HALLFORDELING, TRONDHEIM KOMMUNE

Trondheim er kommunen hvor majoriteten av vår aktivitet foregår. Det er også kommunen med desidert flest anlegg tilrettelagt for innebandy, og hjemkommunen til mange av våre idrettslag. Derfor lenker vi her til oversikten som Trondheim kommune har over sine mange idrettshaller. For spørsmål kontakt administrasjonen i regionen.

HANO er nå byttet ut med siden tjenesten BookUp. VI har oppdatert linken på dette.

Hallfordeling i Trondheim kommune

Med over 170.000 innbyggere, nær 40 idrettshaller, 15 medlemsklubber og omtrent 2000 medlemmer er regionen delaktig i fordelingen av treningstid på en langt mer aktiv måte enn i de andre kommunene vi har idrettslag i. Fordelingskriteriene er aktivitetstall og reell aktivitet i vårt aktivitetstilbud. Videre vektes barn og unge tungt både i antall tid – og ikke minst når det kommer til fordeling av tid i de mange bydelshallene. Majoriteten av vår voksenaktivitet foregår i storhallen Trondheim Spektrum.

Sesongen 2023/24

Idrettsåret i Trondheim kommune går fra 2.9 til 30.4 og følger skoleruta. Publisering av idrettsårets fordeling av halltid skjer i slutten av juni hvert år, og utsendes av de ulike særkretsene – som også er eier av tida. Kommunal halltid i Trondheim er gratis. Klubbene må søke regionen om halltid (treningstid) kommende idrettsår innen 1. april hvert år.

Tildeling treningstid
Søknad treningstid sesongen 2024/25 og sommertreningstid 2024

Hallfordelingsprosessen i Trondheim for sesongen 2024/25 er nå i oppstartsfasen.
Som vanlig ønsker vi å innhente informasjon fra klubbene slik at vi vet hva deres behov er. Ber dere svare på spørsmålene nedenfor, og evt. også legge til informasjon som kan være nyttig for oss å vite inn i denne prosessen.

Frist for innsending: 1. april 2024
Sendes til: dagligleder@mnbr.no

1. I hvor stor grad har dere utnyttet treningstiden inneværende sesong?
2. Hvor mange timer treningstid ønsker dere kommende sesong?
3. Fordelt på hvor mange ulike økter/hvilke dager ønsker dere denne tiden?
4. I hvilke anlegg ønsker dere denne tiden? Nevn gjerne mer enn 1 hall i prioritert rekkefølge.
5. Er det enkelte arrangement dere planlegger kommende sesong dere trenger ekstra halltid til? (cup, innebandyskole etc)
6. Hvor mange lag/hvilke ser dere for dere at dere har med i aktivitet kommende sesong?
7. Kommer din klubb også til å søke om gymsaltid?
8. Kommer deres klubb til å søke om å arrangere minirunde eller Weekend League/Mini League?
9. Er det noen anlegg i deres nærmiljø som ikke er tilrettelagt for innebandy – som dere gjerne skulle hatt treningstid i?
10. Ønsker din klubb treningstid i sommerperioden etter at hallene slutter med ordinær åpningstid? (mai, deler av juni og august – begrenset med tid tilgjengelig)