SUPER-INNEBANDY

Foto av: Ann Katrin Eriksson

Alle skal få utøve idrett ut i fra sine ønsker og behov. I den grad det er mulig skal Norges Bandyforbund og våre klubber arbeide for at det gis et tilrettelagt tilbud til funksjonshemmede i nærmiljøet og i klubben.

Super-innebandy er et tilrettelagt innebandytilbud for mennesker med spesielle behov. Det kan være personer som har en nedsatt kognitiv eller fysisk funksjon, men som fremdeles kan oppleve mestringsglede med kølle og ball.

Innebandy har en særegen lav terskel for deltakelse, og krever ingen fysiske tekniske eller taktiske ferdigheter for at spillet skal fungere og man opplever mestring. Innebandy treffer svært godt blant barn som i utgangspunktet ikke interesserer fysisk aktivitet. Innebandy er en enkel idrett å organisere med stor overføringsverdi til andre ballspill. I Sverige finnes det nærmere 70 lag med tilrettelagt innebandy. Vi tror det er et stort potensial også i Norge og har allerede fått en del miljøer. I Midt-Norge er det Nyborg IL i Trondheim som har vært først ute og etablert tilbudet. For ytterligere informasjon kan man se NBF sine sider om idrett for alle.

Foto av: Jeanette Torvmark Tinholt
Trener søkes i Nyborg IL!

Nyborg IL Innebandy har i flere år hatt et Super-Innebandylag bestående av spillere med ulikt funksjonsnivå. Nå søker vi ny hovedtrener til dette herlige laget som per i dag består av 8 spillere i alderen 13/14 år og eldre (den eldste er per i dag 24 år) .

Treningstiden blir på mandager i Byåsenhallen (Byåsen vid. skole) klokka 1830-1930. Utover treningene 1 gang i uka kan det være 1-3 treningskamper og 1-2 turneringer i løpet av en hel sesong (september-mai).

Oppstart i begynnelsen av september.

Hovedtreneren trenger ikke ha erfaring med innebandy. Laget har en assistenttrener som kan mye innebandy.

Det viktigste er at hovedtreneren er flink til å kommunisere med spillerne og sette rammer, og er glad i å jobbe med unge og voksne med ulikt funksjonsnivå.

Det er et honorar på 10 000 kroner for en hel sesong. I tillegg dekkes reiseutgifter tilsvarende maks bussbillett t/r (kr. 80) innen Trondheim.

Interesserte kan ta kontakt med:
Lagleder Terje Aakvik på e-post: terje@nyborgil.no eller mobil 415 42 102 innen 22. august 2021.