tidspunkt målvakten legger hånden over ballen.
  Ved overskridelse av 5 sekunder idømmes en advarsel. Reglene for målkast er for øvrig detalj beskrevet i Regel 10.1 og de tilhørende kommentarpunkter.

  Regel 6.4. Hva målvakten kan utenfor eget straffefelt.

  Utenfor eget straffefelt kan målvakten med kroppen eller skøytene stoppe eller dirigere ballen. Dog kan han ikke med arm eller hånd stanse, holde, dirigere eller slå ballen utenfor straffefeltet.

  Regel 6.5. Straff for målvaktens forseelser.

  A. Målvaktens uthaling av spillet.

  Ved uthaling av spillet i forbindelse med målkast idømmes advarsel og frislag. Ved gjentakelse idømmes 5min utvisning. Målvakts uthaling av spillet er for øvrig beskrevet i detalj i regel 10 under kommentarpunktene.

  B. Bedømming av målvakten innenfor straffefeltet.

  Bortsett fra at målvakten innenfor eget straffefelt har lov til å stanse, holde, slå, kaste eller sparke ballen med hvilken som helst kroppsdel, herunder også hånd og arm, så bedømmes målvakten for øvrig på linje med utespillerne hva angår farefullt og ulovlig spill. Se for øvrig reglene om frislag (Regel 12 og 13) og om straffeslag (Regel 14 og 15).

  C. Bedømming av målvakt utenfor straffefeltet.

  Når målvakten opererer utenfor eget straffefelt bedømmes han nøyaktig på linje med de øvrige spillerne.

  Regel 6.6. Utvisning av målvakten.

  Når målvakt får tidsbegrenset utvisning, hvitt eller blått kort, kan utvisningen sones av en utespiller. Antall spillere på banene reduseres med en. Lagkapteinen avgjør i så fall hvem av utespillerne som må gå ut.
  Dersom målvaktens lag har færre enn 16 spillere oppført på dommerkortet (11 + 5) og det ikke er oppført innbytter for målvakt spesielt, kan hvem som helst av utespillerne erstatte målvakten dersom han får rødt kort.
  Om laget har oppført 16 spillere på dommerkortet, skal en være oppført som innbytter for målvakt, og bare denne innbytteren kan erstatte målvakten.

  Regel 6.7. Erstatning av skadet målvakt.

  Nøyaktig de samme regler som gjelder for erstatning av utvist målvakt, gjelder for erstatning av skadet målvakt.

  Regel 6.8. Målvakt som ikke får kastet ut ballen.

  Dersom en målvakt på grunn av skade ikke får kvittet seg med ballen, skal dommeren stoppe spillet. Spillet igangsettes ved tekning fra nærmeste frislagspunkt.

  Regel 6.9. Målvakt som bytter plass med utespiller.

  Når et lag har færre enn 16 spillere (11 + 5) kan målvakten under spillet bytte plass med utespiller, men dommeren må først underrettes.

  Regel 6.10. Målvakten må ikke angripes av utespillerne.

  Målvakt som befinner seg innenfor eget straffefelt må ikke hindres i å fange ballen eller i å sette den i spill igjen. Motspiller som gjør dette skal advares og ved gjentakelse utvises med 5min.

  Kommentarer til regel 6.

  K1. Målvaktens utstyr.

  Målvaktens utstyr skal bare være til personlig vern og må ikke bestå av ting som kan være egnet til å dekke målet.

  A. Hanskene.

  Målvakten kan anvende hansker til beskyttelse. Den skal i form ligne vanlig skinnhanske, og skal ha fem fullstendig adskilte fingre. Hansken kan utstyres med beskyttende materiale, f.eks. skumgummi eller annet likeverdig materiale, dog bare på fingrene og hanskens inn- og utside. Konturene rundt hanskens fingertupper kan være høyst 1cm.

  B. Leggskinn.

  Målvaktens benbeskyttelse (leggskinn) skal være maks 80 cm høyde og 30,5 cm bredde.

  C. Utstyr for reservemålvakt.

  Spiller som av en eller annen grunn erstatter den ordinære målvakt, må være reglementert utstyrt som målvakt før vedkommende kan tre inn i spillet. Reservemålvakt skal være iført fullt målvaktsutstyr.

  K2. Målvakten kan ikke ta straffeslag.

  Da målvakten ikke har kølle, kan han heller ikke ta straffeslag. Dette gjelder også i straffeslagkonkurranser.

  K3. Målvaktbytte.

  Når spillet er avblåst og målvaktbytte skal finne sted, behøver ikke uttredende målvakt ha forlatt banen før den inntredende målvakt begir seg inn på den, men spillet settes ikke i gang før byttet er fullført for begge parters vedkommende.

  K4. Tilbakespill.

  Stopper målvakten ballen med skøyte og deretter tar ballen med hånden, dømmes frislag. Bevist tilbakespill til målvakt som plukker opp ballen eller redder ballen med hånd eller arm i avgjørende fordel skal det dømmes straffeslag og 10 min. utvisning på målvakt.

 • Regel 7. Spill på ballen

  Regel 7.1. Slag på ballen.

  Med kølla kan man slå, stoppe, forandre retning eller føre ballen så lenge ballens treffpunkt på kølla ikke er over skulderhøyde beregnet i oppreist stilling. Om spilleren hopper opp fra isen, kan han slå ballen med kølla, men ikke over brysthøyde.

  Regel 7.2. Dirigering.

  Spiller som har skøytene på isen, kan dirigere ballen med kroppen eller sparke den.
  Dersom det ikke er forbundet med fare for de øvrige spillere, kan spilleren hoppe opp fra isen og stoppe eller slå ballen, eller dirigere den til medspiller eller egen kølle. Spiller som hopper opp fra isen kan ikke ha kølla høyere enn sitt eget bryst. Spiller som dirigerer ballen til seg selv, kan gjøre dette gjentatte ganger i rekkefølge. Det er tillatt og sparke eller dirigere ballen til medspiller, men da kun med ett spark eller dirigering og medspiller må ta imot ballen med kølla.

  Regel 7.3. Håndstopping eller stopping med høy kølle.

  Utespillere har ikke lov til å stoppe ballen med hånden. Om en spiller stopper ballen med hånden, med ballens treffpunkt på kølla over skulderhøyde beregnet i oppreist stilling, med hodet (hjelmen) eller på annen ulovlig måte skal spillet avblåses. Det dømmes frislag. Dersom forseelsen skjer innenfor 17-meteren, skal det dømmes straffeslag.
  Skulle forseelsen medføre en avgjørende fordel, skal synderen utvises 10min.

  Kommentarer og fortolkninger.

  K1. Høy kølle.

  Alle slag eller stopping av ball over skulderhøyde beregnet i oppreist stilling med begge skøytene i isen er forbudt og skal straffes.

  K2. Slag i nærkamp.

  Også slag i nærkamp under skulder høyde skal straffes, dersom disse medfører risiko for andre spillere. Som eksempel kan nevnes tennis-slag utført i trange situasjoner. Likeledes kan nevnes de såkalte vippingene, som kan være svært risikable. Dommeren skal slå ned på et hvert spill som medfører fare for andre spillere.

 • Regel 8. Spill mot motspiller

  Regel 8.1. Slag, spark eller holding.

  Det er forbudt å sparke, sette ben for, skubbe, eller med hånd eller kølle slå eller hindre en motspiller. Likeledes er det forbudt å ta tak i eller holde en motspiller. Det er også forbudt å kaste kølla mot motspiller eller mot ballen.

  Regel 8.2. Hindring av motpartens kølle.

  Det er videre forbudt å slå, løfte, trykke ned, og holde på motstanderens kølle eller på annen måte hindre at motstanderen får brukt kølla.

  Regel 8.3. Rått spill.

  Alt rått, farlig eller unfair spill er likeledes strengt forbudt.

  Regel 8.4. Interference

  Det er forbudt, om ikke ballen er innenfor rekkevidde, å hindre en motspiller
  Skjer forseelsen slik at man vinner en klar fordel skal spilleren utvises 10 min. (Interference)

  Regel 8.5. Tillatt angrep.

  Det er tillatt å angripe en spiller som har ballen innenfor sin rekkevidde. Angrepet skal skje skulder mot skulder og skal ikke være voldsomt eller farlig.

  Regel 8.6. Straff for regelbrudd.

  Brudd mot denne regel straffes med frislag, eller eventuelt straffeslag, dersom forseelsen er begått innenfor forsvarende lags straffefelt. I visse tilfelle kan det også gis utvisning (tidsbegrenset utvisning eller kampstraff).

  Regel 8.7 Ulovlig takling av motspiller i scoringsposisjon

  Dersom siste forsvarer på en ulovlig og sabotasjemessig måte takler en angriper og derved hindrer en klar scoringsmulighet, skal synderen straffes med rødt kort. Det idømmes frislag . Dersom taklingen er voldsom, skal det idømmes matchstraff iht Regel 17.6. (Grov forseelse)

  For å gi rødt kort ved takling av angrepsspiller i scoringsposisjon, må følgende forutsetninger være tilstede:

  • spilleren må være på vei mot mål være nedenfor siste utespillende forsvarspiller, det skal være luft imellom.
  • spilleren må være på motstanderens banehalvdel og være fullstendig fri. Gjelder ikke straffefeltet

  Kommentarer til regel 8.

  K1. Angrep på motspiller/holding.

  Dommeren skal vise en fast holdning når det gjelder å slå ned på ulovlige angrep på motspiller. Spesielt gjelder dette slag med kølla som treffer noen del av motspillers kropp. Slike angrep skal straffes uansett hvor på banen forseelsen finner sted. Det samme gjelder holding.

  K2. Forsøk på slag mot motstander med kølla når denne ikke treffer.

