BANDY

Foto av: Tor Audun Sørensen, NBF

Bandy er en gammel, ærverdig idrett med tradisjoner også i Midt-Norge. Dog har det vært flere tiår uten særlig aktivitet i vår region – spesielt har anleggssituasjonen vært vanskelig. I 2017 åpnet dog Leangen kunstisflate i Trondheim. Denne er tilrettelagt for bandy og et kjærkomment bidrag for et oppsving i bandyaktiviteten. Her er det også mulig for barn og voksne å prøve skøyter på kunstisflata i publikumstid – dette er et gratis tilbud.

NTNUI Bandy er den eneste aktive bandyklubben i Midt-Norge – vi håper på flere. NTNUI deltar i seriespill på både dame -og herresiden, og bidrar også godt i bandyskoler vi arrangerer for å få rekruttering av barn og unge til idretten. Kanskje ditt idrettslag og/eller ditt barn har lyst til å starte med bandy? Ikke nøl med å ta kontakt med våre utviklingskonsulenter. Det finnes også mer informasjon på NBF sine egne bandysider.

Begynne med bandy?
Spilleregler for 7er bandy