DOMMERKURSOVERSIKT

Foto av: Frank Nordseth

Uten dommere blir det ingen kamp. Dommerne er en forutsetning for at det skal kunne avholdes kamper. Det er derfor i alles interesse at personer ønsker å ta dommerutdanning. Nedenfor er det listet opp hvilke ulike kurs og tilbud vi har for de som ønsker å bli dommere/dommerveileder/dommerobservatør eller bare få bedre kjennskap til spillereglene. Vi har jevnlige dommerkurs i Midt-Norge, og setter også opp ulike andre tiltak innrettet mot dommerne etter behov.

Hvilke dommerkurs finnes?

Dommer Grunnkurs 1
Dommer Grunnkurs 2
Dommer Videregående 1
Dommer Videregående 2
Dommerobservatørkurs
Dommerveilederkurs
Dommerveiledning
Regelkveld