  A. Situasjon med ballen innenfor rekkevidde.

  Skulle en spiller forsøke å slå til motspiller med kølla og mislykkes med dette (slaget treffer ikke) i en situasjon der ballen er innenfor rekkevidde, så skal det dømmes frislag og eventuelt utvisning. Skjer situasjonen innenfor 17-meteren, dømmes straffeslag.

  B. Situasjon med ballen utenfor rekkevidde.

  Om en spiller forsøker å slå til en motspiller med kølla og mislykkes med dette (slaget treffer ikke) i en situasjon der ballen er utenfor rekkevidde, så skal det idømmes samme straff som om spilleren hadde truffet. Det vil si at det idømmes frislag hvis forseelsen skjer utenfor forsvarende lags straffefelt, og det idømmes straffeslag hvis forseelsen skjer innenfor forsvarende lags straffefelt. I tillegg skal det idømmes utvisning.

  K3. Definisjon av rekkevidde.

  Ballen ansees å være innen rekkevidde, hvis spilleren i neste spillemoment kan spille ballen.

  K4. Slag på kølla.

  Alle slag på motspillers kølle, er forbudt og skal straffes. Om en spiller på grunn av ulovlig slag på kølla spiller ballen ut over sidelinjen eller kortlinjen skal det idømmes frislag eller straffeslag i spillerens favør.

  K5. Hindring.

  Det er ikke tillatt å hindre (obstruksjon) en motspiller når ballen er utenfor dennes rekkevidde. Dette skal betraktes som obstruksjon, og dersom dommeren anser at dette forekommer, skal dommeren gi advarsel og idømme frislag. Dersom forseelsen gjentas (av samme eller av annen spiller) skal den spiller som foretar hindring utvises (5min) og frislag skal idømmes.

 • Regel 9. Godkjenning av mål

  Spillet går ut på å gjøre mål, og det lag som har gjort de fleste mål i løpet av kampen, har vunnet. Dersom ingen av lagene har gjort mål, eller begge lagene har gjort like mange mål, er kampen endt uavgjort.

  Regel 9.1. Godkjent mål.

  Om ikke annet er bestemt i disse regler, er det gjort mål når ballen er spilt på riktig måte og i sin helhet har passert mållinjens bakre begrensning mellom målstengene og under tverrstangen. Mål kan gjøres direkte fra straffeslag, frislag, hjørneslag, tekning og avslag.

  Regel 9.2. Ikke godkjent mål.

  Mål skal ikke godkjennes dersom ballen ikke er spilt på godkjent måte med angriperens kølle. Skudd som treffer medspillers skøyte eller kropp, og deretter går i mål, skal allikevel godkjennes med mindre spilleren aktivt dirigerer ballen med skøyte eller kropp. Det kan ikke gjøres mål direkte fra målkast.

  Regel 9.3. Forskjøvet målbur.

  Skulle målburet under kampen bli forskjøvet fra sin rette plass, skal dommeren dømme mål, hvis det etter dommerens mening ville ha blitt mål dersom målburet hadde stått riktig.

  Regel 9.4. Avslag etter at mål er gjort.

  Når et lag har fått mål, skal det andre laget foreta avslag fra banens midtpunkt. Lagene stiller opp som ved kampstart.
  Dersom det gjøres mål helt i slutten av en omgang skal lagene stille opp ved midtbanen selv om spilletiden er utløpet etter at målet ble gjort. Dette for å markere at målet er godkjent.
  Om det gjøres mål på overtid i første eller annen omgang, ved frislag, corner eller straffeslag, etter prinsippet “ett skudd”, skal det ikke gjøres avslag. Det skal heller ikke gjøres avslag om kampen avgjøres i ekstraomganger etter prinsippet “første målet vinner”.

  Kommentarer til regel 9.

  K1. Ball som treffer dommeren.

  Om en ball fra kølla treffer dommeren på banen og deretter går i mål, skal målet ikke godkjennes.
  Om ballen treffer dommeren og dette medfører avgjørende fordel skal spillet stoppes.
  Om dommeren hindrer en spiller i avgjørende fordel skal spillet stoppes.
  Spillet igangsettes med tekning.

  K2. Ball som treffer motspiller eller medspiller.

  Dersom en ball fra kølla treffer motspiller og deretter går i mål skal mål godkjennes. Skudd som treffer medspillers skøyte eller kropp og deretter går i mål, skal godkjennes, med mindre medspilleren aktivt dirigerer ballen.

  K3. Ball som treffer tilskuer inne på banen.

  Skulle en korrekt spilt ball treffe en tilskuer som måtte befinne seg på banen og deretter går i mål, skal målet ikke godkjennes. Spillet igangsettes i så fall ved tekning.

  K4. Ball som hindres av utenforstående.

  Dersom en utenforstående hindrer en ball å passere mållinjen, så kan det heller ikke dømmes mål. Om en slik situasjon oppstår gjenopptas spillet ved tekning, men dersom situasjonen oppstår ved straffeslag, skal straffeslaget tas på nytt.

  K5. Ball som forsøkes hindret av utenforstående.

  Om en utenforstående forsøker å hindre at ballen passerer mållinjen, men mislykkes i dette, så kan dommeren godkjenne målet dersom han er av den oppfatning at det mislykkede forsøket ikke påvirket situasjonen.

  K6. Brukket eller mistet kølle i forbindelse med målsituasjon.

  Dersom kølla skulle bli slått av i forbindelse med at ballen slås i mål, eller dersom spilleren mister kølla i forbindelse med at den slås i mål, så skal dommeren avgjøre om det inntrufne innebar noen fare eller på annen måte påvirket målsituasjonen. Anser dommeren at så er tilfelle, skal målet underkjennes og spillet gjenopptas med tekning fra nærmeste frislagspunkt.
  Om ovennevnte situasjon inntraff i forbindelse med straffeslag som gikk i mål, skal dette tas om igjen.

  K7. Mål som gjøres når det angripende lag har for mange spillere

  Skulle et lag ved en feil ha for mange spillere på banen når det lages mål, skal målet underkjennes. Dette gjelder også dersom en utvist spiller urettmessig har kommet for tidlig inn i spillet igjen. (Kfr. Regel 17, Punkt K7).

  K8. Underkjenning av mål

  Om avslag etter mål er utført, kan et mål ikke underkjennes.

 • Regel 10. Igangsetting av spillet

  Regel 10.1. Målkast.

  Skulle ballen gå over kortlinjen uten at den går i mål, og det er en spiller fra angripende lag som har vært sist nær ballen, skal målvakten sette ballen i spill ved å kaste den ut på banen.
  Alle motspillere skal ved målkast stå utenfor straffeltet.

  Regel 10.2. Ball over sidelinjen.

  Om ballen passerer sidelinjen, slås den inn igjen på banen fra stedet den passerte sidelinjen. Frislaget utføres av en spiller på det lag som ikke var sist nær ballen før den gikk over sidelinjen. Ved frislaget plasseres ballen høyst 1m fra det punkt den gikk ut av banen, og alle motspillere skal stå minst 5m fra ballen ved frislaget.

  Regel 10.3. Hjørneslag.

  Når ballen passerer kortlinjen uten at den går i mål, og det er en spiller fra forsvarende lag som har vært sist nær ballen, skal det dømmes hjørneslag.
  Hjørneslaget tas fra det nærmeste hjørneflagget og ballen legges innenfor dette hjørnets kvartsirkel. Dommeren skal kontrollere at ballen ligger riktig før det gis klarsignal for hjørneslaget. Hjørneslaget skal slås innen 5 sek etter at dommeren har blåst klarsignal. Dersom ikke dette skjer idømmes frislag for det forsvarende lag fra hjørnefeltet.
  Ved hjørneslagets utførelse må det forsvarende lag være på eller bak mållinjen/kortlinjen og innenfor eget straffefelt. Kølla kan plasseres på isen foran mållinjen/kortlinjen.
  Angriperne skal befinne seg utenfor straffefeltet og ingen annen enn den som utfører hjørneslaget, skal befinne seg nærmere enn 5m fra kortlinjen.
  Går angrepsspilleren for tidlig inn i straffefeltet, dømmes det frislag til forsvarende lag fra det punkt hvor angriperen krysset straffefeltslinjen.
  Spilletiden i første omgang og full tid forlenges for utførelse av hjørneslag. Hjørneslaget skal i et slikt tilfelle utføres med innspill og direkte skudd.
  Mål kan gjøres direkte på hjørneslag.
  Selv om ballen etter skudd fra hjørneslag treffer en spiller eller målvakt hos det forsvarende lag og deretter går over kortlinjen, skal spillet igangsettes med målkast. Nytt hjørneslag kan kun idømmes dersom ballen er berørt av spiller hos det forsvarende lag og har vært utenfor straffefeltet eller den spilles over kortlinjen med hensikt.
  Når hjørneslag er idømt, og inntil spillet er igangsatt, er det ikke tillatt å foreta spillerbytte Ved skade kan begge lag, etter godkjenning av dommer, bytte spillere.
  Utvist spiller får ikke tre inn på banen selv om utvisningstiden er over.

  Kommentarer til regel 10.

  K1. Hele ballen over linjen.

  I alle tilfeller der det i disse regler står at ballen passerer en linje, forlanges det at hele ballen skal ha passert denne linjens bakre begrensning.

  K2. Ballen treffer en av målstengene, tverrstangen eller dommeren.

  Ballen er fortsatt i spill hvis den treffer en av målstengene, eller tverrstangen og spretter ut på banen igjen. Det samme gjelder om den treffer dommeren, dog hvis dette medfører avgjørende fordel for et av lagene stoppes spillet. Spillet igangsettes ved tekning.

  K3. Den som utfører målkast, hjørneslag eller frislag.

  Den som utfører målkast, hjørneslag eller frislag, kan ikke selv spille ballen på nytt etter utførelsen, før en annen spiller har vært nær den.

  K4. Bestemmelser om målkastet.

