Norges idrettsforbund har laget flere filmer om barneidrett
Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten