CAMPER

Av og til kan det å arrangere noe spesielt – altså noe annet enn de vanlige klubbtreningene med tilhørende kamper – være et tiltak som kan tilføre noe ekstra. Kanskje man ønsker et ekstra fokus på rekruttering i klubben sin i løpet av av kort periode, kanskje er det en kortere ferie hvor man ønsker å tilby en slags innebandyskole i ferietiden eller kanskje er det et behov for ekstra påfyll av inspirasjon til de som allerede er aktive i idretten. Camper er et godt tiltak for å imøtekomme alle disse behovene. Camper kan forekomme i flere ulike former, men kan kanskje best forklares som en lengre samling hvor trivsel og innebandy er hovedingrediensene. Camper kan arrangeres og gjennomføres på flere ulike måter.

Camper i klubbregi

Vi anbefaler alle klubber til å vurdere camp som et tiltak i sin klubb. Har man tilgang på hall og foreldre/eldre spillere som instruktører så er ikke veien lang til å få etablert en CAMP som kan gi stor rekruttering av spillere til klubben. Vi i regionen er selvfølgelig behjelpelige med å planlegge dette – dersom det er ønskelig. Det er selvfølgelig også fullt mulig for flere klubber å gå sammen om en felles camp i for eksempel en skoleferie. Man bør gjøre seg opp noen tanker på forhånd omkring omfang og målgruppe.

Camper hvor regionen arrangerer

Fra regionen sin side så arrangerer vi camper i samarbeid med klubber for å få opp rekruttering av barn og unge i et utvalgt klubbmiljø. Disse campene kan for eksempel være et samarbeid med Sparebankstiftelsen, BUFDIR etc.

Vi forsøker også å ha camper som er åpne på tvers av klubber og klubbtilhørighet. Da kan også faglig påfyll til de som allerede er aktive i idretten være en målgruppe med en camp.

Nasjonale camper

En gang i året arrangeres det også en nasjonal innebandycamp hvor alle kan melde seg på for en ukes innebandysamling på tvers av alle landsdeler, ambisjoner og ferdigheter. Denne årlige samlingen har blitt et stort innebandyhøydepunkt for mange av deltakerne så langt. Informasjon om denne kommer alltid på senhøsten fra forbundet.

Vi mener at alle klubber kan klare å arrangere camper. Det trenger ikke å være et så stort prosjekt som man kanskje skulle tro. Man må finne det konseptet som passer for din klubb. Det viktigste for oss er at tilbudet ikke legger opp til selektering av hvem som kan delta og ikke, samt at idrettsglede skal stå i fokus. Det er også et poeng at det ikke skal være for dyrt å delta. Her skal terskelen være lav for å melde seg på. Vi har allerede planlagt noen camper for høsten 2022, og vi håper flere klubber ser på dette som et spennende tiltak for deres klubb i tiden som kommer. Ta gjerne kontakt med oss utviklingskonsulentene, så kan vi sammen finne ut av hvilket konsept som passer din klubb og om vi kan bidra på noen som helst måte.