Landhockey
Overganger
2023-2024

I forbindelse med endring av klubbtilhørighet, må det meldes overgang. Dette gjelder både nasjonalt og internasjonalt for spillere og dommere i alle aldersklasser.

Overgangsreglement landhockey
Overgangsskjema landhockey
Liste med godkjente overganger pr. sesong:

2023/2024 (inneværende)

2022/2023

2021/2022

2020/2021

2019/2020