• Ansatte Sentraladministrasjon
  Generalsekretær
  • Generalsekretær
   TEL: 906 43 566
   E-POST: tomas.jonsson@bandyforbundet.no
  Stab
  • Overganger, lisenser, økonomi og regnskap
   TEL: 924 88 186
   E-POST: ann-mari.ellefsen@bandyforbundet.no
  • Økonomi, regnskap
   TEL: 21 02 90 00
   E-POST: Kowsalya.Sentamilvannan@bandyforbundet.no
  • Juridisk rådgiver, dommerutviklingsansvarlig
   TEL: 417 91 137
   E-POST: kim-alexander.jorstad@nif.idrett.no
  • Landslagskoordinator, økonomi
   TEL: +47 934 24 257
   E-POST: lars.bunaes@bandyforbundet.no
 • Ansatte innebandy
  Ansatte innebandy
  • Serieadministrasjon forbundsseriene innebandy
   TEL: +47 906 52 833
   E-POST: terje.larsen@bandyforbundet.no
  • Konsulent
   TEL: +47 917 81 769
   E-POST: frank.nordseth@bandyforbundet.no
  • Landslagskoordinator, økonomi
   TEL: +47 934 24 257
   E-POST: lars.bunaes@bandyforbundet.no
  • Juridisk rådgiver, Dommerutviklingsansvarlig
   TEL: +47 417 91 137
   E-POST: kim-alexander.jorstad@nif.idrett.no
 • Ansatte bandy
  • Hovedansvarlig bandy, anlegg
   TEL: +47 940 03 932
   E-POST: toraudun.sorensen@bandyforbundet.no
  • TEL: +47 415 75 733
   E-POST: sabrina.gaard@bandyforbundet.no
 • Ansatte Landhockey
  • Seksjonssekretær landhockey
   TEL: +47 416 05 561
   E-POST: khidash.kiyani@nbfutvikling.no
 • Ansatte Utviklingsavdelingen
  • Leder utviklingsavdelingen
   TEL: +47 450 35 235
   E-POST: eivind.tysdal@bandyforbundet.no
  • Trenerutviklingsansvarlig
   TEL: +47 930 09 040
   E-POST: marcus.nilsson@bandyforbundet.no
  • Administrativ fagkonsulent
   TEL: +47 992 66 790
   E-POST: jostein.sjaatil@bandyforbundet.no
  • Prosjektleder "Idrett for alle"
   TEL: +47 928 44 111
   E-POST: annkatrin.eriksson@bandyforbundet.no
  • Utviklingskonsulent Oslo og Akershus
   TEL: +47 92 28 36 65
   E-POST: andreas.hildremyr@bandyforbundet.no
  • Utviklingskonsulent Oslo og Akershus
   TEL: +47 410 77 979
   E-POST: andre.hagen@nif.idrett.no
  • Utviklingskonsulent SørØst
   TEL: +47 480 42 096
   E-POST: nina.andreassen@nbfutvikling.no
  • Utviklingskonsulent Innlandet
   TEL: +47 930 66 579
   E-POST: magnus.skulstad@nbfutvikling.no
  • Utviklingskonsulent SørVest
   TEL: +47 907 51 296
   E-POST: andre.kopperud@nbfutvikling.no
  • Utviklingskonsulent
   TEL: +47 908 91 376
   E-POST: jorn.hansen@nbfutvikling.no
  • Utviklingskonsulent Midt-Norge
   TEL: +47 470 89 561
   E-POST: sandra.grande@nbfutvikling.no
  • Utviklingskonsulent Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane
   TEL: 90710376
   E-POST: tt@mnbr.no
  • Utviklingskonsulent Nord-Norge
   TEL: +47 407 30 405
   E-POST: Pablo.Vargas@nif.idrett.no
  • Prosjektkoordinator Hordaland
   TEL: +47 90 23 64 18
   E-POST: torgeir.adland@nbfutvikling.no
  • Utviklingskonsulent Oslo og Akershus
   TEL: +47 416 05 561
   E-POST: khidash.kiyani@nbfutvikling.no
 • Forbundsstyret
  • President
   TEL: +47 905 49 012
   E-POST: erik.hansen@kamhaug.no
  • Visepresident
   TEL: +47 950 88 360
   E-POST: jon-e-er@online.no
  • Styremedlem
   TEL:
   E-POST: mk.haarvik@gmail.com
  • Styremedlem
   TEL:
   E-POST: monica.birdal@mobile.no
  • Styremedlem (innebandy)
   TEL:
   E-POST:
  • Styremedlem (bandy)
   TEL: +47 958 16 722
   E-POST: stein.pedersen@fotball.no
  • Styremedlem (hockey)
   TEL: +47 926 24 733
   E-POST: Jaswinder_pal_singh@hotmail.com
  • Varamedlem
   TEL:
   E-POST:
  • Varamedlem
   TEL: +47 920 92 292
   E-POST: ashraf@manage.no
 • Ankeutvalget
  • Leder
   TEL: +47 455 00 600
   E-POST: christian.forde@obos.no
  • Medlem
   TEL:
   E-POST:
  • Medlem
   TEL:
   E-POST:
  • Medlem
   TEL:
   E-POST:
  • Varamedlem
   TEL:
   E-POST:
  • Varamedlem
   TEL:
   E-POST:
 • Kontrollkomiteen
  • Leder
   TEL:
   E-POST: i-nordbe@online.no
  • Medlem
   TEL:
   E-POST:
  • Medlem
   TEL:
   E-POST:
  • Varamedlem
   TEL:
   E-POST:
  • Varamedlem
   TEL:
   E-POST:
 • Valgkomiteen for Forbundstinget

  Leder: Marianne Talberg – Ullern IF

  Medlem: Per Harald Bai Stabell – Toppen IL

  Medlem: Shakil Malik – Oslo Sportsklubb

  Vara: Julie Nålby – Drammen Bandy

 • Sanksjons- og protestutvalget
  • Leder
   TEL:
   E-POST: ko@kjelloiestad.no
  • Nestleder
   TEL:
   E-POST: po.toftlarsson@gmail.com
  • Medlem
   TEL:
   E-POST: gro.mikaelsen@narvikskolen.no
  • Medlem
   TEL:
   E-POST: Kjell.Borgersen@ullevaal-stadion.no
  • Medlem
   TEL:
   E-POST: john@tpconnectors.com
  • Medlem
   TEL:
   E-POST: jarle.heitmann@gmail.com
  • Sekretær
   TEL: +47 417 91 137
   E-POST: kim-alexander.jorstad@bandyforbundet.no
 • Seksjonsstyret innebandy
  • Leder
   TEL: 907 09 127
   E-POST: paal.saastad@getmail.no
  • Nestleder
   TEL:
   E-POST: staaleawiig70@msn.com
  • 1. styremedlem
   TEL:
   E-POST: gitte.bjerkelund@obos.no
  • 2. styremedlem
   TEL:
   E-POST: bred_sti@hotmail.com
  • 3. styremedlem
   TEL:
   E-POST: per@tjensvoll.net
  • 4. styremedlem
   TEL:
   E-POST: kristilok90@gmail.com
  • 5. styremedlem
   TEL:
   E-POST: leivsdotter@yahoo.no
  • 1. varamedlem
   TEL:
   E-POST: petteralexandersen@hotmail.com
  • 2. varamedlem
   TEL:
   E-POST: isimagan@gmail.com
  • 3. varamedlem
   TEL:
   E-POST: nettanflettan@hotmail.com
 • Seksjonsstyret bandy
  • Leder
   TEL:
   E-POST: Stein.Pedersen@fotball.no
  • Nestleder
   TEL:
   E-POST: rav-su@online.no
  • 1. styremedlem
   TEL:
   E-POST: run-eri@online.no
  • 2. styremedlem
   TEL:
   E-POST: ehlycke@hotmail.com
  • 3. styremedlem
   TEL:
   E-POST: julie@dbk.no
  • 1. varamedlem
   TEL:
   E-POST: anine91@hotmail.com
  • 2. varamedlem
   TEL:
   E-POST: shmikk@hotmail.com
  • 3. varamedlem
   TEL:
   E-POST: supermario@vikenfiber.no
 • Seksjonsstyret Landhockey
  • Leder
   TEL:
   E-POST: jaswinder_pal_singh@hotmail.com
  • Nestleder
   TEL:
   E-POST: saleem_jiii@hotmail.com
  • 1. styremedlem
   TEL:
   E-POST: usmaniac@hotmail.com
  • 2. styremedlem
   TEL:
   E-POST: Zuhaib.Malik@klp.no
  • 3. styremedlem
   TEL:
   E-POST: ingerknudsen@hotmail.com
  • 4. styremedlem
   TEL:
   E-POST: rumeet_@hotmail.com
  • 5. styremedlem
   TEL:
   E-POST: divyabhanu@hotmail.com
  • 1. varamedlem
   TEL:
   E-POST: ssgill@online.no
  • 2. varamedlem
   TEL:
   E-POST: nabeel92.shirazi@gmail.com
  • 3. varamedlem
   TEL:
   E-POST: fotball_951@hotmail.com
 • Varsling til Norges Bandyforbund

