Foto av: NBF arkiv

Klubber med EL-innebandy aktivitet

Klubber

Sørvest Bandyregion
Midt-Norge Bandyregion
Nord Norge Bandyregion

Stålbrott IL
Morten Bredal Thoresen, 97521381, momort1@hotmail.com

Hordaland Bandykrets
Innlandet Bandyregion

Elverum IBK

Lars Thoresen, 900 37 143, lthore2@online.no

Sørøst Bandyregion
Oslo/Akershus Bandyregion