Foto av: NBF arkiv

Klubber med EL-innebandy aktivitet

Klubber

Sørvest Bandyregion
Midt-Norge Bandyregion
Nord-Norge Bandyregion
Hordaland Bandykrets
Innlandet Bandyregion

Elverum IBK

Lars Thoresen, 900 37 143, lthore2@online.no

Buskerud Bandykrets
Sørøst Bandyregion
Sogn og Fjordane
Oslo/Akershus Bandyregion