  Målvakten henter selv ballen i kurven ved målburet. Målvakten kan bevege seg innenfor straffefeltet så langt vedkommende kan komme i løpet av 5 sekunder.

  A. Uthaling av tiden ved målkast.

  Innen 5 sekunder må ballen kastes ut. Dommeren skal påse at målvakten ikke haler ut spillet. Brudd mot disse retningslinjer straffes med frislag og advarsel til målvakten, eventuelt utvisning ved gjentatte brudd.

  B. Ballen i spill ved målkast.

  Ved målkast er ballen i spill når målvakten er kommet inn på banen med ballen i en eller begge hender.

  C. Målvakten mister ballen i mål eller over kortlinjen ved målkast.

  Dersom målvakten mister ballen over egen mållinje skal det dømmes mål. Mister han ballen over kortlinje skal det dømmes hjørneslag. Dette gjelder ved målkast.
  De samme reglene gjelder i spillesituasjon.

  D. Målkastets utførelse.

  Ved målkast kan målvakten kaste ballen så langt målvakten ønsker uten at ballen må treffe isen på egen banehalvdel eller treffe sidevantet, før den passerer banens midtlinje.

  Begrensning langt målkast/utkast.
  For yngre spillere, t.o.m gutteklassen, er det ikke tillatt for målvakten å kaste ballen over midten, dvs ballen må berøre isen, vantet eller en spiller før den går inn på motstanderens banehalvdel. Feil straffes med frislag.

  E. Mål etter målkast.

  Om ballen etter korrekt utført målkast går rett i motstanderens mål uten at andre spillere har vært nær den, dømmes ikke mål, men målkast.
  Skulle derimot noen spiller på forsvarende lag er nær ballen etter korrekt utført målkast, og den deretter går i mål, så skal det dømmes mål. Angripende lag må score med kølle.

  F. Motstandernes plass ved målkast.

  Målkast og frislag i forsvarssone tillates igangsatt innenfor 17m-ringen (straffefeltet). Motstandere plikter å være utenfor straffefeltet og innta minst 5m avstand. Dersom motstander ikke har inntatt slik posisjon, og han eller hans lag vinner en fordel, skal det avblåses for frislag. I tillegg gis det lagadvarsel. Ved målkast er ballen i spill når målvakten fører ballen inn på banen over kortlinjen, ved frislag i det øyeblikk spillet igangsettes.

  G. Målvakten får ikke ta i mot ballen i retur fra egen forsvarsspiller.

  K5. Bestemmelser om hjørneslaget.

  A. Overskridelse av begrensningslinjer.

  Om noen av spillerne på det forsvarende lag overskrider de begrensningslinjer som står i Regel 10.3 og vinner en fordel gjennom dette, skal hjørneslaget tas på nytt. Det lag, som forsynder seg, skal i så fall gis lagadvarsel, og det gjøres tillegg i tiden. Dommeren kan også gi lagadvarsel og eventuelt utvisning dersom et lags spillere unnlater å finne sine riktige posisjoner ved hjørneslag innen rimelig tid. Om en spiller fra det angripende lag passerer linjen for straffeområde før hjørneslaget er utført dømmes det frislag mot det angripende fra det punkt hvor angriper passerte straffeområdets linje

  B. Hjørneslagets utførelse.

  Det er ikke tillatt å finte ved utførelse av hjørneslag. Ved feil utførelse av hjørneslag gis advarsel, og ved gjentakelse gis utvisning.
  Dersom fintingen ga angripende lag en fordel, skal det tas om igjen.

  C. Hjørneflagget.

  Hjørneflagget må ikke flyttes ved utførelsen av et hjørneslag. Brudd mot denne bestemmelse medfører advarsel, og ved gjentakelse gis utvisning.

  D. Gjeninntreden av utvist spiller ved hjørneslag.

  Selv om utvisningstiden er over for en spiller på det angripende eller det forsvarende lag, får han ikke komme inn på banen dersom det er dømt hjørneslag. Spilleren kan tre inn på banen først når spillet er igangsatt. Når spillet settes i gang igjen etter hjørneslag, får målvakten heller ikke lov til å kaste ballen direkte til spiller som på dette tidspunkt trer inn i spillet. Dette gjelder både ved innsetting av utvist spiller, og ved innsetting av spiller som av annen grunn har forlatt banen og kommer inn direkte etter hjørneslag. Det gjelder likeledes spiller som rett etter hjørneslag trer inn for å fylle opp et lag til 11 spillere. Brudd på denne bestemmelsen medfører frislag.

 • Regel 11. Offside

  Regel 11.1. Definisjon av offside.

  En spiller er offside når spilleren befinner seg på motpartens banehalvdel og det er færre enn to motspillere mellom spilleren og motpartens kortlinje i det øyeblikk ballen spilles av en medspiller. Det er videre en forutsetning for offside-posisjon at vedkommende spiller er nærmere kortlinjen enn ballen.

  Regel 11.2. Avblåsning for offside.

  Det skal i en slik situasjon dømmes frislag for offside, dersom spilleren i offsideposisjon mottar ballen, eller forstyrrer spillet eller motstanderen, eller dersom vedkommende med sin posisjon vinner en fordel i spillet.
  Ved avblåsning for offside skal det foretas frislag av det forsvarende lag fra det punkt der spilleren befant seg når han var offside.
  Ikke enhver spiller som er i slik posisjon skal dømmes for offside. Kun dersom spilleren deltar i spillet som beskrevet ovenfor.

  Kommentarer til regel 11.

  K1. Offside-regelen gjelder i alle typer spill.

  Denne regelen gjelder også ved frislag, straffeslag, tekning og ved målkast.

  K2. Ball som berører motspiller.

  En spiller som befinner seg i offsideposisjon, kan avblåses når han mottar en ball fra medspiller, selv om ballen på sin vei har berørt en motstander.

  K3. Ball som spilles av motstander.

  Det skal ikke blåses offside for en spiller i offsideposisjon, dersom ballen spilles av motstander.

  K4. Ball som treffer målrammen og deretter går til spiller.

  Om en ball treffer målrammen og deretter går ut til spiller i offsideposisjon, skal dette bedømmes som direkte pasning, og spillet avblåses for offside.

  K5. Passiv spiller i offsideposisjon.

  En spiller som befinner seg i offsideposisjon, men som ikke deltar i spillet og heller ikke innvirker på motspillerne, skal ikke avblåses for offside. Dommeren skal være oppmerksom på at selve offsideposisjonen i seg selv ikke er noe brudd mot reglene. Det er det først når vedkommende spiller innvirker på spillet slik som beskrevet i selve regelen. En angriper kan markere passivitet ved å kjøre over kortlinjen eller sidelinjen, men spilleren kan da ikke tre inn i spillet igjen før situasjonen er opphevet. Så snart ballen er blitt spilt av motstander, oppheves offsidesituasjonen. En forvarende spiller er alltid å betrakte som aktiv, selv om han med hensikt eller ubevisst trer over kortlinjen eller sidelinjen. Passivitetsregelen gjelder kun for angrepsspiller.

  K6. Spiller som havner i motstanderens målbur.

  Dersom en spiller uplanlagt havner i motstanderens mål, kan han forbli der til situasjonen er avklart. Om spilleren forholder seg rolig og ikke gjennom tilrop eller på annen måte innvirker på spillet, skal vedkommende ikke avblåses for offside. Spiller som planlagt stiller inne i motstanderens mål, anses å delta i spillet, og skal avblåses for offside.

  K7. Spiller som befinner seg bak ballen.

  Spiller som befinner seg på linje med motspiller eller bak ballen i forhold til kortlinjen, kan ikke avblåses for offside.

  K8. Spiller som i offsideposisjon roper på ballen.

  En spiller som i offsideposisjon roper til sine medspillere, innvirker på spillet og kan avblåses for offside.

  K9. Offside skal bedømmes i det øyeblikk ballen blir spilt.

  En offsidesituasjon skal dømmes i det øyeblikk ballen blir spilt, og ikke i det øyeblikk den mottas. Det betyr nødvendigvis ikke at det skal blåses med en gang. Det kan snarere være til fordel for spillet at dommeren avventer situasjonen. Går ballen over kortlinjen eller blir fanget av målvakten, så er det bedre at spillet igangsettes med målkast. Løper angrepet ut i intet og det forsvarende lag overtar ballen, er det ikke tapt noe ved avventende offsidebedømmelse.

 • Regel 12. Frislag

  Regel 12.1. Frislag skal dømmes for:

  Frislag skal dømmes for brudd på følgende regler:

  Regel 1.5 Feil ved spill på bane med lysanlegg.

  Regel 2.2, 2.3 og 2.4 Feil på utstyr: Kølle, skøyter eller påbudt beskyttelsesutstyr. (Eventuelt Regel 6 for feil på målvaktutstyr).

  Regel 3.2 Feil ved spillerbytte.

  Regel 4.6. Feil ved tekning.

  Regel 6.5 eller 6.10. Feil av målvakt eller ved angrep på målvakt.

  Regel 10.1, 10.2 og 10.3. Feil ved utkast, målkast, ball over sidelinjen og hjørneslag.

  Regel 13. Feil ved utførelse av frislag.

  Regel 15. Feil ved utførelse av straffeslag.

   

  Regel 12.2. Frislag kan dømmes for:

  Det kan dømmes frislag for brudd på følgende regler:

  Regel 5. Spillerett.

  Regel 7. Spillet på ballen.

  Regel 8. Spill mot motspiller. (For brudd mot denne regel, som foretas innenfor eget straffefelt, skal straffeslag idømmes. Ref. Regel 14).

   

  Kommentarer til regel 12.

  K1. Ureglementert utstyr.

  Frislag og utvisning i 5 min for brudd på ureglementert utstyr skal dømmes hvis dommeren oppdager mangel ved utstyret under spillets gang. Om dommeren oppdager mangelen når spillet allerede er avblåst, skal det ikke dømmes frislag for denne forseelse.

