VEILEDNINGSVIDEOER – elektronisk kampskjema

Funksjoner som MÅ på plass for å kunne legge inn lag på kampskjema og føre elektronisk kampskjema.

Min idrett
SportsAdmin – de ulike funksjonene
Sportsadmin – Leder
Sportsadmin – Lagleder
Sportsadmin – Kampansvarlig gruppenivå
Sportsadmin – Kampansvarlig lagnivå
Sportsadmin – Kamper Live

NBF har også lagd gode instruksjonsvideoer for hvordan mye av dette arbeidet gjøres. Hnder har vi linket til en videoliste med 10 forskjellige relevante temaer som en klubb bør være kjent med for at føring av elekstronisk kampskjema skal gjennomføres problemfritt for alle lag. Øverst til venstre i bildet finner man oversikt over alle de forskjellige videoene og hva de omhandler.