Hold ut - vi jobber med oppsettet for neste sesong...
KAMPSENTER
Terminlister og resultater
Sesongen 2023/24

Sesongen 2022/23 er ferdig og vi er godt i gang med planlegging av ny sesong. Som vanlig vil det påmeldingsfrist for det ordinære seriespillet for seniorlag i Trøndelag i starten av juni. For serier i Møre og Romsdal og øvrige kamptilbud i Trøndelag vil påmeldingsfristen være etter sommerferien. Påmeldingsinformasjon vil offentliggjøres på denne siden.

Trøndelag:

KAMPSENTER

Her finner du kampoppsett, resultater, tabeller og øvrig statistikk for våre kamptilbud i innebandy.
Under ligger informasjon om sesongen 2022/23

Løkkebandy – Trøndelag

Nytt for sesongen er at kampene for Løkkebandyen i Trøndelag også finnes på denne samlesiden.

Seriestatistikk
Lisensinformasjon 2023/24

For øvrig informasjon omkring lisensordningen og innmelding av skade etc. se her.
For spillere som deltar i lavterskeltilbud for voksne gjelder egen informasjon vedr. lisens.

Lisens for seriespill i Trøndelag – informasjon

Kvinner
Spillere som deltar i 1. divisjon løser lisensen «høyeste regionale serie», mens spillere i 2. divisjon løser lisensen «laveste regionale serie».

Herrer
Her er det to divisjoner som etter halvspilt serie har opprykk/nedrykk. Spillere som i løpet av sesongen deltar i 1. divisjon løser «høyeste regionale serie» før første kamp de spiller i den serien. Spillere som kun deltar i 2. divisjon løser lisensen «laveste regionale serie». Mellomlegg kan innbetales fortløpende på samme KID.

Ungdomsseriene
Spillerne betaler lisenstype etter fødselsår

Blå løype
Spillere som kun deltar i aktivitetstilbudet «blå løype» løser lisensen «Småbanespill, 3 mot 3». Spillere som også deltar i ordinært seriespill løser lisenstypen som også er gyldig for det.

For øvrige spørsmål om lisens kontakt dagligleder@mnbr.no.

Flyttereglement

Generelle flytteregler i Midt-Norge Bandyregion
En klubb kan søke om å få endret kamptidspunkt til sine lag ved å søke til administrerende myndighet. Søknaden må følge gjeldende regelverk for at den skal kunne behandles og evt. innvilges. Søknadsprosedyrene er nevnt nedenfor.

Det skal sendes en skriftlig søknad om kampflytting til MNBR innen den tidsfristen som gjelder i klassen det aktuelle lag deltar. Søknaden skal sendes til dagligleder@mnbr.no, og skal sendes av enten leder eller sportslig leder i aktuell klubb.
I søknaden skal det oppgis hvilken kamp det søkes for, bakgrunn for søknaden samt forslag til nytt kamptidspunkt. Sammen med søknaden skal det også vedlegges bekreftelse på innbetalt administrasjonsgebyr.

Før søknader om kampflytting vurderes, så skal et administrasjonsgebyr være betalt inn til Midt-Norge Bandyregion sin konto, 4200.09.45476. Det er opp til MNBR om slike søknader skal innvilges, og evt. hvilket nytt kamptidspunkt kampen skal avvikles.

For lag i ordinært seriespill, seniorklasser
Gebyr skal være innbetalt og søknad mottatt minst 14 dager før oppsatt kampdato for at søknad vurderes. Adm. gebyr: 500,-

For lag i ungdomsseriene
Gebyr skal være innbetalt og søknad mottatt minst 7 dager før oppsatt kampdato for at søknad vurderes. Adm. gebyr: 200,-

Øvrige klasser/aktivitetstilbud
I andre aktivitetstilbud gjelder egne flytteregler som oppgis til lagene i forkant av sesongen.

Spillereglement, innebandy
Informasjon, sesongen 2022/23