KAMPSENTER
Oversikt over alle serier og kamper i Midt-Norge

KAMPSENTER

Dette er startsiden for kampoppsett, resultater, tabeller og øvrig statistikk for våre kamptilbud i innebandy.

Ordinært seriespill – senior
Seriespill – ungdom

For å øke kampantallet, og mulighet for å spille flere jevne kamper på tvers av divisjonene har vi lagt til noen «Extra-avdelinger» for slike kamper. Det vil ikke føres tabell for disse avdelingene, men kampene spilles på samme måte som øvrige seriekamper.

Informasjon om elektronisk kampskjema finnes her.

Løkkebandy og Trønderserie
Statistikk
Lisensinformasjon 2021/22
INNEBANDYGrunnlisensUtvidet lisens
Spillerlisens for spillere i høyeste nasjonale serie*19302285
Spillerlisens for spillere i høyeste krets/regionale serier14801730
Spillerlisens for spillere i laveste krets/regionale serier675980
Spillerlisens for øvrige seniorserier9501320
Spillerlisens for spillere født 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 og 2008640960
Spillerlisens for spillere født 2009370490
Spillerlisens for spillere født 2010 og senere25
Turneringslisens495
Dommerlisens (alle serier)700
Frivillig lisens støtteapparat (alle serier)420
Spillerlisens for EL-innebandy425630
Engangslisens NM-Veka EL-innebandy250

For øvrig informasjon omkring lisensordningen og innmelding av skade etc. se her.
For spillere som deltar i lavterskeltilbud for voksne gjelder egen informasjon vedr. lisens.

Lisens for seriespill i Trøndelag – informasjon

Kvinner
Her betaler alle lisenstypen «laveste regionale serie» ved oppstart nå i høst.
Når serien splittes opp til jul vil lagene som havner i den øverste avdelingen ha mulighet til å spille om opprykk til eliteserien. Det betyr også at man må ha lisenstypen «høyeste regionale serie». Dette løses ved at spillerne som spiller for lag som deltar i den avdelingen oppgraderer sin lisens til «høyeste regionale serie» før første kamp i denne serien. I praksis gjøres det ved at mellomlegget innbetales på samme kontonr. og KID som opprinnelig lisens.

Herrer
I utgangspunktet skulle det vært 3 divisjoner på herresiden. Etter ønske fra klubbene ble de to øverste divisjonene slått sammen. Videre har lag trukket seg fra denne divisjonen slik at en oppsplitting av 1. divisjon til to avdelinger etter halvspilt sesong utgår. Dermed blir det nå slik at spillerne i denne divisjonen løser lisenstypen «øvrige seniorserier». Spillere som evt. skal delta i kvalik til eliteserien må oppgradere sin lisenstype til «høyeste regionale serie) før eliteseriekvalik starter.

Så lisenstypene som skal løses av spillerne blir da slik:
1. div: øvrige seniorserier (spillere på lag som skal delta i elitekvalik må oppgradere lisensen til «høyeste regionale serie» før elitekvalik starter)
2. div: laveste regionale serier

Ungdomsseriene
Spillerne betaler lisenstype etter fødselsår

Øvrig informasjon 21/22