  K2. To forseelser begås av spillere på forskjellige lag.

  Skulle to forseelser begås i umiddelbar rekkefølge fra forskjellige lag, skal avblåsningen gjelde den første forseelsen dersom ikke fordelsregelen er anvendt.
  Den andre forseelsen kan bare straffes med advarsel eller utvisning.
  Om to spillere fra forskjellige lag begår forseelse samtidig, dømmes tekning.

  K3. To forseelser begås av spillere på samme lag.

  Om spillere fra samme lag begår forseelser samtidig eller i umiddelbar rekkefølge eller om samme spiller begår to forseelser samtidig eller i umiddelbar rekkefølge innen spillet er avblåst, skal den groveste forseelsen straffes.

  K4. Fordelsregelen.

  Dommeren skal ikke avblåse spillet for forseelse av forsvarende lag om angrepet fortsetter, og dommeren bedømmer at det finnes muligheter for å gjøre mål.
  Dommeren skal da anvende fordelsregelen. Om forseelsen er av en slik art at feilende spiller skal utvises, markerer dommeren dette ved å rekke en hånd i været og deretter felle armen mot spilleren.
  Hvis dommeren lar spillet fortsette etter fordelsregelen, kan vedkommende ikke omgjøre sin beslutning selv om det angripende lag ikke klarer å utnytte situasjonen.

  K5. Spiller som forventer avblåsning.

  Dersom dommeren ved en forseelse lar spillet fortsette selv om spilleren synlig forventer avblåsning, bør dommeren muntlig eller ved tegn oppfordre spilleren til å fortsette spillet. Det er dommeren og ikke spilleren som bestemmer når avblåsning skal finne sted.

  K6. Tekniske feil av forsvarer innenfor eget straffefelt.

  Ved teknisk feil, f.eks. hvis målvakt legger ned eller mister ballen på isen og plukker den opp igjen, skal det dømmes frislag til motstanderlag fra nærmeste frislagspunkt på 17 m linjen.

 • Regel 13. Utføring av frislag

  Regel 13.1. Ballens plassering.

  Ved frislag begått av det forsvarende lag i eget straffefelt, skal ballen plasseres på nærmeste frislagspunkt.
  Ballen skal plasseres på isen og får ikke legges på en opphøying av snø eller annet. Dersom isen er dårlig, kan dommeren tillate at ballen flyttes bakover (i forhold til motstanderens mål), men ikke fremover eller til siden.
  Ballen skal ligge stille før frislaget utføres.

  Regel 13.2. Motstanderens plassering.

  Etter at det er blåst for frislag skal motstanderens spillere i løpet av 5 sekunder ha inntatt en avstand på minst 5m fra ballen. Om dette ikke skjer, gis lagadvarsel.
  Skulle en spiller på et lag som har fått lagadvarsel tidligere i kampen, senere bryte femmetersregelen, skal vedkommende spiller utvises i 5min.

  Regel 13.3. Slagets utførelse.

  Ballen skal spilles minst 20cm for at slaget skal ansees utført. Den som utfører frislaget, har ikke lov til å spille ballen på nytt før den har vært nær annen spiller.
  Et frislag kan slås i en hvilket som helst retning, også direkte i mål.

  Regel 13.4. Tid ved frislag.

  Idømmes det frislag på motstanderlagets banehalvdel skal spilletiden i første omgang og full tid, forlenges for muliggjørende av frislagets utførelse. Frislaget må dog gjennomføres med direkte skudd.

  Kommentarer til regel 13.

  K1. Rask utførelse.

  Dommeren skal ikke forsinke utførelsen av et frislag på egen banehalvdel ved f. eks. å korrigere plassering av ballen om den ligger noen få meter på feil plass.
  Dommeren skal blåse to ganger (dobbeltsignal) som tegn på at spillet kan settes raskt i gang.

  K2. Frislagspillerens rettigheter.

  Spiller som skal utføre frislaget, har ikke plikt til å vente på at motspiller er på minst 5m avstand fra ballen hvis dommeren har gitt signal for at frislaget kan tas.

  K3. Motspillernes plikter ved frislag.

  Motspiller har plikt til innen 5 sekunder å innta en avstand på minst 5m fra ballen. Om frislaget blir tatt før motspilleren har fjernet seg 5m, skal motspilleren forholde seg passiv og har ikke rett til å gripe inn i spillet i dette spillemomentet. Dersom motspilleren ikke forholder seg passiv, og vinner en fordel gjennom dette, skal vedkommende utvises og det skal dømmes frislag.
  Om laget som skal ha frislaget, ikke starter spillet innen 5 sekunder avblåses spillet og frislag dømmes til fordel for det laget som ikke drøyet frislaget. Det dømmes kun frislag.

  K4. Spilleren ber om 5 meters avstand.

  Dersom spilleren av frislag ber om spilleavstand, og dommeren finner at motspillerne er mindre enn 5m fra ballen, skal spillet være avblåst mens dommer anviser korrekt avstand. Advarsel skal gis om motspillerne bevisst unnlater å innta riktig avstand. Settes ballen i spill før dommeren har gitt nytt signal, skal spilleren som tok frislaget utvises i 10min.

  K5. Forhaling av frislaget.

  Skulle en spiller etter dommerens oppfatning bruke for lang tid på å sette ballen i spill igjen ved frislag, skal dommeren be spilleren snarest å ta slaget. Dersom dette ikke gjøres, skal spilleren gis advarsel, og det skal gjøres tillegg i tid. Om en spiller åpenbart forsøker å sabotere eller forsinke utførelse av frislag, skal ikke dommeren nøle med å utvise vedkommende spiller direkte.

  K6. Tolkningen er: Når dommeren har godkjent motstanderlagets plasseringer, ballen er på rett plass og angriperen (som skal sette i gang spillet) er på plass, har spilleren 5 sekunder på seg etter dommerens signal. Følges ikke regelen dømmes det frislag til det andre laget. Naturligvis skal man bruke dobbeltsignal, men ved uthaling av spilletiden, skal det blåses nytt signal og da har spilleren 5 sekunder på seg til å sette ballen i spill.

 • Regel 14. Straffeslag

  Straffeslag skal dømmes for de påfølgende forseelser som gjøres inne i eget straffefelt.

  Det er videre en forutsetning at spillet ikke allerede er avblåst:

  Regel 14.1. Rått spill.

  Om en spiller angriper en motspiller på en brutal, voldsom eller farlig måte.

  Regel 14.2. Ulovlig spill.

  A. Stoppe eller spille ballen over skulderhøyde.

  Stoppe eller slå ballen med kølle over egen skulderhøyde, eller med arm, hand eller hode.
  Skudd mot mål ved hjørneslag, treffer en av spillerne i hodet, om spilleren ikke søker ballen skal dommeren ikke reagere. Søker spilleren ballen med hodet, dømmes det straffeslag og 10min utvisning.

  B. Hindre motpartens kølle.

  Slå, stenge, trykke ned eller sparke motstanderens kølle.

  C. Kaste kølle eller annet utstyr.

  Kaste kølle, hanske, hjelm eller annet utstyr mot ballen eller mot motspiller, eller på annen måte avverge målsituasjon.

  D. Kaste seg på isen eller innta knestående stilling.

  Kaste seg på isen eller innta knestående stilling for å stoppe ballen eller hindre motspiller. Målvakten kan kaste seg på isen, stå på kne eller ligge på isen for å fange ballen.

  E. Sparke ballen med løftet skøyte.

  F. Fastholding av motspiller.

  G. Målvakt som fanger tilbakespill fra egen spiller og derved avverger en klar målsituasjon.

  Kommentarer til regel 14.

  K1. Tekniske feil av forsvarer innenfor eget straffefelt.

  Ved teknisk feil, f.eks. hvis målvakt mister ballen på isen og plukker den opp igjen skal det dømmes frislag til motstanderlag fra nærmeste frislagspunkt på 17 m linjen.

  K2. Kasting av utstyr mot spiller utenfor straffefeltet.

  Skulle en spiller som selv befinner seg i eget straffefelt, kaste kølle, hjelm, hanske eller annet utstyr mot motspiller som befinner seg utenfor straffefeltet, skal det dømmes frislag og den som begår forseelsen skal ha utvisning (10min).

  K3. Forsvarsspiller som holder hånden om tverrliggeren.

  Dersom en forsvarsspiller som holder hånden i været om tverrliggeren, stopper ballen med armen, skal det dømmes straffe. (Gjelder ikke for målvakten).

  K4. Flytting av målburet.

  Om en spiller med hensikt flytter målburet under spillets gang, idømmes frislag og 10 minutters utvisning. Dersom spilleren ved dette handlingssett avverger en målsituasjon, skal det dømmes straffeslag.

  K5. Straffeslag kan idømmes uansett ballens plassering.

  For at straffeslag kan idømmes er det en forutsetning at forseelsen begås innenfor eget straffefelt, men ballen kan befinne seg hvor som helst på banen. Dog er det en forutsetning at den er i spill når forseelsen begås.

  K6. Slag på skøyter eller kropp.

  Om en forsvarsspiller innenfor eget straffefelt feller en motspiller med slag på skøyter eller treffer motspilleren med kølla på ben, armer eller kropp, skal dette betraktes som voldsomt eller farlig spill, og straffes med straffeslag og utvisning.

  K7. Straffeslag og utvisning.

  Det kan dømmes utvisning (10 min eller rødt kort) ved straffeslag avhengig av forseelsen art, kfr. Regel 17.

  K8. Fordelsregelen.

  Om dommeren anvender fordelsregelen ved straffeslagsituasjoner må han være helt overbevist om at klar målsituasjon foreligger. Spesielt ved kast av kølle skal dommeren være overbevist om at spilleren ikke ble forstyrret om han tapte målet.

