ELEKTRONISK KAMPSKJEMA

Norsk idrett består av svært mange idrettslag og medlemmer. Medlemmene har igjen mange ulike roller, funksjoner og kompetanser i sine tilhørende idrettslag, særkretser og særforbund etc. Alt dette styres gjennom idrettens ulike systemer. Det er viktig at idrettslagene og dets medlemmer kontinuerlig oppdaterer idrettens systemer på dette.

Minidrett
SportsAdmin
TurneringsAdmin
KlubbAdmin

Innebandykamper i det ordinære seriespillet fører nå elektronisk kampskjema. For å få dette til å fungere godt må klubbene legge inn informasjon om alle sine ulike lag (lag som deltar i seriespill – ikke minirunder) i idrettens systemer. Alle lag må ha en laglederfunksjon, en spillerstall, trenere, sekretariatspersoner etc. Når alle lag har fått gjort denne registreringen kan et kampskjema enkelt fylles ut via mobilAppen “Min Bandy”. Videre kan man kjøre en enkel resultatføring og kampinfo fortløpende under en kamp via InnebandyLIVE. Innebandy LIVE er da programmet som erstatter det gamle papirskjemaet for føring av hendelser i en kamp. Før sesongen starter for de ulike lagene er det viktig at alle klubbene går grundig gjennom informasjonen som ligger i idrettens systemer omkring sine lag. Det grunnleggende er at alle som deltar eller skal ha en rolle ifbm. et lag har en egen bruker i MinIdrett. Har man ikke det er dette enkelt å opprette via linken over.

Under har vi lagt ved en del informasjon som kan være til hjelp for å oppdatere sin klubbs lagsinformasjon.

Brukerveiledning for oppdatering av funksjoner i SportsAdmin (SA)
Legge inn kamptropp i TurneringsAdmin (TA)
Legge inn spillerstall i TurneringsAdmin (TA)
Brukerveiledning for resultatregistrering i TurneringsAdmin (TA)
Brukerveiledning for resultatregistrering i Min Bandy (mobilapp)
Brukerveiledning for resultatregistrering i appen Min Bandy (mobil)
Brukerveiledning for føring av InnebandyLIVE (elektronisk kampskjema)
Hente pinkode i appen Min Bandy til signering av kamptropp/kampskjema i Live-admin
Viktige momenter ved føring av InnebandyLIVE
Informasjon til lagledere om InnebandyLIVE
Hvordan registrere selvmål i InnebandyLIVE
Extratips InnebandyLIVE