Foto av: Martin Denstedt
Sportslig Langsiktig Utvikling – MNBR er et samarbeidforum for klubbenes sportslige organ.

SLU – Sportslig langsiktig utvikling

Oppdatert informasjon kommer….

Midt-Norge Bandyregion har en ambisjon om å leve opp til forbundets visjon “Best på samspill” og ønsker derfor å skape en arena for klubbene til å systematisere samarbeidet omkring felles utfordringer og mål – et forum for Sportslig Langsiktig Utvikling (SLU). Her er målet å få med sportslige ledere fra alle klubber i Midt-Norge Bandyregion og utviklingskonsulenten i Midt-Norge.

Deltagerne i SLU møtes 4 ganger per sesong – 2 ganger på høsten og 2 på våren. Utviklingskonsulenten kaller inn til møtene, som avholdes i Idrettens Hus.

SLU-møter
Utviklingsavdelingen Midt-Norge