  Varsling til Norges Bandyforbund

  Det er både ønskelig og mulig å varsle Norges Bandyforbund om uønsket adferd og hendelser knyttet til forbundets aktivitet og organisering.

  Så fremt ikke varslet gjelder forbundets øverste administrative leder, generalsekretæren, skal varsler bringes dit. Det kan skje både skriftlig og muntlig, anonymt eller under fullt navn, og så langt det er praktisk håndterbart, skal selvsagt varsler også beskyttes.

  Dersom varslet gjelder generalsekretæren, skal varslet bringes forbundets president.

  Alle varsler vil bli tatt alvorlig og i første rekke bli behandlet og fulgt opp umiddelbart av generalsekretæren sammen med forbundets juridiske medarbeider.

  Forbundsstyret vil bli orientert om varslets art og plan for oppfølging. Arbeidet med varsler vil ha høy prioritet. Resultatet av oppfølgingen vil bli brakt til forbundsstyret for endelig behandling og vedtak.

  Kontakt:
  Generalsekretær Tomas Jonsson,
  tlf. 906 43 566,
  E-post: tomas.jonsson@bandyforbundet.no

Forbundet
 • Om forbundet
  • Kontakt oss
  • Protokoller
  • Utmerkelser
  • Forbundsting
  • Mål og Verdier
  • Varsling
 • Lisens - Forsikring
 • Arrangement
 • Utvikling
  • Aktivitet
   • Rekruttere
   • Beholde
   • Kontakt oss
  • Trener/leder
   • Bli trener/leder
   • Inspirasjon som trener/leder
   • Klubben ønsker ny trener/leder
  • Klubb
   • Kontakt/besøk
   • Prosess
   • Utdanning/kurs og verktøykassen
 • Utdanning
 • Regelverk
  • Norges idrettsforbunds lov og bestemmelser
  • Lov for Norges Bandyforbund
  • Sanksjons- og protestreglement
  • Retningslinjer
  • Idrettenes regelverk
Innebandy
 • Praktisk info
  • Kontakt oss
  • Årsplan 2019/2020
  • Overganger
  • Årsmøter
  • Idrett for alle
   • EL-innebandy
   • Super-innebandy
   • Mangfold
  • Minirunder
  • Camper
  • Hvordan starte en klubb
  • Veibeskrivelse til haller
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
  • NM
   • NM InnebandyLIVE
   • NM menn
   • NM kvinner
   • NM aldersbestemt
  • E-cup
  • Statistikk
   • Eliteserien menn
   • Eliteserien kvinner
   • 1. div. østland menn
   • NM
   • Elitekval menn
  • Turneringer
  • Instrukser og retningslinjer
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • A-landslag kvinner
  • U19-landslag menn
  • U19-landslag kvinner
  • Antidoping
  • Vikingen
  • Landslagsinfo
  • Statistikk
 • Regelverk
  • Spillereglement Innebandy
  • Spillereglement EL-innebandy
  • Kampreglement innebandy
  • Kampreglement EL-innebandy
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Bandy
 • Praktisk info
  • Kontakt oss
  • Generalterminplan
  • Overganger
  • Dommere
  • Klubbservice
  • Årsmøter
  • Anlegg
  • Idrettssystemene
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
   • Neste kamper LIVE
   • Spiller- og lagstatistikk
   • Lagavgifter
   • Søknad om cup/turnering
   • Retningslinjer for cuper og turneringer
  • NM-sluttspill
   • Statistikk – NM
  • Turneringer/cuper
  • World Cup
  • Instrukser og retningslinjer
  • Statistikk
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
 • Landslag
  • Universiaden
 • Regelverk
  • Spillereglement
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Landhockey
 • Praktisk info
  • Kontakt oss
  • Overganger
  • Årsplan 2016/2017
  • Årsmøter
  • Hvordan starte en klubb
  • Minirunder
  • Info anlegg
  • Protokoller og referater
  • Historie
  • Varsling
 • Kamper
  • Serier
  • NM
  • Statistikk
  • Private turneringer
  • E-Cup
 • Utvikling
  • Aktivitet
  • Trener/leder
  • Klubb
 • Utdanning
  • Kurs i regi av FIH og EHF
 • Landslag
  • A-landslag menn
  • U21-landslag menn
 • Regelverk
  • Spillereglement Utendørs
  • Spillereglement Innendørs
  • Kampreglement
  • Lover
  • Retningslinjer og bestemmelser
  • Instrukser
  • Skjemaer
  • Lisens
Regioner
  Oslo og Akershus Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Treningstid