  K9. Bestemt og konsekvent dommeropptreden.

  En dommer må ikke vise vankelmot når det gjelder å dømme straffe. En forseelse som straffes med straffeslag i ett spillemoment må ikke resultere i frislag i et annet spillemoment om en lignende situasjon inntreffer. Når flere dommere (2 eller 3) dømmer, er det viktig at dommerne har samme bedømmingsskala.

 • Regel 15. Utføring av straffeslaget

  Regel 15.1. Bare utespillere, som ikke er utvist, kan utføre straffeslaget.

  Den som etter lagoppstillingen er oppført som målvakt eller som innbytter for målvakt, tillates ikke å ta straffeslaget.
  Spillere som var utvist da det ble blåst for straffeslag, kan ikke ta straffeslaget, selv om utvisningstiden var utløpet før straffeslaget blir tatt.

  Regel 15.2. Oppstilling.

  Ingen annen enn den som utfører straffeslaget og den for-svarende målvakt, får være innenfor straffefeltet. Målvakten skal stå på mållinjen. Ingen spillere får stå bak kortlinjen.

  Regel 15.3. Ballens plassering.

  Ballen skal plasseres på straffemerket og får ikke legges på en opphøying av snø og annet. Dersom isen er dårlig, kan dommeren tillate at ballen flyttes bakover, ikke fremover eller til siden.

  Regel 15.4. Utførelse.

  Ballen skal spilles fremover. Spilles ballen bakover dømmes frislag til forsvarende lag. Finting er ikke tillatt. Tilslag og skudd skal komme som en sammenhengende bevegelse. Feil på dette punkt dømmes som under Regel 15.5 Feil av angripende lags spillere.
  Mål kan gjøres direkte.
  Den som tar straffeslaget, har ikke lov til å spille ballen på nytt før den har vært nær annen spiller. Dette gjelder også om ballen treffer en av målstengene og spretter ut på banen igjen. Brudd på denne regel straffes med frislag.

  Regel 15.5. Feil av angripende lags spillere.

  Skulle noen av det angripende lags spillere begå en feil umiddelbart før et straffeslag tas, skal det dømmes således:
  A: Om slaget går i mål, skal det tas om igjen.
  B: Om slaget ikke resulterer i mål, ansees slaget som utført.
  C: Om ballen treffer en av målstengene og spretter inn igjen på banen, skal det dømmes frislag på den plassforseelsen foregikk. Ved gjentatte forseelser kan dessuten utvisning foretas.

  Regel 15.6. Feil av det forsvarende lags spillere.

  Skulle noen av det forsvarende lags spillere begå en feil umiddelbart før et straffeslag tas, skal det dømmes således:
  A: Om slaget går i mål, godkjennes målet.
  B: Om slaget ikke resulterer i mål, skal det tas om igjen.
  C: Om ballen treffer en av målstengene og spretter inn igjen på banen, skal slaget tas om igjen.
  Ved gjentatte forseelser kan dessuten utvisning foretas.

  Regel 15.7 Feil av begge lag samtidig.

  Dersom det umiddelbart før et straffeslag begås feil av spillere fra begge lag, skal slaget alltid tas om igjen.

  Kommentarer til regel 15.

  K1. Hvis den som utfører slaget, tar fart.

  Om den som utfører straffeslaget tar fart (ansats) må dette skje innenfor straffefeltet, men ikke foran ballen.

  K2. Straffeslag umiddelbart før pause eller full tid.

  Skulle straffeslag dømmes umiddelbart før spilletidens slutt ved pause eller full tid, skal dommeren legge til den tid som er nødvendig for å få utført straffeslaget.
  Straffeslag som gjøres i forlenget tid får kun utføres som ett slag, og mål godkjennes kun om ballen går direkte i mål eller via målvakt og/eller målstenger.
  Dommeren skal gi tydelig beskjed om straffeslag utføres på overtid, slik at spillerne er klar over de spesielle regler for slike straffeslag.

  K3. Pasning til medspiller ved straffeslag.

  Dersom straffeslaget slås som pasning til medspiller, skal dommeren være nøye med å se til at dette blir gjort korrekt. Ballen skal spilles fremover mot mål, og må trille minst 20cm for å være i spill. Mottaker av pasningen må i det øyeblikk ballen bli spilt, være utenfor straffefeltet og dessuten bak ballen (ikke være offside).
  Skulle straffeslag spilles bakover, dømmes frislag for det forsvarende lag. (Kfr. Regel 15.4)

  K4. Målvaktens plass.

  Målvakten skal stå på mållinjen til ballen er i spill. Om målvakten ikke står på plass, bedømmes det som under Regel 15.6 Feil av det forsvarende lags spillere.

  K5. Dommerens signal.

  Dommeren skal ikke blåse signal for utføring av straffeslag før alle spillere har inntatt korrekt posisjon.
  Om straffeslag tas før det er gitt klarsignal, skal spilleren utvises 10min. For øvrig dømmes situasjonen etter Regel 15.5 Feil begått av angripende lag.

  K6. Utvisning i forbindelse med straffe.

  Om forseelsen som førte til straffe, medfører utvisning for resten av tiden (rødt kort/full matchstraff), kan ikke vedkommende spiller erstattes. Laget spiller med redusert antall spillere resten av kampen. Har forseelsen kun medført tidsbegrenset utvisning (10min), og den idømte straffen fører til mål, kan laget sette inn den utviste spilleren som har kortest gjenværende utvisningstid. I denne sammenheng anses mål gjort på straffe også om ballen blir passet til medspiller og denne slår den i mål, eller om ballen slås i mål på retur fra målvakt eller fra en av målstengene. Straffesituasjonen er ikke avsluttet før ballen har vært utenfor linjen som markerer straffeområdet. Merk at den som utfører straffen ikke kan spille på retur direkte fra en av målstengene. (Se Regel 15.4). Dommer skal melde fra til sekretariat og lagledelse at laget får sette inn spiller/innbytter i tilfeller som beskrevet over.

 • Regel 16. Straffeslagkonkurranse

  Som et alternativ til forlenget spilletid, eller som et tillegg til forlenget spilletid, kan det arrangeres straffeslagkonkurranse for å få kåret en vinner i en kamp. For straffeslagkonkurranse gjelder følgende bestemmelser:

  Regel 16.1. Lagene skal vite om straffeslagkonkurransen før kampen.

  Dommeren og lagene skal før kampen alltid kunne vite om det, dersom det skal benyttes straffeslagkonkurranse. Dette kan være bestemt i kampreglementet, eller det er skriftlig blitt meddelt klubbene før kampen.

  Regel 16.2. Spilleberettigelse i straffeslagkonkurransen.

  Bare de spillere og innbyttere som deltok ved spillets slutt, har rett til å delta. Selv om et lag ikke er fulltallig, så kan ikke nye spillere komme til etter spilletidens slutt.
  Spillere med tidsbegrenset utvisning har rett til å delta. Spillere med kamputvisning (rødt kort) kan ikke delta.
  Målvaktene får ikke ta straffeslag.

  Regel 16.3. Igangsetting.

  Dommeren foretar loddtrekning om hvilket lag som skal ta første straffeslaget. Begge lag skal i første omgang ta 5 straffeslag hver. Straffeslagene tas vekselvis. Først når samtlige spilleberettigede har slått hvert sitt straffeslag, får en spiller slå sitt annet straffeslag.
  Om et av lagene, før begge lagene har slått 5 straffeslag, har gjort flere mål enn hva det andre laget kan oppnå, skal straffeslagkonkurransen opphøre, selv om det ikke har vært tatt 5 straffeslag av hvert lag.

  Regel 16.4. Godkjent mål.

  Ved straffeslagkonkurransen må det lages mål direkte eller via målvakt eller via en av målstengene. Det gis ingen fornyet sjanse ved retur fra målvakt eller fra målstang.

  Regel 16.5. Like mange mål etter 5 straffeslag.

  Skulle begge lag har gjort like mange mål etter at begge lag har slått 5 straffeslag, fortsetter konkurransen med ett og ett slag for hvert lag inntil det ene laget har gjort et mål mer enn det andre.

  Regel 16.6. De øvrige spillere.

  Under straffeslagkonkurransen skal samtlige spillere utenom målvaktene og den som slår straffeslaget, befinne seg ved midtsirkelen. Den målvakt som ikke står i mål skal befinne seg bak kortlinjen og utenfor straffeområdet. (17m fra mål).

  Regel 16.7. Gjennomføringen av straffeslagkonkurransen.

  Om kampen dømmes av 2 eller 3 dommere, hjelper disse hverandre i å gjennomføre konkurransen.
  Om kampen dømmes av en dommer, skal laglederne være dommeren behjelpelig.

  Regel 16.8. Generelt.

  For øvrig gjelder bandyreglene, dersom det er noe som ikke dekkes av bestemmelsene i dette punkt.

 • Regel 17. Straff for brudd på reglene

  Dommeren skal straffe spillere og lagledere som bryter reglene etter følgende retningslinjer:

  Regel 17.1. Tilsnakk

  Dommeren kan gi tilsnakk om han anser det fordelaktig. Tilsnakk skal ikke anvendes hvis forseelsen gir grunnlag for advarsel eller utvisning.
  Når en dommer tilretteviser en spiller ved tilsnakk, skal spillet være avblåst.

