Sesongen 2024/25....
KAMPSENTER
...er du klar?

Her finner du kampoppsett, resultater, tabeller og øvrig statistikk for våre kamptilbud i innebandy.

KLAR FOR NY SESONG?

Prosessen med neste års sesong er allerede godt i gang og på denne siden vil vi fortløpende legge ut informasjon til klubbene. Vi anbefaler alle å følge godt med her slik at frister overholdes og alle stiller så godt forberedt som mulig til sesongen 2024/25.

KAMPSENTER

Øvrig informasjon

Informasjon om Tigers Løkkecup 2024

Trondheim IBK, MNBR og Utleira Il avd. innebandy arrangerer i april en innebandycup for Løkkebandylag. Det er plass til 16 lag. Velkommen!

Oppdatert spillerstatistikk, Løkkebandy og Trønderserien
Lisensinformasjon 2023/24

For øvrig informasjon omkring lisensordningen og innmelding av skade etc. se her.
For spillere som deltar i lavterskeltilbud for voksne gjelder egen informasjon vedr. lisens.

Lisensinformasjon 2023/24 for seriespill i Trøndelag

Senior.
Spillere som deltar i 1. divisjon løser lisensen «høyeste regionale serie», mens spillere i 2. divisjon løser lisensen «laveste regionale serie». Mellomlegg kan innbetales fortløpende gjennom hele sesongen på samme KID-nummer.

Ungdomsseriene
Spillerne betaler lisenstype etter fødselsår

Blå løype
Spillere som kun deltar i aktivitetstilbudet «blå løype» løser lisensen «Småbanespill, 3 mot 3». Spillere som også deltar i ordinært seriespill løser lisenstypen som også er gyldig for det.

For øvrige spørsmål om lisens kontakt dagligleder@mnbr.no.

Flyttereglement

Generelle flytteregler i Midt-Norge Bandyregion
En klubb kan søke om å få endret kamptidspunkt til sine lag ved å søke til administrerende myndighet. Søknaden må følge gjeldende regelverk for at den skal kunne behandles og evt. innvilges. Søknadsprosedyrene er nevnt nedenfor.

Det skal sendes en skriftlig søknad om kampflytting til MNBR innen den tidsfristen som gjelder i klassen det aktuelle lag deltar. Søknaden skal sendes til dagligleder@mnbr.no, og skal sendes av enten leder eller sportslig leder i aktuell klubb.
I søknaden skal det oppgis hvilken kamp det søkes for, bakgrunn for søknaden samt forslag til nytt kamptidspunkt. Sammen med søknaden skal det også vedlegges bekreftelse på innbetalt administrasjonsgebyr.

Før søknader om kampflytting vurderes, så skal et administrasjonsgebyr være betalt inn til Midt-Norge Bandyregion sin konto, 4200.09.45476. Det er opp til MNBR om slike søknader skal innvilges, og evt. hvilket nytt kamptidspunkt kampen skal avvikles.

For lag i ordinært seriespill, seniorklasser
Gebyr skal være innbetalt og søknad mottatt minst 14 dager før oppsatt kampdato for at søknad vurderes. Adm. gebyr: 500,-

For lag i ungdomsseriene
Gebyr skal være innbetalt og søknad mottatt minst 7 dager før oppsatt kampdato for at søknad vurderes. Adm. gebyr: 200,-

Øvrige klasser/aktivitetstilbud
I andre aktivitetstilbud gjelder egne flytteregler som oppgis til lagene i forkant av sesongen.

Spillereglement, innebandy