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Idrettssystemer
   • Hederstegn
   • Om regionen
  • Kamper
   • Kampskjema
   • Instrukser og retningslinjer
   • Statistikk
   • Kamplengder
  • Minirunder
   • Hva er Minirunde
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Håndbok for arrangører
   • Neste Minirunde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  • Dommer
   • Dommerhonorar
   • Dommernummer
   • Informasjon til dommere
  • Regelverk
   • Spillereglement Innebandy
   • Spillereglement EL-Innebandy
   • Kampreglement Innebandy
   • Kampreglement EL-Innebandy
   • Lover
   • Retningslinjer og bestemmelser
   • Instrukser
   • Lokale bestemmelser
  • Bandykidz
   • Generell informasjon
  Sørøst Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontaktinfo region
   • Dommer
   • Finn din klubb
   • Hvordan starte en klubb
   • Idrettshaller
   • Utvikling og rekruttering
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring – Lisens
   • Årsmøter, protokoller og referater
   • Planer
   • Idrettssystemene
   • Skjema
   • Om regionen
  • Kamper
   • Serier
   • Vestfold/Telemark serierunder
   • Kamptider
   • Aktivitetsrunder
   • Jenterunder
   • Omberamming
   • Dispensasjoner
   • Turneringer
   • Statistikk
  • Minirunder
   • Hva er minirunder
   • Terminliste
   • Påmelding
   • Oppsett 19 oktober i Skjeberghallen
   • Instrukser og bestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Venneturneringer
   • Idrett for alle
    • El innebandy
    • SUPER- innebandy
    • Mangfold
   • Camper/Samlinger
  • Utvikling
   • Rekruttering
   • Utvikling
   • Nybegynnerkurs
   • Camper/Samlinger
  • Utdanning
   • Arrangement
   • Dommere
   • Klubben
   • Organisasjon og ledelse
   • Trenere
   • Praktisk info
  • Regelverk
   • Spillereglement innebandy
   • Spillereglement EL-innebandy
   • Kampreglement innebandy
   • Kampreglement EL-innebandy
  Innlandet Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Om oss
   • Finn din klubb
   • Regelverk
    • Vedtekter Innlandet Bandyregion
    • Spillereglement Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Møtefiler
   • Avgifter og honorarer
   • Forsikring og Lisens
   • Dommer
   • Dispensasjoner
   • Idrettssystemene
  • Kamper
   • Terminliste/resultat
   • Statistikk
   • Tabell G15 2018/2019
   • Kommende kamper
   • Kampskjema
   • Søknadsskjema omberamming
  • Minirunder
   • Terminliste/oppsett
   • Aldersinndeling/Dispensasjoner
   • Arrangørinstruks
  • Aktivitetstilbud
   • RM 2019
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Camper
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
  Buskerud Bandykrets
  Sørvest Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årshjul
   • Finn din klubb
   • Utmerkelser
   • Langtidsplan 2017-2020
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Handlingsplan
    • Trenere
    • Dommere
    • Organisasjon og ledelse
    • Arrangement
    • Aktivitetstilbud
    • Anlegg
   • Avgifter og honorarer
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Dommer
    • Dommerinfo
    • Dommerliste
    • Dommertøy
    • Dommerkvittering
   • Dispensasjoner
    • Dispensasjoner Rogaland Sør
    • Rogaland Nord
    • Dispensasjoner Agder
   • Lisens
   • Regelverk
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement EL-Innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Retningslinjer og bestemmelser
    • Omberammingsreglement
   • Idrettsystemene
   • Overganger
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Stavanger Open
   • NM aldersbestemt
   • NM-veka
   • Omberammingsreglement
   • Serieinformasjon
   • Historikk
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmelser
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Spilleregler
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
    • Terminliste/Oppsett
    • Aldersinndeling