  Regel 17.2. Advarsel. (Gult kort)

  Alle advarsler for tekniske feil skal gis som lagadvarsel. Neste forseelse av samme lag (altså teknisk feil) skal gi utvisning 5min. Dommeren skal gi gult kort for følgende:
  Regel 3 Forsøk på spillerbytte når det er blåst for hjørneslag
  Regel 6 Feil av målvakt
  Regel 8 Forsøk på punktmarkering av spiller som ikke har ballen (obstruksjon av spillet)
  Regel 10 Feil av målvakt ved målkast eller utkast, feil av angrepsspiller eller forsvarer ved hjørneslag.
  Regel 12 og 13 Feil ved frislagsituasjoner
  Regel 15 Feil av spillere ved utførelse av straffeslag

  Regel 17.3. Fem minutters utvisning. (Hvitt kort)

  Dommeren skal utvise en spiller i 5min ved følgende regelbrudd:
  – Brudd på reglene for ordensforskrifter.
  – Om spilleren etter avblåsning for frislag slår bort eller fører bort ballen fra frislagstedet, eller forsøker å hindre at frislaget blir utført.
  – Om en spiller som ved frislag er nærmere ballen enn 5m og ikke forholder seg passiv, og vinner en fordel gjennom dette, skal vedkommende utvises og det skal dømmes nytt frislag
  – Om spilleren unnlater å innta korrekt posisjon ved frislag (5-metersregelen) eller ved hjørneslag, og spillerens lag tidligere har pådratt seg lagadvarsel for samme.
  – Om spilleren tas for å hindre motspiller uten ball (obstruksjon), og spiller fra samme lag tidligere har fått advarsel for samme.
  – Om spiller fra samme lag har fått advarsel for samme type forseelse tidligere i kampen.
  – Om en utespiller deltar i spillet uten kølle eller med avbrutt kølle eller han ikke fjerner delene av sin avbrutte kølle fra isen.
  – Om en spiller deltar i spillet med mangler i sitt utstyr som nevnt i Regel 2.4.
  – En spiller som tidligere i kampen har vært utvist i 5min, og som på nytt bryter en av de reglene som er nevnt i Regel 17.3, kan for den annen forseelse også straffes med 5min utvisning.

  Regel 17.4. Ti minutters utvisning. (Blått kort)

  – Dommeren skal utvise en spiller i 10min ved følgende regelbrudd:
  – Om en spiller stopper ballen med arm, hånd, hode eller spiller ballen med for høy kølle eller inntar knestående stilling og stopper ballen i avgjørende fordel. Med knestående stilling menes med begge knærne i isen.
  – Om spilleren sparker ballen med løftet skøyte i straffefeltet i avgjørende fordel.
  – Om en spiller løfter, låser eller slår på motstanders kølle i avgjørende fordel.
  – Ubehersket slag med kølla i nærkamp.
  – Gjentatte slag på motspillers kølle
  – Gjentatte ikke voldsomme angrep på motspiller

  – Ulovlig spill mot motspiller, som eksempel kan nevnes slag på motspillers kølle, påkjøring av motspiller, fastholding, takling med ben eller kne, og slag på skøytene.
  – Nedriving/holding med kølle.
  – Om spilleren protesterer mot dommerens avgjørelse.
  – Om spilleren med hensikt kaster kølla eller annen gjenstand mot ball eller mot motspiller.
  – Om en spiller kaster seg på isen og stopper ballen med avgjørende fordel eller kaster seg på isen og kolliderer med en motspiller
  – Om spilleren opptrer upassende mot andre spillere (med- eller motspillere,) ledere, funksjonærer eller tilskuere. Dette gjelder også for spiller som sitter på innbytterbenken, og da reduseres laget med en spiller i 10 min.
  – Om spilleren setter i gang spillet før nytt signal er gitt, når det er bedt om 5 meters avstand. Om spilleren utfører straffeslag før dommeren har blåst for det.
  -Om målvakten bryter mot regel 6.2, 6.4, 6.5- B-C, K4
  – Om en spiller gjennom filming forsøker vinne en fordel
  – Ved feil innbytte eller om et lag spiller med for mange spillere på banen, skal feilende spiller utvises i 10 min. Utvisningen skal sones fullt ut selv om motstander gjør mål.

  Regel 17.5. Utvisning for resten av kampen (Ikke grov forseelse, ingen rapport)

  Spiller som begår et regelbrudd som kun betinger 5 eller 10min utvisning (Jfr. Regelt 17.4 og 17.5.) skal likevel utvises for resten av kampen, dersom spiller tidligere i kampen har vært utvist 2 ganger med tidsbegrenset straff. Spiller som er idømt 10min utvisning og som protesterer mot dette, skal utvises for resten av kampen (rødt kort).
  Det samme gjelder en tidsutvist spiller som forlater utvisningsbenken eller banen uten dommerens godkjenning.
  Dersom en spiller som er nektet spill pga. mangler på utstyr og eller har blitt utvist 5 minutter for det samme, og allikevel kommer inn på banen under kampen, skal spilleren utvises for resten av kampen.
  Dersom siste forsvarer på en ulovlig måte og sabotasjemessig takler en angriper og derved hindrer en klar scoringsmulighet, skal synderen straffes med rødt kort. Det idømmes frislag
  Dersom taklingen er voldsom, skal det idømmes matchstraff iht Regel 17.6 (grov forseelse).
  For å gi rødt kort ved takling av angrepsspiller i scoringsposisjon, må følgende forutsetninger være tilstede:
  Spilleren må være på vei mot mål, være nedenfor siste utespillende forsvarspiller. Spilleren må være på motstanderens banehalvdel og være fullstendig fri. Gjelder ikke i straffefeltet

  TILLEGG FOR ELITE HERRER

  Hvis en spiller ikke står oppført på den signerte kamprapporten, men som allikevel deltar i kampen, skal spiller utvises for resten av kampen.

  Regel 17.6. Utvisning for resten av kampen. (Grov forseelse, rapport skrives)

  Dommeren skal utvise en spiller for resten av kampen og rapportere som grov forseelse ved følgende regelbrudd:
  Om spilleren angriper en motspiller på en brutal måte, for eksempel med direkte slag eller spark på hender, armer, eller kropp eller blir truffet av kastet kølle.
  Om spiller takler eller angriper motspiller i høy hastighet som utsetter spiller for stor fare.
  Om en spiller forsøker å slå til en annen spiller, men mislykkes. Et forsøk er det samme som et treff.
  Om en spiller ifm med en utvisning for usportslig opptreden gjør seg skyldig i ytterligere en utvisning
  Om en spiller bryter mot spillets prinsipper og ideer. (f.eks. påvirket av forbudte stoffer)
  Om spilleren skjeller ut dommeren, funksjonærer, andre spillere, ledere eller tilskuere.
  Spillere som blir utvist etter de eksempler som er nevnt under dette punkt, har full kampstraff for resten av kampen (herunder også eventuelle ekstraomganger og straffeslagskonkurranse) og kan heller ikke erstattes.

  Regel 17.7. Straff av lagledere og innbyttere på laglederbenken

  Lagledere og innbyttere på innbytter -benken kan gis muntlig advarsel, 10 minutters utvisning og rødt kort.
  – Lagledere/innbyttere som opptrer upassende mot andre spillere (med- eller motspillere,) ledere, funksjonærer eller tilskuere (ikke grov) skal vises ut 10 minutter.
  Lagledere/innbyttere som bryter mot bestemmelsene og protesterer på dommeravgjørelser skal utvises 10 minutter.
  Ved rødt kort til lagleder skal laget reduseres med en spiller i 10 min. Den utviste person skal bortvises fra /innbytterbenken til garderoben.
  Det er null 0-toleranse ovenfor lagledere mht. verbale og fysiske mishagsytringer rettet mot dommere/kampledere/spillere.
  Lagleder som med verbale og fysiske mishagsytringer rettet mot dommere/kampledere skal gis rødt kort (grov). Det skal alltid sendes rapport på lagledere som får rødt kort.

  Regel 17.8. Straff ved flere samtidige forseelser

  Dersom en spiller begår flere forseelser i samme spillemoment, skal han dømmes etter den forseelse som gir strengest straff.

  Regel 17.9. Straff ved redusert spilletid

  I turneringer og kamper med redusert spilletid (omganger à 30min eller mindre) ilegges utvisning på henholdsvis 3 og 6min. Det samme gjelder ordinære kamper for smågutteklassen og yngre.

  Kommentarer til regel 17

  K1. Innsetting av utvist spiller ved mål

  Dersom det gjøres mål og motstanderlaget har en eller flere spillere på utvisningsbenken (tidsbegrenset utvisning), kan den spilleren med kortest gjenværende utvisningstid settes inn igjen. (Unntatt om det utvises spillere fra begge lag i samme situasjon, om det gjelder feil innbytte og om det gjelder for mange spillere på banen).
  Dersom en avventende utvisning annulleres ved at det gjøres mål, og laget som får mål imot har spiller på utvisningsbenken, kan denne ikke settes inn. Om det er flere avventende utvisninger i samme situasjon, skal den som først begikk regelbrudd fortsette å spille. Om den avventende utvisningen kvalifiserer til rødt kort (grov forseelse) skal denne iverksettes og ingen andre utviste spillere får komme inn selv om det gjøres mål.
  Om spillere fra begge lag får utvisning i samme situasjon skal disse sone utvisningstiden fullt ut selv om det gjøres mål.
  Når det dømmes straffeslag kan det også idømmes utvisning (10 min eller rødt kort), men bare dersom forseelsens art tilsier dette. Om det gis en 10 min utvisning og straffeslaget resulterer i mål kan den utviste spilleren med kortest gjenværende utvisningstid settes inn.

  K2. Utvisning ved for mange spillere på banen

  Om et lag spiller med for mange spillere på banen, skal de(n) overtallige spillere(n) utvises i 10 min som skal sones fullt ut.
  Skulle dommeren være i tvil om hvilken spiller som er overtallig, skal lagkapteinen avgjøre dette.
  Om et lag med for mange spillere begår andre regelbrudd, skal dette straffes på vanlig måte.

