Landhockey
Overganger
2024-2025

I forbindelse med endring av klubbtilhørighet, må det meldes overgang. Dette gjelder både nasjonalt og internasjonalt for spillere og dommere i alle aldersklasser.

Overgangsreglement landhockey
Overgangsskjema landhockey
Liste med godkjente overganger pr. sesong:

Vi arbeider med å få på plass en ny visning før sommeren av godkjente nasjonale overganger inneværende sesong, nå da NIFs webdeler er lagt ned.

Av personvernhensyn, ta direkte kontakt med Norges Bandyforbund for nasjonale overganger fra tidligere sesonger.