    • Påmelding
    • Betaling
    • Premiering
    • Arrangørinstruks
    • Barneidrettsbestemmelser
    • Foreldrevett
    • Retningslinjer for innebandy for barn
   • Venneliga
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
   • Norway Summer Games
   • Stavanger Open
   • Haugaland Open
   • Skoleturneringer
    • Skoleturnering Rogaland Sør
    • Skoleturnering Rogaland Nord
    • Skoleturnering Agder
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
   • Camper
   • Treningstips
    • Innebandy DVDen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
   • Søk i kurs
  Hordaland Bandykrets
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Årsmøte
   • Møtefiler
   • LTP 2018-2025
   • Omberamming
   • Avgifter og honorarer
   • Overganger
   • Lisens
   • Idrettssystemene
   • Regelverk
    • Lokale bestemmelser
    • Spillereglement Innebandy
    • Spillereglement El-Innebandy
    • Kampreglement Innebandy
    • Kampreglement EL-Innebandy
    • Lover
    • Lisens
    • Omberamming
  • Kamper
   • Kommende kamper
   • Statistikk
   • Venneliga
   • Omberamming
   • Historikk
  • Miniturneringer
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Påmelding
   • Betaling
   • Premiering
   • Arrangørinstruks
   • Barneidrettsbestemmeler
   • Foreldrevett
   • Retningslinjer for innebandy for barn
  • Aktivitetstilbud
   • Venneliga
    • Påmelding
    • Informasjon/regler
   • Idrett for alle
    • El-Innebandy
    • Super-Innebandy
    • Mangfold
   • Camper
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
   • Trener/leder
    • Bli trener/leder
    • Inspirasjon som trener/leder
    • Klubben ønsker ny trener/leder
   • Klubb
    • Kontakt/besøk
    • Prosess
    • Utdanning/kurs og verktøykassen
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben
  Sogn og Fjordane Bandykrins
  Midt-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Styret MNBR
    • Protokoller og møtedokumenter
   • Klubboversikt
   • Dommere
   • Idrettshaller
    • Halltilgjengelighet, Trondheim kommune
   • Lisens
   • Prioriteringer: Topp vs. bredde
   • Historie
   • Linker
   • Lover og regelverk
    • Flyttereglement
    • Spillereglement innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Lover
   • Kontakt oss
  • Minirunder
   • Minirunder sesongen 2019/20
   • Kampoppsett minirunde
   • Søke om å arrangere minirunder
   • Foreldrevett
  • Aktivitetstilbud
   • SUPER-INNEBANDY
   • El-innebandy
   • Minirunde
   • Mini League
    • Kampoppsett ML
   • Weekend League
    • Kampoppsett WL
   • Ordinært seriespill
    • Sluttspill senior
   • Løkkebandy
    • Kampoppsett 2019/20 – DEL 1
    • Trondheim IBK
   • Sunday League
    • Kampoppsett SL
   • Trønderserien
    • Kampoppsett 2019/20
   • Møre og Romsdal
   • Bandy
   • Landhockey
   • Camper
  • Kamper
   • Idrettens systemer
    • Veiledningsvideoer etc.
   • Statistikk 1993/94-2017/18
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitetsfremmende tiltak
   • SLU
   • Camper
   • Treningstips
  • Utdanning
   • Dommer
    • Dommerkurs i Midt-Norge
   • Trener
   • Andre kurs
  Nord-Norge Bandyregion
  • Praktisk info
   • Kontakt oss
   • Regionsting
   • Møtefiler
   • Regelverk
    • Spillereglement innebandy
    • Spillereglement EL-innebandy
    • Kampreglement innebandy
    • Kampreglement EL-innebandy
    • Lover
    • Lisens
   • Idrettsystemene
   • Overganger
   • Avgifter og honorarer
   • Dommer
    • Dommerkvittering
  • Kamper
   • Statistikk 2019/2020
   • Kommende kamper
  • Minirunder
   • Terminliste/Oppsett
   • Aldersinndeling
   • Barneidrettsbestemmelser
  • Aktivitetstilbud
   • Minirunder
   • Camper
   • Hva skjer?
   • Idrett for alle
    • EL-Innebandy
  • Utvikling
   • Kontakt
   • Aktivitet
    • Rekruttere
    • Beholde
  • Utdanning
   • Dommer
   • Trener
   • Organisasjon og ledelse
   • Arrangement
   • Klubben