  K3. Fordelsregelen. Avventende utvisning

  Skulle dommeren ved et regelbrudd som kvalifiserer til utvisning, anvende fordelsregelen, skal denne markere avventende utvisning ved å strekke den ene hånden rett opp, og deretter rette den mot den spiller som vil bli utvist.
  Ved første avbrudd eller når målsituasjon ikke lenger foreligger eller når motstanderen har avklart situasjonen, skal spillet avblåses og utvisning foretas.
  Om en spiller som har avventende utvisning mot seg gjør seg skyldig i nok en forseelse før spillet avblåses, skal den groveste av forseelsene straffes.

  K4. Tidsutvist spiller

  Tidsutvist spiller skal oppholde seg på særskilt utvisningsbenk, eller i nærheten av midtlinjen. Kun ved alvorlig skade tillates han å forlate dette stedet selv om det gjenstår kort tid av kampen.
  Dommeren gir beskjed om utvisningstidens lengde til kampsekretæren. Kampsekretær eller dommer kontrollerer utvisningstiden og gir spilleren beskjed når den er ute. Ved utvisningstidens slutt kan hvilken som helst spiller tre inn på banen, ikke nødvendigvis den som ble utvist. Inntreden skal skje ved midtbanen. (Kfr. Regel 3, K3).
  Når det er blåst for hjørneslag må utvist spiller vente til spillet er igangsatt før han kan tre inn på banen selv om utvisningstiden er over.

  K5. Beregning av utvisningstiden

  Tidtaking for en utvisning begynner først når spillet er satt i gang igjen etter at utvisningen er foretatt. Om dommeren gir tillegg i spilletiden i løpet av en spillers utvisning, skal dette tillegget også gjelde utvisningstiden.
  Utvisningstiden er alltid i henhold til lovbruddets art, f.eks. 5+5, 10+5, 5+10 eller 10+10 minutter.
  Tredje utvisning er alltid kampstraff

  K6. Utvist spiller som trer for tidlig inn på banen igjen

  Skulle en utvist spiller tre inn på banen før utvisningstiden er over, uten at den som er ansvarlig for tidtakingen har gitt beskjed om det, skal det idømmes kampstraff.
  Om kampsekretæren feilaktig har gitt spilleren anvisning om å tre inn i spillet igjen, skal spilleren tas ut og avtjene resten av utvisningstiden når feilen blir oppdaget.
  Skulle et lag gjøre mål når en av dets spillere har trådt for tidlig inn i kampen etter en utvisning, skal målet underkjennes. (Kfr. Regel 9, K7).

  K7. Forseelser begått av tidsutvist spiller

  Tidsutvist spiller som gjør seg skyldig i en ny forseelse på benken eller i pausen skal bestraffes for denne forseelsen med rødt kort. Forseelsen rapporteres dersom den er grov.

  K8. Spiller eller leder som er utvist for resten av kampen.

  En spiller eller leder som er utvist for resten av kampen skal oppholde seg i garderoben resten av kampen. En spiller eller leder som er utvist med grovt rødt kort får ikke under resterende tid av kampen og ikke førstkommende kamp i samme serie opptre hverken som spiller, leder eller inneha en funksjon rundt laget. Dette medfører også at personen ikke får befinne seg i garderoben eller i nærheten av teknisk sone, i presserommet eller annet lokale tilknyttet laget på kamparenaen 90 minutter før kamp til 60 minutter etter at kampen er over, samt ikke på noe sett lov til å instruere eller ha annen kontakt med laget.

  K9. Forseelser utenfor selve spilletiden

  Om en spiller før kampen gjør seg skyldig i forseelse som kvalifiserer til kampstraff, skal spilleren bortvises. Laget spiller kampen med fullt mannskap på banen.

  K10. Dommerens opptreden

  Dommeren skal ikke nøle med å utvise spillere som oppfører seg upassende eller spiller voldsomt eller farlig.
  Dommeren skal bestrebe seg på å dømme slik at det ikke gis fordel til den part som begår regelbruddet.
  Når dommeren advarer eller viser ut spiller, skal det skje på følgende måte:
  Dommeren skal ta kontakt med spilleren på vanlig taleavstand, og andre spillere skal holde seg på god avstand. Dommeren skal muntlig og gjennom fastsatte tegn gi spilleren beskjed om hvorfor vedkommende straffes og hva straffen innebærer.
  Advarsel markeres med gult kort og kamputvisning med rødt kort.
  I kamper der det er kampsekretær skal dommeren gå til sekretariatet, der det ved fastsatte tegn gis beskjed om utvisningens årsak og lengde. Samtidig vises korrekt farge fra kortblokken til sekretæren. (Hvitt kort for 5min, blått kort for 10min og rødt kort for kampstraff. I kamper der det ikke er sekretariat gis de samme opplysninger til lagledelsen.
  Dommeren må ikke slappe av i overvåkingen av den utviste spiller før vedkommende har forlatt banen ved midtvantet.

  K11. Kampstraff skal rapporteres

  Ved rødt kort til spillere, innbyttere eller lagledere skal dommeren rapportere det inntrufne til administrerende kampmyndighet om forseelsen anses grov i samsvar med gjeldende instruks.
  Ved rødt kort til lagledere skal dommeren rapportere det inntrufne til administrerende kampmyndighet i samsvar med gjeldende instruks.
  Dommeren er ansvarlig for at lagledelsen blir informert dersom dommeren ønsker å rapportere en spiller eller en leder. Lagledelsen skal oppsøke dommeren etter kampen for å forhøre seg om dette.

  K12. Fulltidsutvisning

  I følgende situasjoner skal 10 minutters utvisning sones fullt ut selv om motstander gjør mål:
  Om to eller flere spiller blir utvist i samme situasjon
  Ved feil innbytte
  Om et lag spiller med for mange spillere på banen
  Spiller som soner 10 min utvisning for usportslig opptreden – lagleder
  Spiller som soner tidsutvisning for rødt kort på lagleder.

 • Regel 18. Dommeren, kampsekretæren og kampinspektøren

  Regel 18.1. Dommerens myndighet.

  Dommerens myndighet trer i kraft i det øyeblikk han kommer til baneområdet og varer til han forlater det.

  Regel 18.2 Dommerens antrekk.

  Dommeren skal være på skøyter og skal bære en godkjent stripete drakt og mørke langbukser. Dommeren skal være utstyrt med sort hjelm.

  Regel 18.3 Kamptiden.

  Dommeren er ansvarlig for at spilletiden blir holdt.
  Dommeren skal forlenge spilletiden med den tid som er gått tapt på grunn av uhell eller av andre årsaker. Likeså skal dommeren avbryte spillet når det finnes nødvendig. Om dommeren må bryte spillet for resten av kampen, skal dette rapporteres til den myndighet som kampen sorterer under. (Kfr. Regel 4.5.)

  Regel 18.4. Rett til å nekte en spiller å delta.

  Dommeren har rett til å nekte en spiller å være med hvis han før kampen opptrer på en utilbørlig måte overfor dommeren eller andre funksjonærer, eller dersom spillerens tilstand er slik at dommeren mener vedkommende ikke bør delta. Vedkommende spillers lag har i dette tilfelle rett til å benytte annen spiller.

  Regel 18.5. Dømmingen.

  Ved brudd på spillereglene fra spillernes side, skal dommeren blåse som tegn på at spillet skal avbrytes. Umiddelbart etterpå skal dommeren blåse på nytt som tegn på at spillet kan gjenopptas.
  Dommeren har rett til å dømme frislag hver gang en spillers oppførsel synes å utarte eller bli farlig for motspillerne selv om ikke forseelsen er av en slik art at det bør gripes til de strengeste straffer. Dommerens avgjørelser i alle spørsmål som bygger på skjønn, er endelige.

  Regel 18.6. Instruksjon fra sidelinjen.

  Det er null 0-toleranse ovenfor lagledere mht. verbale og fysiske mishagsytringer rettet mot dommere/kampledere/spillere.
  Lagleder får løpende gi instruksjoner til sitt lag.

  Regel 18.7. Kamprapporten.

  Dommeren skal notere seg resultatet av kampen og rapportere dette til den myndighet som kampen sorterer under.
  Ellers skal dommeren rapportere dårlig oppførsel eller enhver annen forseelse som kvalifiserer til rapport, og som er begått av tilskuere (navngitte eller ikke navngitte), ledere, spillere, eller kampfunksjonærer, når dette finner sted på banen eller i dens nærhet, så vel før, som under og etter kampen.
  Ansvarlig myndighet skal på grunnlag av rapporten treffe en avgjørelse overfor de som har forsett seg.

  Regel 18.8. Kampsekretær.

  Ved kamper i elitedivisjon og i internasjonale kamper benyttes kampsekretær. I andre kamper kan det benyttes kampsekretær, enten fordi administrerende myndighet bestemmer det, eller fordi arrangøren ønsker det.
  Kampsekretæren er en ansvarlig funksjonær som i ethvert henseende er underlagt dommeren under kampen.

  Regel 18.9. Kampinspektør (KI) / Supervisor

  Kampinspektør oppnevnes av administrerende myndighet i de kamper dette bestemmes. Kampinspektør er administrerende myndighets øverste person på arrangementet. Kampinspektør skal vurdere, bedømme og rapportere lagenes oppførsel og arrangørens gjennomføring av arrangementet.
  Kampinspektør rapporterer til administrerende myndighet.

  Kommentarer til regel 18.

  K1. Dommerens forhold til spillere og funksjonærer.

  Lagledere og innbyttere får ikke oppholde seg i nærheten av målet eller langs sidelinjen, men skal holde seg på den plass som er avsatt for dem.
  Dommeren bør på spillernes spørsmål gi kort opplysning om grunnen til en avgjørelse. Unngå diskusjoner og tvister med spillere og funksjonærer på banen. Unngå likeledes diskusjoner og tvister med spillere og funksjonærer utenfor banen, men gi gjerne opplysninger om grunnlaget for en avgjørelse.

  K2. Dommerens forhold til publikum.

