UTDANNING

Foto av: NBF

I idretten kan som oftest utdanning oversettes til begrepet kurs. Vi utdanner frivillige gjennom vårt kurstilbud på de ulike områdene innen vår organisasjon.

All aktivitet er avhengig av at klubbens medlemmer påtar seg verv som trener, lagleder, styremedlem, dommer etc. For å påta seg et slikt verv er det viktig at man har tilegnet seg kompetanse for å utøve vervets oppgaver på en best mulig måte. Dette vil også gi den enkelte langt større glede og engasjement i sin utøvelse av vervet. Det vil igjen gi en best mulig hverdag til de andre omkring dette laget. Med dette som bakgrunn er det viktig for oss å tilby et best mulig kurstilbud i vår region. Oversiktene over de ulike kursene finner du på disse sidene, og vi håper at flest mulig av våre klubbers medlemmer finner et kurstilbud som passer og interesserer.

I menyen til høyre kan du lete frem mer informasjon om våre ulike kursområder og om de ulike kursene

Kurs i Trøndelag 2022/23

Denne listen viser hvilke kurs vi setter opp i Trøndelag sesongen 2022/23. Listen oppdateres fortløpende, og endringer kan forekomme.

KurstypeHvorNårOmfangPåmelding til
Dommer Grunnkurs 1Trondheim1-2. oktoberLør-Søndagligleder@mnbr.no
Dommer Grunnkurs 1Ørsta20-22. september3 kveldertomas.trogstad@nif.idrett.no
LaglederlisenskursDigitaltDato ikke satt4 timer
LaglederlisenskursDigitaltDato ikke satt4 timer
Dommer Grunnkurs 2Trondheim11-12. februar11 timerdagligleder@mnbr.no
InspirasjonssamlingTanemshallen26-27. novValgfrittsandra.grande@nbfutvikling.no
Trener 1 innebandyByneshallen, Trondheim11-13. november1 helgdagligleder@mnbr.no
Inspirasjonssamling – vårTanemshallen3-4. mars1 dagdagligleder@mnbr.no
«Nybegynnerkurs»Tilbys i klubbFortløpende v/behove/avtalesandra.grande@nbfutvikling.no
«Velkommen til innebandy»Tilbys i KlubbFortløpende v/behov2-4 timersandra.grande@nbfutvikling.no
Mer informasjon vil bli utsendt i løpet av kort tid