ORGANISASJONSINFO

Velkommen til Midt-Norge Bandyregion. Vi administrerer Norges Bandyforbund sin aktivitet i Møre og Romsdal og Trøndelag. Vi har godt over 40 medlemsklubber som til sammen har over 3000 medlemmer. Vi er med andre ord en særkrets med betydelig aktivitet innen våre idretter (innebandy, landhockey og bandy).

Adresse
Midt-Norge Bandyregion
Idrettens Hus
Ingvald Ystgaards vei 3a
7047 Trondheim


Konto: 4200.09.45476
Org.nr: 983.876.876

Administrasjon
Utviklingsavdelingen Midt-Norge

Styret i MNBR velges av regionens årsmøte, og er medlemsklubbenes tillitsvalgte til å gjøre en jobb for fellesskapet. Regionens årsmøte avholdes i mai måned, og alle klubber i Midt-Norge har representasjonsrett. Innkalling og sakspapirer offentliggjøres her på nettsiden. Her legges det også ut protokoller fra styremøtene.

Regionstyret

For tiden er det ikke noe valgt styre i regionen. Norges Bandyforbund har nedsatt et interimsstyre som fungerer til kommende årsmøte.


Leder for interimsstyret er Gunnar Olsen.
E-post: gunnar.olsen47@gmail.com

PROTOKOLLER OG DOKUMENTER

Årsmøtedokumenter
Styremøteprotokoller
Klubbmøter
SLU-møter

Hvem er vi og hva kan vi bidra med ovenfor idrettslag som ønsker å tilby innebandyaktivitet? Vi slo av en prat med Radio Trøndelag om det.