  Dommeren bør påse at publikum ikke trenger seg inn på banen og derved hindrer spillet. Han kan pålegge arrangøren å sørge for at publikum inntar plasser som ikke hindrer spillet.
  Publikum er også til en viss grad underlagt dommerens myndighet, for så vidt som dommeren kan utvise fra banen tilskuere som grovt sjikanerer dommer eller spillere, eller som på annen måte oppfører seg slik at de er til sjenanse for avviklingen av kampen.

  K3. Rått spill.

  Med hensyn til rått spill får dommeren følge sitt eget skjønn. Når en spillers opptreden er farlig, eller kan bli farlig, skal dommeren dømme frislag. Om dommeren finner det nødvendig, skal samtidig spilleren advares, og ved gjentakelse skal spilleren vises ut. Dersom det forekommer voldsomheter, kan dommeren uten forutgående advarsel vise ut de som forgår seg.

  K4. Tillegg av spilletid.

  Når tiden er nøyaktig gått for en omgang eller for hele kampen, skal dommeren blåse av, enten ballen er i spill eller ikke. (Unntak ved straffeslag, frislag og corner). Ved uhell og dermed følgende avbrudd i spillet, eller ved åpenbar uthaling av spillet, f.eks. i forbindelse med frislag, hjørneslag, eller målkast, har dommeren rett til å forlenge spilletiden i hele antall hele eller halve minutter tilsvarende den tid som er gått tapt.

  K5. Arrangørens plikter når det er kampsekretariat.

  Arrangerende klubb er ansvarlig for at det til sekretariatet forefinnes bord, stoler, minst to stoppeklokker, rapportskjemaer og nødvendige skrivesaker. Kampsekretariatet skal plasseres like utenfor spillebanen på høyde med midtlinjen.

  K6. Kampsekretærens plikter.

  Kampsekretæren er en ansvarlig funksjonær som er underlagt dommeren under kampens gang. Kampsekretær skal i god tid før kampen ta kontakt med dommeren (dommerne) for å få informasjon om samarbeidet under kampen. Kampsekretær er ansvarlig for kontrollen med de utviste spillerne. Tiden for utvist spiller begynner først å løpe når spillet settes i gang igjen.

  K7. Fjerdedommer, når denne er oppnevnt av kampens administrative myndighet

  • Fjerdedommeren skal tre i aksjon dersom en av de ordinære dommerne ikke er i stand til å fullføre kampen. Han skal raskt kunne være i stand til å erstatte annen dommer.
  • Dersom hoveddommer må erstattes, skal den mest meriterte av meddommerne eller fjerdedommer gå inn som hoveddommer.
  • Fjerdedommer skal benytte trådløst kommunikasjon for raskt å kunne kontakte hoveddommer og kampsekretær.
  • Fjerdedommer skal assistere med de administrative rutiner før, under og etter kampen etter avtale med hoveddommer.
  • Fjerdedommer skal overvåke og kontrollere alle spillerbytter i kampen.
  • Fjerdedommer skal, etter avtale med hoveddommer, inspisere og kontrollere spillernes utstyr før kampstart. Hvis utstyret ikke er reglementert, skal hoveddommer informeres.
  • Fjerdedommer skal informere hoveddommer om det er utilbørlig oppførsel blant spillere eller ledere i teknisk sone (ved innbytterbenk).
  • Fjerdedommer skal informere hoveddommer om en uautorisert person oppholder seg ved innbytterbenken.
  • Fjerdedommer skal informere hoveddommer om han oppdager at feil spiller får utvisning pga feil identifikasjon eller hendelse utenfor hoveddommerens oppmerksomhet. Hoveddommer er uansett ansvarlig for å ta alle avgjørelser.
  • Fjerdedommer skal være iført spesiell jakke eller vest.

   

  K8. Dommertegn

  FRISLAG markeres ved at dommeren viser med strekt arm i den retningen frislaget skal slås i lengderetningen.
  STRAFFESLAG markeres ved at dommeren krysser armene over hodet.
  MÅLKAST markeres ved at dommeren peker med strekt arm ca. 45 grader ned mot isen.
  HJØRNESLAG markeres ved at dommeren peker med strak arm mot hjørneflagget.
  AVSTAND PÅ FRISLAG markeres ved at dommeren med strak arm rett ut markerer for spiller at her skal de stå for at avstanden på 5 meter overholdes.
  AVVENTENDE UTVISNING markeres ved at dommeren strekker den ene armen rett opp over hodet. Samtidig med avblåsningen feller dommeren armen mot den feilende spiller.
  AVVENTENDE OFFSIDE markeres ved at dommeren strekker den ene armen rett opp over hodet og holder den der til ballen enten har gått ut av spill eller at situasjonen har endret seg til det forsvarende lags fordel. Om angrepsspillere skulle få en fordel skal spillet avblåses. Dette tegnet betyr at det er til fordel for at spillet skal flyte på.
  OFFSIDE markeres ved at dommeren strekker den ene armen rett opp over hodet og deretter feller armen i den retningen frislaget skal gå.
  TIME OUT markeres ved at dommeren legger den ene håndflaten oppe på den andre hånden fingertupper i høyde med brystkassen. Deretter peker han mot den spillerbenken som har begjært denne.
  MÅL markeres ved at dommeren med rett arm peker mot midtlinjen.

Forbundet
 • Om forbundet
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
  • Varsling
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2020/2021
  • Overganger
  • Lisens
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
  • NM
   • NM InnebandyLIVE
   • NM menn
   • NM kvinner
   • NM aldersbestemt
  • E-cup
  • Statistikk
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
   • NM
   • Elitekval menn
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
  • Dommerutviklingsprogram
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
Bandy
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Lagavgifter
  • Lisens
  • Overganger
  • Dommere
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Spiller- og lagstatistikk
  • NM-sluttspill
   • Statistikk – NM
  • Turneringer/cuper
   • Søknad om cup/turnering
   • Retningslinjer for cuper og turneringer
  • World Cup
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • VM Bandy Damer 2020
  • Universiaden
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Skjemaer
Landhockey
 • Praktisk info
  • Korona
  • Kontakt oss
  • Treningstid
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Treningstid
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Idrettssystemer
   • Hederstegn
   • Om regionen
  • Kamper
   • Aktivitetstilbud
   • Instrukser og retningslinjer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Hva er Minirunde
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  • Bandykidz
   • Generell informasjon
  • Spillerutvikling
   • Generell informasjon
   • SPU G15
   • SPU G14
   • SPU G13
   • SPU J15-16
   • SPU J13-14
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Jenterunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 7. mars i Rolvsøyhallen
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Nybegynnerkurs
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Om oss
   • Finn din klubb
   • Regelverk
    • Vedtekter Innlandet Bandyregion
    • Spillereglement Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og Lisens
   • Dommer
   • Dispensasjoner
   • Idrettssystemene
   • Etiske retningslinjer
  • Kamper
   • Terminliste/resultat
   • Statistikk
   • G15 sesongen 2019/2020
   • Kommende kamper
   • Kampskjema
   • Søknadsskjema omberamming
   • Resultat tidligere sesonger
  • Rundespill
   • Terminliste/oppsett
   • Aldersinndeling/Dispensasjoner
   • Arrangørinstruks
  • Aktivitetstilbud
   • RM 2020
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Utmerkelser
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Dommer
    • Dommerinfo
    • Dommerliste
    • Dommertøy
    • Dommerkvittering
   • Dispensasjoner
    • Dispensasjoner Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Dispensasjoner Agder
   • Lisens
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Omberammingsreglement
   • Idrettsystemene
   • Overganger
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Stavanger Open
   • NM aldersbestemt
   • NM-veka
   • Omberammingsreglement
   • Serieinformasjon
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Spilleregler
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • Skoleturneringer
    • Skoleturnering Rogaland Sør
    • Skoleturnering Rogaland Nord
    • Skoleturnering Agder
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
   • Treningstips
    • Innebandy DVDen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • LTP 2018-2025
   • Handlingsplan
    • Organisasjon og ledelse
    • Dommere
    • Trenere
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Omberamming
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Lisens
   • Dommer
   • Idrettssystemene
   • Regelverk
    • Lokale bestemmelser
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Omberamming
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Venneliga
   • Omberamming
   • Historikk
  • Miniturneringer
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
    • Påmelding
    • Informasjon/regler
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Styret MNBR
    • Protokoller og møtedokumenter
   • Klubboversikt
   • Dommere
   • Idrettshaller
    • Halltilgjengelighet, Trondheim kommune
   • Lisens
   • Prioriteringer: Topp vs. bredde
   • Historie
   • Linker
   • Lover og regelverk
    • Flyttereglement
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Kontakt oss
  • Minirunder
   • Minirunder sesongen 2020/21
   • Kampoppsett minirunde
   • Søke om å arrangere minirunder
   • Foreldrevett
  • Aktivitetstilbud
   • SUPER-INNEBANDY
   • El-innebandy
   • Minirunde
   • Mini League
    • Kampoppsett ML
   • Weekend League
    • Kampoppsett WL
   • Ordinært seriespill
    • Sluttspill senior
   • Løkkebandy
    • Kampoppsett 2019/20 – DEL 1
    • Trondheim IBK
   • Sunday League
    • Kampoppsett SL
   • Trønderserien
    • Kampoppsett 2019/20
   • Møre og Romsdal
   • Bandy
   • Landhockey
   • Camper
  • Kamper
   • Idrettens systemer
    • Veiledningsvideoer etc.
   • Statistikk 1993/94-2017/18
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitetsfremmende tiltak
   • SLU
   • Camper
   • Treningstips
  • Utdanning
   • Dommer
    • Dommerkurs i Midt-Norge
   • Trener
   • Andre kurs
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Idrettsystemene
   • Overganger
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
    • Dommerkvittering
  • Kamper
   • Tabeller
   • Statistikk 2019/2020
   • Kommende kamper
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Camper
   • Hva skjer?
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben