ORGANISASJONSINFO

Velkommen til Midt-Norge Bandyregion. Vi administrerer Norges Bandyforbund sin aktivitet i Møre og Romsdal og Trøndelag. Vi har godt over 40 medlemsklubber som til sammen har over 3000 medlemmer. Vi er med andre ord en særkrets med betydelig aktivitet innen våre idretter (innebandy, landhockey og bandy).

Adresse
Midt-Norge Bandyregion
Idrettens Hus
Ingvald Ystgaards vei 3a
7047 Trondheim


Konto: 4200.09.45476
Org.nr: 983.876.876

Administrasjon
Utviklingsavdelingen Midt-Norge

Styret i MNBR velges av regionens årsmøte, og er medlemsklubbenes tillitsvalgte til å gjøre en jobb for fellesskapet. Regionens årsmøte avholdes i mai måned i partallsår, og alle klubber i Midt-Norge har representasjonsrett. Innkalling og sakspapirer offentliggjøres her på nettsiden. Her legges det også ut protokoller fra styremøtene. Årsmøtet avholdes i partallsår

Regionstyret

Regionsstyret består i perioden 2022-24 av følgende personer:

Leder: Linda Strømmen Reknes
Nestleder: Linn Cesilie Ness
Medlem: Lars Rustad Johansen
Medlem: Fride Myhrvold
Medlem: Eystein Bye
Vara: Vegar Godø Slørdal

Henvendelser til styret gjøres til e-post: linstroe@hotmail.com.

Kontrollutvalg

Regionens valgte kontrollutvalg er sammensatt på følgende måte i perioden 2022-2024:

Leder: Nina Røkkum
Medlem: Audun Otterstad
Vara: Ola Stai

Henvendelser direkte til kontrollutvalget kan gjøres til leder på e-post: nina.rokkum@gmail.com.

Valgkomite

Årsmøtet 2022 valgte følgende valgkomite til årsmøtet i 2024:

Leder: Gunnar Olsen
Medlem: Kathrine Naas
Medlem: Jonas Westly
Vara: Jørund Bratheim

Henvendelser til valgkomiteen kan gjøres til leder på e-post: gunnar.olsen47@gmail.com.

PROTOKOLLER OG DOKUMENTER

Årsmøtedokumenter
Styremøteprotokoller
Klubbmøter
SLU-møter

Hvem er vi og hva kan vi bidra med ovenfor idrettslag som ønsker å tilby innebandyaktivitet? Vi slo av en prat med Radio Trøndelag om det.