1 BANEN
2 SPILLETID
3 DELTAKERE
4 UTSTYR
5 FASTE SITUASJONER
6 UTVISNINGER
7 MÅL
8 Dommertegn innebandy – Konsekvenstegn
9 Dommertegn innebandy – Forseelsestegn
Hele spillereglementet for innebandy
Vedlegg til spillereglement
Vedlegg 1: Tillempede spilleregler for klasser under lillegutt/-jente
Vedlegg 2: Tolkninger av tilbakespillregel (507)
Vedlegg 3: Tolkning av «Spiller som kaster kølla» (610)
Vedlegg 4: Testregel Elite Menn 20/21 – Frislag ved gjenopptakelse av spillet etter en avventende utvisning (regel 503.9/507.23)
Årsakskoder for utvisninger
Årsakskoder for utvisninger innebandy
Spillereglement IFF (engelsk)
Spillereglement IFF (engelsk)