ORGANISASJONSINFO

Velkommen til Midt-Norge Bandyregion. Vi administrerer Norges Bandyforbund sin aktivitet i Møre og Romsdal og Trøndelag. Vi har godt over 40 medlemsklubber som til sammen har over 3000 medlemmer. Vi er med andre ord en særkrets med betydelig aktivitet innen våre idretter (innebandy, landhockey og bandy).

Adresse
Midt-Norge Bandyregion
Idrettens Hus
Ingvald Ystgaards vei 3a
7047 Trondheim


Konto: 4200.09.45476
Org.nr: 983.876.876

Regionstyret

Regionstyret består i perioden 2024-26 av:

Leder: Linda Strømmen Reknes
Nestleder: Aya Anima
Medlem: Jonas Kjellstadli
Medlem: Bård Steinshylla Solum
Medlem: Eystein Bye
Vara: Hanne Haugen

Henvendelser til styret gjøres til e-post: linstroe@hotmail.com.

Administrasjon
Utviklingsavdelingen Midt-Norge

Styret i MNBR velges av regionens årsmøte, og er medlemsklubbenes tillitsvalgte til å gjøre en jobb for fellesskapet. Regionens årsmøte avholdes i mai måned i partallsår, og alle klubber i Midt-Norge har representasjonsrett. Innkalling og sakspapirer offentliggjøres her på nettsiden. Her legges det også ut protokoller fra styremøtene. Årsmøtet avholdes i partallsår

Kontrollutvalg

Regionens valgte kontrollutvalg er sammensatt på følgende måte i perioden 2024-2026:

Leder: Nina Røkkum
Medlem: Espen Sjetne
Vara: Lou Chen

Henvendelser direkte til kontrollutvalget kan gjøres til leder på e-post: nina.rokkum@gmail.com.

Valgkomite

Årsmøtet 2024 valgte følgende valgkomite til årsmøtet i 2026:

Leder: Gunnar Olsen
Medlem: Magnus Brørs
Medlem: Ha-Ny Lene Nguyen Vo
Vara: Linn Cesilie Ness

Henvendelser til valgkomiteen kan gjøres til leder på e-post: gunnar.olsen47@gmail.com.

Dommerkomite

DK MNBR håndterer oppfølging, oppsett og utdanning av kampledere i innebandy. For perioden 2024-26 er komiteen slik sammensatt:

Leder: Daniel Nord Warholm
Medlem: Thomas Selven
Medlem: Ida Sofie Saga Rajamaki
Vara: Are Hovdar

Kontaktinfo: dommerkomite@mnbr.no

PROTOKOLLER OG DOKUMENTER

Årsmøtedokumenter
Styremøteprotokoller
Klubbmøter
SLU-møter
Hvem er MNBR og hva kan vi hjelpe ditt idrettslag med?

Hvem er vi og hva kan vi bidra med ovenfor idrettslag som ønsker å tilby innebandyaktivitet? Vi slo av en prat med Radio Trøndelag om det.