Foto av: NBF bilde arkiv

Kompetanse

Kompetanse

Foto av: NBF

 

I Velkommen til EL-innebandy finner dere enkle øvelser, treningstips, ferdige øktplaner, regler og annen nyttig viten om idretten. Vi håper heftet kan være til hjelp og bidra til inspirasjon.

Her kan dere også laste ned Dansk Trenermanual 

 

KURS 

Velkommen til EL-innebandy (4 timer) 

Velkommen til EL-Innebandy er et kurs for alle EL-innebandyklubber. Kursholderne er erfarne trenere og spillere som viser i teori og praksis ulike aksepter ved EL-Innebandy, og forteller om erfaringer fra deres EL-Innebandy tilværelse. Kurset tar for seg trenings tips, regler, dømming, trenerrollen og laget får muligheten til å spille kamper med en erfaren trener/spiller som veileder. Kurset er gratis for alle klubber som er medlem av Norges Bandyforbund.

Målet med kurset er å gi
– klubbene en kort og konkret innføring i flere aspekter av EL-Innebandy
– inspirasjon og motivasjon til både spillere, trenere og foreldre til å delta aktivt rundt laget, og lagets videre utvikling.

Dommerkurs (6 timer) 
Dommerkurs gir informasjon og svar på hvordan du på best mulig måte kan begynne å dømme EL-innebandykamper og deretter utvikle dommerferdigheter.

Målet med kurset er å
– sette deltaker i stand til å lede kamper
– gjøre deltakerne trygge på å ta en avgjørelse
– gi kjennskap til spilleregler, tegn, bevegelsesmønster, plasseringer og det som er nødvendig å vite for å lede en kamp.

Dommerkurset er delt inn i to deler. En e-læringsmodul og del to sammen med en dommerinstruktør. Kurset består av både teori og praksis.

Trener1 (45 timer) 
Trener 1 er en påbygning av Velkommen til EL-innebandy og består av 45 timers undervisning, med e-læring, teori og praksis. Formålet er at deltakerne skal få innsikt i hvilke verdier og holdninger NBFs idretter ønsker å stå for. Samtidig legges det vekt på hvordan aktiviteten kan organiseres på en motiverende måte, der spillerne opplever mestring og utvikling.

Målet med kurset er
– at deltakerne skal kunne bruke idrettens begreper og ivareta en felles terminologi.
– å gi en innlæring av grunnleggende tekniske og taktiske ferdigheter i EL-innebandy.
– å utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå, og å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.
– at deltakerne skal kunne tilpasse trening for ulike aldergrupper med ulike erfaringer med klare rammer, tilrettelegging og veiledning.
– at deltakerne skal lage en øktplan

Godkjent og bestått Trener1 gis til deltakere som
– er minst fylt 16 år
– har deltatt på 100 % av undervisningen sammen med kursinstruktør
– har fått godkjent øktplan, individuelt eller gruppe
– har evaluert undervisningen sammen med kursinstruktør
– har gjennomført 45 timer med praksis