Velkommen til
Midt-Norge Bandyregion
Flest mulig - lengst mulig

Velkommen til Midt-Norge Bandyregion. Vi administrerer Norges Bandyforbund sin aktivitet i Møre og Romsdal og Trøndelag. Vi har godt over 40 medlemsklubber som til sammen har over 3000 medlemmer. Vi er med andre ord en særkrets med betydelig aktivitet innen våre idretter.

Siste nytt: