På egne premisser og uten barrierer
Parainnebandy
Den virkelige bredden
STRATEGI PARAINNEBANDY

Parainnebandy er et prioritert område i Norges Bandyforbund (NBF). Vi ønsker å være et forbund som jobber systematisk og langsiktig med paraidrett, som bidrar til å nå Norges idrettsforbunds visjon om «Idrettsglede for alle», og arbeider for at alle mennesker skal gis mulighet til å utøve idrett ut ifra sine ønsker og behov. Som en del av norsk idrett er vi svært opptatt av å etterleve satsningsområdene i NIFs parastrategi 2022 -2027, «En idrett – like muligheter». Det er pålagt at særforbund skal forankre arbeidet med paraidretten i egne planverk.   

NBF tar utgangspunkt i følgende satsningsområder i «En idrett – like muligheter»; bredde, kompetanse, kommunikasjon og samarbeid. Dette er områder som vi gjenkjenner, jobber godt med og som er viktige å styrke og å videreutvikle. Strategien viser hvilke ambisjoner vi ønsker å arbeide mot, og skal være et styringsverktøy for seksjoner, kretser/regioner, administrasjon og utviklingsavdeling.

Hovedmålet med strategien for parainnebandy er

 • at arbeidet skal forankres i planverk hos seksjoner, kretser/regioner, administrasjon og utviklingsavdeling.
 • at vi skal skape økt bevissthet og konkrete tiltak som bidrar til utvikling
 • å øke antallet paramedlemmer
BREDDE

Ambisjoner:

 • Engasjere og løfte frem ambassadører
 • Legge til rette for nye former for konkurranse
 • Legge til rette for integrerte konkurranser, på «ordinære» turneringer i alle regioner
 • Legge til rette for lokale og regionale samlinger, rekrutteringsdager, klubbkvelder og temakvelder
 • Bistå klubber med å opprette og videreutvikle El- og Super-innebandy
 • Kartlegge og etablere nye miljøer
 • Gi klubber som ligger i geografisk nærhet til hverandre mulighet til å treffes oftere
 • NM-veka skal være et fast årlig arrangement for El-innebandy
 • Special Olympics skal være et fast arrangement for Super-innebandy

KOMPETANSE

Ambisjoner:

 • Kunnskap om El- og Super-innebandy skal være en obligatorisk del av all utdanning.
 • Videreutvikle, forenkle og digitalisere trener- og dommerkurs
 • Internasjonalt samarbeid og forankring
KOMMUNIKASJON

Ambisjoner:

 • Informasjon om El- og Super-innebandy skal være lett tilgjengelig på nettsider til forbund, kretser/regioner og klubber
 • Legge til rette for kompetanseheving innenfor kommunikasjon og bruk av sosiale medier
 • Jevnlig synliggjøring av aktiviteten ved å lage nyheter og reportasjer, og aktivt bruke sosiale medier
 • El- og Super-innebandy skal være likestilt med våre øvrige idretter i alle kanaler
SAMMARBEID

Ambisjoner:

 • Samarbeide med partnere som kan fremme vår aktivitet
 • Oppsøke virksomhet i kommune, skoler, attføringsbedrifter og instanser der nye spillere kan rekrutteres
 • Samarbeide med andre idretter om felles rekrutteringstiltak og arrangementer
 • Arbeide for å være synlige i Norges idrettsforbund
 • Samarbeide med høyskoler og universiteter som er relevante for paraidrett
 • Være aktive på sentrale arenaer der paraidrett diskuteres

Våre samarbeidspartnere: