HALLFORDELING, TRONDHEIM KOMMUNE

Trondheim er kommunen hvor majoriteten av vår aktivitet foregår. Det er også kommunen med desidert flest anlegg tilrettelagt for innebandy, og hjemkommunen til mange av våre idrettslag. Derfor lenker vi her til oversikten som Trondheim kommune har over sine mange idrettshaller. Her kan våre tilhørende idrettslag se om deres treningstid går som normalt eller utgår grunnet andre arrangement i hallen på hver enkelt dato ved å navigere seg gjennom tidslinjen på toppen av siden. Dersom det står “Innebandy rammetid” eller “Rammetid innebandy” betyr det at trening går som normalt. For spørsmål kontakt administrasjonen i regionen.

Hallfordeling i Trondheim kommune

Med over 170.000 innbyggere, nær 40 idrettshaller, 15 medlemsklubber og omtrent 2000 medlemmer er regionen delaktig i fordelingen av treningstid på en langt mer aktiv måte enn i de andre kommunene vi har idrettslag i. Fordelingskriteriene er aktivitetstall og reell aktivitet i vårt aktivitetstilbud. Videre vektes barn og unge tungt både i antall tid – og ikke minst når det kommer til fordeling av tid i de mange bydelshallene. Majoriteten av vår voksenaktivitet foregår i storhallen Trondheim Spektrum.

Sesongen 2023/24

Idrettsåret i Trondheim kommune går fra 2.9 til 30.4 og følger skoleruta. Publisering av idrettsårets fordeling av halltid skjer i slutten av juni hvert år, og utsendes av de ulike særkretsene – som også er eier av tida. Kommunal halltid i Trondheim er gratis. Klubbene må søke regionen om halltid (treningstid) kommende idrettsår innen 1. april hvert år.