FORELDREVETT

Foto av: Frank Nordseth

Innebandy skal bidra til en helhetlig utvikling av barna. På minirundene har vi fokus på glede, trygghet og mestring. Barna skal få spille innebandy i et inkluderende og aksepterende miljø der de får møte venner, har det gøy, og bli så gode som de selv vil. Det er derfor viktig at også foreldre er med og bidrar. Med dette som bakgrunn har vi noen enkle foreldrevett-regler på våre aktiviteter:

 • Møt opp på kamp og trening (barna ønsker det)
 • Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen (ikke bare ditt barn)
 • Lær barnet ditt å takle alle hendelser i kamper, og oppmuntre i medgang og motgang (ikke gi kritikk)
 • Respekter lagleders bruk av spillere (ikke forsøk å påvirke lagleder under kamp)
 • Se på dommeren som en veileder (ikke kritiser dommerens avgjørelser)
 • Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta (ikke press det)
 • Spør om kampen var morsom og spennende (ikke bare om resultatet – det er tross alt uviktig)
 • Sørg for at barnet har riktig og fornuftig utstyr (ikke overdriv)
 • Vis respekt for arbeidet klubben gjør (delta på aktiviteter hvor foreldre blir invitert)
 • Tenk på at det er ditt barn som spiller innebandy (ikke du)

Husk:

 • Det minst viktige i barneidretten er hvem som vinner
 • Alle på laget bør få spille like mye
 • Alle bør forsøke seg i alle posisjoner
 • Unngå topping av laget (det finnes ingen gode argumenter for dette)
 • Ha fokus på glede, trygghet og mestring

Det viktigste er at barna har det gøy med innebandy!

Alle spillere under 13 år med medlemskap i en innebandyklubb, er automatisk forsikret gjennom Norges Idrettsforbund. Vi anbefaler vi alle foreldre og lagledere å ta en titt på barneidrettsbestemmelsene.