LANGTIDSPLAN

Regionen er underlagt Norges Bandyforbund og arbeider etter forbundets overordnende strategier, hovedmål og visjon. Samtidig har vi også et dokument som sier noe om hva vi skal prioritere i Midt-Norge for å nå forbundets hovedmål økt aktivitetsvekst. Gjeldende langtidsplan ble vedtatt på årsmøtet i mai 2021, og gjelder frem til 2026. Dette er på mange måter regionsstyrets arbeidsdokument.

Selve langtidsplanen

Økt medlemsvekst i lokalmiljøet er øverste prioritet for NBF. For Midt-Norge sin del er det fremdeles for mange kommuner som ikke har et tilbud innen forbundets idretter, og som ei heller muliggjør dette på grunn av begrensede rammebetingelser. Å til en endring på dette vil ha høyeste prioritet for MNBR den kommende perioden.

Langtidsplan, 2022-2026
FokusområdeUtfordringMål
Aktivitet  Mange kommuner mangler idrettslag som tilbyr aktivitet i NBF sine idretter  Flere kommuner med idrettslag som tilbyr aktivitet innen NBF sine idretter
Arrangement  For få klubber evner å gjennomføre gode arrangement    Gode, åpne og tilgjengelige arrangement som viser frem NBF sine idretter på best mulig måte
AnleggFor få idrettsanlegg er tilrettelagt for NBF sine idretterFlere idrettsanlegg i alle kommuner som tilrettelegger for aktivitet innen NBF sine idretter
TrenereFor få trenere som bidrar til varig aktivitetsvekstFlere trenere med gode holdninger, som derav tilrettelegger for flere medlemmer og mindre frafall
DommereFor få dommere, og for få dommere som opplever god kommunikasjon i dommerhverdagenFlere dommere, og flere dommere med god evne til kommunikasjon
OrganisasjonNBF sine organisasjonsledd er tuftet på noen få enkeltpersoner i hvert enkelt miljøSærkretsen og medlemsklubbene har en organisasjon som på best mulig måte er rustet til økt medlemsvekst